Koliko poznajete grad Kruševac?

Proverite svoje znanje o Kruševcu.