Koliko poznajete grad Kikindu?

Proverite svoje znanje o Kikindi.