Niste završili školu koju ste želeli? Doškolujte se!

Ranije se nije toliko vodimo računa da se ispune želje dece, te da im se omogući da završe upravo onu školu koju žele. Zapravo se više obraćala pažnju na to da im se pruži mogućnost da u relativno kratkom roku steknu validnu diplomu, tako da mogu prilično brzo i da se zaposle, a kako bi imali stalni izvor prihoda.

 

Niste završili školu koju ste želeli? Doškolujte se!

 

Ukoliko i vi spadate u grupu ljudi koji nisu uspeli da se izbore sa svojim roditeljima da završe upravo onu školu koju žele, sada imate mogućnost da se doškolujete.

Zapravo se organizuju brojni specijalizovani kursevi i obuke, a sa ciljem da se zainteresovanima omogući da diplomu za željeno zanimanje steknu, bez obzira da li je ono vezano sa struku u okviru koje su se prethodno školovali ili se tiče potpuno druge oblasti.

Izuzev mogućnosti dokvalifikacije za neko zanimanje višeg stepena, u ponudi se nalaze i obuke i kursevi za stručno osposobljavanje, ali i za prekvalifikaciju, a u okviru obrazovnog profila istog stepena.

Naša obrazovna institucija je od strane nadležnih ovlašćena za sprovođenje edukacija, koje su vezane za različite oblasti, tako da kandidati stiču diplomu, koja je na teritoriji naše zemlje, ali i u mnogim drugim zemljama priznata, te kao takva upisiva u radni dosije. U principu, zvaničnici Nacionalne službe za zapošljavanje su zaduženi za upis stečenih sertifikata i diploma, tako da bi kandidati nakon završenog programa edukacije trebalo da se njima obrate i zvanično iznesu zahtev za upis konkretnog sertifikata u svojoj radnji dosije.

Trebalo bi da pomenemo da su programom zastupljene mnoge oblasti, pa izuzev mogućnosti doškolovavanja u okviru računara i stranih jezika, postoji mogućnost i sticanja diplome za administrativna i zanimanja auto struke, ali i prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije ili stručnog osposobljavanja za obrazovne profile u oblasti carinskog i deviznog poslovanja, te bezbednosti i drvno – prerađivačke struke.

Naravno da su obuhvaćeni i kursevi i obuke elektrotehničke i ekonomske struke, a dostupna je i mogućnosti sticanja diplome u okviru edukacija iz oblasti finansija i građevine.

Obrazovni profili gumarsko – plastičarske i grafičke struke su, isto tako zastupljeni u ponudi, a postoji mogućnost i da zainteresovani pohađa neki od brojnih kurseva u oblasti informacionih tehnologija i industrijske ekologije.

Zanimljive su i edukacije koje se tiču instrumenata plaćanja i obezbeđenja, odnosno poslova javnih nabavki, a u ponudi je i obuka i kurs za neko od zanimanja kožarske struke.

Svako ko želi da se edukuje u oblasti marketinga, odnosno odnosa sa javnošću, prodaje i nabavke, kao i ljudskih resursa ima mogućnost da pohađa neku od namenskih edukacija.

Podrazumeva se da su dostupne i obuke i kursevi za zanimanja mašinske struke, a u ponudi su i edukacije koje su vezane za oblast menadžmenta, kao i novinarstva i mode.

Nudi se mogućnost prekvalifikacije, dokvalifikacije ili stručnog osposobljavanja u oblasti odnosa sa klijentima, odnosno poreza i poljoprivrede, a tu je i obuka i kurs poslovne komunikacije i poslovne primene IT – a. Brojni seminari iz oblasti poslovnog menadžmenta su, takođe na raspolaganju zainteresovanima, ali i mogućnosti sticanja diplome za neko od zanimanja prehrambene struke.

Na koji način funkcioniše privredno – pravna praksa i primena zakona su isto teme specijalizovanih obuka naše institucije, a kandidati mogu da nauče i kako se radi sa projektima, te da pohađaju neku od brojnih obuka iz oblasti psihologije.

Postoji mogućnost sticanja sertifikata za neko od zanimanja staklarske struke, kao i šumarske i tekstilne, a ponudom su obuhvaćene i obuke i kursevi iz oblasti transporta i logistike. Svakako da ova obrazovna institucija organizuje i stručno osposobljavanje za zanimanja trgovinske struke, ali i prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanja ugostiteljske i turističke struke.

Mogućnost da se upoznaju sa starim zanatima, takođe imaju polaznici, a oni koji su naročito kreativni mogu odabrati među brojnim kursevima iz oblasti umetnosti i dizajna.

Kako funkcioniše upravljanje kvalitetom, odnosno oblast transporta i logistike su isto teme specijalizovanih edukacija pomenute institucije, a postoji mogućnost i da kandidati postanu vlasnici diplome za neko od zanimanja vatrogasne ili zdravstvene struke, te da se upoznaju sa zakonskom regulativom i njenom primenom u različitim oblastima.

Budući da je ponuda edukacija zaista obimna, to je sasvim sigurno da će svi koji nisu završili prethodno školu koju su želeli, pronaći odgovarajuću obuku, kako bi se do školovali i na taj način postali vlasnici još jedne pravno priznate diplome, čime će šanse za pronalaženje mnogo boljeg zaposlenja u velikoj meri poboljšati.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *