Test Stresa

Stres je poremećaj ravnoteže u organizmu, koji nastaje pod uticajem unutrašnjih ili spoljašnjih faktora (stresora). Kako dugotrajna izloženost stresu može dovesti do psihosomatskih bolesti, veoma je važno rano prepoznavanje znakova, kao i primena konstruktivnih strategija za prevladavanje stresa. Na svako od sledećih 20 pitanja, odgovorite sa “TAČNO” ili “NETAČNO” I saznaćete da li spadate u grupu – niske, srednje ili visoke izloženosti stresu.