Kako postati ovlašćeni sudski tumač

Jasno su definisani uslovi, koje ima obavezu svaki zainteresovani da ispoštuje u potpunosti, a ako želi da bude kvalifikovan kao sudski tumač, to jest sudski prevodilac.

Međutim, odmah moramo napomenuti da pre svega, nadležno Ministarstvo, a u ovom slučaju Ministarstvo pravde raspisuje konkurs isključivo onda kada se za tim ukaže potreba.

U principu, resorni Ministar ima nadležnost u tom slučaju, a svakako uz odobrenje nadležnog ministartsva da navede i uslove konkursa. Upravo zato i nije moguće precizno navesti koje to uslove neko mora da ispuni da bi postao sudski tumač, jer oni mogu da se razlikuju od konkursa do konkursa. Ipak, to su svakako finese, ali uopšteno su jasno definisani kriterijumi, koje se očekuje da u potpunosti svaki prijavljeni kandidat ispoštuje.

 

Konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača

 

U skladu sa potrebama će Ministarstvo pravde Republike Srbije u „Službenom glasniku“ da objavi Konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača.

Treba svakako nagalsiti da se konkurs nadležnog Ministartsva raspisuje za određeni grad ili opštinu, odnosno oblast, jer pre toga nadležni u tom gradu ili oblasti šalju Ministarstvu zahtev za angažovanjem sudskog tumača za određeni jezik.

Na sve zahteve, koji su u zvaničnom konkursu navedeni, će biti u obavezi svaki zainteresovani i da odgovori.

Najpre je neophodno da popuni obrazac za prijavu, a ako ispunjava sve uslove naravno. Potom dostavlja i svu propisanu dokumentaciju.

Najvažnije je najpre da kandidati imaju adekvatno iskustvo u poslovima prevođenja, a obično to podrazumeva minimum 5 godina radnog iskustva, uz zahtev da vladaju pravnom terminologijom, naravno.

Očekuje se da kandidat koji aplicira za sticanje licence za zvanje sudski tumač, odnosno sudski prevodilac, ima i visoko obrazovanje, kao i da u potpunosti može da ispuni zahteve koji su propisani za zapošljavanje državnih službenika.

Od konkursa do konkursa će zavisiti i posebni zahtevi, koji će biti navedeni.

Podrazumeva se da kandidat koji aplicira na ovaj konkurs mora biti punoletan, odnosno da mora dostaviti dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan. Njegovo prebivalište mora biti na teritoriji grada ili opštine, odnosno oblasti koja i zahteva angažovanje sudskih tumača.

Takođe treba napomenuti da lica, koja eventualno apliciraju, a ipak nemaju propisano visoko obrazovanje, podležu i posebnom načinu provere znanja, a o čemu će biti detaljno informisani.

Posle dostavljanja celokupne dokumentacije će ona biti data na procenu, nakon čega će biti doneta i odluka ko će steći zvanje sudski tumač od svih prijavljenih.

 

Sticanje zvanja sudski tumač

 

Ako kandidat dobije rešenje o imenovanju za sudskog tumača, a odluku o tome inače donosi lično ministar pravde, onda će kandidat biti u obavezi i da polaže zakletvu.

Kandidatu će takvo rešenje stići na kućnu adresu.

U prostorijama resornog ministarstva će kandidat polagati zakletvu, posle čega će moći da dobije i zvaničan pečat, koji će koristiti prilikom budućih overa dokumenata.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *