Po čemu ćete prepoznati dobrog prevodioca?

Kada dođe trenutak da vam je potreban prevod nekog dokumenta ili drugog sadržaja, sasvim je logično i očekivano da pokušate da nađete odgovarajućeg stručnjaka, koji će vam ponuditi najkvalitetniju moguću uslugu, a po ceni koja će biti primerena. Naravno da to nije ni u kom slučaju lako, jer postoje brojni prevodioci i sudski tumači na području naše zemlje, koji su specijalizovani i za obradu dokumenata i mnogih drugih sadržaja u različitim jezičkim kombinacijama, te je i sasvim očekivano da se kvalitet njihovih usluga razlikuje, ali i cena.

 

Po čemu ćete prepoznati dobrog prevodioca?

 

Prvo i osnovno o čemu svakako treba posebno voditi računa jeste da je uvek bolja varijanta angažovati stručnjake, koji su zaposleni u okviru neke proverene institucije, te koji iza sebe imaju sasvim dovoljno urađenih prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Naravno, da to ne znači da samostalni prevodilac, odnosno onaj stručnjak koji nije zaposlen u nekoj prevodilačkoj agenciji, ne može da odgovori na te zahteve, već jednostavno konkretna prevodilačka agencija stoji iza rada svojih zaposlenih.

Ipak, ono po čemu ćete prepoznati dobrog prevodioca jeste, na prvom mestu njegova ponuda vezano za konkretnu uslugu, a u smislu da može obrađivati sadržaje različite tematike. Podrazumeva se da ne može svako podjednako dobro da prevodi tekstove iz oblasti farmacije i medicine, na primer, kao i tekstove iz oblasti gramatike i pravopisa nekog jezika, odnosno drugih oblasti. Jednostavno, vrlo je važno pronaći onog prevodioca, koji je isključivo specijalizovan za prevod u datoj varijanti jezika, a za tematiku koja je vama potrebna.

Naravno da u eri savremenih tehnologija, makar osnovna računarska pismenost mora biti zahtevana čak i od prevodilaca. Iako je to donekle podrazumevano, činjenica je da svakako pre angažovanja treba proveriti da li ćete prevod sadržaja moći da očekujete da dobijete na mejl, odnosno da li ćete dobiti prevod i u elektronskom formatu, pošto to u velikoj meri olakšava i ubrzava celokupan postupak.

Ipak, sve navedeno nije jedino po čemu ćete prepoznati dobrog prevodioca, već i po tome koliko stručno i brzo može izvršiti vaš zahtev. A opet se vraćamo na početak, te napominjemo da je svakako uvek sigurnija varijanta angažovati stručnjaka pri nekoj specijalizovanoj agenciji, odnosno onoga u čije preporuke ste se uverili. Naravno, te preporuke mogu biti usmene, od strane ljudi koji su koristili usluge konkretnog stručnjaka, ali i one koje možete pročitati na sajtu konkretne agencije ili samostalnog stručnjaka.

Svakako treba na umu imati činjenicu da nije tako lako pronaći dobrog prevodioca, a posebno ako su u pitanju nešto kompleksniji sadržaji, te upravo iz tog razloga i treba pristupiti vrlo pažljivo pronalaženju stručnjaka, koji će u potpunosti da ispuni očekivanja klijenata.

Značaj kvalitetno odradjenih prevodilačkih usluga

Znacaj prevodilackih usluga

Velika količina prevoda, svakodnevno se radi. Neki ljudi prevode jednostavne poruke kada komuniciraju sa svojim međunarodnim prijateljima, dok drugi prevode poslovna ili pravna dokumenata. Ako prevodite neformalne poruke, možda nemate potrebe da brinete o kvalitetu prevoda. Sa druge strane, ako Vam je potrebno da imate prevod zvaničnog dokumenta, morate se uveriti da je prevod precizno i profesionalno urađen. Za prevod od takvog značaja, trebalo bi uključiti uslugu profesionalnog prevodioca. (više…)