Koliko poznajete grad Staru Pazovu?

Proverite svoje znanje o Staroj Pazovi.