Koliko poznajete zastave svetskih država?

Test sadrži 25 zastava različitih svetskih država, a Vaš zadatak je da odgovorite kojoj državi svaka od njih pripada.