Test Emocionalne Inteligencije (EQ)

Emocionalna inteligencija je sklop više sposobnosti – sposobnost prepoznavanja, razumevanja i kontrole emocija.

Odgovorite u kojoj meri se slažete sa navedenim tvrdnjama i saznaćete da li je Vaša emocionalna inteligencija niska, prosečna ili visoka.

 

Ponuđena polja su:

 
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem