Kako se računa cena prevoda?

Pre nego što razjasnimo nedoumicu, koju imaju mnogi pojedinci, kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa srpskog na engleski ili nemački jezik, odnosno bilo koji drugi strani jezik ili u suprotnom smeru, moramo se osvrnuti na razliku između karaktera i reči.

U principu broj karaktera na jednoj strani podrazumeva apsolutno sve što se na njoj nalazi, a što uključuje i znake interpunkcije i razmake.

Sa druge strane, broj reči je jasno šta je, ali treba znati da u reči isto tako spadaju i veznici i predlozi, koji imaju samo jedno slovo. Napominjemo da su i razmaci u tom slučaju uračunati u ukupan broj reči.

 

Šta je prevodilačka strana?

 

Jedna prevodilačka strana nije isto što i jedna strana teksta.

Ukoliko recimo čitate neku priču ili novinarski tekst na internetu, onda govorimo o jednoj strani teksta. A u tom slučaju se obično ne broje karakteri, nego reči na jednoj strani.

U zavisnosti od toga koji se font koristi i koja je njegova veličina, mahom se na jednoj stranici teksta može naći između 500 i 600 reči.

A kada je u pitanju prevodilačka strana, zvanično je navedeno da je u pitanju sadržaj, koji obuhvata 1 800 karaktera. Kao što smo već pomenuli, karakteri uključuju i razmake.

Ako znate da je taj broj karaktera oko 250 reči, a da na jednoj strani teksta ima obično oko 500 do 600 reči, onda bi trebalo da vam bude jasnija i razlika između jedne prevodilačke strane i jedne strane teksta.

 

Kako se naplaćuje prevod?

 

Na području naše zemlje je uobičajeno da se prevod naplaćuje po jednoj prevodilačkoj strani, što ne mora da znači da će biti i fizički samo jedna strana. Da ne bude zabune, budući da se najčešće zahtevaju prevodi dokumenata sa nemačkog jezika na srpski, odnosno u bilo kojoj drugoj jezičkoj varijanti, to se lako može dogoditi da jedna prevodilačka strana obuhvati na primer dve strane nekog dokumenta. Zapravo sve zavisi od toga koji je dokument u pitanju.

Jednostavnije govoreći, na zvaničnom sajtu Prevodilačkog centra Akademije Oxford postoji mogućnost da izračunate okvirnu cenu prevođenja sa srpskog na druge strane jezike ili u nekoj drugoj jezičkoj kombinaciji, koja je ponuđena.

Kako je precizno navedeno, taj kalkulator se koristi samo da bi klijent ima uvid u okvirnu cenu prevoda. Zvanično se ovaj prevodilački centar pridržava pravila da 1 800 karaktera sa sve razmacima treba da čini jednu prevodilačku stranu. U svakom slučaju je najbolje kontaktirati nadležne u jednoj od poslovnica ovog prevodilačkog centra, kako biste dobili precizne informacije o ceni prevoda.

 

Šta još utiče na cenu prevoda?

 

Kada govorimo o cena prevoda, mnogi su zbunjeni zbog čega je potrebna i overa sudskog tumača. Odmah da napomenemo da se overa sudskog tumača odnosi isključivo na prevođenje dokumenata sa engleskog na srpski jezik ili sa srpskog na engleski jezik, odnosno u svakoj drugoj jezičkoj kombinaciji. Naime, stvar je u tome da pečat sudskog tumača na jednom prevedenom dokumentu potvrđuje njegovu autentičnost, odnosno navodi da je prevod u potpunosti isti kao i originalan dokument. Zapravo se jedino tako obrađen dokument može dalje koristiti u praksi, jer se on sa pravnog aspekta smatra validnim.

Na cenu prevoda takođe može uticati i rok za prevod, budući da postoji mogućnost angažovanja stručnjaka i za hitan prevod, što svakako donekle uvećava cenu.

Isto tako se može desiti da je neophodno da bude izvršena i lektura i korektura određenog sadržaja, odnosno da je reč o stručnom tekstualnom materijalu, što sve iziskuje dodatan trud stručnjaka, pa samim tim može imati uticaja i na cenu prevoda.

Kada se sve to uzme u obzir, najbolja opcija je da svako kome su potrebni prevodi dokumenata i drugih sadržaja u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji, najpre kontaktira zaposlene u jednoj od poslovnica Prevodilačkog centra Akademija Oxford i sa njima precizira detalje.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *