CENOVNIK KURSEVA I OBUKA ZA KRUŠEVAC


Informacije o popustima Kruševac - Akademija Oxford

Informacije o popustima


Preuzmite cenovnik usluga (PDF, MS Word i MS Excel) Cenovnik usluga za Kruševac - Akademija Oxford Cene Kruševac - Akademija Oxford Cenovnik usluga za Kruševac - Akademija Oxford


Kurs engleskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 2,500 12,500
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 12,500
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 12,500
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 12,500
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 6,250 12,500
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 4,166 12,500
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 4,166 12,500
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 4 x 3,125 12,500
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 6,500 19,500
Mala grupa
(sa 4 ili 5 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 3,375 13,500
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 25,000
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 25,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 25,000

Kurs nemačkog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 2,500 12,500
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 12,500
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 12,500
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 12,500
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 6,250 12,500
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 4,166 12,500
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 4,166 12,500
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 4 x 3,125 12,500
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 6,500 19,500
Mala grupa
(sa 4 ili 5 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 3,375 13,500
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 25,000
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 25,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 25,000

Dečji kursevi engleskog, nemačkog, italijanskog i francuskog jezika Kruševac - cena:

Uzrast Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Predškolski uzrast Od septembra do juna 2 x 45 minuta 10 x 1,600 16,000
Osnovci Od septembra do juna 2 x 55 minuta 10 x 1,600 16,000
Individualni čas 45 minuta 500
CAMBRIDGE program
(u cenu je uračunat ispit)
Od septembra do juna 2 x 55 minuta 10 x 2,000 20,000

Kurs italijanskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 15,000
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 5,000 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 4 x 3,750 15,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 6,500 19,500
Mala grupa
(sa 4 ili 5 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 3,750 15,000
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000

Kurs francuskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 15,000
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 5,000 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 4 x 3,750 15,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 6,500 19,500
Mala grupa
(sa 4 ili 5 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 3,750 15,000
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000

Kurs španskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 15,000
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 5,000 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 4 x 3,750 15,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 6,500 19,500
Mala grupa
(sa 4 ili 5 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 3,750 15,000
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000

Kurs grčkog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 15,000
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 5,000 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 4 x 3,750 15,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 6,500 19,500
Mala grupa
(sa 4 ili 5 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 3,750 15,000
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000

Kurs švedskog jezika Kruševac - cena

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 5 meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,000 30,000
B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 30,000
B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,000 30,000
B1, B2, C1, C2 / 30,000
Poluindividualna
3 polaznika
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000
Poluindividualna
2 polaznika
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000
Individualna
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs norveškog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 5 meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,000 30,000
B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 30,000
B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,000 30,000
B1, B2, C1, C2 / 3 x 10,000 30,000
Poluindividualna
3 polaznika
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000
Poluindividualna
2 polaznika
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000
Individualna
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs ruskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 15,000
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 5,000 15,000
Grupna ubrzana
(sa 6 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 4 x 3,750 15,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 6,500 19,500
Mala grupa
(sa 4 ili 5 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 3,750 15,000
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 27,000

Kurs arapskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs češkog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs danskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs holandskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs kineskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs latinskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs mađarskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 4 meseci, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 3,000 12,000
C1, C2 5 meseci, 80 časova 5 x 3,000 15,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 64 časova 5 x 4 časa 15,500
C1, C2 Mesec i po, 80 časova 2 x 9,250 18,500
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 Dva i po meseca, 64 časova 3 x 3 časa 3 x 5,166 15,500
C1, C2 Tri meseca, 80 časova 3 x 6,166 18,500
Poluindividualna
3 polaznika
A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 25 dvočasa 18,750
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 22,000
Poluindividualna
2 polaznika
A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 25 dvočasa 18,750
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 22,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 36,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 30,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 25 dvočasa 3 x 12,500 37,500
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 3 x 15,000 45,000

Kurs makedonskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs hrvatskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs hebrejskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs poljskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs portugalskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs rumunskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs slovačkog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs slovenačkog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs japanskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs turskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs ukrajinskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs albanskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs bugarskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs bosanskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs estonskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs korejskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs srpskog za strance Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs finskog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kurs znakovnog jezika Kruševac - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000

Kursevi nege i lepote:

U cenu kurseva nege i lepote, kao i kurs kozmetičar, ulazi:

  • skripta
  • polaganje
  • sertifikat

  • Plaćanje je u 2 mesečne rate.

    Praksu pohađate u specijalizovanim salonima koji lično izaberete. Takođe, uvek možete izabrati salon iz naše ponude sa kojima smo dugo godina u poslovno–tehničkoj saradnji i koji su licencirani za obuku naših polaznika.

    Cena praktičnog rada određuje se od zanimanja, tj. kursa koji želite da pohađate. Kreće već od 3.000 rsd.


    Naziv kursa Trajanje Cena
    Kurs za ženskog frizera 3 meseca - 300 sati 10,000
    Kurs za muškog frizera 3 meseca - 240 sati 10,000
    Kurs za muško - ženskog frizera 6 meseci - 576 sati 15,000
    Kurs za manikir 2 meseca - 76 sati 10,000
    Kurs za manikir sa nadogradnjom noktiju 3 meseca - 152 sati 15,000
    Kurs za pedikir 2 meseca - 76 sati 10,000
    Kurs depilacije 2 meseca - 76 sati 10,000
    Nadogradnja noktiju 2 meseca - 76 sati 10,000
    Manikir - pedikir 3 meseca - 152 sati 10,000
    Manikir, pedikir i nadogradnja noktiju 3 meseca - 240 sati 21,000
    Kurs za šminkera 3 meseca - 76 sati 10,000
    Kurs limfne drenaže 2 meseca - 76 sati 10,000
    Kurs kozmetičar 3 meseca - 240 sati 20,000
    Kozmetika lica 2 meseca - 76 sati 10,000
    Naziv kursa Trajanje Cena
    Kurs masaže osnovni 3 meseca - 76 sati 10,000
    Kurs masaže napredni 3 meseca - 76 sati 10,000
    Kurs anticelulit masaže 3 meseca - 76 sati 10,000
    Kurs šijacu masaže 3 meseca - 76 sati 10,000
    Kurs masaže vulkanskim kamenjem 3 meseca - 76 sati 10,000

    Cena u beloj koloni je ukoliko se praksa obavlja u nekom salonu

    Cena u sivoj koloni je ukoliko se praksa obavlja u našim prostorijama

    Sve naše sertifikate za kurseve nege i lepote možete upisati u radnu knjižicu.

    Samim dobijanjem sertifikata stičete pravo otvaranja sopstvenog salona.

    Kurs ecdl - cena:

    Naziv Cena
    Ispit po modulu 1,488
    Mali indeks (za 4 modula) 4,464
    Veliki indeks (svih 6 modula) 5,580
    Naziv modula Trajanje Cena
    I MODUL - osnove korišćenja računara Grupna nastava (18 časova) 3,000
    Individualna nastava (12 časova) 4,500
    Online nastava (30 dana) * 2,400
    II MODUL - osnove korišćenja interneta Grupna nastava (20 časova) 3,500
    Individualna nastava (12 časova) 5,500
    Online nastava (30 dana) * 2,400
    III MODUL - obrada teksta - WORD Grupna nastava (30 časova) 5,000
    Individualna nastava (18 časova) 8,000
    Online nastava (30 dana) * 2,400
    IV MODUL - tabelarne kalkulacije - EXCEL Grupna nastava (30 časova) 5,000
    Individualna nastava (18 časova) 8,000
    Online nastava (30 dana) * 2,400
    V MODUL - prezentacije - POWERPOINT Grupna nastava (26 časova) 4,500
    Individualna nastava (15 časova) 6,000
    Online nastava (30 dana) * 2,400
    VI MODUL - korišćenje baza podataka - ACCESS Grupna nastava (26 časova) 4,500
    Individualna nastava (15 časova) 6,000
    Online nastava (30 dana) * 2,400

    * Napomena: obuka se vrši preko virtuelne učionice u roku od 30 dana.

    Kursevi računara:

    Microsoft poslovni Office paket (WINDOWS,WORD,EXCEL,INTERNET) - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 48 školskih časova 16 dana po 3 školska časa 9,000
    Individualna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 16,000
    Online grupna nastava 48 školskih časova 16 dana po 3 školska časa 9,000
    Online individualna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 16,000
    Polaganje poslovni paket / / 6,500

    Microsoft napredni poslovni Office paket (WINDOWS,WORD,EXCEL,INTERNET) - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 48 školskih časova 16 dana po 3 školska časa 13,000
    Individualna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000
    Online grupna nastava 48 školskih časova 16 dana po 3 školska časa 13,000
    Online individualna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000

    Kurs WINDOWS - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000
    Individualna nastava 8 školskih časova / 4,500
    Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000
    Online individualna nastava 8 školskih časova / 4,500

    Kurs MS WORD - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000
    Individualna nastava 10 školskih časova / 4,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000
    Online individualna nastava 10 školskih časova / 4,000

    Kurs MS EXCEL - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000
    Individualna nastava 10 školskih časova / 5,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000
    Online individualna nastava 10 školskih časova / 5,000

    Kurs MS EXCEL (napredni) - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova / 5,000
    Individualna nastava 12 školskih časova / 8,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova / 5,000
    Online individualna nastava 12 školskih časova / 8,000

    Kurs MS OUTLOOK - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 6 školskih časova 2 dana po 3 školska časa 2,000
    Individualna nastava 6 školskih časova / 5,000
    Online grupna nastava 6 školskih časova 2 dana po 3 školska časa 2,000
    Online individualna nastava 6 školskih časova / 5,000

    IZRADA POWERPOINT PREZENTACIJA - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 12 školskih časova 4 dana po 3 školska časa 3,000
    Individualna nastava 9 školskih časova / 5,000
    Online grupna nastava 12 školskih časova 4 dana po 3 školska časa 3,000
    Online individualna nastava 9 školskih časova / 5,000

    Kurs ACCESS (BAZE PODATAKA) - CENA

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 12,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 12,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    WEB DIZAJN:

    Kurs - Adobe Dreamweawer - početni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 15,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 26,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 15,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 26,000

    Kurs - Adobe Dreamweawer - napredni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 30,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 30,000

    Kurs - Adobe Flash - početni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 25,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000

    Kurs - Adobe Flash - napredni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 25,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000

    Kurs - Adobe Fireworks - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 30,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 30,000

    Kurs - Adobe paket za web dizajn - početni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
    Individualna nastava 40 školskih časova / 40,000
    Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
    Online individualna nastava 40 školskih časova / 40,000

    Kurs - Adobe paket za web dizajn - napredni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
    Individualna nastava 40 školskih časova / 40,000
    Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
    Online individualna nastava 40 školskih časova / 40,000

    WEB DIZAJN:

    Web programiranje:

    Kurs - HTML, početni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova / 8,000
    Individualna nastava 15 školskih časova / 12,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova / 8,000
    Online individualna nastava 15 školskih časova / 12,000

    Kurs - HTML, napredni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova / 8,000
    Individualna nastava 15 školskih časova / 12,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova / 8,000
    Online individualna nastava 15 školskih časova / 12,000

    Kurs - CSS, početni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
    Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
    Online individualna nastava 15 školskih časova / 15,000

    Kurs - CSS, napredni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
    Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
    Online individualna nastava 15 školskih časova / 15,000

    Kurs - jQuery, početni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
    Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
    Online individualna nastava 15 školskih časova / 15,000

    Kurs - jQuery, napredni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
    Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
    Online individualna nastava 15 školskih časova / 15,000

    Kurs - Html, Css, jQuery - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 36 školskih časova 12 dana po 3 školska časa 24,000
    Individualna nastava 24 školska časa Mesec dana, 3 puta nedeljno po 3 časa 40,000
    Online grupna nastava 36 školskih časova 12 dana po 3 školska časa 24,000
    Online individualna nastava 24 školska časa Mesec dana, 3 puta nedeljno po 3 časa 40,000

    Kurs - Wordpress - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000
    Individualna nastava 9 školskih časova / 10,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000
    Online individualna nastava 9 školskih časova / 10,000

    Kurs - Joomla 3.0 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000
    Individualna nastava 9 školskih časova / 10,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000
    Online individualna nastava 9 školskih časova / 10,000

    Grafički dizajn:

    Kurs - Photoshop - početni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 15,000
    Individualna nastava 22 školska časa / 26,000
    Online grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 15,000
    Online individualna nastava 22 školska časa / 26,000

    Kurs - Photoshop - napredni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000
    Individualna nastava 9 školskih časova / 10,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000
    Online individualna nastava 9 školskih časova / 10,000

    Kurs - Illustrator - početni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 25,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000

    Kurs - Illustrator - napredni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 25,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000

    Kurs - InDesign - početni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 25,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000

    Kurs - InDesign - napredni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 15,000
    Individualna nastava 22 školska časa / 26,000
    Online grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 15,000
    Online individualna nastava 22 školska časa / 26,000

    Kurs - Paket za grafički dizajn - početni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
    Individualna nastava 40 školskih časova / 40,000
    Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
    Online individualna nastava 40 školskih časova / 40,000

    Kurs - Paket za grafički dizajn - napredni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
    Individualna nastava 40 školskih časova / 40,000
    Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
    Online individualna nastava 40 školskih časova / 40,000

    Kurs - CorelDraw - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 3 nedelje, 30 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 12,000
    Individualna nastava 21 školski čas / 24,000
    Online grupna nastava 3 nedelje, 30 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 12,000
    Online individualna nastava 21 školski čas / 24,000

    Autodesk kursevi:

    Kurs - 3D Studio Max - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 40 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 15,000
    Individualna nastava 28 školskih časova / 30,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 40 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 15,000
    Online individualna nastava 28 školskih časova / 30,000

    Kurs - AutoCad 2D - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 3 nedelje, 45 školskih časova 5 nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 27 školskih časova / 32,000
    Online grupna nastava 3 nedelje, 45 školskih časova 5 nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 27 školskih časova / 32,000

    Kurs - AutoCad 3D - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 14,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 32,000
    Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 14,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 32,000

    Kurs - AutoDesk Maya - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 5 nedelja, 45 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 19,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 39,000
    Online grupna nastava 5 nedelja, 45 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 19,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 39,000

    Kurs - AutoDesk Inventor - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po dvočas 28,000
    Individualna nastava 20 školskih časova / 34,000
    Online grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po dvočas 28,000
    Online individualna nastava 20 školskih časova / 34,000

    SEO optimizacija:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 15 školskih časova 5 puta nedeljno po 3 školska časa 8,000
    Individualna nastava 12 školskih časova / 12,000
    Online grupna nastava 15 školskih časova 5 puta nedeljno po 3 školska časa 8,000
    Online individualna nastava 12 školskih časova / 12,000

    Programiranje:

    Kurs programiranja - C - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - C++ - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - VISUAL BASIC - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - JAVA - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - JAVA SCRIPT - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - JAVA SCRIPT (NAPREDNI) - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Individualna nastava 30 školskih časova /

    Kurs programiranja - JAVA WEB SERVICE - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - PHP za izradu aplikacija za web - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - PHP napredni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - PYTHON - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - MYSQL baze podataka - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - Rad sa bazama podataka u net aplikacijama - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - DELPHI - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kurs programiranja - Izrada igrica u FLASH-u - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 24,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000

    Kursevi za Windows Server 2008:

    Kurs - Administracija Windows Servera 2008 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Planiranje i instaliranje Windows Servera 2008 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Konfiguracija i otklanjanje problema u Windows Serveru 2008 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Rešavanje problema identiteta i pristupa sa Windows Servera 2008 aktivnim direktorijumom - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Primena Windows Servera 2008 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Konfiguracija i rešavanje problema infrastrukture aplikacija Windows Servera 2008 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Realizacija i upravljanje Microsoft Desktop vitrualizacijom Windows Server 2008 R2 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kursevi za Windows Server 2012:

    Kurs - Administracija Windows Servera 2012 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Instaliranje i konfiguracija Windows Servera 2012 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Instaliranje i konfiguracija Windows Servera 2012 - napredni nivo - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Projektovanje i implementacija serverske infrastrukture - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Projektovanje i implementacija napredne serverske infrastrukture - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Microsoft SQL Server 2012 - Administrator baze podataka - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Podešavanje i instalacija Windows 7 za klijente - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Upravljanje i održavanje Windows 8 - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - ASP.NET Web Development - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Tri nedelje, 27 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 13,000
    Individualna nastava 24 školska časa / 21,000
    Online grupna nastava Tri nedelje, 27 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 13,000
    Online individualna nastava 24 školska časa / 21,000

    Kurs - UNIX - osnovni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Administrator UNIX-a - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - LINUX - osnovni - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - LINUX administracija - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Solaris UNIX - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Administracija Solaris-UNIX-a - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Facebook oglašavanje - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 12 školskih časova 2 dana po 6 školskih časova 15,000
    Individualna nastava 12 školskih časova / 24,000
    Online grupna nastava 12 školskih časova 2 dana po 6 školskih časova 15,000
    Online individualna nastava 12 školskih časova / 24,000

    Kurs - IT analitičar - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Individualna nastava 30 školska časa / 34,000
    Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000
    Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000

    Kurs - Booking administrator (booking.com) - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 6 školskih časova 1 dan 15,000
    Individualna nastava 6 školskih časova / 20,000
    Online grupna nastava 6 školskih časova 1 dan 15,000
    Online individualna nastava 6 školskih časova / 20,000

    Kurs - Upravljanje Adwords kampanjom - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 20,000
    Individualna nastava 20 školskih časova / 30,000
    Online grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 20,000
    Online individualna nastava 20 školskih časova / 30,000

    Kurs - SolidWorks - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 28,000
    Individualna nastava 20 školskih časova / 34,000
    Online grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 28,000
    Online individualna nastava 20 školskih časova / 34,000

    Administrativni kursevi

    Kurs - Međunarodno poslovanje - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 115 školskih časova 3 meseca, 3 puta nedeljno 18,000
    Poluindividualna nastava     22,000
    Individualna nastava 60 školskih časova / 38,000

    Kurs - Knjigovodstvo [Osnovni] - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava [Osnovni kurs] 80 školskih časova / 22,500
    Online grupna nastava [Osnovni kurs] 80 školskih časova / 22,500
    Individualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 38,000
    Online individualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 38,000
    Poluindividualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 30,000
    Online poluindividualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 30,000

    Kurs - Knjigovodstvo [Napredni] - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava [Napredni kurs] 60 školskih časova / 22,500
    Online grupna nastava [Napredni kurs] 60 školskih časova / 22,500
    Individualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 38,000
    Online individualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 38,000
    Poluindividualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 30,000
    Online poluindividualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 30,000

    Kurs - Poslovni sekretar - asistent - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 115 školskih časova 3 meseca, 3 puta nedeljno 42,500
    110 školskih časova / 27,500
    Individualna nastava 70 školskih časova / 45,000
    Online grupna nastava 115 školskih časova 3 meseca, 3 puta nedeljno 42,500
    110 školskih časova / 27,500
    Online individualna nastava 70 školskih časova / 45,000

    Kurs - Daktilografija/slepo kucanje - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava Jedan mesec, 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 15,000
    4 meseca, 64 školska časa / 30,000
    Individualna nastava 20 školskih časova / 20,000
    Online nastava 20 školskih časova / 20,000
    Polaganje za klasu / / 6,000
    * za polaznike koji kod nas završe daktilografski kurs, cena je 5.000rsd

    Kurs - Službenik javne nabavke - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 10 školskih časova 2 dana po 5 časova 10,000
    Individualna nastava / / 15,000

    Kurs - Pisanje za Web/Blog - CENA:

    Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
    Grupna nastava 25 školskih časova 5 dana po 5 časova 8,000
    Individualna nastava 10 školskih časova / 12,000

    Stručno osposobljavanje-zvanja po strukama:

    Auto struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Automehaničar 15,000
    Kurs i obuka - Autolimar 15,000
    Kurs i obuka - Autodijagnostičar 15,000
    Kurs i obuka - Autofarbar 15,000
    Kurs i obuka - Autoelektričar 15,000
    Kurs i obuka - Pomoćnik autoelektričara 15,000
    Kurs i obuka - Autotapetar 15,000

    Bezbednost:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Etički haker 70,000
    Kurs i obuka - Procenitelj rizika u poslovima obezbedjenja - obuka O1 18,000

    Drvno-prerađivačka struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Drvolakirer 15,000
    Kurs i obuka - Drvostugar 15,000
    Kurs i obuka - Duborezac 15,000
    Kurs i obuka - Galanterista 15,000
    Kurs i obuka - Izrađivač muzičkih instrumenata 15,000
    Kurs i obuka - Izrađivač pletarskih proizvoda 15,000
    Kurs i obuka - Izrađivač ramova 15,000
    Kurs i obuka - Modelar 15,000
    Kurs i obuka - Parketar 15,000
    Kurs i obuka - Pozlatar 15,000
    Kurs i obuka - Proizvođač građe 15,000
    Kurs i obuka - Proizvođač ploča 15,000
    Kurs i obuka - Roletnar 15,000
    Kurs i obuka - Stolar 15,000
    Kurs i obuka - Tapetar-dekorater 15,000
    Kurs i obuka - Tesar 15,000

    Ekonomska struka:

    Naziv kursa Trajanje Cena
    Kako postati preduzetnik - seminar 1 dan 5,000
    Poslovni asistent 115 časova - (grupna) 14,000
    110 časova - (grupna) 27,500
    70 časova - (individualna) 45,000
    115 časova - (grupna - online) 42,500
    110 časova - (grupna - online) 27,500
    60 časova - (individualna - online) 38,000
    Poslovni sekretar u spoljnoj trgovini 115 časova - (grupna) 30,000
    60 časova - (individualna) 38,000
    115 časova - (grupna - online) 30,000
    60 časova - (individualna - online) 38,000
    Preduzetništvo Individualno (1 polaznik) 22,000
    Poluindividualno (2-3 polaznika) 16,000
    Grupno (4-6 polaznika) 12,000
    Grupno (7-10 polaznika) 10,000
    Računovođa 115 časova - (grupna) 30,000
    60 časova - (individualna) 38,000
    115 časova - (grupna - online) 30,000
    60 časova - (individualna - online) 38,000
    Vođenje poslovnih knjiga 115 časova - (grupna) 30,000
    60 časova - (individualna) 38,000
    115 časova - (grupna - online) 30,000
    60 časova - (individualna - online) 38,000
    Terenski komercijalista 300 radnih sati 15,000

    Elektrotehnička struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Elektroinstalater 15,000
    Kurs i obuka - Elektromehaničar pogona 15,000
    Kurs i obuka - Elektromehaničar radio aparata 15,000
    Kurs i obuka - Elektromehaničar TV aparata 15,000
    Kurs i obuka - Elektromehaničar 15,000
    Kurs i obuka - Elektromonter mreže i postrojenja 15,000
    Kurs i obuka - Elektotehničar za belu tehniku 15,000
    Kurs i obuka - Elektotehničar za TT uređaje 15,000
    Kurs i obuka - Instalater video nadzora 15,000
    Kurs i obuka - Lemilac 15,000
    Kurs i obuka - Monter klimatizacije 15,000
    Kurs i obuka - Monter TT mreže 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac mernim i regulacionim uređajima 15,000
    Kurs i obuka - Serviser mobilnih telefona 15,000
    Kurs i obuka - Serviser računara 15,000

    Građevinska struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Armirač 15,000
    Kurs i obuka - Asfalter 15,000
    Kurs i obuka - Dimničar 15,000
    Kurs i obuka - Dizaličar - rukovalac dizalicom 15,000
    Kurs i obuka - Farbar 15,000
    Kurs i obuka - Fasader 15,000
    Kurs i obuka - Izolater 15,000
    Kurs i obuka - Izrađivač opeke i crepa 15,000
    Kurs i obuka - Kamenorezac 15,000
    Kurs i obuka - Keramičar 15,000
    Kurs i obuka - Klesar 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac krana-kranista 15,000
    Kurs i obuka - Miner 15,000
    Kurs i obuka - Moler 15,000
    Kurs i obuka - Monter suve gradnje 15,000
    Kurs i obuka - Operater na mašinama za malterisanje i moleraj 15,000
    Kurs i obuka - Pećar 15,000
    Kurs i obuka - Podopolagač 15,000
    Kurs i obuka - Putar 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac građevinskih mašina 15,000
    Kurs i obuka - Teracer 15,000
    Kurs i obuka - Visinski radnik skelar/krovopokrivač 15,000
    Kurs i obuka - Zidar 15,000

    Grafička struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Fotograf 15,000
    Kurs i obuka - Fotokopir radnik 15,000
    Kurs i obuka - Graver 15,000
    Kurs i obuka - Knjigovezac 15,000
    Kurs i obuka - Pečatorezac 15,000

    Gumarsko-plastičarska struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Izrađivač pneumatika 15,000
    Kurs i obuka - Prerađivač plastičnih masa-plastičar 15,000
    Kurs i obuka - Vulkanizer 15,000

    Kožarska struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Izrađivač kože i krzna 15,000
    Kurs i obuka - Izrađivač kožne galanterije i rukavica 15,000
    Kurs i obuka - Konfekcionar kože i krzna 15,000
    Kurs i obuka - Krznar 15,000
    Kurs i obuka - Obućar 15,000

    Marketinška struka:

    Naziv kursa Trajanje Cena
    Kurs i obuka - Copywriter - kreator sadržaja Grupni 14,000
    Poluindividualni 19,000
    Individualni 25,000
    Kurs i obuka - Elektronsko poslovanje 26 časova (grupni) 11,000
    20 časova (individualni) 20,000
    Kurs i obuka - Hostesa 26 časova (grupni) 17,000
    20 časova (individualni) 23,000
    Kurs i obuka - Marketing istraživač 26 časova (grupni) 17,000
    20 časova (individualni) 23,000
    Kurs i obuka - Marketing specijalista 26 časova (grupni, 7-10 kandidata) 12,000
    20 časova (individualni) 23,000
    Kurs i obuka - Pomoćnik menadžera 26 časova (grupni) 17,000
    20 časova (individualni) 23,000

    Mašinska struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Aluminotermijsko zavarivanje 15,000
    Kurs i obuka - Bravar 15,000
    Kurs i obuka - CNC operater 15,000
    Kurs i obuka - Građevinski bravar 15,000
    Kurs i obuka - Instalater uređaja za grejanje i klimatizaciju 15,000
    Kurs i obuka - Kovač 15,000
    Kurs i obuka - Limar 15,000
    Kurs i obuka - Livac - kalupar 15,000
    Kurs i obuka - Ložač kotlova na čvrsto gorivo 15,000
    Kurs i obuka - Mašinbravar 15,000
    Kurs i obuka - Mehaničar građevinske mehanizacije 15,000
    Kurs i obuka - Mehaničar za održavanje kompresora 15,000
    Kurs i obuka - Metalobrusače 15,000
    Kurs i obuka - Metalobušač 15,000
    Kurs i obuka - Metalofarbar 15,000
    Kurs i obuka - Metaloglodač 15,000
    Kurs i obuka - Metalorezač 15,000
    Kurs i obuka - Metalostrugar 15,000
    Kurs i obuka - Monter 15,000
    Kurs i obuka - Oštrač alata 15,000
    Kurs i obuka - Precizni mehaničar 15,000
    Kurs i obuka - Preser 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac građevinskom mehanizacijom 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac grafičkim mašinama 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac hidraulikom i pneumaticima 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac hidroenergetskim postrojenjima 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac kotlovskim postrojenjima ATK VP 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac parnim kotlovima 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac poljoprivrednim mašinama 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac radnim mašinama 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac tekstilnim mašinama 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac za održavanje kompresora 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac Vodoinstalater 15,000
    Kurs i obuka - Elektrozavarivač 15,000
    Kurs i obuka - EPP zavarivanje 15,000
    Kurs i obuka - Gasni rezač 15,000
    Kurs i obuka - MIG Zavarivač 15,000
    Kurs i obuka - Podvodno zavarivanje 50,000
    Kurs i obuka - WIG i TIG zavarivanje 15,000
    Kurs i obuka - Zavarivač - varilac 15,000
    Kurs i obuka - Zavarivanje gasom 15,000
    Kurs i obuka - Zavarivanje plazmom 15,000
    Kurs i obuka - Zavarivanje sklopova od termoplasta 15,000

    Novinarstvo:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Kamerman 15,000
    Kurs i obuka - Osnove novinarstva Individualna nastava 30,000
    Poluindividualna nastava 25,000
    Grupna nastava 20,000
    Kurs i obuka - Tehnički urednik 15,000
    Kurs i obuka - TV i radio reporter 15,000
    Kurs i obuka - TV snimatelj 15,000

    Odnos sa klijentima:

    Naziv kursa Trajanje Cena
    Kurs i obuka - Kako naplatiti potraživanja 2 dana po 6 časova 8,000
    Kurs i obuka - Kako napraviti brend 1 dan 6 časova 8,000
    Kurs i obuka - Kako poboljšati veštine prodaje 2 dana po 6 časova 12,000
    Kurs i obuka - Kako upavljati marketingom 3 dana po 6 časova 18,000
    Kurs i obuka - Kako upavljati poslovanjem 2 dana po 6 časova 12,000
    Kurs i obuka - Kako voditi telefonsku prodaju 2 dana po 6 časova 12,000
    Kurs i obuka - Neverbalne komunikacije 2 dana po 6 časova 12,000
    Kurs i obuka - Organizator događaja 14 časova 14,000
    Kurs i obuka - Call centar operater 8 dana po 3 časa 15,000

    Poljoprivredna struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Nadzornik zaštićenih dobara prirode 15,000
    Kurs i obuka - Stručnjak za proizvodnju organske hrane 15,000

    Prehrambena struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Buregdžija 15,000
    Kurs i obuka - Konditor 15,000
    Kurs i obuka - Medar 15,000
    Kurs i obuka - Mesar 15,000
    Kurs i obuka - Mlinar 15,000
    Kurs i obuka - Pekar 15,000
    Kurs i obuka - Prerađivač duvana 15,000
    Kurs i obuka - Prerađivač voća i povrća 15,000
    Kurs i obuka - Proizvođač alkoholnih pića 15,000
    Kurs i obuka - Proizvođač bezalkoholnih pića 15,000
    Kurs i obuka - Proizvođač piva 15,000
    Kurs i obuka - Proizvođač sadnog materijala 15,000

    Staklarska struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Staklar 15,000
    Kurs i obuka - Stakloduvač 15,000
    Kurs i obuka - Staklograver 15,000
    Kurs i obuka - Staklorezac 15,000

    Stari zanati:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Asurdžija - izrađivač asura 15,000
    Kurs i obuka - Bunardžija 15,000
    Kurs i obuka - Časovničar 15,000
    Kurs i obuka - Grnčar 15,000
    Kurs i obuka - Potkivač 15,000
    Kurs i obuka - Splavar 15,000
    Kurs i obuka - Tkanje na razboju - tkač 15,000

    Šumarska struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Aranžer biljnog materijala 15,000
    Kurs i obuka - Vrtlar 15,000
    Kurs i obuka - Aranžer 15,000
    Kurs i obuka - Baštovan 15,000
    Kurs i obuka - Cvećar 15,000
    Kurs i obuka - Lovočuvar 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac motornom testerom 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac šumskim traktorom 15,000
    Kurs i obuka - Šumar 15,000

    Tekstilna struka:

    Naziv kursa Cena
    Konfekcionar 15,000
    Krojač 15,000

    Trgovinska struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Aranžer u trgovini 15,000
    Kurs i obuka - Kasir-prodavac 15,000
    Kurs i obuka - Magacioner 15,000
    Kurs i obuka - Prodavac građevinskog i ogrevnog materijala 15,000
    Kurs i obuka - Prodavac mesa u marketima 15,000
    Kurs i obuka - Prodavac mešovite robe-trgovac 15,000
    Kurs i obuka - Prodavac metalne i električne robe 15,000
    Kurs i obuka - Prodavac naftnih derivata 15,000
    Kurs i obuka - Skladišter 15,000

    Turistička struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Turistički vodič Individualno 40,000
    Poluindividualno 30,000
    Grupna nastava 4-6 polaznika 25,000
    Grupna nastava više od 6 polaznika 20,000

    Ugostiteljska struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Barista 15,000
    Kurs i obuka - Barmen 15,000
    Kurs i obuka - Front desk operater u hotelijerstvu 15,000
    Kurs i obuka - Konobar 15,000
    Kurs i obuka - Kuvar ribljih i morskih specijaliteta 15,000
    Kurs i obuka - Kuvar 15,000
    Kurs i obuka - Pica majstor 15,000
    Kurs i obuka - Pomoćnik kuvara 15,000
    Kurs i obuka - Poslastičar 15,000
    Kurs i obuka - Poslastičar - pravljenje figurica za ukrašavanje 15,000
    Kurs i obuka - Poslastičar - pravljenje torti 15,000
    Kurs i obuka - Recepcioner 15,000
    Kurs i obuka - Servirka 15,000
    Kurs i obuka - Sobarica 15,000
    Kurs i obuka - Somelijer 15,000

    Unutrašnji transport:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Deklarant 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac kontejnerom 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac mašinama u duvanskoj industriji 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac mašinama u prehrambenoj industriji 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac šinskim vozilima 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac utovarivačem 15,000
    Kurs i obuka - Špediter-carinik 15,000
    Kurs i obuka - Vozač kareta 15,000
    Kurs i obuka - Vozač viljuškara 15,000

    Vatrogasna struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Radnik PP službi u PP obezbeđenju 15,000
    Kurs i obuka - Vatrogasac 15,000

    Zdravstvena struka:

    Naziv kursa Cena
    Kurs i obuka - Gerontodomaćica 15,000
    Kurs i obuka - Negovateljica 15,000
    Kurs i obuka - Rukovalac medicinskom opremom 15,000
    Kurs i obuka - Personalni trener (grupna) 25,000
    Kurs i obuka - Personalni trener (idividualna) 45,000
    Kurs i obuka - Savetnik za ishranu (grupna) 18,000
    Kurs i obuka - Savetnik za ishranu (individualna) 40,000

    Ostali kursevi i obuke:

    Naziv kursa Trajanje Cena
    Agent za nekretnine - priprema za polaganje za licencu 40 časova (grupna) 24,000
    28 časova (individualna) 60,000
    Kreativno pisanje 26 časova (grupna) 20,000
    26 časova (individualna) 30,000
    Lični PR putem interneta - online PR 40 časova (grupna) 30,000
    30 časova (individualna) 38,000
    Pisanje projekata - osnovni 40 časova (grupna) 27,000
    30 časova (individualna) 38,000
    Pisanje projekata za EU fondove - napredni 40 časova (grupna) 29,000
    30 časova (individualna) 40,000
    Predavač 30 časova (grupna) 15,000
    25 časova (individualna) 30,000
    Spasilac na vodi 40 časova (teorija) 14,000
    20 časova (praksa)
    Stjuard i stjuardesa / 165,000
    Optičar / 15,000

    ISPITNI CENTRI
    • Cambridge English - Ispitni centar
    • ECDL - Ispitni centar
    • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
    • LCCI - Ispitni centar
    • ÖSD - Ispitni centar
    PARTNERI
    Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
    NEWSLETTER
    ISKUSTVA KORISNIKA
    Jelena iz Niša:

    Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

    Milica iz Beograda:

    Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

    Zoran iz Jagodine:

    U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

    Dragana iz Zaječara:

    Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

    Petar iz Paraćina:

    Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

    Natasa iz Kraljeva:

    Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

    Dragan iz Čačka:

    Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

    Mica iz Smedereva:

    Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

    Aranđelovac - Elena:

    mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

    Babušnica - Snežana:

    oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

    Bač – Serena:

    Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

    Bačka Palanka – Darko:

    Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

    Bačka Topola - Velimir:

    nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

    Boljevac – Đurđija:

    Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

    Bosilegrad – Slaviša:

    Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

    Brus - Slađana:

    Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

    Bujanovac - Ivana:

    odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

    Čajetina - Đorđe:

    uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

    Ćićevac - Jelena:

    oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

    Čoka - Eva:

    živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

    Ćuprija – Žarko:

    Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

    Dimitrovgrad - Marina:

    išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

    Doljevac – Danica:

    Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

    Donji Milanovac:

    Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

    Gadžin Han:

    Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

    Golubovac:

    Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

    Gornji Milanovac - Goran:

    nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

    Grocka:

    Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

    Kanjiža:

    preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

    Kikinda – Emilijan:

    Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

    Knić – Marinko:

    Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

    Knjaževac – Milica:

    Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

    Koceljeva – Milenko:

    Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

    Kosjerić – Davor:

    Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

    Kovačica – Ljilja:

    Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

    Kragujevac - Marko:

    da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

    Krupanj - Nenad:

    merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

    Kruševac – Zoran:

    Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

    Kučevo – Bojan:

    Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

    Kula – Stana:

    Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

    Lebane - Bojana:

    Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

    Bački Petrovac – Svetlana

    Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

    Batočina - Nenad:

    završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

    Bečej – Margita:

    ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

    Bela Palanka – Sofija:

    U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

    Beočin – Danilo:

    Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

    Bogatić - Vladimir:

    učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

    Bojnik – Mirko:

    Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

    Šabac - Iva:

    Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

    Savski Venac - Tijana:

    Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

    Sečanj - Jovana:

    Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

    Senta - Lazar:

    Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

    Sjenica - Bojana:

    Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

    Smederevo - Nataša:

    završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

    Smederevska Palanka - Anđela:

    završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

    Sombor - Stefan:

    završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

    Ljig - Damjan:

    Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

    Ljubovija - Vera:

    Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

    Loznica - Tanja:

    Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

    Lučani - Bojan:

    Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

    Majdanpek - Denis:

    Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

    Mali Iđoš - Milena:

    Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

    Mali Zvornik – Zvezdan:

    ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

    Malo Crnište – Gordana:

    Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

    Medveđa - Olivera:

    Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

    Merošina – Selma:

    učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

    Mionica – Gordana:

    Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

    Niš - Nemanja:

    Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

    Nova Crnja - Marko:

    Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

    Nova Varoš - Tatjana:

    Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

    Novi Bečej - Tanja:

    Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

    Novi Knjaževac - Marija:

    Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

    Novi Sad - Ivan:

    Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

    Odžaci - Dejan:

    Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

    Gorica iz Kruševca:

    Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

    Luka iz Ćuprije:

    Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

    Dejan iz Kragujevca:

    Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

    Ceca iz Novog Sada:

    Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

    Ada – Miloš:

    Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

    Apatin - Milena:

    završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

    Opovo - Nevena:

    Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

    Osečina - Jovan:

    Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

    Padina – Marina:

    Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

    Paraćin – Gordana:

    Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

    Pećinci - Milanka:

    Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

    Pelagičevo - Marinko:

    Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

    Petrovac na Mlavi – Bojan:

    Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

    Plandište - Katarina:

    Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

    Požarevac - Sanja:

    Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

    Požega - Dragan:

    Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

    Preševo - Zorana:

    Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

    Prijepolje - Miroslav:

    Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

    Rača - Ružica:

    Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

    Rakovica - Bogdan:

    Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

    Ražanj - Nebojša:

    Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

    Rožaje - Natalija:

    Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

    Ruma - Žarko:

    Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

    Sopot - Dijana:

    idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

    Srbobran - Nevena:

    završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

    Sremska Mitrovica – Andjelija:

    Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

    Sremski Karlovci – Darko:

    Samo da kažem HVALAA

    Žabari – Ceca:

    Imam vas sertifikat i moj salon

    Žagubica – Nenad:

    Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

    Žitište – Jelena:

    Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

    Žitorađa - Marina:

    prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

    Zrenjanin – Leonora:

    Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

    Voždovac – Milan:

    hvala za prevod, profesionalci ste

    Zemun – Kosta:

    Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

    Stara Pazova – Radiša:

    Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

    Stari grad – Nevena:

    Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

    Surdulica – Peda:

    uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

    Surčin - Serena:

    Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

    Svrljig – Danko:

    odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

    Topola - Marko:

    Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

    Trgovište – Saša:

    Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

    Trstenik - Anja:

    Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

    Ub - Dragana:

    obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

    Valjevo - Ljiljana:

    trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

    Varvarin - Slavko:

    i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

    Veliko Gradište – Marinko:

    Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

    Vladičin Han – Peda:

    Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

    Vladimirci – Lena:

    Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

    Vlasotince:

    Sve pohvale za vas I vase profesore

    Vračar – Sreten:

    Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

    Vrbas – Marko:

    Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

    Vrnjačka Banja:

    Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

    Vršac - Natalija:

    prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

    Žabalj – Zlatica:

    samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje