CENOVNIK KURSEVA I OBUKA ZA ZEMUN


Informacije o popustima Zemun - Akademija Oxford

Informacije o popustima


Kurs engleskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 28,990
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 9,663 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 9,663 28,990
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 7,247 28,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,330 39,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,997 35,990
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990

Kurs nemačkog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 28,990
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 9,663 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 9,663 28,990
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 7,247 28,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,330 39,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,997 35,990
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990

Dečji kursevi engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i francuskog jezika Zemun - cena:

Uzrast Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Predškolski uzrast osam meseci 2 x 45 minuta 8 x 3,300 26,400
Osnovci osam meseci 2 x 45 minuta 8 x 3,300 26,400
Individualni čas 45 minuta 1,700

Kurs italijanskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 28,990
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 9,663 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 9,663 28,990
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 7,247 28,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,330 39,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,997 35,990
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990

Kurs francuskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 28,990
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 9,663 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 9,663 28,990
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 7,247 28,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,330 39,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,997 35,990
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,900
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990

Kurs španskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 28,990
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 9,663 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 9,663 28,990
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 7,247 28,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,330 39,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,997 35,990
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990

Kurs grčkog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 28,990
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 9,663 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 9,663 28,990
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 7,247 28,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,330 39,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,997 35,990
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990

Kurs švedskog jezika Zemun - cena

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 5 meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 28,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 28,990
B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 9,633 28,900
B1, B2, C1, C2 / 28,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova   35,990
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   36,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova   39,990
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   36,000
Individualna
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova Po dogovoru 59,990
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Online
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova Po dogovoru 59,990
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990

Kurs norveškog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 5 meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 28,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 28,900
B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1 + A2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 9,633 28,900
B1, B2, C1, C2 / 3 x 9,663 28,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova   35,990
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   36,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1 + A2 50 školskih časova   39,990
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   39,990
Individualna
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova Po dogovoru 59,990
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Online
1 polaznik
A1 + A2 50 školskih časova Po dogovoru 59,990
B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990

Kurs ruskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 60 časova 2 x 2 časa 5 x 5,798 28,990
C1, C2 Četiri meseca, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 60 časova 5 x 4 časa 28,990
C1, C2 Jedan mesec, 60 časova 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 2 x 14,495 28,990
C1, C2 Dva i po meseca, 60 časova 3 x 9,663 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 3 x 9,663 28,990
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 4 x 7,247 28,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,330 39,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,997 35,990
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 59,990
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990

Kurs arapskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs češkog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs danskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs holandskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs kineskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000
Online Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 2 x 2 časa 5 x 6,400 32,000
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 70 časova 5 x 4 časa 2 x 16,000 32,000
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 5 x 4 časa 2 x 16,000 32,000
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 70 časova 3 x 3 časa 2 x 16,000 32,000
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 3 časa 3 x 10,666 32,000
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 70 časova 3 x 2 časa 3 x 10,666 32,000
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 3 x 2 časa 4 x 8,000 32,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 46 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 13,333 40,000
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 56 školskih časova 2 x 2 časa 4 x 8,000 32,000
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 65,000
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 65,000
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 46 školskih časova Po dogovoru 65,000
Kinesko slikarstvo i kaligrafija 50 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,000 24,000

Kurs engleskog jezika za polaznike čiji je maternji jezik kineski Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 13,000 65,000
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000
Individualna A1, A2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
B1, B2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
B1, B2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000
Individualna B1, B2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000
Mala grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000
Individualna C1, C2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000
Individualna
(dopunska nastava engleskog za studente)
pomoć oko gradiva 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000
Sve kurseve istovremeno podučavaju dva nastavnika, a jedan od nastavnika kineskog koji poznaje engleski jezik pomoći će u nastavi.

Kurs srpskog jezika za polaznike čiji je maternji jezik kineski Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2 Četiri i po meseca, 70 časova 2 x 2 časa 5 x 13,000 65,000
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000
Individualna A1, A2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
B1, B2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 17,500 70,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
B1, B2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000
Individualna B1, B2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
C1, C2 Tri i po meseca, 60 časova 2 x 2 časa 4 x 18,750 75,000
Individualna C1, C2 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000
Individualna
(dopunska nastava srpskog za studente)
pomoć oko gradiva 50 školskih časova Po dogovoru 2 x 40,000 80,000
Kinesko slikarstvo i kaligrafija Tri meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 8,000 24,000
Kako bi bili sigurni da učenici u potpunosti razumeju gradivo, sve kurseve (osim kaligrafije i kineskog slikarstva) predavaće dva nastavnika istovremeno. Jedan koji govori kineski i pomoćnik učitelja kineskog koji govori srpski. Izuzetni radovi polaznika kursa kaligrafije i slikarstva imaće priliku da učestvuju na izložbama koje organizuju kinesko-srpska udruženja, polaznici će takođe imati priliku da učestvuju u različitim aktivnostima.

Kurs latinskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs mađarskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Četiri meseca, 64 časova 2 x 2 časa 4 x 7,247 28,990
C1, C2 Pet meseci, 80 časova 34,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Jedan mesec, 64 časova 5 x 4 časa 28,990
C1, C2 Jedan mesec, 80 časova 2 x 17,495 34,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Dva meseca, 60 časova 3 x 3 časa 3 x 9,663 28,990
C1, C2 Dva i po meseca, 80 časova 3 x 9,663 28,990
Grupna ubrzana
(sa 7 ili više polaznika)
A1, A2, B1, B2 Tri meseca, 60 časova 3 x 2 časa 28,990
C1, C2 Tri i po meseca, 80 časova 28,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva i po meseca, 40 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 11,000 33,000
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tri i po meseca, 50 školskih časova 2 x 2 časa 3 x 11,663 34,990
Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online Individualna
(1 polaznik)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Specijalistička A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs makedonskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs hrvatskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs hebrejskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs poljskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs portugalskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs rumunskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs slovačkog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 12,500 25,000
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs slovenačkog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs japanskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs turskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs ukrajinskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 33,000
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs albanskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs bugarskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs bosanskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs estonskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs korejskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs srpskog za strance Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 7 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 7 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Mala grupa
(sa 4, 5 ili 6 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 50 školskih časova   34,990
Mikro grupa
(sa 2 ili 3 polaznika)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova   43,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 69,990

Kurs finskog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kurs znakovnog jezika Zemun - cena:

Tip nastave Nivo Trajanje Nedeljno Rate Ukupno
Grupna
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 4 meseca, 66 časova 2 x 2 časa 4 x 8,747 34,990
Grupna ubrzana
od 4 do 12 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 Dva meseca, 64 časova 3 x 3 časa 2 x 17,495 34,990
Poluindividualna
od 2 do 3 polaznika
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 40,990
Individualna
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990
Online
1 polaznik
A1, A2, B1, B2, C1, C2 40 školskih časova Po dogovoru 74,990

Kursevi nege lepote:

U cenu kurseva nege lepote, kao i kurs kozmetičar, ulazi:

 • skripta
 • polaganje
 • sertifikat

 • Plaćanje je u 2 mesečne rate.

  Praksu pohađate u specijalizovanim salonima koji lično izaberete. Takođe, uvek možete izabrati salon iz naše ponude sa kojima smo dugo godina u poslovno–tehničkoj saradnji i koji su licencirani za obuku naših polaznika.

  Cena praktičnog rada određuje se od zanimanja, tj. kursa koji želite da pohađate. Kreće već od 3.000 rsd.


  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs za ženskog frizera 300 sati 15,000
  Izrada frizura (punđe, polupunđe, podignuta kosa, visoki rep...) 30 sati
  Šatiranje (na kapu, na folije, blanhanje, skidanje boje...) 30 sati
  Minival 20 sati
  Nadogradnja kose 20 sati
  Balajaž, ombre, sombre 30 sati
  Pletenje kikica 20 sati
  Kurs za muškog frizera 240 sati 15,000
  Kurs za muško - ženskog frizera 576 sati 18,000
  Kurs za manikir 2 meseca - 76 sati 15,000
  Kurs za manikir – interne prostorije – grupna nastava 30 sati
  Kurs za manikir – interne prostorije – individualna nastava 20 sati
  Kurs za manikir sa nadogradnjom noktiju 152 sata 18,000
  Kurs za manikir sa nadogradnjom noktiju – interne prostorije – grupna nastava 40 sati
  Kurs za manikir sa nadogradnjom noktiju – interne prostorije – individualna nastava 30 sati
  Kurs za pedikir 76 sati 15,000
  Kurs za pedikir – interne prostorije – grupna nastava 30 sati
  Kurs za pedikir – interne prostorije – individualna nastava 20 sati
  Kurs depilacije 2 meseca - 76 sati 15,000
  Kurs depilacije – interne prostorije – grupna nastava 40 sati
  Kurs depilacije – interne prostorije – individualna nastava 30 sati
  Nadogradnja noktiju 76 sati 15,000
  Nadogradnja noktiju – interne prostorije – grupna nastava 40 sati
  Nadogradnja noktiju – interne prostorije – individualna nastava 30 sati
  Manikir - pedikir 152 sati 18,000
  Manikir, pedikir i nadogradnja noktiju 240 sati 21,000
  Manikir, pedikir i nadogradnja noktiju – interne prostorije – grupna nastava 70 sati
  Manikir, pedikir i nadogradnja noktiju – interne prostorije – individualna nastava 60 sati
  Kurs za šminkera 76 sati 15,000
  Kurs za šminkera – Make-up artist (osnovni nivo, grupa) 35 sati
  Kurs za šminkera – Make-up artist (osnovni nivo, individualno) 30 sati
  Kurs za šminkera – Make-up advance (srednji nivo, grupa) 20 sati
  Kurs za šminkera – Make-up advance (srednji nivo, individualno) 15 sati
  Kurs za šminkera – Make-up master (viši nivo, grupa) 16 sati
  Kurs za šminkera – Make-up master (viši nivo, individualno) 8 sati
  Kurs limfne drenaže 2 meseca - 76 sati 15,000
  Kurs kozmetičar 3 meseca - 240 sati 20,000
  Kozmetika lica 76 sati 15,000
  Kurs relaks masaže, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo 3 meseca - 30 sati
  Svilene trepavice 10 sati 18,000
  Svilene trepavice – interne prostorije – grupna nastava 10 sati
  Svilene trepavice – interne prostorije – individualna nastava 10 sati
  Svilene trepavice – ruski volumen – grupna nastava 10 sati
  Svilene trepavice – ruski volumen – individualna nastava 10 sati
  - Ove obuke nudimo po završetku osnovnog nivoa za ženskog frizera.
  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs masaže osnovni 3 meseca - 76 sati 15,000 25,000
  Kurs masaže osnovni – interne prostorije – grupna nastava 76 sati
  Kurs masaže osnovni – interne prostorije – indivudualna nastava 30 sati
  Kurs masaže napredni 3 meseca - 76 sati 15,000 25,000
  Kurs anticelulit masaže 30 sati 15,000 25,000
  Kurs masaže vulkanskim kamenjem 30 sati 15,000 25,000
  Kurs šijacu masaže 30 sati 15,000 25,000
  Kurs šijacu masaže – interne prostorije – grupna nastava 30 sati
  Kurs šijacu masaže – interne prostorije – individualna nastava 15 sati
  Kurs anticelulit masaže – interne prostorije – grupna nastava 30 sati
  Kurs anticelulit masaže – interne prostorije – individualna nastava 15 sati
  Kurs terapeutske masaže 30 sati
  Kurs terapeutske masaže – interne prostorije – grupna nastava 30 sati
  Kurs terapeutske masaže – interne prostorije – individualna nastava 15 sati
  Kurs sportske masaže 30 sati
  Kurs sportske masaže – interne prostorije – grupna nastava 30 sati
  Kurs sportske masaže – interne prostorije – individualna nastava 15 sati
  Kurs madero terapije 30 sati
  Kurs madero terapije – interne prostorije – grupna nastava 15 sati
  Kurs madero terapije – interne prostorije – individualna nastava 10 sati
  - Ove obuke nudimo po završetku osnovnog nivoa masaže.

  Cena u beloj koloni je ukoliko se praksa obavlja u nekom salonu.

  Cena u sivoj koloni je ukoliko se praksa obavlja u našim prostorijama.

  Sve naše sertifikate za kurseve nege lepote možete upisati u radnu knjižicu.

  Samim dobijanjem sertifikata stičete pravo otvaranja sopstvenog salona.

  Kurs ICDL - cena:

  Naziv Cena
  ICDL paket za 1 modul 4.896,00 RSD
  ICDL paket za 4 modula 14.400,00 RSD
  ICDL paket za 5 modula 18.228,00 RSD
  ICDL paket za 6 modula 20.448,00 RSD
  ICDL paket za 7 modula 23.760,00 RSD

  Kursevi računara:

  Microsoft poslovni Office paket (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 44 školskih časova / 15,000
  Individualna nastava 28 školskih časova / 35,000
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 28 školskih časova / 25,000
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 36 školskih časova / 15,000
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 44 školskih časova / 15,000
  Online individualna nastava 28 školskih časova / 35,000
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 28 školskih časova / 25,000
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 36 školskih časova / 15,000
  Polaganje poslovni paket / / 10,000

  Microsoft napredni poslovni Office paket (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 17,000
  Individualna nastava 22 školska časa / 30,000
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 22 školska časa / 23,000
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 26 školskih časova / 17,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 16 dana po 3 školska časa 17,000
  Online individualna nastava 22 školska časa / 30,000
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 22 školska časa / 23,000
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 26 školskih časova / 17,000
  Polaganje napredni poslovni paket / / 10,000

  Kurs WINDOWS - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000
  Individualna nastava 8 školskih časova / 12,000
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 8,000
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000
  Online individualna nastava 8 školskih časova / 12,000
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 8,000
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000

  Kurs MS WORD - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000
  Individualna nastava 10 školskih časova / 15,000
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 8,000
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 15,000
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 8,000
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000

  Kurs MS EXCEL - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000
  Individualna nastava 10 školskih časova / 15,000
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 8,000
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 6,000
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 6,000
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 15,000
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 8,000
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 10,000

  Kurs MS EXCEL (napredni) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova / 10,000
  Individualna nastava 10 školskih časova / 20,000
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 15,000
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 10,000
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 15 školskih časova / 10,000
  Online individualna nastava 10 školskih časova / 20,000
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 10 školskih časova / 15,000
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 12 školskih časova / 10,000

  Kurs MS OUTLOOK - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 8 školskih časova 2 dana po 3 školska časa 4,000
  Individualna nastava 6 školskih časova / 10,000
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 6 školskih časova / 7,000
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 7 školskih časova / 4,000
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 8 školskih časova 2 dana po 3 školska časa 4,000
  Online individualna nastava 6 školskih časova / 10,000
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 6 školskih časova / 7,000
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 7 školskih časova / 4,000

  IZRADA POWERPOINT PREZENTACIJA - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava (od 7 i više polaznika) 12 školskih časova 4 dana po 3 školska časa 6,000
  Individualna nastava 8 školskih časova / 14,000
  Mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 9,000
  Mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 10 školskih časova / 6,000
  Online grupna nastava (od 7 i više polaznika) 12 školskih časova 4 dana po 3 školska časa 6,000
  Online individualna nastava 8 školskih časova / 14,000
  Online mikro grupa (2 i 3 polaznika) 8 školskih časova / 9,000
  Online mala grupa (od 4, 5 i 6 polaznika) 10 školskih časova / 6,000

  Kurs ACCESS (BAZE PODATAKA) - CENA

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 20,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 40,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 20,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 40,000

  WEB DIZAJN:

  Kurs - Adobe Dreamweawer - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 52,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 52,000

  Kurs - Adobe Dreamweawer - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 60,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 60,000

  Kurs - Adobe Flash - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 52,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 52,000

  Kurs - Adobe Flash - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 60,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 60,000

  Kurs - Adobe Fireworks - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 60,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 60,000

  Kurs - Adobe paket za web dizajn - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 40,000
  Individualna nastava 40 školskih časova / 80,000
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 80,000

  Kurs - Adobe paket za web dizajn - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000
  Individualna nastava 40 školskih časova / 80,000
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 80,000

  WEB DIZAJN:

  Web programiranje:

  Kurs - HTML, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Individualna nastava 12 školskih časova / 30,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 30,000

  Kurs - HTML, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Individualna nastava 12 školskih časova / 30,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 30,000

  Kurs - CSS, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Individualna nastava 15 školskih časova / 30,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 30,000

  Kurs - CSS, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Individualna nastava 15 školskih časova / 30,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 30,000

  Kurs - jQuery, početni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Individualna nastava 15 školskih časova / 30,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 30,000

  Kurs - jQuery, napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Individualna nastava 15 školskih časova / 30,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova / 20,000
  Online individualna nastava 15 školskih časova / 30,000

  Kurs - Html, Css, jQuery - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 36 školskih časova 12 dana po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 24 školska časa Mesec dana, 3 puta nedeljno po 3 časa 64,000
  Online grupna nastava 36 školskih časova 12 dana po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 24 školska časa Mesec dana, 3 puta nedeljno po 3 časa 64,000

  Kurs - Wordpress - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 16,000
  Individualna nastava 9 školskih časova / 22,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 16,000
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 22,000

  Kurs - Joomla 3.0 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 16,000
  Individualna nastava 9 školskih časova / 22,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 16,000
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 22,000

  Grafički dizajn:

  Kurs - Photoshop - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 30,000
  Individualna nastava 16 školska časa / 52,000
  Online grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 30,000
  Online individualna nastava 16 školska časa / 52,000

  Kurs - Photoshop - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 24,000
  Individualna nastava 9 školskih časova / 36,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 dana po 3 školska časa 24,000
  Online individualna nastava 9 školskih časova / 36,000

  Kurs - Illustrator - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 50,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 50,000

  Kurs - Illustrator - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 60,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 30,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 60,000

  Kurs - InDesign - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 50,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 24,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 50,000

  Kurs - InDesign - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 30,000
  Individualna nastava 22 školska časa / 52,000
  Online grupna nastava 22 školska časa 11 dana po 2 školska časa 30,000
  Online individualna nastava 22 školska časa / 52,000

  Kurs - Paket za grafički dizajn - početni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000
  Individualna nastava 40 školskih časova / 80,000
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 80,000

  Kurs - Paket za grafički dizajn - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000
  Individualna nastava 40 školskih časova / 80,000
  Online grupna nastava Mesec i po, 60 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 48,000
  Online individualna nastava 40 školskih časova / 80,000

  Kurs - CorelDraw - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 3 nedelje, 30 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
  Individualna nastava 21 školski čas / 48,000
  Online grupna nastava 3 nedelje, 30 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 24,000
  Online individualna nastava 21 školski čas / 48,000

  Autodesk kursevi:

  Kurs - 3D Studio Max - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 40 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 30,000
  Individualna nastava 28 školskih časova / 60,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 40 školskih časova 5 nedeljno po 2 školska časa 30,000
  Online individualna nastava 28 školskih časova / 60,000

  Kurs - AutoCad 2D - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 3 nedelje, 45 školskih časova 5 nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 27 školskih časova / 64,000
  Online grupna nastava 3 nedelje, 45 školskih časova 5 nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 27 školskih časova / 64,000

  Kurs - AutoCad 3D - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 28,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 60,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 28,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 60,000

  Kurs - AutoDesk Maya - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 5 nedelja, 45 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 36,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava 5 nedelja, 45 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 36,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - AutoDesk Inventor - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Dve nedelje, 16 školskih časova 5 puta nedeljno po dvočas 36,000
  Individualna nastava 16 školskih časova / 68,000
  Online grupna nastava Dve nedelje, 16 školskih časova 5 puta nedeljno po dvočas 36,000
  Online individualna nastava 16 školskih časova / 68,000

  SEO optimizacija:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova 5 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
  Individualna nastava 12 školskih časova / 24,000
  Online grupna nastava 15 školskih časova 5 puta nedeljno po 3 školska časa 16,000
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 24,000

  Programiranje:

  Kurs programiranja - C - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - C++ - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - VISUAL BASIC - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - JAVA - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - JAVASCRIPT - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - JAVASCRIPT (NAPREDNI) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Individualna nastava 30 školskih časova / 58,000

  Kurs programiranja - JAVA WEB SERVICE - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - PHP za izradu aplikacija za web - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - PHP napredni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - PYTHON - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - MYSQL baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - Rad sa bazama podataka u net aplikacijama - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - DELPHI - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kurs programiranja - Izrada igrica u FLASH-u - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 48,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 36 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 32,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 48,000

  Kursevi za Windows Server 2008:

  Kurs - Administracija Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Planiranje i instaliranje Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Konfiguracija i otklanjanje problema u Windows Serveru 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Rešavanje problema identiteta i pristupa sa Windows Servera 2008 aktivnim direktorijumom - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Primena Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Konfiguracija i rešavanje problema infrastrukture aplikacija Windows Servera 2008 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Realizacija i upravljanje Microsoft Desktop vitrualizacijom Windows Server 2008 R2 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kursevi za Windows Server 2012:

  Kurs - Administracija Windows Servera 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Instaliranje i konfiguracija Windows Servera 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Instaliranje i konfiguracija Windows Servera 2012 - napredni nivo - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Projektovanje i implementacija serverske infrastrukture - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Projektovanje i implementacija napredne serverske infrastrukture - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Microsoft SQL Server 2012 - Administrator baze podataka - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Podešavanje i instalacija Windows 7 za klijente - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Upravljanje i održavanje Windows 8 - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - ASP.NET Web Development - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Tri nedelje, 27 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 24,000
  Individualna nastava 24 školska časa / 42,000
  Online grupna nastava Tri nedelje, 27 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 24,000
  Online individualna nastava 24 školska časa / 42,000

  Kurs - UNIX - osnovni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Administrator UNIX-a - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - LINUX - osnovni - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - LINUX administracija - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Solaris UNIX - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Administracija Solaris-UNIX-a - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Facebook oglašavanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 12 školskih časova 2 dana po 6 školskih časova 15,000
  Individualna nastava 12 školskih časova / 24,000
  Online grupna nastava 12 školskih časova 2 dana po 6 školskih časova 15,000
  Online individualna nastava 12 školskih časova / 24,000

  Kurs - IT analitičar - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Individualna nastava 30 školska časa / 68,000
  Online grupna nastava Jedan mesec, 39 školskih časova 3 puta nedeljno po 3 školska časa 40,000
  Online individualna nastava 30 školska časa / 68,000

  Kurs - Booking administrator (booking.com) - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 6 školskih časova 1 dan 15,000
  Individualna nastava 6 školskih časova / 20,000
  Online grupna nastava 6 školskih časova 1 dan 15,000
  Online individualna nastava 6 školskih časova / 20,000

  Kurs - Upravljanje Google Ads kampanjom - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 26,000
  Individualna nastava 20 školskih časova / 40,000
  Online grupna nastava Dve nedelje, 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 20,000
  Online individualna nastava 20 školskih časova / 30,000

