Test inteligencije

Pred Vama se nalazi 30 logičkih zadataka, a svaki od njih ima samo jedno tačno rešenje. Vreme predvidjeno za rešavanje testa je 25 minuta. Ovaj test je zabavnog karaktera, nije standardizovan  i možete ga raditi i više puta.