Zašto je neophodno znanje engleskog jezika?

S obzirom na to da je sve više kompanija, koje svoje poslovanje okreću ka inostranom tržištu, sasvim je jasno i zbog čega se od njihovih zaposlenih zahteva da pored uobičajenih veština, dostave dokaz i o nivou znanja makar engleskog jezika. Kada kažemo makar engleskog jezika, pod tim mislimo na činjenicu da ako recimo kompanija sarađuje najviše sa kompanijama iz Italije ili Francuske, sasvim je logično da izuzev znanja engleskog jezika, od potencijalnih kandidata zahteva i znanje tog jezika.

U svakom slučaju se kompanije trude da to iznesu kao dodatnu prednost, a ne kao zahtev, ali jeste činjenica da će biti uzeti pre u obzir kandidate, koji osim znanja engleskog jezika imaju i znanje jezika zemlje, sa kojom dotična firma najviše sarađuje.

Ipak, hteli mi to da priznamo ili ne, dopadalo nam se ili ne, neosporna je činjenica da bez engleskog jezika teško da možemo da nađemo neki bolje plaćen posao.

 

Kako do dokaza o nivou znanja jezika?

 

Naravno da nije dovoljno samo navesti u radnoj biografiji podatak da neki jezik poznajemo na određenom nivou, već je potrebno i da o tome dostavimo relevantan dokaz. Upravo tu ljudi nailaze na potencijalni problem, zato što većina njih jednostavno određeni jezik poznaje, ali nisu pohađali specijalizovani kurs engleskog jezika, pa o tome ne poseduju relevantan dokaz.

Svakako je vrlo važno da znanje jezika bude na zahtevanom nivou, a u tome će svakome pomoći Škola stranih jezika Akademije Oxford, koja izuzev kurseva engleskog jezika, organizuje i nastavu mnogih drugih stranih jezika. Tim pre, što se svi kursevi stranih jezika organizuju prema pravilima, koja navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike, to jest CEFR (The Common European Framework for languages). Samim tim će kandidati biti u mogućnosti da pohađaju kurs engleskog ili nekog drugog stranog jezika na nivou, koji odgovara njihovom znanju.

U suštini je organizacija nastave bazirana na postojanju ukupno šest nivoa, koji se kreću od A 1, kao osnovnog ili početnog, pa do C 2, koji se smatra naprednim nivoom.

Da bi kandidat bio potpuno siguran da će pohađati nastavu baš na nivou koji odgovara njegovom ranije stečenom znanju, dostupan je i ulazni test, tokom koga se procenjuje nivo znanja.

Nema nikakve sumnje da će radna biografija svakog polaznika biti mnogo kvalitetnija, ako u njoj stoji navedeno da poseduje i relevantan dokaz o tome da poznaje engleski jezik na određenom nivou.

U krajnjoj liniji, čak i ako niste pristalica toga da pohađate kurs nemačkog jezika, odnosno bilo kog drugog stranog jezika, uvek imate mogućnost da u svojoj radnoj biografiji jednostavno navedete informaciju da poznajete engleski jezik na određenom nivou. Ali ako se dogodi da baš potencijalni poslodavac zatraži relevantan dokaz o tome, nema nikakve sumnje da ćete naići na bespotrebnu prepreku.

Sve i da ne želite da pronađete posao, već da steknete nova znanja, Škola stranih jezika Akademije Oxford vam stoji na raspolaganju, uzevši u obzir da se osim kurseva engleskog jezika, u njenoj ponudi nalaze i kursevi nemačkog jezika, francuskog i španskog, kao i grčkog, švedskog i italijanskog, ali i još mnogo drugih stranih jezika. A uz to je dobro napomenuti da se radi o obrazovnoj instituciji, čiji sertifikati su na teritoriji cele Republike Srbije zvanično priznati i smatraju se relevantnim dokazom o nivou znanja određenog jezika.

Na taj način ste svakako u prednosti nad drugim kandidatima, jer ćete prilikom apliciranja za posao dostaviti i relevantan dokaz o nivou poznavanja kako engleskog jezika, tako isto i bilo kog drugog, a istovremeno ćete i vi biti sigurni u sebe, što će sasvim sigurno uticati ne samo na kvalitet vašeg poslovnog, nego i ličnog života.

Kako se računa cena prevoda?

Pre nego što razjasnimo nedoumicu, koju imaju mnogi pojedinci, kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa srpskog na engleski ili nemački jezik, odnosno bilo koji drugi strani jezik ili u suprotnom smeru, moramo se osvrnuti na razliku između karaktera i reči.

U principu broj karaktera na jednoj strani podrazumeva apsolutno sve što se na njoj nalazi, a što uključuje i znake interpunkcije i razmake.

Sa druge strane, broj reči je jasno šta je, ali treba znati da u reči isto tako spadaju i veznici i predlozi, koji imaju samo jedno slovo. Napominjemo da su i razmaci u tom slučaju uračunati u ukupan broj reči.

 

Šta je prevodilačka strana?

 

Jedna prevodilačka strana nije isto što i jedna strana teksta.

Ukoliko recimo čitate neku priču ili novinarski tekst na internetu, onda govorimo o jednoj strani teksta. A u tom slučaju se obično ne broje karakteri, nego reči na jednoj strani.

U zavisnosti od toga koji se font koristi i koja je njegova veličina, mahom se na jednoj stranici teksta može naći između 500 i 600 reči.

A kada je u pitanju prevodilačka strana, zvanično je navedeno da je u pitanju sadržaj, koji obuhvata 1 800 karaktera. Kao što smo već pomenuli, karakteri uključuju i razmake.

Ako znate da je taj broj karaktera oko 250 reči, a da na jednoj strani teksta ima obično oko 500 do 600 reči, onda bi trebalo da vam bude jasnija i razlika između jedne prevodilačke strane i jedne strane teksta.

 

Kako se naplaćuje prevod?

 

Na području naše zemlje je uobičajeno da se prevod naplaćuje po jednoj prevodilačkoj strani, što ne mora da znači da će biti i fizički samo jedna strana. Da ne bude zabune, budući da se najčešće zahtevaju prevodi dokumenata sa nemačkog jezika na srpski, odnosno u bilo kojoj drugoj jezičkoj varijanti, to se lako može dogoditi da jedna prevodilačka strana obuhvati na primer dve strane nekog dokumenta. Zapravo sve zavisi od toga koji je dokument u pitanju.

Jednostavnije govoreći, na zvaničnom sajtu Prevodilačkog centra Akademije Oxford postoji mogućnost da izračunate okvirnu cenu prevođenja sa srpskog na druge strane jezike ili u nekoj drugoj jezičkoj kombinaciji, koja je ponuđena.

Kako je precizno navedeno, taj kalkulator se koristi samo da bi klijent ima uvid u okvirnu cenu prevoda. Zvanično se ovaj prevodilački centar pridržava pravila da 1 800 karaktera sa sve razmacima treba da čini jednu prevodilačku stranu. U svakom slučaju je najbolje kontaktirati nadležne u jednoj od poslovnica ovog prevodilačkog centra, kako biste dobili precizne informacije o ceni prevoda.

 

Šta još utiče na cenu prevoda?

 

Kada govorimo o cena prevoda, mnogi su zbunjeni zbog čega je potrebna i overa sudskog tumača. Odmah da napomenemo da se overa sudskog tumača odnosi isključivo na prevođenje dokumenata sa engleskog na srpski jezik ili sa srpskog na engleski jezik, odnosno u svakoj drugoj jezičkoj kombinaciji. Naime, stvar je u tome da pečat sudskog tumača na jednom prevedenom dokumentu potvrđuje njegovu autentičnost, odnosno navodi da je prevod u potpunosti isti kao i originalan dokument. Zapravo se jedino tako obrađen dokument može dalje koristiti u praksi, jer se on sa pravnog aspekta smatra validnim.

Na cenu prevoda takođe može uticati i rok za prevod, budući da postoji mogućnost angažovanja stručnjaka i za hitan prevod, što svakako donekle uvećava cenu.

Isto tako se može desiti da je neophodno da bude izvršena i lektura i korektura određenog sadržaja, odnosno da je reč o stručnom tekstualnom materijalu, što sve iziskuje dodatan trud stručnjaka, pa samim tim može imati uticaja i na cenu prevoda.

Kada se sve to uzme u obzir, najbolja opcija je da svako kome su potrebni prevodi dokumenata i drugih sadržaja u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji, najpre kontaktira zaposlene u jednoj od poslovnica Prevodilačkog centra Akademija Oxford i sa njima precizira detalje.

Koja su zanimanja budućnosti

Često se na tržištu rada menjaju pravila, pa se sama po sebi nametnu i neka druga zanimanja.

Iako je do nedavno bilo gotovo nezamislivo da se neko školuje za zanate, danas je to sve više aktuelno među mladima, jer su stari zanati čini se bili zapostavljeni. Upravo zato i nije čudno što mnogi mlađi ljudi shvataju važnost školovanja za ta zanimanja.

 

IT zanimanja su najinteresantnija

 

Sasvim logično, kako oblast informacionih tehnologija napreduje, tako se pojavljuju i zanimanja u toj oblasti, koja se donekle smatraju zanimanjima budućnosti.

Pravi procvat su u poslednjih par decenija doživele informacione tehnologije, pa su tako uzele učešće u svim sferama života i to u celom svetu.

A u tom smislu su kursevi i obuke računara, koje organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford na 40 lokacija vrlo posećeni. Ali ne treba zaboraviti ni programe dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja za zanimanja iz oblasti informacionih tehnologija, jer na taj način ljudi u relativno kratkom roku mogu doći do diplome i zaposliti se u struci.

Ipak, vrlo je važno imati na umu da je teorija jedno, a praksa drugo, te da je posebno za IT sektor praktičan rad značajan. Iz tog razloga su obuke i kursevi računara usmereni upravo na praktičan rad, jer na taj način polaznici upotpunjuju znanja stečena kroz teoriju i takođe stiču neophodno iskustvo.

Ali naravno nije dovoljno samo da steknu sertifikat za određeno zanimanje, već moraju i da ulože svoj trud i vreme, te da postanu sigurniji u sebe, što će najbolje učiniti ukoliko se potrude da svoja znanja neprekidno upotpunjuju.

 

Umetničko izražavanje je od presudne važnosti

 

Iako su roboti i uopšteno savremena tehnologija vrlo važni segment života svakog čoveka i države u celom svetu, nema sumnje da postoji jedan sektor, koji teško da će moći da bude zamenjen čudima savremene tehnike.

Naime, mnogi stručnjaci su saglasni u tome da su zanimanja iz oblasti umetnosti izuzetno značajna za budućnost, te da će biti vrlo visoko kotirana na tržištu rada.

 

Ostala zanimanja koja će biti tražena u budućnosti

 

Smatra se da inženjeri, matematičari i arhitekte nikada neće ostati bez posla, kao ni medicinski stručnjaci.

Među zanimanjima budućnosti se pominju i ona koja pripadaju sektoru marketinga, menadžmenta i prodaje.

Takođe se smatra i da stručnjaci, koji su se školovali u oblasti prava, nemaju razloga da brigu vezano za zaposlenje u budućem periodu, zato što je gotovo sigurno da oni bez posla neće ostati.

Ukoliko zaista želite da se bavite nekim poslom, koji će vam i u budućnosti doneti sasvim dovoljno novca, ali i ličnu satisfakciju, na raspolaganju su vam stručni kursevi i obuke Akademije Oxford, kao i programi dokvalifikacije, stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije za niz zanimanja iz različitih oblasti.

Prednosti online kurseva

U prethodnom periodu su i deca u školama, ali i mnogi koji prate dodatne edukacije, bili prisiljeni da se okrenu online nastavi.

Nekima se ta ideja dopala i shvatili su da im mnogo više odgovara takav vid učenja, dok su neki bili očajni zbog činjenice da ne mogu stupiti u interakciju sa predavačem, već da moraju da prate nastavu preko sopstvenog računara.

Zatim su se pojavili drugi problemi i poteškoće, u vidu nestabilne i opterećene internet konekcije, što je često ometalo i mališane i ljude starijeg uzrasta da prate željeni kurs. Isto tako je bilo i vrlo važno da imaju odgovarajući uređaj, preko koga mogu nastavu na taj način da prate.

Kada se sve to uzme u obzir, jasno je da kod mnogih ljudi postoji skriveni ili neskriveni otpor prema takvom vidu edukacije. Ipak, ima i onih koji su uspeli da otkriju sve benefite online nastave i time su vrlo zadovoljni, pa gotovo da im i ne pada na pamet da se vraćaju na klasičan tip edukacije.

 

Zašto je bolje nastavu pohađati online?

 

Nije baš zgodno objašnjavati nekome kome se ne dopada takav način učenja zbog čega su online kursevi mnogo bolja opcija. Ali ako ipak malo razmislite, shvatićete da i te kako nastava na daljinu ima prednosti.

Tim pre što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi svakom zainteresovanom polazniku da nastavu pohađa preko specijalnog softvera, a istovremeno po potrebi obezbeđuje i tehničku podršku. Ustvari to znači da svaki kandidat, koji odluči da bilo koju obuku pohađa online, ima mogućnost da se obrati stručnjacima kad naiđe na ma kakvu poteškoću. Na taj način je kvalitet edukacije zaista na visokom nivou i čak i ljudi, koji nisu naročito osposobljeni za korišćenje računara, mogu da odahnu, jer će im stručnjaci pomoći da reše bilo kakav problem u najkraćem mogućem roku.

Kao prva i osnovna prednost pohađanja nastave na daljinu se navodi mogućnost da predavanja svako pohađa iz topline sopstvenog doma. Možda to zvuči previše razmaženo za nekoga, ali činjenica je da ljudi koji uče online ne moraju da razmišljaju o tome ni šta će da obuku kada krenu u školu, ni kako će do nje da stignu, odnosno da se vrate kući i slično.

Sledeći vrlo važan aspekt u tom slučaju jesu i finansije. Naime, osobe koje predavanja budu pratile online, neće imati dodatnih troškova, kao što bi imale kada idu recimo u školu. Jednostavno će sedeti kod svoje kuće, organizovati i vreme i prostor prema sebi i moći da se dodatno edukuju.

 

Mane učenja na daljinu

 

Ukoliko upitate nekoga ko nije oduševljen činjenicom da nastavu može pohađati i online, on će vrlo verovatno da vam navede mnogo više mana takvog vida edukacije.

Međutim, istina je da se praktično jedinom manom učenja na daljinu smatra to što polaznici mogu da izgube interesovanje.

O čemu se zapravo radi? Naime, ukoliko imate obavezu da idete u školu ili na fakultet, odnosno u bilo koju drugu obrazovnu instituciju, kako biste pohađali časove, onda će vas biti i sramota ako ne uradite domaći i ne naučite ono što je profesor naveo tokom prethodnih časova. A uz to ćete imati i obavezu da izađete iz kuće, te da odete u izabranu obrazovnu instituciju, u kojoj ste odabrali da pohađate predavanja.

A ako se odlučite za učenje na daljinu, u pojedinim situacijama neće biti baš tako lako da naterate sebe da pratite nastavu, prosto zato što znate da vam je ona vrlo lako dostupna. Upravo iz tog razloga je motivacija izuzetno značajna za sve osobe, koje se odluče za praćenje nastave online.

Dobra vest je da Obrazovni centar Akademije Oxford, koji posluje na 40 lokacija u našoj zemlji, nudi zainteresovanima i nastavu da pohađaju online, odnosno u formi učenja na daljinu, ali i na klasičan način. Tako je za sada, a podrazumeva se da ova obrazovna institucija maksimalno poštuje sve mere, koje su propisane usled pandemije korona virusa. Bude li u budućnosti bilo nekakvih promena, princip organizacije svih dostupnih obuka će u svakom slučaju sa njima biti usklađen, a polaznici informisani o tome na vreme.

U principu se online obuke i kursevi smatraju odličnim izborom za ljude, koji imaju manjak slobodnog vremena, odnosno kojima iz nekog razloga više odgovara da ne putuju do škole i nazad, već da jednostavno iz topline svog doma pohađaju izabranu edukaciju.

Nema nikakve sumnje da postoje i određene mane takve vrste nastave, ali je njih svakako manje nego prednosti.

Kako postati ovlašćeni sudski tumač

Jasno su definisani uslovi, koje ima obavezu svaki zainteresovani da ispoštuje u potpunosti, a ako želi da bude kvalifikovan kao sudski tumač, to jest sudski prevodilac.

Međutim, odmah moramo napomenuti da pre svega, nadležno Ministarstvo, a u ovom slučaju Ministarstvo pravde raspisuje konkurs isključivo onda kada se za tim ukaže potreba.

U principu, resorni Ministar ima nadležnost u tom slučaju, a svakako uz odobrenje nadležnog ministartsva da navede i uslove konkursa. Upravo zato i nije moguće precizno navesti koje to uslove neko mora da ispuni da bi postao sudski tumač, jer oni mogu da se razlikuju od konkursa do konkursa. Ipak, to su svakako finese, ali uopšteno su jasno definisani kriterijumi, koje se očekuje da u potpunosti svaki prijavljeni kandidat ispoštuje.

 

Konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača

 

U skladu sa potrebama će Ministarstvo pravde Republike Srbije u „Službenom glasniku“ da objavi Konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača.

Treba svakako nagalsiti da se konkurs nadležnog Ministartsva raspisuje za određeni grad ili opštinu, odnosno oblast, jer pre toga nadležni u tom gradu ili oblasti šalju Ministarstvu zahtev za angažovanjem sudskog tumača za određeni jezik.

Na sve zahteve, koji su u zvaničnom konkursu navedeni, će biti u obavezi svaki zainteresovani i da odgovori.

Najpre je neophodno da popuni obrazac za prijavu, a ako ispunjava sve uslove naravno. Potom dostavlja i svu propisanu dokumentaciju.

Najvažnije je najpre da kandidati imaju adekvatno iskustvo u poslovima prevođenja, a obično to podrazumeva minimum 5 godina radnog iskustva, uz zahtev da vladaju pravnom terminologijom, naravno.

Očekuje se da kandidat koji aplicira za sticanje licence za zvanje sudski tumač, odnosno sudski prevodilac, ima i visoko obrazovanje, kao i da u potpunosti može da ispuni zahteve koji su propisani za zapošljavanje državnih službenika.

Od konkursa do konkursa će zavisiti i posebni zahtevi, koji će biti navedeni.

Podrazumeva se da kandidat koji aplicira na ovaj konkurs mora biti punoletan, odnosno da mora dostaviti dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan. Njegovo prebivalište mora biti na teritoriji grada ili opštine, odnosno oblasti koja i zahteva angažovanje sudskih tumača.

Takođe treba napomenuti da lica, koja eventualno apliciraju, a ipak nemaju propisano visoko obrazovanje, podležu i posebnom načinu provere znanja, a o čemu će biti detaljno informisani.

Posle dostavljanja celokupne dokumentacije će ona biti data na procenu, nakon čega će biti doneta i odluka ko će steći zvanje sudski tumač od svih prijavljenih.

 

Sticanje zvanja sudski tumač

 

Ako kandidat dobije rešenje o imenovanju za sudskog tumača, a odluku o tome inače donosi lično ministar pravde, onda će kandidat biti u obavezi i da polaže zakletvu.

Kandidatu će takvo rešenje stići na kućnu adresu.

U prostorijama resornog ministarstva će kandidat polagati zakletvu, posle čega će moći da dobije i zvaničan pečat, koji će koristiti prilikom budućih overa dokumenata.