Koliko poznajete grad Paraćin?

Proverite svoje znanje o Paraćinu.