Stil Učenja

Postoje tri tipa učenja – vizuelni, auditivni i kinestetički.

Test se sastoji od 15 tvrdnji, a vaš zadatak je procenite u kojoj meri se odnosi na Vas. Kao rezultat dobićete opis vašeg dominantnog stila učenja i preporuke kako ga unaprediti. 

 
Ponuđena polja su:
 
Uopšte se ne slažem
Uglavnom se ne slažem
Uglavnom se slažem
Potpuno se slažem