  Kurs - SolidWorks - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 40,000
  Poluindividualna nastava 16 školskih časova / 56,000
  Individualna nastava 16 školskih časova / 68,000
  Online grupna nastava 20 školskih časova 5 puta nedeljno po 2 časa 40,000
  Online poluindividualna nastava 16 školskih časova / 56,000
  Online individualna nastava 16 školskih časova / 68,000

  Administrativni kursevi

  Kurs - Međunarodno poslovanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova   18,000
  Poluindividualna nastava 30 školskih časova   22,000
  Individualna nastava 30 školskih časova   38,000

  Kurs - Knjigovodstvo [Osnovni] - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava [Osnovni kurs] 80 školskih časova / 22,500
  Online grupna nastava [Osnovni kurs] 80 školskih časova / 22,500
  Individualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 48,000
  Online individualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 48,000
  Poluindividualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 30,000
  Online poluindividualna nastava [Osnovni kurs] 50 školskih časova / 30,000

  Kurs - Knjigovodstvo [Napredni] - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava [Napredni kurs] 60 školskih časova / 22,500
  Online grupna nastava [Napredni kurs] 60 školskih časova / 22,500
  Individualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 48,000
  Online individualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 48,000
  Poluindividualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 30,000
  Online poluindividualna nastava [Napredni kurs] 40 školskih časova / 30,000

  Kurs - Poslovni sekretar - asistent - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 30 školskih časova / 27,500
  Individualna nastava 30 školskih časova / 45,000
  Online grupna nastava 30 školskih časova / 27,500
  Online individualna nastava 30 školskih časova / 45,000

  Kurs - Daktilografija/slepo kucanje - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava Jedan mesec, 30 školskih časova 10 dana po 3 školska časa 15,000
  4 meseca, 64 školska časa / 30,000
  Individualna nastava 20 školskih časova / 26,000
  Online nastava 20 školskih časova / 26,000
  Polaganje za klasu / / 10,000

  Kurs - Službenik javne nabavke - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 15 školskih časova / 10,000
  Individualna nastava 15 školskih časova / 15,000

  Kurs - Pisanje za Web/Blog - CENA:

  Tip nastave Trajanje Dinamika Cena
  Grupna nastava 10 školskih časova / 10,000
  Individualna nastava 10 školskih časova / 15,000

  Stručno osposobljavanje-zvanja po strukama:

  Auto struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Automehaničar 18,000
  Kurs i obuka - Autolimar 18,000
  Kurs i obuka - Autodijagnostičar 18,000
  Kurs i obuka - Autofarbar 18,000
  Kurs i obuka - Autoelektričar 18,000
  Kurs i obuka - Pomoćnik autoelektričara 18,000
  Kurs i obuka - Autotapetar 18,000

  Bezbednost:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Osnove etičkog hakovanja 70,000
  Kurs i obuka - Procenitelj rizika u poslovima obezbedjenja - obuka O1 18,000

  Drvno-prerađivačka struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Drvolakirer 18,000
  Kurs i obuka - Drvostugar 18,000
  Kurs i obuka - Duborezac 18,000
  Kurs i obuka - Galanterista 18,000
  Kurs i obuka - Izrađivač muzičkih instrumenata 18,000
  Kurs i obuka - Izrađivač pletarskih proizvoda 18,000
  Kurs i obuka - Izrađivač ramova 18,000
  Kurs i obuka - Modelar 18,000
  Kurs i obuka - Parketar 18,000
  Kurs i obuka - Pozlatar 18,000
  Kurs i obuka - Proizvođač građe 18,000
  Kurs i obuka - Proizvođač ploča 18,000
  Kurs i obuka - Roletnar 18,000
  Kurs i obuka - Stolar 18,000
  Kurs i obuka - Tapetar-dekorater 18,000
  Kurs i obuka - Tesar 15,000

  Ekonomska struka:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kako postati preduzetnik - seminar 1 dan 9,000
  Poslovni asistent 30 časova - (grupna) 27,500
  30 časova - (individualna) 45,000
  30 časova - (grupna - online) 27,500
  30 časova - (individualna - online) 45,000
  Poslovni sekretar u spoljnoj trgovini 115 časova - (grupna) 30,000
  60 časova - (individualna) 38,000
  115 časova - (grupna - online) 30,000
  60 časova - (individualna - online) 38,000
  Preduzetništvo Individualno (1 polaznik) 22,000
  Poluindividualno (2-3 polaznika) 16,000
  Grupno (4-6 polaznika) 12,000
  Grupno (7-10 polaznika) 10,000
  Računovodstvo 80 časova - (grupna) 22,500
  50 časova - (individualna) 48,000
  80 časova - (grupna - online) 22,500
  50 časova - (individualna - online) 48,000
  Vođenje poslovnih knjiga 80 časova - (grupna) 22,500
  50 časova - (individualna) 48,000
  80 časova - (grupna - online) 22,500
  50 časova - (individualna - online) 48,000
  Terenski komercijalista 240 radnih sati 18,000

  Elektrotehnička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Elektroinstalater 18,000
  Kurs i obuka - Elektromehaničar pogona 18,000
  Kurs i obuka - Elektromehaničar radio aparata 18,000
  Kurs i obuka - Elektromehaničar TV aparata 18,000
  Kurs i obuka - Elektromehaničar 18,000
  Kurs i obuka - Elektromonter mreže i postrojenja 18,000
  Kurs i obuka - Elektotehničar za belu tehniku 18,000
  Kurs i obuka - Elektotehničar za TT uređaje 15,000
  Kurs i obuka - Instalater video nadzora 18,000
  Kurs i obuka - Lemilac 18,000
  Kurs i obuka - Monter klimatizacije 18,000
  Kurs i obuka - Monter TT mreže 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac mernim i regulacionim uređajima 15,000
  Kurs i obuka - Serviser mobilnih telefona 18,000
  Kurs i obuka - Serviser računara 18,000

  Građevinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Armirač 18,000
  Kurs i obuka - Asfalter 18,000
  Kurs i obuka - Dimničar 18,000
  Kurs i obuka - Dizaličar - rukovalac dizalicom 18,000
  Kurs i obuka - Farbar 18,000
  Kurs i obuka - Fasader 18,000
  Kurs i obuka - Izolater 18,000
  Kurs i obuka - Izrađivač opeke i crepa 18,000
  Kurs i obuka - Kamenorezac 18,000
  Kurs i obuka - Keramičar 18,000
  Kurs i obuka - Klesar 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac krana-kranista 18,000
  Kurs i obuka - Miner
  Kurs i obuka - Moler 18,000
  Kurs i obuka - Monter suve gradnje 18,000
  Kurs i obuka - Operater na mašinama za malterisanje i moleraj 18,000
  Kurs i obuka - Pećar 18,000
  Kurs i obuka - Podopolagač 18,000
  Kurs i obuka - Putar 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac građevinskih mašina 18,000
  Kurs i obuka - Teracer 18,000
  Kurs i obuka - Skelar/krovopokrivač 18,000
  Kurs i obuka - Zidar 15,000

  Grafička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Fotograf 18,000
  Kurs i obuka - Fotokopir radnik 18,000
  Kurs i obuka - Graver 18,000
  Kurs i obuka - Knjigovezac 18,000
  Kurs i obuka - Pečatorezac 18,000

  Gumarsko-plastičarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Izrađivač pneumatika 18,000
  Kurs i obuka - Prerađivač plastičnih masa-plastičar 18,000
  Kurs i obuka - Vulkanizer 18,000

  Kožarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Izrađivač kože i krzna 18,000
  Kurs i obuka - Izrađivač kožne galanterije i rukavica 18,000
  Kurs i obuka - Konfekcionar kože i krzna 18,000
  Kurs i obuka - Krznar 18,000
  Kurs i obuka - Obućar 18,000

  Marketinška struka:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs i obuka - Copywriter - kreator sadržaja Grupni 20,000
  Poluindividualni 24,000
  Individualni 30,000
  Kurs i obuka - Elektronsko poslovanje 20 časova (grupni) 11,000
  20 časova (individualni) 20,000
  Kurs i obuka - Hostesa 120 sati 18,000
  Kurs i obuka - Marketing istraživač 20 časova (grupni) 13,500
  20 časova (individualni) 23,000
  Kurs i obuka - Marketing specijalista 20 časova (grupni, 7-10 kandidata) 12,000
  20 časova (individualni) 23,000
  Kurs i obuka - Pomoćnik menadžera 20 časova (grupni) 17,000
  20 časova (individualni) 23,000

  Mašinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aluminotermijsko zavarivanje 18,000
  Kurs i obuka - Bravar 18,000
  Kurs i obuka - CNC operater 18,000
  Kurs i obuka - Građevinski bravar 18,000
  Kurs i obuka - Instalater uređaja za grejanje i klimatizaciju 18,000
  Kurs i obuka - Kovač 18,000
  Kurs i obuka - Limar 18,000
  Kurs i obuka - Livac - kalupar 18,000
  Kurs i obuka - Ložač kotlova na čvrsto gorivo 18,000
  Kurs i obuka - Mašinbravar 18,000
  Kurs i obuka - Mehaničar građevinske mehanizacije 18,000
  Kurs i obuka - Mehaničar za održavanje kompresora 18,000
  Kurs i obuka - Metalobrusač 18,000
  Kurs i obuka - Metalobušač 18,000
  Kurs i obuka - Metalofarbar 18,000
  Kurs i obuka - Metaloglodač 18,000
  Kurs i obuka - Metalorezač 18,000
  Kurs i obuka - Metalostrugar 18,000
  Kurs i obuka - Monter 18,000
  Kurs i obuka - Oštrač alata 18,000
  Kurs i obuka - Precizni mehaničar 18,000
  Kurs i obuka - Preser 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac građevinskom mehanizacijom 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac grafičkim mašinama 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac hidraulikom i pneumaticima 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac hidroenergetskim postrojenjima 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac kotlovskim postrojenjima ATK VP 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac parnim kotlovima 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac poljoprivrednim mašinama 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac radnim mašinama 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac tekstilnim mašinama 18,000
  Kurs i obuka - Održavanje kompresora 18,000
  Kurs i obuka - Vodoinstalater 18,000
  Kurs i obuka - Elektrozavarivač 15,000
  Kurs i obuka - EPP zavarivanje 18,000
  Kurs i obuka - Gasno rezanje 18,000
  Kurs i obuka - MIG/MAG zavarivanje 18,000
  Kurs i obuka - Podvodno zavarivanje 50,000
  Kurs i obuka - WIG i TIG zavarivanje 18,000
  Kurs i obuka - Zavarivač - varilac 18,000
  Kurs i obuka - Zavarivanje gasom 18,000
  Kurs i obuka - Zavarivanje plazmom 18,000
  Kurs i obuka - Zavarivanje sklopova od termoplasta 18,000

  Novinarstvo:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Kamerman 18,000
  Kurs i obuka - Osnove novinarstva Individualna nastava 30,000
  Poluindividualna nastava 25,000
  Grupna nastava 20,000
  Kurs i obuka - Tehnički urednik 18,000
  Kurs i obuka - TV i radio reporter 18,000
  Kurs i obuka - TV snimatelj 18,000

