Šta odlikuje jednog intelektualca

Postoji opšte prihvaćena definicija da je osoba koje se karakteriše kao intelektualac zapravo neko ko se svojim vrsnim intelektom ili nivoom obrazovanja bitno razlikuje u odnosu na druge, a potpuno je svejedno da li svoj intelekt koristi za obavljanje određenog posla ili su njegove intelektulne veštine poznate javnom mnjenju. Međutim, moramo napomenuti da je ovo […]

Više...