Zašto​ ​je​ ​dobro​ ​učiti​ ​nemački​ ​jezik

Nemački jezik se ubraja u grupu zapadnih germanskih jezika. ​Nemačka sa svojih 83 miliona stanovnika čini najbrojniju naciju u Evropi. Ali, ne govore nemački samo stanovnici ove države, već je to zvanični jezik i u Austriji, Švajcarskoj, Luksemburgu i Lihtenštajnu. Nemački je maternji jezik i za deo stanovništva severne Italije, istočne Belgije, Holandije, Danske, istočne […]

Više...

Strani jezik treba učiti od ranog detinjstva

Učenje jednog ili više stranih jezika povećava vaše komunikacione sposobnosti, jača samopouzdanje kao i mogućnosti pronalaženja posla bez jezičkih prepreka. Osim što se uz učenje stranog jezika neminovno upoznaje kultura jednog naroda, to je i specifično učenje gramatičkih pravila na kojima je svaki jezik zasnovan. Dok učimo stani jezik, mi u stvari savladavamo​ ​i​ ​odredjeni​ […]

Više...

Ovo​ ​su​ ​poslovi​ ​budućnosti

1. ROBOTIKA Čovek još od davnina pokušava da oponaša prirodu posmatrajući kretanja čoveka i životinja. Industrijska revolucija i pronalazak struje omogućili su korišćenje složenijih mehaničkih delova, što je ubrzalo razvoj robotike. Roboti su vremenom postali nezamenljivi u industriji i kritičnim situacijama. Naučnici predviđaju da će se ljudi u budućnosti u potpunosti​ ​oslanjati​ ​na​ ​mašine. 2. MEDICINA […]

Više...

I u jeziku postoje “LAŽNI PRIJATELJI” ili Kada pomešate babe i žabe, dobijete “lažne prijatelje”

Da li ste nekada razmišljali o zamkama doslovnog prevođenja sa jednog jezika na drugi. U jeziku postoji termin koje se zove “lažni prijatelji” ili “lažni parovi”. Ovim terminom se označavaju reči iz različitih jezika koji zvuče isto ili se veoma slično pišu, a imaju potpuno različito značenje. Lažni prijatelji predstavljaju veliki problem ljudima koji tek […]

Više...