  Odnos sa klijentima:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Kurs i obuka - Kako naplatiti potraživanja 2 dana po 6 časova 15,000
  Kurs i obuka - Kako napraviti brend 1 dan 6 časova 8,000
  Kurs i obuka - Kako poboljšati veštine prodaje 2 dana po 6 časova 12,000
  Kurs i obuka - Kako upavljati marketingom 3 dana po 6 časova 18,000
  Kurs i obuka - Kako upavljati poslovanjem 2 dana po 6 časova 12,000
  Kurs i obuka - Kako voditi telefonsku prodaju 2 dana po 6 časova 12,000
  Kurs i obuka - Neverbalne komunikacije 2 dana po 6 časova 12,000
  Kurs i obuka - Organizator događaja 14 časova 22,000
  Kurs i obuka - Call centar operater 8 dana po 3 časa 30,000

  Poljoprivredna struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Zaštita nacionalnih dobara prirode 26,000
  Kurs i obuka - Stručnjak za proizvodnju organske hrane 18,000

  Prehrambena struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Buregdžija 18,000
  Kurs i obuka - Konditor 18,000
  Kurs i obuka - Medar 18,000
  Kurs i obuka - Mesar 18,000
  Kurs i obuka - Mlinar 18,000
  Kurs i obuka - Pekar 18,000
  Kurs i obuka - Prerađivač duvana 18,000
  Kurs i obuka - Prerađivač voća i povrća 18,000
  Kurs i obuka - Proizvođač alkoholnih pića 18,000
  Kurs i obuka - Proizvođač bezalkoholnih pića 18,000
  Kurs i obuka - Proizvođač piva 18,000
  Kurs i obuka - Proizvođač sadnog materijala 18,000

  Staklarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Staklar 18,000
  Kurs i obuka - Stakloduvač 18,000
  Kurs i obuka - Staklograver 18,000
  Kurs i obuka - Staklorezac 18,000

  Stari zanati:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Asurdžija - izrađivač asura 18,000
  Kurs i obuka - Bunardžija 18,000
  Kurs i obuka - Časovničar 18,000
  Kurs i obuka - Grnčar 18,000
  Kurs i obuka - Potkivač 18,000
  Kurs i obuka - Splavar 18,000
  Kurs i obuka - Tkanje na razboju - tkač 18,000

  Šumarska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aranžer biljnog materijala 18,000
  Kurs i obuka - Vrtlar 18,000
  Kurs i obuka - Aranžer 18,000
  Kurs i obuka - Baštovan 18,000
  Kurs i obuka - Cvećar 18,000
  Kurs i obuka - Pripremna nastava za lovočuvare 20,000
  Kurs i obuka - Rukovalac motornom testerom 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac šumskim traktorom 18,000
  Kurs i obuka - Šumar 18,000

  Tekstilna struka:

  Naziv kursa Cena
  Konfekcionar 18,000
  Krojač 18,000

  Trgovinska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Aranžer u trgovini 18,000
  Kurs i obuka - Kasir-prodavac 18,000
  Kurs i obuka - Magacioner 18,000
  Kurs i obuka - Prodavac građevinskog i ogrevnog materijala 18,000
  Kurs i obuka - Prodavac mesa u marketima 18,000
  Kurs i obuka - Prodavac mešovite robe-trgovac 18,000
  Kurs i obuka - Prodavac metalne i električne robe 18,000
  Kurs i obuka - Prodavac naftnih derivata 18,000
  Kurs i obuka - Skladišter 18,000

  Turistička struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Pripremna nastava za turističke vodiče Individualno 40,000
  Poluindividualno 30,000
  Grupna nastava 4-6 polaznika 25,000
  Grupna nastava više od 6 polaznika 20,000

  Ugostiteljska struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Barista 18,000
  Kurs i obuka - Barmen 18,000
  Kurs i obuka - Front desk operater u hotelijerstvu 18,000
  Kurs i obuka - Konobar 18,000
  Kurs i obuka - Kuvar ribljih i morskih specijaliteta 18,000
  Kurs i obuka - Kuvar 18,000
  Kurs i obuka - Pica majstor 18,000
  Kurs i obuka - Pomoćnik kuvara 18,000
  Kurs i obuka - Poslastičar 18,000
  Kurs i obuka - Poslastičar - pravljenje figurica za ukrašavanje 18,000
  Kurs i obuka - Poslastičar - pravljenje torti 18,000
  Kurs i obuka - Recepcioner 18,000
  Kurs i obuka - Servirka 18,000
  Kurs i obuka - Sobarica 18,000
  Kurs i obuka - Somelijer 18,000

  Unutrašnji transport:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Deklarant 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac kontejnerom 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac mašinama u duvanskoj industriji 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac mašinama u prehrambenoj industriji 18,000
  Kurs i obuka - Logistika uvoza i izvoza robe 22,000
  Kurs i obuka - Rukovalac utovarivačem 18,000
  Kurs i obuka - Špediter-carinik 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac kareta 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac viljuškara 18,000

  Vatrogasna struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Radnik PP službi u PP obezbeđenju 15,000
  Kurs i obuka - Vatrogasac 15,000

  Zdravstvena struka:

  Naziv kursa Cena
  Kurs i obuka - Gerontodomaćica 18,000
  Kurs i obuka - Negovateljica 18,000
  Kurs i obuka - Rukovalac medicinskom opremom 18,000
  Kurs i obuka - Personalni trener (grupna) 25,000
  Kurs i obuka - Personalni trener (idividualna) 45,000
  Kurs i obuka - Savetnik za ishranu (grupna) 18,000
  Kurs i obuka - Savetnik za ishranu (individualna) 40,000

  Ostali kursevi i obuke:

  Naziv kursa Trajanje Cena
  Agent za nekretnine - priprema za polaganje za licencu 40 časova (grupna) 25,000
  40 časova (individualna) 40,000
  Kreativno pisanje 26 časova (grupna) 20,000
  26 časova (individualna) 30,000
  Lični PR putem interneta - online PR 10 časova (grupna) 6,000
  10 časova (individualna) 12,000
  Pisanje projekata - osnovni 30 časova (grupna) 27,000
  30 časova (individualna) 38,000
  Pisanje projekata za EU fondove - napredni 20 časova (grupna) 29,000
  20 časova (individualna) 40,000
  Unapređivanje veština predavača 12 časova (grupna) 18,000
  12 časova (individualna) 11,000
  Spasilac na vodi 40 časova 18,000
  Stjuard i stjuardesa / 165,000
  Optičar / 18,000
  Dekoracija balonima 40 sati 15,000
  Ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) 40 sati 15,000
  Dizajnera enterijera 40 časova 50,000

  ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
  PARTNERI
  Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
  NEWSLETTER
  ISKUSTVA KORISNIKA
  Jelena iz Niša:

  Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

  Milica iz Beograda:

  Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

  Zoran iz Jagodine:

  U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

  Dragana iz Zaječara:

  Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

  Petar iz Paraćina:

  Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

  Natasa iz Kraljeva:

  Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

  Dragan iz Čačka:

  Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

  Mica iz Smedereva:

  Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

  Aranđelovac - Elena:

  mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

  Babušnica - Snežana:

  oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

  Bač – Serena:

  Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

  Bačka Palanka – Darko:

  Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

  Bačka Topola - Velimir:

  nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

  Boljevac – Đurđija:

  Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

  Bosilegrad – Slaviša:

  Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

  Brus - Slađana:

  Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

  Bujanovac - Ivana:

  odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

  Čajetina - Đorđe:

  uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

  Ćićevac - Jelena:

  oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

  Čoka - Eva:

  živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

  Ćuprija – Žarko:

  Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

  Dimitrovgrad - Marina:

  išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

  Doljevac – Danica:

  Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

  Donji Milanovac:

  Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

  Gadžin Han:

  Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

  Golubovac:

  Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

  Gornji Milanovac - Goran:

  nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

  Grocka:

  Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

  Kanjiža:

  preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

  Kikinda – Emilijan:

  Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

  Knić – Marinko:

  Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

  Knjaževac – Milica:

  Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

  Koceljeva – Milenko:

  Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

  Kosjerić – Davor:

  Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

  Kovačica – Ljilja:

  Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

  Kragujevac - Marko:

  da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

  Krupanj - Nenad:

  merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

  Kruševac – Zoran:

  Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

  Kučevo – Bojan:

  Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

  Kula – Stana:

  Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

  Lebane - Bojana:

  Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

  Bački Petrovac – Svetlana

  Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

  Batočina - Nenad:

  završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

  Bečej – Margita:

  ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

  Bela Palanka – Sofija:

  U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

  Beočin – Danilo:

  Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

  Bogatić - Vladimir:

  učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

  Bojnik – Mirko:

  Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

  Šabac - Iva:

  Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

  Savski Venac - Tijana:

  Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

  Sečanj - Jovana:

  Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

  Senta - Lazar:

  Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

  Sjenica - Bojana:

  Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

  Smederevo - Nataša:

  završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

  Smederevska Palanka - Anđela:

  završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

  Sombor - Stefan:

  završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

  Ljig - Damjan:

  Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

  Ljubovija - Vera:

  Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

  Loznica - Tanja:

  Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

  Lučani - Bojan:

  Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

  Majdanpek - Denis:

  Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

  Mali Iđoš - Milena:

  Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

  Mali Zvornik – Zvezdan:

  ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

  Malo Crnište – Gordana:

  Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

  Medveđa - Olivera:

  Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

  Merošina – Selma:

  učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

  Mionica – Gordana:

  Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

  Niš - Nemanja:

  Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

  Nova Crnja - Marko:

  Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

  Nova Varoš - Tatjana:

  Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

  Novi Bečej - Tanja:

  Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

  Novi Knjaževac - Marija:

  Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

  Novi Sad - Ivan:

  Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

  Odžaci - Dejan:

  Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

  Gorica iz Kruševca:

  Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

  Luka iz Ćuprije:

  Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

  Dejan iz Kragujevca:

  Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

  Ceca iz Novog Sada:

  Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

  Ada – Miloš:

  Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

  Apatin - Milena:

  završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

  Opovo - Nevena:

  Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

  Osečina - Jovan:

  Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

  Padina – Marina:

  Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

  Paraćin – Gordana:

  Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

  Pećinci - Milanka:

  Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

  Pelagičevo - Marinko:

  Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

  Petrovac na Mlavi – Bojan:

  Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

  Plandište - Katarina:

  Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

  Požarevac - Sanja:

  Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

  Požega - Dragan:

  Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

  Preševo - Zorana:

  Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

  Prijepolje - Miroslav:

  Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

  Rača - Ružica:

  Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

  Rakovica - Bogdan:

  Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

  Ražanj - Nebojša:

  Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

  Rožaje - Natalija:

  Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

  Ruma - Žarko:

  Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

  Sopot - Dijana:

  idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

  Srbobran - Nevena:

  završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

  Sremska Mitrovica – Andjelija:

  Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

  Sremski Karlovci – Darko:

  Samo da kažem HVALAA

  Žabari – Ceca:

  Imam vas sertifikat i moj salon

  Žagubica – Nenad:

  Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

  Žitište – Jelena:

  Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

  Žitorađa - Marina:

  prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

  Zrenjanin – Leonora:

  Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

  Voždovac – Milan:

  hvala za prevod, profesionalci ste

  Zemun – Kosta:

  Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

  Stara Pazova – Radiša:

  Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

  Stari grad – Nevena:

  Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

  Surdulica – Peda:

  uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

  Surčin - Serena:

  Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

  Svrljig – Danko:

  odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

  Topola - Marko:

  Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

  Trgovište – Saša:

  Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

  Trstenik - Anja:

  Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

  Ub - Dragana:

  obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

  Valjevo - Ljiljana:

  trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

  Varvarin - Slavko:

  i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

  Veliko Gradište – Marinko:

  Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

  Vladičin Han – Peda:

  Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

  Vladimirci – Lena:

  Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

  Vlasotince:

  Sve pohvale za vas I vase profesore

  Vračar – Sreten:

  Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

  Vrbas – Marko:

  Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

  Vrnjačka Banja:

  Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

  Vršac - Natalija:

  prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

  Žabalj – Zlatica:

  samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje