Test opšte kulture

Pred Vama se nalazi 30 pitanja, od kojih svako ima četiri ponuđena odgovora. Na svako pitanje postoji samo jedan tačan odgovor.