Sudski tumač i prevodilac za bosanski jezik

Sve do 04. oktobra 1907. godine je termin bosanski jezik zvanično postojao, kada biva ukinut internom naredbom tadašnje Zemaljske Vlade Bosne i Hercegovine, te zvaničan jezik na ovom području postaje srpsko - hrvatski, to jest hrvatsko - srpski.

Danas je bosanski jezik, odnosno bošnjački zvanično priznat jezik na području Bosne i Hercegovine, a čak oko 2 miliona ljudi ove zemlje koriste upravo bosanski jezik kao svoj maternji.

Iako su gramatička pravila za bosanski jezik u suštini vrlo slična gramatičkim pravilima koja se tiču srpskog jezika, ova dva jezika su zapravo potpuno različita. Zato i ne čudi što se javila potreba i za prevođenjem sa i na bosanski, tako da uz mnoge stručnjake, stalne članove tima Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači za bosanski jezik, koji poseduju sve neophodne diplome i sertifikate za obavljenje ovih poslova.

Svi naši stručnjaci vrše poslove prevođenja dokumenata, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna, odnosno svih vrsta dokumentacije, a uz prevod vrše i overu prevedenih dokumenata, čime ih svrstavaju u red zakonski važećih, koje klijenti mogu da koriste kao i sve druge originalne dokumente.

Svaki prevodilac i sudski tumač za bosanski jezik može da se pohvali izuzetnom brzinom rada, ali i visokim kvalitetom što ih neosporno svrstava u sam vrh. A ako tome dodamo i višegodišnje iskustvo u ovom poslu koje ima svaki naš stručnjak, sasvim je jasno zbog čega imamo na hiljade zadovoljnih klijenata koji su koristili njihove usluge. No, to je tek manje važna činjenica zbog čega nas klijenti svrstavaju u red najboljih institucija! Reč je o tome da Prevodilački centar Akademije Oxford uz uslugu prevoda sa bosanskog jezika na srpski, odnosno sa srpskog na bosanski svakom klijentu nudi i mogućnost prevođenja sa bosanskog na bilo koji strani jezik, ali i sa određenog stranog jezika na bosanski. U našem timu su stručnjaci čija je specijalnost usmerena na rad sa: engleskim, nemačkim, španskim, ruskim, italijanskim, francuskim, portugalskim, ali i finskim, holandskim, kineskim i češkim jezikom, a tu su i prevodioci i sudski tumači za: turski, bugarski, grčki, mađarski, arapski, danski, romski, ukrajinski, švedski, makedonski, slovenački, poljski, hrvatski, estonski, japanski, romski jezik, ali i znakovni i latinski, kao i za ostale jezike kojima se koriste ljudi širom sveta. Na taj način, na jednom mestu možete dobiti uslugu prevoda u bilo kom pravcu i u bilo kojoj kombinaciji jezika, kao i overu prevedenih dokumenata, čime ćete maksimalno uštedeti i svoje vreme, ali i novac.Na osnovu vaših zahteva, sa bosanskog i na bosanski jezik prevodimo sve vrste dokumenata, bez obzira da li je reč o ličnim, poslovnim ili onim dokumentima koja se podnose nadležnim institucijama iz različitih razloga, kao što su sve vrste potvrda, uverenja, izjava ili saglasnosti, poput recimo uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te potvrda o stalnom radnom odnosu, slobodnom bračnom stanju, ali i stanju računa u bannci, kao i saglasnosti za zastupanje i mnogih drugih dokumenata ove vrste.

Od poslovnih dokumenata, između ostalih prevodimo i bilanse uspeha i stanja, osnivačke akte, ali i statute preduzeća, te fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, sve vrste poslovnih izveštaja i ugovora, kao i licence, sertifikate, ali i punomoćja, sudska rešenja i presude i ostala pravna akta, pa čak i tekovine Evropske Unije.

Kada su u pitanju prevodi ličnih dokumenata, slobodno možemo reći da će svaki prevodilac i sudski tumač za bosanski jezik Akademije Oxford obraditi bilo koji lični dokument, a osim prevoda lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju, prevodimo i: pasoše, potvrde o prebivalištu, izvode iz matičnih knjiga umrlih, dozvole za boravak, saobraćajne dozvole, ali i izvode iz matičnih knjiga venčanih, te vozačke dozvole i ostala dokumenta koja se svrstavaju u lična.

Takođe, shodno vašim zahtevima prevodimo i naučne patente, ali i uputstva za rukovanje, te građevinske projekte, odnosno svu medicinsku i tehničku, kao i dokumentaciju za tender. Pod tim mislimo na prevođenje: lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, upustava za lekove i karakteristike proizvoda, te sve ostale dokumente koji su vezani za oblast nauke, odnosno medicine, farmacije i građevinske industrije.

Prevodioci i sudski tumači za bosanski jezik će obraditi i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima, kao i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, a imaju veze sa obrazovanjem.

Prevođenje sa bosanskog i na bosanski jezik

Uz prevode svih vrsta dokumenata i dokumentacije sa bosanskog i na bosanski jezik prevodimo i književna dela svih žanrova, počev od proznih i poetskih dela, preko beletristike, pa do romana ma kako oni obimni bili. Prevodimo i naučne, ilustrovane, ali i dečije časopise, te članke iz novina, kao i sve vrste tekstova, bez obzira koju temu obrađuju i da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji. Uzevši u obzir da je spisak oblasti za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje tekstualnih sadržaja vrlo obiman, ovom prilikom ćemo navesti samo one koji se najčešće traže za prevod sa bosanskog i na bosanski jezik: politika, turizam, ekonomija, marketing, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, sve grane prirodnih i društvenih nauka, obrazovanje, informacione tehnologije i mnoge druge oblasti.

Takođe, naši prevodioci i sudski tumači za bosanski jezik će shodno vašim zahtevima prevesti i web sajtove uz maksimalno poštovanje svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime će vašem sajtu omogućiti mnogo bolju poziciju na pretraživačima, a sa bosanskog i na bosanski jezik prevodimo i online kataloge, sadržaje web prodavnica, ali i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju želite. Uz to, prevodimo i materijale koji se tiču marketinga, kao što su brošure, katalozi, PR tekstovi, flajeri, plakati, ali i vizit karte i ostale reklamne materijale.

U sklopu usluge koja podrazumeva prevođenje video i audio materijala sa bosanskog i na bosanski jezik možete dobiti i finalnu obradu, što podrazumeva da uz prevod vršimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja. Na taj način ćete na jednom mestu dobiti kompletno obrađenu zabavnu ili naučnu emisiju, seriju, ali i reklamnu poruku, odnosno dokumentarni, igrani, crtani ili animirani film, tako da možete odmah da ga plasirate u bioskopu ili na bilo kom mediju na kom želite (televizija, internet, radio).

Pored svih pomenutih usluga koje se odnose na prevod u pisanom obliku, kod nas možete angažovati stručnjake koji su usmereni na usmeno prevođenje sa bosanskog i na bosanski jezik, a u skladu sa vašim potrebama vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.U našem timu su prevodioci i sudski tumači za bosanski jezik koji su specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, ali i za posebnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata kao šapatno prevođenje.

Kako nam se često obraćaju klijenti sa zahtevom da ispravimo već urađene prevode materijala sa bosanskog i na bosanski jezik, to kod nas možete dobiti i uslugu redakture svih sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu, ali koji ne zadovoljavaju visok kvalitet po kome su poznati naši stručnjaci. Profesionalni korektori i lektori će obraditi materijale koje nam dostavite i to uz potpuno poštovanje pravila struke, tako da će čak i najtahtevniji klijent biti i više nego zadovoljan.

Sve sadržaje koje želite da prevedemo sa bosanskog i na bosanski jezik nam možete dostaviti na nekoliko načina, a u skladu sa vašim potrebama. Osim lične dostave u bilo koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koje se nalaze na izuzetno lako dostupnim lokacijama u skoro svim većim i manjim gradovima u našoj zemlji, materijale možete poslati i kurirskom službom, odnosno poštanskom preporučenom pošiljkom na adresu jedne od naših poslovnica. Sve materijale za koje nije potrebna overa sudskog tumača možete jednostavno skenirana da pošaljete elektronskim putem, čime ćete dosta ubrzati i olakšati čitav proces. Kako nam je cilj da ispunimo zahteve naših klijenata u potpunosti, to vam nudimo i mogućnost prevoda u izuzetno kratkom roku, a samo u tom slučaju nam dokumenta možete poslati najpre na meil, a onda i dostaviti originale onako kako vam odgovara, uz poštovanje roka koji ste naveli za izradu prevoda.

Posebno naglašavamo da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata sa bosanskog i na bosanski jezik, te njihova overa mora da dostavi i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, kako bi bila ispoštovana procedura koju propisuje zakon. Uz to, preporuka je i da se na vreme raspitate o overi Apostille pečatom, koja predstavlja svojevrsnu nadoveru i vrši se samo za određene dokumente, a spada u nadležnost sudova. Ova overa se vrši uz overu sudskog tumača, ali je važno da dobijete validnu informaciju o tome da li se zahteva i za dokumenta koja želite da prevedete, jer ćete time dosta uštedeti trud i vreme, pa čak i novac, uzevši u obzir da je za pojedine dokumente potrebno najpre uraditi u ovlašćenom sudu overu Apostille pečatom, pa tek onda izvršiti prevod i dokumenta i samog pečata i njihovu overu od strane zvaničnog sudskog tumača.

Ne zaboravite i da prilikom dostave dokumenata i drugih materijala na prevod navedete kako želite da preuzmete obrađene sadržaje, te da li ćete ih preuzeti lično ili želite da vam ih pošaljemo na meil (samo ukoliko nije reč o dokumentima za koje je potrebna overa) ili, pak na adresu. U slučaju da se odlučite za dostavu prevoda na određenu adresu, morate imati na umu da ovu uslugu vrši kurirska služba, te da se ona naplaćuje potpuno odvojeno od usluge prevoda, odnosno overe i to po važećem cenovniku službe koja vrši dostavu.

Sada je sasvim jasno da je Prevodilački centar Akademije Oxford nadaleko čuven ne samo po kvalitetu i efikasnosti, već i po najpristupačnijim cenama za ponuđene usluge na tržištu Srbije. A ako nam možda i ne verujete, slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo vam pokazati i dokazati da je sve navedeno potpuno tačno.

Prevod sa bosanskog na druge jezike

Cena prevoda sa/na bosanski jezik

  • Sa bosanskog na srpski je 900 RSD
  • Sa srpskog na bosanski: po dogovoru

Cena prevoda sa/na bosanski jezik sa overom sudskih tumača

  • Sa bosanskog na srpski sa overom sudskog tumača je 1400 RSD
  • Sa srpskog na bosanski sa overom sudskog tumača: po dogovoru

Popusti za prevode sa/na bosanski jezik

  • Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.

Izračunajte cenu prevođenja sa bosanskog na druge jezike sa overom sudskog tumača


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏


Prevodilac za bosanski jezik

Prevodilac za bosanski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za bosanski jezik

Vidi više o prevodiocu za bosanski jezik >>>


Sudski tumač za bosanski jezik - Akademija Oxford

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje