CENOVNIK KURSEVA I OBUKA ZA ČAČAK


Informacije o popustima Čačak - Akademija Oxford

Informacije o popustima


VAZI SAMO ZA JEZIKE: 10% POPUSTA SE OSTVARUJE UKOLIKO POLAZNIK PLATI U CELOSTI KURS!!!

Kurs engleskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,600 18,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 54,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs nemačkog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,600 18,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 54,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Dečji kursevi engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i francuskog jezika Čačak - cena:

Uzrast Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Predškolski uzrast osam meseci 2 x 45 minuta 8 x 2,500 20,000 *
Osnovci osam meseci 2 x 45 minuta 8 x 2,500 20,000 *
Individualni čas 45 minuta 600 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs italijanskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,600 18,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 54,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs francuskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,600 18,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,500 25,500 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 54,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs španskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,600 18,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 54,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs grčkog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,600 18,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 54,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs švedskog jezika Čačak - cena

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 5 meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,000 30,000 *
B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 30,000 *
B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,000 30,000 *
B1, B2, C1, C2 / 30,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova   36,000 *
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   36,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova   36,000 *
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   36,000 *
Individualna
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs norveškog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 5 meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,000 30,000 *
B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 30,000 *
B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,000 30,000 *
B1, B2, C1, C2 / 3 x 10,000 30,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova   36,000 *
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   36,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova   36,000 *
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   36,000 *
Individualna
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs ruskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,600 18,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 39,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 54,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs arapskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs češkog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs danskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs holandskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs kineskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000 *
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000 *
Online Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000 *
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 2 x 16,000 32,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 2 x 16,000 32,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 16,000 32,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,666 32,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 10,666 32,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 3 x 2 časa 4 x 8,000 32,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 46 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,333 40,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 56 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,000 32,000 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Kinesko slikarstvo i kaligrafija 50 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,000 24,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs engleskog jezika za polaznike čiji je maternji jezik kineski Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 13,000 65,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna A1, A2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
B1, B2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
B1, B2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna B1, B2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Mala grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna C1, C2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Individualna
(dopunska nastava engleskog za studente)
pomoć oko gradiva 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
* U cenu nije uključen PDV
Sve kurseve istovremeno podučavaju dva nastavnika, a jedan od nastavnika kineskog koji poznaje engleski jezik pomoći će u nastavi.

Kurs srpskog jezika za polaznike čiji je maternji jezik kineski Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 13,000 65,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna A1, A2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
B1, B2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
B1, B2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna B1, B2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna C1, C2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Individualna
(dopunska nastava srpskog za studente)
pomoć oko gradiva 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Kinesko slikarstvo i kaligrafija Tri meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,000 24,000 *
* U cenu nije uključen PDV
Kako bi bili sigurni da učenici u potpunosti razumeju gradivo, sve kurseve (osim kaligrafije i kineskog slikarstva) predavaće dva nastavnika istovremeno. Jedan koji govori kineski i pomoćnik učitelja kineskog koji govori srpski. Izuzetni radovi polaznika kursa kaligrafije i slikarstva imaće priliku da učestvuju na izložbama koje organizuju kinesko-srpska udruženja, polaznici će takođe imati priliku da učestvuju u različitim aktivnostima.

Kurs latinskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs mađarskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 4 meseci, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 3,000 12,000 *
C1, C2 5 meseci, 80 časova 5 x 3,000 15,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 64 časova 5 x 4 časa 15,500 *
C1, C2 Mesec i po, 80 časova 2 x 9,250 18,500 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 Dva i po meseca, 64 časova 3 x 3 časa 3 x 5,166 15,500 *
C1, C2 Tri meseca, 80 časova 3 x 6,166 18,500 *
Poluindividualna
3 polaznika
A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 18,750 *
C1, C2 60 školskih časova 22,000 *
Poluindividualna
2 polaznika
A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 18,750 *
C1, C2 60 školskih časova 22,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2 50 školskih časova Po dogovoru 3 x 21,666 65,000 *
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 3 x 21,666 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs makedonskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs hrvatskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs hebrejskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs poljskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs portugalskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs rumunskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs slovačkog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs slovenačkog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs japanskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs turskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs ukrajinskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs albanskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs bugarskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs bosanskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs estonskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs korejskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs srpskog za strance Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 7 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 7 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 33,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 60,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 60,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs finskog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs znakovnog jezika Čačak - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 65,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kursevi nege lepote:

U cenu kurseva nege lepote, kao i kurs kozmetičar, ulazi:

 • skripta
 • polaganje
 • sertifikat

 • Plaćanje je u 2 mesečne rate.

  Praksu pohađate u specijalizovanim salonima koji lično izaberete. Takođe, uvek možete izabrati salon iz naše ponude sa kojima smo dugo godina u poslovno–tehničkoj saradnji i koji su licencirani za obuku naših polaznika.

  Cena praktičnog rada određuje se od zanimanja, tj. kursa koji želite da pohađate. Kreće već od 3.000 rsd.


  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs za ženskog frizera 300 sati 10,000 *
  Izrada frizura (pundje, polupundje, podignuta kosa, visoki rep...) 30 sati
  Šatiranje (na kapu, na folije, blanhanje, skidanje boje...) 30 sati
  Minival 20 sati
  Nadogranja kose i skidanje nadogradjene kose 20 sati
  Belejaž, ombre, sombre 30 sati
  Pletenje kikica 20 sati
  Kurs za muškog frizera 240 sati 10,000 *
  Kurs za muško - ženskog frizera 576 sati 15,000 *
  Kurs za manikir 2 meseca - 76 sati 10,000 *
  Kurs za manikir sa nadogradnjom noktiju 152 sata 15,000 *
  Kurs za pedikir 76 sati 10,000 *
  Kurs depilacije 2 meseca - 76 sati 10,000 *
  Nadogradnja noktiju 76 sati 10,000 *
  Manikir - pedikir 152 sati 15,000 *
  Manikir, pedikir i nadogradnja noktiju 240 sati 21,000 *
  Kurs za šminkera 76 sati 10,000 *
  Kurs limfne drenaže 2 meseca - 76 sati 10,000 *
  Kurs kozmetičar 3 meseca - 240 sati 20,000 *
  Kozmetika lica 76 sati 10,000 *
  Kurs relaks masaže, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo 3 meseca - 30 sati
  * U cenu nije uključen PDV
  - Ove obuke nudimo po završetku osnovnog nivoa za ženskog frizera.
  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs masaže osnovni 3 meseca - 76 sati 15,000 *
  Kurs masaže napredni 3 meseca - 76 sati 15,000 *
  Kurs anticelulit masaže 20 sati 15,000 *
  Kurs šijacu masaže 30 sati 10,000 *
  Kurs masaže vulkanskim kamenjem 30 sati 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Cena u beloj koloni je ukoliko se praksa obavlja u nekom salonu

  Cena u sivoj koloni je ukoliko se praksa obavlja u našim prostorijama

  Sve naše sertifikate za kurseve nege lepote možete upisati u radnu knjižicu.

  Samim dobijanjem sertifikata stičete pravo otvaranja sopstvenog salona.

  Kurs ICDL - cena:

  Naziv Cena
  ICDL paket za 1 modul 4.896,00 RSD
  ICDL paket za 4 modula 14.400,00 RSD
  ICDL paket za 5 modula 18.228,00 RSD
  ICDL paket za 6 modula 20.448,00 RSD
  ICDL paket za 7 modula 23.760,00 RSD

  Kursevi računara:

  Microsoft poslovni Office paket (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 44 školskih časova / 15,000 *
  Individualna nastava 28 školskih časova / 35,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 28 školskih časova / 25,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 36 školskih časova / 15,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 44 školskih časova / 15,000 *
  Online individualna nastava 28 školskih časova / 35,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 28 školskih časova / 25,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 36 školskih časova / 15,000 *
  Polaganje poslovni paket / / 10,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Microsoft napredni poslovni Office paket (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 17,000 *
  Individualna nastava 22 školska časa / 30,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 22 školska časa / 23,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 26 školskih časova / 17,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 16 dana po 3 školska časa 17,000 *
  Online individualna nastava 22 školska časa / 30,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 22 školska časa / 23,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 26 školskih časova / 17,000 *
  Polaganje napredni poslovni paket / / 10,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs WINDOWS - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000 *
  Individualna nastava 8 školskih časova / 12,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 8,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000 *
  Online individualna nastava 8 školskih časova / 12,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 8,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs MS WORD - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000 *
  Individualna nastava 10 školskih časova / 15,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 8,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000 *
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 15,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 8,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs MS EXCEL - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000 *
  Individualna nastava 10 školskih časova / 15,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 8,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000 *
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 15,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 8,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 10,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs MS EXCEL (napredni) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova / 10,000 *
  Individualna nastava 10 školskih časova / 20,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 15,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 10,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova / 10,000 *
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 20,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 15,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 10,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs MS OUTLOOK - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 8 školskih časova 2 dana po 3 školska časa 4,000 *
  Individualna nastava 6 školskih časova / 10,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 6 školskih časova / 7,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 7 školskih časova / 4,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 8 školskih časova 2 dana po 3 školska časa 4,000 *
  Online individualna nastava 6 školskih časova / 10,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 6 školskih časova / 7,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 7 školskih časova / 4,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  IZRADA POWERPOINT PREZENTACIJA - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 12 školskih časova 4 dana po 3 školska časa 6,000 *
  Individualna nastava 8 školskih časova / 14,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 9,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 10 školskih časova / 6,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 12 školskih časova 4 dana po 3 školska časa 6,000 *
  Online individualna nastava 8 školskih časova / 14,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 9,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 10 školskih časova / 6,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs ACCESS (BAZE PODATAKA) - CENA

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 20,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 40,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 20,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 40,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  WEB DIZAJN:

  Kurs - Adobe Dreamweawer - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 52,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 52,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe Dreamweawer - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 60,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 60,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe Flash - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 52,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 52,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe Flash - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 60,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 60,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe Fireworks - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 60,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 60,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe paket za web dizajn - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 40 školskih časova / 80,000 *
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 80,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe paket za web dizajn - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000 *
  Individualna nastava 40 školskih časova / 80,000 *
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000 *
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 80,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  WEB DIZAJN:

  Web programiranje:

  Kurs - HTML, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Individualna nastava 12 školskih časova / 30,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - HTML, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Individualna nastava 12 školskih časova / 30,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - CSS, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 30,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - CSS, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 30,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - jQuery, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 30,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - jQuery, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 30,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Html, Css, jQuery - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 36 školskih časova 12 dana po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa Mesec dana, 3 puta nedeljno po 3 časa 64,000 *
  Online grupna nastava 36 školskih časova 12 dana po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa Mesec dana, 3 puta nedeljno po 3 časa 64,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Wordpress - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 9 školskih časova / 22,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 22,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Joomla 3.0 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 9 školskih časova / 22,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 22,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Grafički dizajn:

  Kurs - Photoshop - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 30,000 *
  Individualna nastava 16 školska časa / 52,000 *
  Online grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 30,000 *
  Online individualna nastava 16 školska časa / 52,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Photoshop - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 9 školskih časova / 36,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 36,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Illustrator - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 50,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 50,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Illustrator - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 60,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 60,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - InDesign - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 50,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 50,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - InDesign - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 30,000 *
  Individualna nastava 22 školska časa / 52,000 *
  Online grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 30,000 *
  Online individualna nastava 22 školska časa / 52,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Paket za grafički dizajn - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000 *
  Individualna nastava 40 školskih časova / 80,000 *
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000 *
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 80,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Paket za grafički dizajn - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000 *
  Individualna nastava 40 školskih časova / 80,000 *
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000 *
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 80,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - CorelDraw - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 3 nedelje, 30 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 48,000 *
  Online grupna nastava 3 nedelje, 30 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Autodesk kursevi:

  Kurs - 3D Studio Max - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 40 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 30,000 *
  Individualna nastava 28 školskih časova / 60,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 40 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 30,000 *
  Online individualna nastava 28 školskih časova / 60,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - AutoCad 2D - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 3 nedelje, 45 školskih časova 5 nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 27 školskih časova / 64,000 *
  Online grupna nastava 3 nedelje, 45 školskih časova 5 nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 27 školskih časova / 64,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - AutoCad 3D - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 60,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 60,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - AutoDesk Maya - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 5 nedelja, 45 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 36,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava 5 nedelja, 45 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 36,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - AutoDesk Inventor - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Dve nedelje, 16 školskih časova 5 puta nedeljno po dvočas 36,000 *
  Individualna nastava 16 školskih časova / 68,000 *
  Online grupna nastava Dve nedelje, 16 školskih časova 5 puta nedeljno po dvočas 36,000 *
  Online individualna nastava 16 školskih časova / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  SEO optimizacija:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 12 školskih časova / 24,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 24,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Programiranje:

  Kurs programiranja - C - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - C++ - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - VISUAL BASIC - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - JAVA - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - JAVASCRIPT - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - JAVASCRIPT (NAPREDNI) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Individualna nastava 30 školskih časova / 58,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - JAVA WEB SERVICE - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - PHP za izradu aplikacija za web - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - PHP napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - PYTHON - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - MYSQL baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - Rad sa bazama podataka u net aplikacijama - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - DELPHI - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - Izrada igrica u FLASH-u - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kursevi za Windows Server 2008:

  Kurs - Administracija Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Planiranje i instaliranje Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Konfiguracija i otklanjanje problema u Windows Serveru 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Rešavanje problema identiteta i pristupa sa Windows Servera 2008 aktivnim direktorijumom - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Primena Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Konfiguracija i rešavanje problema infrastrukture aplikacija Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Realizacija i upravljanje Microsoft Desktop vitrualizacijom Windows Server 2008 R2 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kursevi za Windows Server 2012:

  Kurs - Administracija Windows Servera 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Instaliranje i konfiguracija Windows Servera 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Instaliranje i konfiguracija Windows Servera 2012 - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Projektovanje i implementacija serverske infrastrukture - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Projektovanje i implementacija napredne serverske infrastrukture - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Microsoft SQL Server 2012 - Administrator baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Podešavanje i instalacija Windows 7 za klijente - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Upravljanje i održavanje Windows 8 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - ASP.NET Web Development - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Tri nedelje, 27 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 42,000 *
  Online grupna nastava Tri nedelje, 27 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 42,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - UNIX - osnovni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Administrator UNIX-a - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - LINUX - osnovni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - LINUX administracija - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Solaris UNIX - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Administracija Solaris-UNIX-a - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Facebook oglašavanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 12 školskih časova 2 dana po 6 školskih časova 15,000 *
  Individualna nastava 12 školskih časova / 24,000 *
  Online grupna nastava 12 školskih časova 2 dana po 6 školskih časova 15,000 *
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 24,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - IT analitičar - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Booking administrator (booking.com) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 6 školskih časova 1 dan 15,000 *
  Individualna nastava 6 školskih časova / 20,000 *
  Online grupna nastava 6 školskih časova 1 dan 15,000 *
  Online individualna nastava 6 školskih časova / 20,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Upravljanje Google Ads kampanjom - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 26,000 *
  Individualna nastava 20 školskih časova / 40,000 *
  Online grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 20,000 *
  Online individualna nastava 20 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - SolidWorks - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 40,000 *
  Poluindividualna nastava 16 školskih časova / 56,000 *
  Individualna nastava 16 školskih časova / 68,000 *
  Online grupna nastava 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 40,000 *
  Online poluindividualna nastava 16 školskih časova / 56,000 *
  Online individualna nastava 16 školskih časova / 68,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Administrativni kursevi

  Kurs - Međunarodno poslovanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova   18,000 *
  Poluindividualna nastava 30 školskih časova   22,000 *
  Individualna nastava 30 školskih časova   38,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Knjigovodstvo [Osnovni] - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava [Osnovni kurs] 80 školskih časova / 22,500 *
  Online grupna nastava [Osnovni kurs] 80 školskih časova / 22,500 *
  Individualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 48,000 *
  Online individualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 48,000 *
  Poluindividualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 30,000 *
  Online poluindividualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Knjigovodstvo [Napredni] - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava [Napredni kurs] 60 školskih časova / 22,500 *
  Online grupna nastava [Napredni kurs] 60 školskih časova / 22,500 *
  Individualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 48,000 *
  Online individualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 48,000 *
  Poluindividualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 30,000 *
  Online poluindividualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Poslovni sekretar - asistent - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova / 27,500 *
  Individualna nastava 30 školskih časova / 45,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova / 27,500 *
  Online individualna nastava 30 školskih časova / 45,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Daktilografija/slepo kucanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 15,000 *
  4 meseca, 64 školska časa / 30,000 *
  Individualna nastava 20 školskih časova / 26,000 *
  Online nastava 20 školskih časova / 26,000 *
  Polaganje za klasu / / 10,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Službenik javne nabavke - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Pisanje za Web/Blog - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 10 školskih časova / 10,000 *
  Individualna nastava 10 školskih časova / 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Stručno osposobljavanje-zvanja po strukama:

  Auto struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Automehaničar 13,000 *
  Kurs i obuka - Autolimar 13,000 *
  Kurs i obuka - Autodijagnostičar 13,000 *
  Kurs i obuka - Autofarbar 13,000 *
  Kurs i obuka - Autoelektričar 13,000 *
  Kurs i obuka - Pomoćnik autoelektričara 13,000 *
  Kurs i obuka - Autotapetar 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Bezbednost:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Osnove etičkog hakovanja 70,000 *
  Kurs i obuka - Procenitelj rizika u poslovima obezbedjenja - obuka O1 18,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Drvno-prerađivačka struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Drvolakirer 18,000 *
  Kurs i obuka - Drvostugar 18,000 *
  Kurs i obuka - Duborezac 18,000 *
  Kurs i obuka - Galanterista 18,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač muzičkih instrumenata 13,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač pletarskih proizvoda 13,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač ramova 13,000 *
  Kurs i obuka - Modelar 13,000 *
  Kurs i obuka - Parketar 13,000 *
  Kurs i obuka - Pozlatar 13,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač građe 13,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač ploča 13,000 *
  Kurs i obuka - Roletnar 13,000 *
  Kurs i obuka - Stolar 13,000 *
  Kurs i obuka - Tapetar-dekorater 13,000 *
  Kurs i obuka - Tesar 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Ekonomska struka:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kako postati preduzetnik - seminar 1 dan 9,000 *
  Poslovni asistent 30 časova - (grupna) 27,500 *
  30 časova - (individualna) 45,000 *
  30 časova - (grupna - online) 27,500 *
  30 časova - (individualna - online) 45,000 *
  Poslovni sekretar u spoljnoj trgovini 115 časova - (grupna) 30,000 *
  60 časova - (individualna) 38,000 *
  115 časova - (grupna - online) 30,000 *
  60 časova - (individualna - online) 38,000 *
  Preduzetništvo Individualno (1 polaznik) 22,000 *
  Poluindividualno (2-3 polaznika) 16,000 *
  Grupno (4-6 polaznika) 12,000 *
  Grupno (7-10 polaznika) 10,000 *
  Računovodstvo 80 časova - (grupna) 22,500 *
  50 časova - (individualna) 48,000 *
  80 časova - (grupna - online) 22,500 *
  50 časova - (individualna - online) 48,000 *
  Vođenje poslovnih knjiga 80 časova - (grupna) 22,500 *
  50 časova - (individualna) 48,000 *
  80 časova - (grupna - online) 22,500 *
  50 časova - (individualna - online) 48,000 *
  Terenski komercijalista 240 radnih sati 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Elektrotehnička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Elektroinstalater 13,000 *
  Kurs i obuka - Elektromehaničar pogona 13,000 *
  Kurs i obuka - Elektromehaničar radio aparata 13,000 *
  Kurs i obuka - Elektromehaničar TV aparata 13,000 *
  Kurs i obuka - Elektromehaničar 13,000 *
  Kurs i obuka - Elektromonter mreže i postrojenja 13,000 *
  Kurs i obuka - Elektotehničar za belu tehniku 13,000 *
  Kurs i obuka - Elektotehničar za TT uređaje 13,000 *
  Kurs i obuka - Instalater video nadzora 13,000 *
  Kurs i obuka - Lemilac 13,000 *
  Kurs i obuka - Monter klimatizacije 13,000 *
  Kurs i obuka - Monter TT mreže 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac mernim i regulacionim uređajima 13,000 *
  Kurs i obuka - Serviser mobilnih telefona 13,000 *
  Kurs i obuka - Serviser računara 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Građevinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Armirač 18,000 *
  Kurs i obuka - Asfalter 18,000 *
  Kurs i obuka - Dimničar 18,000 *
  Kurs i obuka - Dizaličar - rukovalac dizalicom 18,000 *
  Kurs i obuka - Farbar 18,000 *
  Kurs i obuka - Fasader 18,000 *
  Kurs i obuka - Izolater 18,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač opeke i crepa 18,000 *
  Kurs i obuka - Kamenorezac 18,000 *
  Kurs i obuka - Keramičar 18,000 *
  Kurs i obuka - Klesar 18,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac krana-kranista 13,000 *
  Kurs i obuka - Miner ☎ *
  Kurs i obuka - Moler 18,000 *
  Kurs i obuka - Monter suve gradnje 18,000 *
  Kurs i obuka - Operater na mašinama za malterisanje i moleraj 18,000 *
  Kurs i obuka - Pećar 18,000 *
  Kurs i obuka - Podopolagač 18,000 *
  Kurs i obuka - Putar 18,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac građevinskih mašina 13,000 *
  Kurs i obuka - Teracer 13,000 *
  Kurs i obuka - Skelar/krovopokrivač 13,000 *
  Kurs i obuka - Zidar 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Grafička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Fotograf 13,000 *
  Kurs i obuka - Fotokopir radnik 13,000 *
  Kurs i obuka - Graver 13,000 *
  Kurs i obuka - Knjigovezac 13,000 *
  Kurs i obuka - Pečatorezac 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Gumarsko-plastičarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Izrađivač pneumatika 13,000 *
  Kurs i obuka - Prerađivač plastičnih masa-plastičar 13,000 *
  Kurs i obuka - Vulkanizer 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kožarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Izrađivač kože i krzna 13,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač kožne galanterije i rukavica 13,000 *
  Kurs i obuka - Konfekcionar kože i krzna 13,000 *
  Kurs i obuka - Krznar 13,000 *
  Kurs i obuka - Obućar 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Marketinška struka:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs i obuka - Copywriter - kreator sadržaja Grupni 20,000 *
  Poluindividualni 24,000 *
  Individualni 30,000 *
  Kurs i obuka - Elektronsko poslovanje 20 časova (grupni) 11,000 *
  20 časova (individualni) 20,000 *
  Kurs i obuka - Hostesa 120 sati 18,000 *
  Kurs i obuka - Marketing istraživač 20 časova (grupni) 13,500 *
  20 časova (individualni) 23,000 *
  Kurs i obuka - Marketing specijalista 20 časova (grupni, 7-10 kandidata) 12,000 *
  20 časova (individualni) 23,000 *
  Kurs i obuka - Pomoćnik menadžera 20 časova (grupni) 17,000 *
  20 časova (individualni) 23,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Mašinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aluminotermijsko zavarivanje 18,000 *
  Kurs i obuka - Bravar 18,000 *
  Kurs i obuka - CNC operater 18,000 *
  Kurs i obuka - Građevinski bravar 18,000 *
  Kurs i obuka - Instalater uređaja za grejanje i klimatizaciju 18,000 *
  Kurs i obuka - Kovač 18,000 *
  Kurs i obuka - Limar 18,000 *
  Kurs i obuka - Livac - kalupar 18,000 *
  Kurs i obuka - Ložač kotlova na čvrsto gorivo 18,000 *
  Kurs i obuka - Mašinbravar 18,000 *
  Kurs i obuka - Mehaničar građevinske mehanizacije 18,000 *
  Kurs i obuka - Mehaničar za održavanje kompresora 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalobrusač 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalobušač 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalofarbar 18,000 *
  Kurs i obuka - Metaloglodač 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalorezač 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalostrugar 13,000 *
  Kurs i obuka - Monter 13,000 *
  Kurs i obuka - Oštrač alata 13,000 *
  Kurs i obuka - Precizni mehaničar 13,000 *
  Kurs i obuka - Preser 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac građevinskom mehanizacijom 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac grafičkim mašinama 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac hidraulikom i pneumaticima 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac hidroenergetskim postrojenjima 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac kotlovskim postrojenjima ATK VP 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac parnim kotlovima 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac poljoprivrednim mašinama 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac radnim mašinama 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac tekstilnim mašinama 13,000 *
  Kurs i obuka - Održavanje kompresora 13,000 *
  Kurs i obuka - Vodoinstalater 13,000 *
  Kurs i obuka - Elektrozavarivač 18,000 *
  Kurs i obuka - EPP zavarivanje 18,000 *
  Kurs i obuka - Gasno rezanje 18,000 *
  Kurs i obuka - MIG/MAG zavarivanje 18,000 *
  Kurs i obuka - Podvodno zavarivanje 50,000 *
  Kurs i obuka - WIG i TIG zavarivanje 13,000 *
  Kurs i obuka - Zavarivač - varilac 13,000 *
  Kurs i obuka - Zavarivanje gasom 13,000 *
  Kurs i obuka - Zavarivanje plazmom 13,000 *
  Kurs i obuka - Zavarivanje sklopova od termoplasta 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Novinarstvo:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Kamerman 13,000 *
  Kurs i obuka - Osnove novinarstva Individualna nastava 30,000 *
  Poluindividualna nastava 25,000 *
  Grupna nastava 20,000 *
  Kurs i obuka - Tehnički urednik 13,000 *
  Kurs i obuka - TV i radio reporter 13,000 *
  Kurs i obuka - TV snimatelj 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Odnos sa klijentima:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs i obuka - Kako naplatiti potraživanja 2 dana po 6 časova 15,000 *
  Kurs i obuka - Kako napraviti brend 1 dan 6 časova 8,000 *
  Kurs i obuka - Kako poboljšati veštine prodaje 2 dana po 6 časova 12,000 *
  Kurs i obuka - Kako upavljati marketingom 3 dana po 6 časova 18,000 *
  Kurs i obuka - Kako upavljati poslovanjem 2 dana po 6 časova 12,000 *
  Kurs i obuka - Kako voditi telefonsku prodaju 2 dana po 6 časova 12,000 *
  Kurs i obuka - Neverbalne komunikacije 2 dana po 6 časova 12,000 *
  Kurs i obuka - Organizator događaja 14 časova 22,000 *
  Kurs i obuka - Call centar operater 8 dana po 3 časa 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Poljoprivredna struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Zaštita nacionalnih dobara prirode 26,000 *
  Kurs i obuka - Stručnjak za proizvodnju organske hrane 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Prehrambena struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Buregdžija 13,000 *
  Kurs i obuka - Konditor 13,000 *
  Kurs i obuka - Medar 13,000 *
  Kurs i obuka - Mesar 13,000 *
  Kurs i obuka - Mlinar 13,000 *
  Kurs i obuka - Pekar 13,000 *
  Kurs i obuka - Prerađivač duvana 13,000 *
  Kurs i obuka - Prerađivač voća i povrća 13,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač alkoholnih pića 13,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač bezalkoholnih pića 13,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač piva 13,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač sadnog materijala 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Staklarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Staklar 13,000 *
  Kurs i obuka - Stakloduvač 13,000 *
  Kurs i obuka - Staklograver 13,000 *
  Kurs i obuka - Staklorezac 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Stari zanati:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Asurdžija - izrađivač asura 13,000 *
  Kurs i obuka - Bunardžija 13,000 *
  Kurs i obuka - Časovničar 13,000 *
  Kurs i obuka - Grnčar 13,000 *
  Kurs i obuka - Potkivač 13,000 *
  Kurs i obuka - Splavar 13,000 *
  Kurs i obuka - Tkanje na razboju - tkač 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Šumarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aranžer biljnog materijala 13,000 *
  Kurs i obuka - Vrtlar 13,000 *
  Kurs i obuka - Aranžer 13,000 *
  Kurs i obuka - Baštovan 13,000 *
  Kurs i obuka - Cvećar 13,000 *
  Kurs i obuka - Pripremna nastava za lovočuvare 20,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac motornom testerom 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac šumskim traktorom 13,000 *
  Kurs i obuka - Šumar 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Tekstilna struka:

  Naziv kursa Cena
  Konfekcionar 13,000 *
  Krojač 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Trgovinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aranžer u trgovini 13,000 *
  Kurs i obuka - Kasir-prodavac 13,000 *
  Kurs i obuka - Magacioner 13,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac građevinskog i ogrevnog materijala 13,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac mesa u marketima 13,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac mešovite robe-trgovac 13,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac metalne i električne robe 13,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac naftnih derivata 13,000 *
  Kurs i obuka - Skladišter 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Turistička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Pripremna nastava za turističke vodiče Individualno 40,000 *
  Poluindividualno 30,000 *
  Grupna nastava 4-6 polaznika 25,000 *
  Grupna nastava više od 6 polaznika 20,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Ugostiteljska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Barista 18,000 *
  Kurs i obuka - Barmen 13,000 *
  Kurs i obuka - Front desk operater u hotelijerstvu 13,000 *
  Kurs i obuka - Konobar 18,000 *
  Kurs i obuka - Kuvar ribljih i morskih specijaliteta 18,000 *
  Kurs i obuka - Kuvar 18,000 *
  Kurs i obuka - Pica majstor 18,000 *
  Kurs i obuka - Pomoćnik kuvara 18,000 *
  Kurs i obuka - Poslastičar 18,000 *
  Kurs i obuka - Poslastičar - pravljenje figurica za ukrašavanje 18,000 *
  Kurs i obuka - Poslastičar - pravljenje torti 18,000 *
  Kurs i obuka - Recepcioner 13,000 *
  Kurs i obuka - Servirka 18,000 *
  Kurs i obuka - Sobarica 18,000 *
  Kurs i obuka - Somelijer 18,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Unutrašnji transport:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Deklarant 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac kontejnerom 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac mašinama u duvanskoj industriji 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac mašinama u prehrambenoj industriji 13,000 *
  Kurs i obuka - Logistika uvoza i izvoza robe 22,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac utovarivačem 13,000 *
  Kurs i obuka - Špediter-carinik 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac kareta 13,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac viljuškara 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Vatrogasna struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Radnik PP službi u PP obezbeđenju 13,000 *
  Kurs i obuka - Vatrogasac 13,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Zdravstvena struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Gerontodomaćica 18,000 *
  Kurs i obuka - Negovateljica 18,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac medicinskom opremom 13,000 *
  Kurs i obuka - Personalni trener (grupna) 25,000 *
  Kurs i obuka - Personalni trener (idividualna) 45,000 *
  Kurs i obuka - Savetnik za ishranu (grupna) 18,000 *
  Kurs i obuka - Savetnik za ishranu (individualna) 40,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Ostali kursevi i obuke:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Agent za nekretnine - priprema za polaganje za licencu 40 časova (grupna) 25,000 *
  40 časova (individualna) 40,000 *
  Kreativno pisanje 26 časova (grupna) 20,000 *
  26 časova (individualna) 30,000 *
  Lični PR putem interneta - online PR 10 časova (grupna) 6,000 *
  10 časova (individualna) 12,000 *
  Pisanje projekata - osnovni 30 časova (grupna) 27,000 *
  30 časova (individualna) 38,000 *
  Pisanje projekata za EU fondove - napredni 20 časova (grupna) 29,000 *
  20 časova (individualna) 40,000 *
  Unapređivanje veština predavača 12 časova (grupna) 18,000 *
  12 časova (individualna) 11,000 *
  Spasilac na vodi 40 časova (teorija) 18,000 *
  20 časova (praksa)
  Stjuard i stjuardesa / 165,000 *
  Optičar / 18,000 *
  Dekoracija balonima 40 sati 15,000 *
  Ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) 40 sati 15,000 *
  Dizajnera enterijera 40 časova 50,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
  PARTNERI
  Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
  NEWSLETTER
  ISKUSTVA KORISNIKA
  Jelena iz Niša:

  Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

  Milica iz Beograda:

  Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

  Zoran iz Jagodine:

  U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

  Dragana iz Zaječara:

  Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

  Petar iz Paraćina:

  Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

  Natasa iz Kraljeva:

  Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

  Dragan iz Čačka:

  Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

  Mica iz Smedereva:

  Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

  Aranđelovac - Elena:

  mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

  Babušnica - Snežana:

  oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

  Bač – Serena:

  Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

  Bačka Palanka – Darko:

  Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

  Bačka Topola - Velimir:

  nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

  Boljevac – Đurđija:

  Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

  Bosilegrad – Slaviša:

  Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

  Brus - Slađana:

  Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

  Bujanovac - Ivana:

  odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

  Čajetina - Đorđe:

  uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

  Ćićevac - Jelena:

  oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

  Čoka - Eva:

  živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

  Ćuprija – Žarko:

  Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

  Dimitrovgrad - Marina:

  išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

  Doljevac – Danica:

  Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

  Donji Milanovac:

  Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

  Gadžin Han:

  Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

  Golubovac:

  Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

  Gornji Milanovac - Goran:

  nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

  Grocka:

  Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

  Kanjiža:

  preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

  Kikinda – Emilijan:

  Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

  Knić – Marinko:

  Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

  Knjaževac – Milica:

  Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

  Koceljeva – Milenko:

  Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

  Kosjerić – Davor:

  Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

  Kovačica – Ljilja:

  Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

  Kragujevac - Marko:

  da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

  Krupanj - Nenad:

  merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

  Kruševac – Zoran:

  Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

  Kučevo – Bojan:

  Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

  Kula – Stana:

  Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

  Lebane - Bojana:

  Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

  Bački Petrovac – Svetlana

  Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

  Batočina - Nenad:

  završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

  Bečej – Margita:

  ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

  Bela Palanka – Sofija:

  U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

  Beočin – Danilo:

  Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

  Bogatić - Vladimir:

  učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

  Bojnik – Mirko:

  Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

  Šabac - Iva:

  Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

  Savski Venac - Tijana:

  Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

  Sečanj - Jovana:

  Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

  Senta - Lazar:

  Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

  Sjenica - Bojana:

  Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

  Smederevo - Nataša:

  završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

  Smederevska Palanka - Anđela:

  završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

  Sombor - Stefan:

  završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

  Ljig - Damjan:

  Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

  Ljubovija - Vera:

  Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

  Loznica - Tanja:

  Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

  Lučani - Bojan:

  Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

  Majdanpek - Denis:

  Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

  Mali Iđoš - Milena:

  Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

  Mali Zvornik – Zvezdan:

  ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

  Malo Crnište – Gordana:

  Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

  Medveđa - Olivera:

  Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

  Merošina – Selma:

  učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

  Mionica – Gordana:

  Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

  Niš - Nemanja:

  Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

  Nova Crnja - Marko:

  Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

  Nova Varoš - Tatjana:

  Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

  Novi Bečej - Tanja:

  Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

  Novi Knjaževac - Marija:

  Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

  Novi Sad - Ivan:

  Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

  Odžaci - Dejan:

  Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

  Gorica iz Kruševca:

  Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

  Luka iz Ćuprije:

  Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

  Dejan iz Kragujevca:

  Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

  Ceca iz Novog Sada:

  Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

  Ada – Miloš:

  Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

  Apatin - Milena:

  završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

  Opovo - Nevena:

  Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

  Osečina - Jovan:

  Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

  Padina – Marina:

  Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

  Paraćin – Gordana:

  Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

  Pećinci - Milanka:

  Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

  Pelagičevo - Marinko:

  Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

  Petrovac na Mlavi – Bojan:

  Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

  Plandište - Katarina:

  Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

  Požarevac - Sanja:

  Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

  Požega - Dragan:

  Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

  Preševo - Zorana:

  Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

  Prijepolje - Miroslav:

  Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

  Rača - Ružica:

  Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

  Rakovica - Bogdan:

  Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

  Ražanj - Nebojša:

  Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

  Rožaje - Natalija:

  Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

  Ruma - Žarko:

  Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

  Sopot - Dijana:

  idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

  Srbobran - Nevena:

  završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

  Sremska Mitrovica – Andjelija:

  Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

  Sremski Karlovci – Darko:

  Samo da kažem HVALAA

  Žabari – Ceca:

  Imam vas sertifikat i moj salon

  Žagubica – Nenad:

  Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

  Žitište – Jelena:

  Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

  Žitorađa - Marina:

  prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

  Zrenjanin – Leonora:

  Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

  Voždovac – Milan:

  hvala za prevod, profesionalci ste

  Zemun – Kosta:

  Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

  Stara Pazova – Radiša:

  Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

  Stari grad – Nevena:

  Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

  Surdulica – Peda:

  uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

  Surčin - Serena:

  Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

  Svrljig – Danko:

  odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

  Topola - Marko:

  Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

  Trgovište – Saša:

  Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

  Trstenik - Anja:

  Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

  Ub - Dragana:

  obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

  Valjevo - Ljiljana:

  trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

  Varvarin - Slavko:

  i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

  Veliko Gradište – Marinko:

  Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

  Vladičin Han – Peda:

  Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

  Vladimirci – Lena:

  Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

  Vlasotince:

  Sve pohvale za vas I vase profesore

  Vračar – Sreten:

  Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

  Vrbas – Marko:

  Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

  Vrnjačka Banja:

  Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

  Vršac - Natalija:

  prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

  Žabalj – Zlatica:

  samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje