CENOVNIK KURSEVA I OBUKA ZA UŽICE


Informacije o popustima Užice - Akademija Oxford

Informacije o popustima


Kurs engleskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs nemačkog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
* U cenu nije uključen PDV

Dečji kursevi engleskog, nemačkog, italijanskog i francuskog jezika Užice - cena:

Uzrast Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Predškolski uzrast Od septembra do juna 2 x 45 minuta 10 x 2,000 20,000 *
Osnovci Od septembra do juna 2 x 55 minuta 10 x 2,000 20,000 *
Individualni čas 45 minuta 600 *
CAMBRIDGE program Od septembra do juna 2 x 55 minuta 10 x 2,400 24,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs italijanskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs francuskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs španskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs grčkog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs švedskog jezika Užice - cena

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 5 meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,000 30,000 *
B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 30,000 *
B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,000 30,000 *
B1, B2, C1, C2 / 30,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000 *
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000 *
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000 *
Individualna
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs norveškog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 5 meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,000 30,000 *
B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 30,000 *
B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,000 30,000 *
B1, B2, C1, C2 / 3 x 10,000 30,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000 *
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 36,000 *
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 30,000 *
Individualna
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 50,000 *
Online
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs ruskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 3,000 15,000 *
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 15,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 7,500 15,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 5,000 15,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 5,000 15,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 3,750 15,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,633 25,900 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 5,475 21,900 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 35,900 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs arapskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs češkog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs danskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs holandskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs kineskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000 *
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000 *
Online Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000 *
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 2 x 16,000 32,000 *
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 2 x 16,000 32,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 16,000 32,000 *
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,666 32,000 *
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 10,666 32,000 *
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 3 x 2 časa 4 x 8,000 32,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 46 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,333 40,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 56 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,000 32,000 *
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 50,000 *
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 50,000 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 50,000 *
Kinesko slikarstvo i kaligrafija 50 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,000 24,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs engleskog jezika za polaznike čiji je maternji jezik kineski Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 13,000 65,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna A1, A2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
B1, B2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
B1, B2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna B1, B2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Mala grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna C1, C2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Individualna
(dopunska nastava engleskog za studente)
pomoć oko gradiva 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
* U cenu nije uključen PDV
Sve kurseve istovremeno podučavaju dva nastavnika, a jedan od nastavnika kineskog koji poznaje engleski jezik pomoći će u nastavi.

Kurs srpskog jezika za polaznike čiji je maternji jezik kineski Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 13,000 65,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna A1, A2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
B1, B2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
B1, B2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna B1, B2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000 *
Individualna C1, C2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Individualna
(dopunska nastava srpskog za studente)
pomoć oko gradiva 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000 *
Kinesko slikarstvo i kaligrafija Tri meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,000 24,000 *
* U cenu nije uključen PDV
Kako bi bili sigurni da učenici u potpunosti razumeju gradivo, sve kurseve (osim kaligrafije i kineskog slikarstva) predavaće dva nastavnika istovremeno. Jedan koji govori kineski i pomoćnik učitelja kineskog koji govori srpski. Izuzetni radovi polaznika kursa kaligrafije i slikarstva imaće priliku da učestvuju na izložbama koje organizuju kinesko-srpska udruženja, polaznici će takođe imati priliku da učestvuju u različitim aktivnostima.

Kurs latinskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs mađarskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 4 meseci, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 3,000 12,000 *
C1, C2 5 meseci, 80 časova 5 x 3,000 15,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 64 časova 5 x 4 časa 15,500 *
C1, C2 Mesec i po, 80 časova 2 x 9,250 18,500 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2 Dva i po meseca, 64 časova 3 x 3 časa 3 x 5,166 15,500 *
C1, C2 Tri meseca, 80 časova 3 x 6,166 18,500 *
Poluindividualna
3 polaznika
A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 25 dvočasa 18,750 *
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 22,000 *
Poluindividualna
2 polaznika
A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 25 dvočasa 18,750 *
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 22,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2 40 školskih časova 20 dvočasa 25,000 *
C1, C2 40 školskih časova 20 dvočasa 30,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2 40 školskih časova 20 dvočasa 25,000 *
C1, C2 40 školskih časova 20 dvočasa 30,000 *
Specijalistička A1, A2, B1, B2 50 školskih časova 25 dvočasa 3 x 12,500 37,500 *
C1, C2 60 školskih časova 30 dvočasa 3 x 15,000 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs makedonskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs hrvatskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs hebrejskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs poljskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs portugalskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs rumunskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs slovačkog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs slovenačkog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs japanskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs turskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs ukrajinskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs albanskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs bugarskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs bosanskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs estonskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs korejskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs srpskog za strance Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 7 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 7 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs finskog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kurs znakovnog jezika Užice - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 6,000 24,000 *
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000 *
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 33,000 *
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova 25 dvočasa 45,000 *
* U cenu nije uključen PDV

Kursevi nege lepote:

U cenu kurseva nege lepote, kao i kurs kozmetičar, ulazi:

 • skripta
 • polaganje
 • sertifikat

 • Plaćanje je u 2 mesečne rate.

  Praksu pohađate u specijalizovanim salonima koji lično izaberete. Takođe, uvek možete izabrati salon iz naše ponude sa kojima smo dugo godina u poslovno–tehničkoj saradnji i koji su licencirani za obuku naših polaznika.

  Cena praktičnog rada određuje se od zanimanja, tj. kursa koji želite da pohađate. Kreće već od 3.000 rsd.


  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs za ženskog frizera 300 sati 10,000 *
  Izrada frizura (pundje, polupundje, podignuta kosa, visoki rep...) 30 sati
  Šatiranje (na kapu, na folije, blanhanje, skidanje boje...) 30 sati
  Minival 20 sati
  Nadogranja kose i skidanje nadogradjene kose 20 sati
  Belejaž, ombre, sombre 30 sati
  Pletenje kikica 20 sati
  Kurs za muškog frizera 240 sati 10,000 *
  Kurs za muško - ženskog frizera 576 sati 15,000 *
  Kurs za manikir 2 meseca - 76 sati 10,000 *
  Kurs za manikir sa nadogradnjom noktiju 152 sata 15,000 *
  Kurs za pedikir 76 sati 10,000 *
  Kurs depilacije 2 meseca - 76 sati 10,000 *
  Nadogradnja noktiju 76 sati 10,000 *
  Manikir - pedikir 152 sati 15,000 *
  Manikir, pedikir i nadogradnja noktiju 240 sati 21,000 *
  Kurs za šminkera 76 sati 10,000 *
  Kurs limfne drenaže 2 meseca - 76 sati 10,000 *
  Kurs kozmetičar 3 meseca - 240 sati 20,000 *
  Kozmetika lica 76 sati 10,000 *
  Kurs relaks masaže, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo 3 meseca - 30 sati
  * U cenu nije uključen PDV
  - Ove obuke nudimo po završetku osnovnog nivoa za ženskog frizera.
  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs masaže osnovni 3 meseca - 76 sati 10,000 *
  Kurs masaže napredni 3 meseca - 76 sati 10,000 *
  Kurs anticelulit masaže 20 sati 10,000 *
  Kurs šijacu masaže 30 sati 10,000 *
  Kurs masaže vulkanskim kamenjem 30 sati 10,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Cena u beloj koloni je ukoliko se praksa obavlja u nekom salonu

  Cena u sivoj koloni je ukoliko se praksa obavlja u našim prostorijama

  Sve naše sertifikate za kurseve nege lepote možete upisati u radnu knjižicu.

  Samim dobijanjem sertifikata stičete pravo otvaranja sopstvenog salona.

  Kurs ecdl - cena:

  Naziv Cena
  Ispit po modulu 1,488
  Mali indeks (za 4 modula) 4,464
  Veliki indeks (svih 6 modula) 5,580
  Naziv modula Trajanje Cena
  I MODUL - osnove korišćenja računara Grupna nastava (18 časova) 3,000
  Individualna nastava (12 časova) 4,500
  Online nastava (30 dana) * 2,400
  II MODUL - osnove korišćenja interneta Grupna nastava (20 časova) 3,500
  Individualna nastava (12 časova) 5,500
  Online nastava (30 dana) * 2,400
  III MODUL - obrada teksta - WORD Grupna nastava (30 časova) 5,000
  Individualna nastava (18 časova) 8,000
  Online nastava (30 dana) * 2,400
  IV MODUL - tabelarne kalkulacije - EXCEL Grupna nastava (30 časova) 5,000
  Individualna nastava (18 časova) 8,000
  Online nastava (30 dana) * 2,400
  V MODUL - prezentacije - POWERPOINT Grupna nastava (26 časova) 4,500
  Individualna nastava (15 časova) 6,000
  Online nastava (30 dana) * 2,400
  VI MODUL - korišćenje baza podataka - ACCESS Grupna nastava (26 časova) 4,500
  Individualna nastava (15 časova) 6,000
  Online nastava (30 dana) * 2,400

  * Napomena: obuka se vrši preko virtuelne učionice u roku od 30 dana.

  Kursevi računara:

  Microsoft poslovni Office paket (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 44 školskih časova 15 dana po 3 školska časa 9,000 *
  Individualna nastava 28 školskih časova / 21,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 28 školskih časova / 15,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 36 školskih časova / 12,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 44 školskih časova 15 dana po 3 školska časa 9,000 *
  Online individualna nastava 28 školskih časova / 21,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 28 školskih časova / 15,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 36 školskih časova / 12,000 *
  Polaganje poslovni paket / / 6,500 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Microsoft napredni poslovni Office paket (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 10,000 *
  Individualna nastava 22 školska časa / 17,600 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 22 školska časa / 13,500 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 26 školskih časova / 12,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 16 dana po 3 školska časa 10,000 *
  Online individualna nastava 22 školska časa / 17,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 22 školska časa / 13,500 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 26 školskih časova / 12,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs WINDOWS - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000 *
  Individualna nastava 8 školskih časova / 6,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 4,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 3,500 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000 *
  Online individualna nastava 8 školskih časova / 6,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 4,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 3,500 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs MS WORD - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000 *
  Individualna nastava 10 školskih časova / 7,500 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 4,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 3,500 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000 *
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 7,500 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 4,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 3,500 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs MS EXCEL - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000 *
  Individualna nastava 10 školskih časova / 7,500 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 4,000 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 3,500 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 3,000 *
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 7,500 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 4,000 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 3,500 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs MS EXCEL (napredni) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova / 5,000 *
  Individualna nastava 10 školskih časova / 10,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 7,500 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova / 5,000 *
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 10,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 7,500 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 3,500 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs MS OUTLOOK - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 8 školskih časova 2 dana po 3 školska časa 2,000 *
  Individualna nastava 6 školskih časova / 5,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 3,500 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 8 školskih časova / 2,500 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 8 školskih časova 2 dana po 3 školska časa 2,000 *
  Online individualna nastava 6 školskih časova / 5,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 6 školskih časova / 3,500 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 8 školskih časova / 2,500 *
  * U cenu nije uključen PDV

  IZRADA POWERPOINT PREZENTACIJA - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 12 školskih časova 4 dana po 3 školska časa 3,000 *
  Individualna nastava 8 školskih časova / 7,000 *
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 4,500 *
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 10 školskih časova / 3,500 *
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 12 školskih časova 4 dana po 3 školska časa 3,000 *
  Online individualna nastava 8 školskih časova / 7,000 *
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 4,500 *
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 10 školskih časova / 3,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs ACCESS (BAZE PODATAKA) - CENA

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 12,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 24,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 12,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  WEB DIZAJN:

  Kurs - Adobe Dreamweawer - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 15,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 26,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 15,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 26,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe Dreamweawer - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 30,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe Flash - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe Flash - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe Fireworks - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 30,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 18,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe paket za web dizajn - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 40 školskih časova / 40,000 *
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 40,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Adobe paket za web dizajn - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 40 školskih časova / 40,000 *
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 40,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  WEB DIZAJN:

  Web programiranje:

  Kurs - HTML, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 8,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 12,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 8,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 12,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - HTML, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 8,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 12,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 8,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 12,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - CSS, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - CSS, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - jQuery, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - jQuery, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Html, Css, jQuery - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 36 školskih časova 12 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa Mesec dana, 3 puta nedeljno po 3 časa 40,000 *
  Online grupna nastava 36 školskih časova 12 dana po 3 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa Mesec dana, 3 puta nedeljno po 3 časa 40,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Wordpress - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000 *
  Individualna nastava 9 školskih časova / 12,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000 *
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 12,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Joomla 3.0 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000 *
  Individualna nastava 9 školskih časova / 10,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000 *
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 10,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Grafički dizajn:

  Kurs - Photoshop - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 15,000 *
  Individualna nastava 22 školska časa / 26,000 *
  Online grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 15,000 *
  Online individualna nastava 22 školska časa / 26,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Photoshop - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000 *
  Individualna nastava 9 školskih časova / 10,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 8,000 *
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 10,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Illustrator - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Illustrator - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - InDesign - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 12,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 25,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - InDesign - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 15,000 *
  Individualna nastava 22 školska časa / 26,000 *
  Online grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 15,000 *
  Online individualna nastava 22 školska časa / 26,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Paket za grafički dizajn - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 40 školskih časova / 40,000 *
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 40,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Paket za grafički dizajn - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Individualna nastava 40 školskih časova / 40,000 *
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000 *
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 40,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - CorelDraw - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 3 nedelje, 30 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 12,000 *
  Individualna nastava 21 školski čas / 24,000 *
  Online grupna nastava 3 nedelje, 30 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 12,000 *
  Online individualna nastava 21 školski čas / 24,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Autodesk kursevi:

  Kurs - 3D Studio Max - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 40 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 15,000 *
  Individualna nastava 28 školskih časova / 30,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 40 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 15,000 *
  Online individualna nastava 28 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - AutoCad 2D - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 3 nedelje, 45 školskih časova 5 nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 27 školskih časova / 32,000 *
  Online grupna nastava 3 nedelje, 45 školskih časova 5 nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 27 školskih časova / 32,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - AutoCad 3D - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 14,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 32,000 *
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 14,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 32,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - AutoDesk Maya - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 5 nedelja, 45 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 19,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 39,000 *
  Online grupna nastava 5 nedelja, 45 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 19,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 39,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - AutoDesk Inventor - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po dvočas 28,000 *
  Individualna nastava 20 školskih časova / 34,000 *
  Online grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po dvočas 28,000 *
  Online individualna nastava 20 školskih časova / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  SEO optimizacija:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 puta nedeljno po 3 školska časa 8,000 *
  Individualna nastava 12 školskih časova / 12,000 *
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 puta nedeljno po 3 školska časa 8,000 *
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 12,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Programiranje:

  Kurs programiranja - C - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - C++ - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - VISUAL BASIC - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - JAVA - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - JAVASCRIPT - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - JAVASCRIPT (NAPREDNI) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Individualna nastava 30 školskih časova / ☎ *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - JAVA WEB SERVICE - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - PHP za izradu aplikacija za web - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - PHP napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - PYTHON - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 24,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 24,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - MYSQL baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - Rad sa bazama podataka u net aplikacijama - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - DELPHI - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs programiranja - Izrada igrica u FLASH-u - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 29,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kursevi za Windows Server 2008:

  Kurs - Administracija Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Planiranje i instaliranje Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Konfiguracija i otklanjanje problema u Windows Serveru 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Rešavanje problema identiteta i pristupa sa Windows Servera 2008 aktivnim direktorijumom - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Primena Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Konfiguracija i rešavanje problema infrastrukture aplikacija Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Realizacija i upravljanje Microsoft Desktop vitrualizacijom Windows Server 2008 R2 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kursevi za Windows Server 2012:

  Kurs - Administracija Windows Servera 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Instaliranje i konfiguracija Windows Servera 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Instaliranje i konfiguracija Windows Servera 2012 - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Projektovanje i implementacija serverske infrastrukture - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Projektovanje i implementacija napredne serverske infrastrukture - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Microsoft SQL Server 2012 - Administrator baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Podešavanje i instalacija Windows 7 za klijente - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Upravljanje i održavanje Windows 8 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - ASP.NET Web Development - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Tri nedelje, 27 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 13,000 *
  Individualna nastava 24 školska časa / 21,000 *
  Online grupna nastava Tri nedelje, 27 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 13,000 *
  Online individualna nastava 24 školska časa / 21,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - UNIX - osnovni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Administrator UNIX-a - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - LINUX - osnovni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - LINUX administracija - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Solaris UNIX - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Administracija Solaris-UNIX-a - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Facebook oglašavanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 12 školskih časova 2 dana po 6 školskih časova 15,000 *
  Individualna nastava 12 školskih časova / 24,000 *
  Online grupna nastava 12 školskih časova 2 dana po 6 školskih časova 15,000 *
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 24,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - IT analitičar - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 28,000 *
  Online individualna nastava 30 školska časa / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Booking administrator (booking.com) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 6 školskih časova 1 dan 15,000 *
  Individualna nastava 6 školskih časova / 20,000 *
  Online grupna nastava 6 školskih časova 1 dan 15,000 *
  Online individualna nastava 6 školskih časova / 20,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Upravljanje Adwords kampanjom - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 20,000 *
  Individualna nastava 20 školskih časova / 30,000 *
  Online grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 20,000 *
  Online individualna nastava 20 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - SolidWorks - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 28,000 *
  Individualna nastava 20 školskih časova / 34,000 *
  Online grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 28,000 *
  Online individualna nastava 20 školskih časova / 34,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Administrativni kursevi

  Kurs - Međunarodno poslovanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova   18,000 *
  Poluindividualna nastava 30 školskih časova   22,000 *
  Individualna nastava 30 školskih časova   38,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Knjigovodstvo [Osnovni] - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava [Osnovni kurs] 80 školskih časova / 22,500 *
  Online grupna nastava [Osnovni kurs] 80 školskih časova / 22,500 *
  Individualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 38,000 *
  Online individualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 38,000 *
  Poluindividualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 30,000 *
  Online poluindividualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Knjigovodstvo [Napredni] - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava [Napredni kurs] 60 školskih časova / 22,500 *
  Online grupna nastava [Napredni kurs] 60 školskih časova / 22,500 *
  Individualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 38,000 *
  Online individualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 38,000 *
  Poluindividualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 30,000 *
  Online poluindividualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Poslovni sekretar - asistent - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 110 školskih časova 3 meseca, 3 puta nedeljno 42,500 *
  110 školskih časova / 27,500 *
  Individualna nastava 70 školskih časova / 50,000 *
  Online grupna nastava 110 školskih časova 3 meseca, 3 puta nedeljno 42,500 *
  110 školskih časova / 27,500 *
  Online individualna nastava 70 školskih časova / 50,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Daktilografija/slepo kucanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 15,000 *
  4 meseca, 64 školska časa / 30,000 *
  Individualna nastava 20 školskih časova / 20,000 *
  Online nastava 20 školskih časova / 20,000 *
  Polaganje za klasu / / 6,000 *
  * za polaznike koji kod nas završe daktilografski kurs, cena je 5.000rsd
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Službenik javne nabavke - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000 *
  Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kurs - Pisanje za Web/Blog - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 10 školskih časova / 8,000 *
  Individualna nastava 10 školskih časova / 12,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Stručno osposobljavanje-zvanja po strukama:

  Auto struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Automehaničar 15,000 *
  Kurs i obuka - Autolimar 15,000 *
  Kurs i obuka - Autodijagnostičar 15,000 *
  Kurs i obuka - Autofarbar 15,000 *
  Kurs i obuka - Autoelektričar 15,000 *
  Kurs i obuka - Pomoćnik autoelektričara 15,000 *
  Kurs i obuka - Autotapetar 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Bezbednost:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Osnove etičkog hakovanja 70,000 *
  Kurs i obuka - Procenitelj rizika u poslovima obezbedjenja - obuka O1 18,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Drvno-prerađivačka struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Drvolakirer 18,000 *
  Kurs i obuka - Drvostugar 18,000 *
  Kurs i obuka - Duborezac 18,000 *
  Kurs i obuka - Galanterista 18,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač muzičkih instrumenata 15,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač pletarskih proizvoda 15,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač ramova 15,000 *
  Kurs i obuka - Modelar 15,000 *
  Kurs i obuka - Parketar 15,000 *
  Kurs i obuka - Pozlatar 15,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač građe 15,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač ploča 15,000 *
  Kurs i obuka - Roletnar 15,000 *
  Kurs i obuka - Stolar 15,000 *
  Kurs i obuka - Tapetar-dekorater 15,000 *
  Kurs i obuka - Tesar 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Ekonomska struka:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kako postati preduzetnik - seminar 1 dan 9,000 *
  Poslovni asistent 100 časova - (grupna) 27,500 *
  70 časova - (individualna) 45,000 *
  100 časova - (grupna - online) 27,500 *
  70 časova - (individualna - online) 45,000 *
  Poslovni sekretar u spoljnoj trgovini 115 časova - (grupna) 30,000 *
  60 časova - (individualna) 38,000 *
  115 časova - (grupna - online) 30,000 *
  60 časova - (individualna - online) 38,000 *
  Preduzetništvo Individualno (1 polaznik) 22,000 *
  Poluindividualno (2-3 polaznika) 16,000 *
  Grupno (4-6 polaznika) 12,000 *
  Grupno (7-10 polaznika) 10,000 *
  Računovodstvo 80 časova - (grupna) 22,500 *
  50 časova - (individualna) 38,000 *
  80 časova - (grupna - online) 22,500 *
  50 časova - (individualna - online) 38,000 *
  Vođenje poslovnih knjiga 80 časova - (grupna) 22,500 *
  50 časova - (individualna) 38,000 *
  80 časova - (grupna - online) 22,500 *
  50 časova - (individualna - online) 38,000 *
  Terenski komercijalista 240 radnih sati 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Elektrotehnička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Elektroinstalater 15,000 *
  Kurs i obuka - Elektromehaničar pogona 15,000 *
  Kurs i obuka - Elektromehaničar radio aparata 15,000 *
  Kurs i obuka - Elektromehaničar TV aparata 15,000 *
  Kurs i obuka - Elektromehaničar 15,000 *
  Kurs i obuka - Elektromonter mreže i postrojenja 15,000 *
  Kurs i obuka - Elektotehničar za belu tehniku 15,000 *
  Kurs i obuka - Elektotehničar za TT uređaje 15,000 *
  Kurs i obuka - Instalater video nadzora 15,000 *
  Kurs i obuka - Lemilac 15,000 *
  Kurs i obuka - Monter klimatizacije 15,000 *
  Kurs i obuka - Monter TT mreže 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac mernim i regulacionim uređajima 15,000 *
  Kurs i obuka - Serviser mobilnih telefona 15,000 *
  Kurs i obuka - Serviser računara 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Građevinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Armirač 18,000 *
  Kurs i obuka - Asfalter 18,000 *
  Kurs i obuka - Dimničar 18,000 *
  Kurs i obuka - Dizaličar - rukovalac dizalicom 18,000 *
  Kurs i obuka - Farbar 18,000 *
  Kurs i obuka - Fasader 18,000 *
  Kurs i obuka - Izolater 18,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač opeke i crepa 18,000 *
  Kurs i obuka - Kamenorezac 18,000 *
  Kurs i obuka - Keramičar 18,000 *
  Kurs i obuka - Klesar 18,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac krana-kranista 15,000 *
  Kurs i obuka - Miner 18,000 *
  Kurs i obuka - Moler 18,000 *
  Kurs i obuka - Monter suve gradnje 18,000 *
  Kurs i obuka - Operater na mašinama za malterisanje i moleraj 18,000 *
  Kurs i obuka - Pećar 18,000 *
  Kurs i obuka - Podopolagač 18,000 *
  Kurs i obuka - Putar 18,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac građevinskih mašina 15,000 *
  Kurs i obuka - Teracer 15,000 *
  Kurs i obuka - Skelar/krovopokrivač 15,000 *
  Kurs i obuka - Zidar 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Grafička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Fotograf 15,000 *
  Kurs i obuka - Fotokopir radnik 15,000 *
  Kurs i obuka - Graver 15,000 *
  Kurs i obuka - Knjigovezac 15,000 *
  Kurs i obuka - Pečatorezac 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Gumarsko-plastičarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Izrađivač pneumatika 15,000 *
  Kurs i obuka - Prerađivač plastičnih masa-plastičar 15,000 *
  Kurs i obuka - Vulkanizer 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Kožarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Izrađivač kože i krzna 15,000 *
  Kurs i obuka - Izrađivač kožne galanterije i rukavica 15,000 *
  Kurs i obuka - Konfekcionar kože i krzna 15,000 *
  Kurs i obuka - Krznar 15,000 *
  Kurs i obuka - Obućar 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Marketinška struka:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs i obuka - Copywriter - kreator sadržaja Grupni 11,000 *
  Poluindividualni 16,000 *
  Individualni 20,000 *
  Kurs i obuka - Elektronsko poslovanje 20 časova (grupni) 11,000 *
  20 časova (individualni) 20,000 *
  Kurs i obuka - Hostesa 120 časova (grupni) 17,000 *
  120 časova (individualni) 23,000 *
  Kurs i obuka - Marketing istraživač 20 časova (grupni) 13,500 *
  20 časova (individualni) 23,000 *
  Kurs i obuka - Marketing specijalista 20 časova (grupni, 7-10 kandidata) 12,000 *
  20 časova (individualni) 23,000 *
  Kurs i obuka - Pomoćnik menadžera 20 časova (grupni) 17,000 *
  20 časova (individualni) 23,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Mašinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aluminotermijsko zavarivanje 18,000 *
  Kurs i obuka - Bravar 18,000 *
  Kurs i obuka - CNC operater 18,000 *
  Kurs i obuka - Građevinski bravar 18,000 *
  Kurs i obuka - Instalater uređaja za grejanje i klimatizaciju 18,000 *
  Kurs i obuka - Kovač 18,000 *
  Kurs i obuka - Limar 18,000 *
  Kurs i obuka - Livac - kalupar 18,000 *
  Kurs i obuka - Ložač kotlova na čvrsto gorivo 18,000 *
  Kurs i obuka - Mašinbravar 18,000 *
  Kurs i obuka - Mehaničar građevinske mehanizacije 18,000 *
  Kurs i obuka - Mehaničar za održavanje kompresora 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalobrusače 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalobušač 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalofarbar 18,000 *
  Kurs i obuka - Metaloglodač 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalorezač 18,000 *
  Kurs i obuka - Metalostrugar 15,000 *
  Kurs i obuka - Monter 15,000 *
  Kurs i obuka - Oštrač alata 15,000 *
  Kurs i obuka - Precizni mehaničar 15,000 *
  Kurs i obuka - Preser 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac građevinskom mehanizacijom 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac grafičkim mašinama 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac hidraulikom i pneumaticima 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac hidroenergetskim postrojenjima 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac kotlovskim postrojenjima ATK VP 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac parnim kotlovima 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac poljoprivrednim mašinama 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac radnim mašinama 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac tekstilnim mašinama 15,000 *
  Kurs i obuka - Održavanje kompresora 15,000 *
  Kurs i obuka - Vodoinstalater 15,000 *
  Kurs i obuka - Elektrozavarivač 18,000 *
  Kurs i obuka - EPP zavarivanje 18,000 *
  Kurs i obuka - Gasno rezanje 18,000 *
  Kurs i obuka - MIG/MAG zavarivanje 18,000 *
  Kurs i obuka - Podvodno zavarivanje 50,000 *
  Kurs i obuka - WIG i TIG zavarivanje 15,000 *
  Kurs i obuka - Zavarivač - varilac 15,000 *
  Kurs i obuka - Zavarivanje gasom 15,000 *
  Kurs i obuka - Zavarivanje plazmom 15,000 *
  Kurs i obuka - Zavarivanje sklopova od termoplasta 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Novinarstvo:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Kamerman 15,000 *
  Kurs i obuka - Osnove novinarstva Individualna nastava 30,000 *
  Poluindividualna nastava 25,000 *
  Grupna nastava 20,000 *
  Kurs i obuka - Tehnički urednik 15,000 *
  Kurs i obuka - TV i radio reporter 15,000 *
  Kurs i obuka - TV snimatelj 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Odnos sa klijentima:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs i obuka - Kako naplatiti potraživanja 2 dana po 6 časova 15,000 *
  Kurs i obuka - Kako napraviti brend 1 dan 6 časova 8,000 *
  Kurs i obuka - Kako poboljšati veštine prodaje 2 dana po 6 časova 12,000 *
  Kurs i obuka - Kako upavljati marketingom 3 dana po 6 časova 18,000 *
  Kurs i obuka - Kako upavljati poslovanjem 2 dana po 6 časova 12,000 *
  Kurs i obuka - Kako voditi telefonsku prodaju 2 dana po 6 časova 12,000 *
  Kurs i obuka - Neverbalne komunikacije 2 dana po 6 časova 12,000 *
  Kurs i obuka - Organizator događaja 14 časova 14,000 *
  Kurs i obuka - Call centar operater 8 dana po 3 časa 30,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Poljoprivredna struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Zaštita nacionalnih dobara prirode 15,000 *
  Kurs i obuka - Stručnjak za proizvodnju organske hrane 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Prehrambena struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Buregdžija 15,000 *
  Kurs i obuka - Konditor 15,000 *
  Kurs i obuka - Medar 15,000 *
  Kurs i obuka - Mesar 15,000 *
  Kurs i obuka - Mlinar 15,000 *
  Kurs i obuka - Pekar 15,000 *
  Kurs i obuka - Prerađivač duvana 15,000 *
  Kurs i obuka - Prerađivač voća i povrća 15,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač alkoholnih pića 15,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač bezalkoholnih pića 15,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač piva 15,000 *
  Kurs i obuka - Proizvođač sadnog materijala 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Staklarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Staklar 15,000 *
  Kurs i obuka - Stakloduvač 15,000 *
  Kurs i obuka - Staklograver 15,000 *
  Kurs i obuka - Staklorezac 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Stari zanati:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Asurdžija - izrađivač asura 15,000 *
  Kurs i obuka - Bunardžija 15,000 *
  Kurs i obuka - Časovničar 15,000 *
  Kurs i obuka - Grnčar 15,000 *
  Kurs i obuka - Potkivač 15,000 *
  Kurs i obuka - Splavar 15,000 *
  Kurs i obuka - Tkanje na razboju - tkač 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Šumarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aranžer biljnog materijala 15,000 *
  Kurs i obuka - Vrtlar 15,000 *
  Kurs i obuka - Aranžer 15,000 *
  Kurs i obuka - Baštovan 15,000 *
  Kurs i obuka - Cvećar 15,000 *
  Kurs i obuka - Pripremna nastava za lovočuvare 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac motornom testerom 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac šumskim traktorom 15,000 *
  Kurs i obuka - Šumar 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Tekstilna struka:

  Naziv kursa Cena
  Konfekcionar 15,000 *
  Krojač 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Trgovinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aranžer u trgovini 15,000 *
  Kurs i obuka - Kasir-prodavac 15,000 *
  Kurs i obuka - Magacioner 15,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac građevinskog i ogrevnog materijala 15,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac mesa u marketima 15,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac mešovite robe-trgovac 15,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac metalne i električne robe 15,000 *
  Kurs i obuka - Prodavac naftnih derivata 15,000 *
  Kurs i obuka - Skladišter 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Turistička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Pripremna nastava za turističke vodiče Individualno 40,000 *
  Poluindividualno 30,000 *
  Grupna nastava 4-6 polaznika 25,000 *
  Grupna nastava više od 6 polaznika 20,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Ugostiteljska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Barista 18,000 *
  Kurs i obuka - Barmen 18,000 *
  Kurs i obuka - Front desk operater u hotelijerstvu 18,000 *
  Kurs i obuka - Konobar 18,000 *
  Kurs i obuka - Kuvar ribljih i morskih specijaliteta 18,000 *
  Kurs i obuka - Kuvar 18,000 *
  Kurs i obuka - Pica majstor 18,000 *
  Kurs i obuka - Pomoćnik kuvara 18,000 *
  Kurs i obuka - Poslastičar 18,000 *
  Kurs i obuka - Poslastičar - pravljenje figurica za ukrašavanje 18,000 *
  Kurs i obuka - Poslastičar - pravljenje torti 18,000 *
  Kurs i obuka - Recepcioner 18,000 *
  Kurs i obuka - Servirka 18,000 *
  Kurs i obuka - Sobarica 18,000 *
  Kurs i obuka - Somelijer 18,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Unutrašnji transport:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Deklarant 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac kontejnerom 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac mašinama u duvanskoj industriji 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac mašinama u prehrambenoj industriji 15,000 *
  Kurs i obuka - Logistika uvoza i izvoza robe 12,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac utovarivačem 15,000 *
  Kurs i obuka - Špediter-carinik 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac kareta 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac viljuškara 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Vatrogasna struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Radnik PP službi u PP obezbeđenju 15,000 *
  Kurs i obuka - Vatrogasac 15,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Zdravstvena struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Gerontodomaćica 18,000 *
  Kurs i obuka - Negovateljica 15,000 *
  Kurs i obuka - Rukovalac medicinskom opremom 18,000 *
  Kurs i obuka - Personalni trener (grupna) 25,000 *
  Kurs i obuka - Personalni trener (idividualna) 45,000 *
  Kurs i obuka - Savetnik za ishranu (grupna) 18,000 *
  Kurs i obuka - Savetnik za ishranu (individualna) 40,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  Ostali kursevi i obuke:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Agent za nekretnine - priprema za polaganje za licencu 40 časova (grupna) 25,000 *
  40 časova (individualna) 40,000 *
  Kreativno pisanje 26 časova (grupna) 20,000 *
  26 časova (individualna) 30,000 *
  Lični PR putem interneta - online PR 10 časova (grupna) 6,000 *
  10 časova (individualna) 12,000 *
  Pisanje projekata - osnovni 30 časova (grupna) 27,000 *
  30 časova (individualna) 38,000 *
  Pisanje projekata za EU fondove - napredni 20 časova (grupna) 29,000 *
  20 časova (individualna) 40,000 *
  Unapređivanje veština predavača 12 časova (grupna) 18,000 *
  12 časova (individualna) 11,000 *
  Spasilac na vodi 40 časova (teorija) 14,000 *
  20 časova (praksa)
  Stjuard i stjuardesa / 165,000 *
  Optičar / 15,000 *
  Dekoracija balonima 40 sati 15,000 *
  Ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) 40 sati 15,000 *
  Dizajnera enterijera 40 časova 35,000 *
  * U cenu nije uključen PDV

  ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
  PARTNERI
  Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
  NEWSLETTER
  ISKUSTVA KORISNIKA
  Jelena iz Niša:

  Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

  Milica iz Beograda:

  Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

  Zoran iz Jagodine:

  U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

  Dragana iz Zaječara:

  Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

  Petar iz Paraćina:

  Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

  Natasa iz Kraljeva:

  Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

  Dragan iz Čačka:

  Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

  Mica iz Smedereva:

  Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

  Aranđelovac - Elena:

  mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

  Babušnica - Snežana:

  oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

  Bač – Serena:

  Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

  Bačka Palanka – Darko:

  Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

  Bačka Topola - Velimir:

  nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

  Boljevac – Đurđija:

  Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

  Bosilegrad – Slaviša:

  Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

  Brus - Slađana:

  Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

  Bujanovac - Ivana:

  odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

  Čajetina - Đorđe:

  uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

  Ćićevac - Jelena:

  oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

  Čoka - Eva:

  živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

  Ćuprija – Žarko:

  Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

  Dimitrovgrad - Marina:

  išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

  Doljevac – Danica:

  Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

  Donji Milanovac:

  Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

  Gadžin Han:

  Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

  Golubovac:

  Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

  Gornji Milanovac - Goran:

  nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

  Grocka:

  Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

  Kanjiža:

  preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

  Kikinda – Emilijan:

  Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

  Knić – Marinko:

  Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

  Knjaževac – Milica:

  Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

  Koceljeva – Milenko:

  Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

  Kosjerić – Davor:

  Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

  Kovačica – Ljilja:

  Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

  Kragujevac - Marko:

  da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

  Krupanj - Nenad:

  merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

  Kruševac – Zoran:

  Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

  Kučevo – Bojan:

  Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

  Kula – Stana:

  Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

  Lebane - Bojana:

  Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

  Bački Petrovac – Svetlana

  Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

  Batočina - Nenad:

  završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

  Bečej – Margita:

  ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

  Bela Palanka – Sofija:

  U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

  Beočin – Danilo:

  Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

  Bogatić - Vladimir:

  učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

  Bojnik – Mirko:

  Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

  Šabac - Iva:

  Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

  Savski Venac - Tijana:

  Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

  Sečanj - Jovana:

  Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

  Senta - Lazar:

  Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

  Sjenica - Bojana:

  Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

  Smederevo - Nataša:

  završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

  Smederevska Palanka - Anđela:

  završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

  Sombor - Stefan:

  završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

  Ljig - Damjan:

  Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

  Ljubovija - Vera:

  Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

  Loznica - Tanja:

  Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

  Lučani - Bojan:

  Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

  Majdanpek - Denis:

  Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

  Mali Iđoš - Milena:

  Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

  Mali Zvornik – Zvezdan:

  ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

  Malo Crnište – Gordana:

  Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

  Medveđa - Olivera:

  Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

  Merošina – Selma:

  učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

  Mionica – Gordana:

  Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

  Niš - Nemanja:

  Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

  Nova Crnja - Marko:

  Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

  Nova Varoš - Tatjana:

  Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

  Novi Bečej - Tanja:

  Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

  Novi Knjaževac - Marija:

  Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

  Novi Sad - Ivan:

  Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

  Odžaci - Dejan:

  Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

  Gorica iz Kruševca:

  Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

  Luka iz Ćuprije:

  Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

  Dejan iz Kragujevca:

  Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

  Ceca iz Novog Sada:

  Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

  Ada – Miloš:

  Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

  Apatin - Milena:

  završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

  Opovo - Nevena:

  Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

  Osečina - Jovan:

  Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

  Padina – Marina:

  Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

  Paraćin – Gordana:

  Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

  Pećinci - Milanka:

  Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

  Pelagičevo - Marinko:

  Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

  Petrovac na Mlavi – Bojan:

  Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

  Plandište - Katarina:

  Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

  Požarevac - Sanja:

  Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

  Požega - Dragan:

  Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

  Preševo - Zorana:

  Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

  Prijepolje - Miroslav:

  Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

  Rača - Ružica:

  Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

  Rakovica - Bogdan:

  Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

  Ražanj - Nebojša:

  Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

  Rožaje - Natalija:

  Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

  Ruma - Žarko:

  Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

  Sopot - Dijana:

  idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

  Srbobran - Nevena:

  završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

  Sremska Mitrovica – Andjelija:

  Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

  Sremski Karlovci – Darko:

  Samo da kažem HVALAA

  Žabari – Ceca:

  Imam vas sertifikat i moj salon

  Žagubica – Nenad:

  Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

  Žitište – Jelena:

  Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

  Žitorađa - Marina:

  prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

  Zrenjanin – Leonora:

  Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

  Voždovac – Milan:

  hvala za prevod, profesionalci ste

  Zemun – Kosta:

  Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

  Stara Pazova – Radiša:

  Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

  Stari grad – Nevena:

  Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

  Surdulica – Peda:

  uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

  Surčin - Serena:

  Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

  Svrljig – Danko:

  odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

  Topola - Marko:

  Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

  Trgovište – Saša:

  Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

  Trstenik - Anja:

  Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

  Ub - Dragana:

  obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

  Valjevo - Ljiljana:

  trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

  Varvarin - Slavko:

  i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

  Veliko Gradište – Marinko:

  Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

  Vladičin Han – Peda:

  Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

  Vladimirci – Lena:

  Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

  Vlasotince:

  Sve pohvale za vas I vase profesore

  Vračar – Sreten:

  Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

  Vrbas – Marko:

  Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

  Vrnjačka Banja:

  Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

  Vršac - Natalija:

  prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

  Žabalj – Zlatica:

  samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje