Šta se zapravo odvija u vašem mozgu dok učite strani jezik

Poznato je da postoje ljudi koji vrlo lako mogu da naučili bilo koji strani jezik ako to žele. A isto tako se zna da ima i onih, kojima je neophodno baš dosta vremena da bi savladali ne samo izgovor, nego i naučili mnoge reči i izraze.

U principu, važi nepisano pravilo da se nijedan strani jezik, zapravo ni ne može dobro naučiti sve dok se adekvatno ne savlada maternji jezik, kako u pravopisnom, tako i u gramatičkom smislu.

Naravno, uvek ćete imati priliku da čujete da se neko hvali time kako je brzo i lako naučio određeni strani jezik, ali se ipak tu može dovesti u pitanje ne samo nivo stečenog znanja, nego i njegov kvalitet. Radi se o tome da je jedno naučiti strani jezik pravilno, a nešto sasvim drugo savladati njegovu govornu varijantu.

Ali se postavlja pitanje, šta se zapravo odvija u vašem mozgu dok učite strani jezik? Iako to polje nije dovoljno ispitano, vršena su određena naučna istraživanja, pa tako danas donekle možemo znati kako naš mozak reaguje tom prilikom.

Prema rezultatima tih istraživanja, došlo se do neospornog zaključka da svako ko govori makar jedan strani jezik ima značajno bolje pamćenje od onoga ko se koristi samo svojim maternjim, a smatra se i da su ti ljudi u velikoj meri kreativniji od onih, koji nisu želeli ili imali prilike da uče bilo koji strani jezik. Naravno da se i pamćenje i kreativnost povećavaju, ukoliko neko govori i koristi više od jednog stranog jezika.

Zanimljivo je pomenuti i to da je tim naučnika iz Švedske nastojao da dobije odgovor na pitanje šta se događa u mozgu čoveka koji uči neki strani jezik, te su sproveli odgovarajući eksperiment. Tada su korišćeni i savremeni aparati za posmatranje rada mozga, tako da se rezultati tog istraživanja mogu smatrati relevantnim.

Prvi i osnovni zaključak do koga se došlo nakon tog istraživanja jeste da su se određeni delovi mozga bili povećani, što su naučnici svakako ocenili kao vrlo pozitivan efekat učenja stranih jezika. Interesantno je upravo to što su se konkretni delovi mozga povećavali proporcionalno kompleksnosti jezika koji su ispitanici učili.

Da pojednostavimo sve navedeno, te napomenemo da još uvek ne postoje potpuno sigurni dokazi da učenje stranih jezika zaista može da poveća određene delove mozga, ali je zato precizno ispitano i utvrđeno da to vremenom neosporno dovodi do povećanja kreativnosti i elokventnosti, te čak postoje indicije da se na taj način sprečava brzo odumiranje moždanih ćelija.

Jednom rečju, učenje stranih jezika zaista ima pozitivan uticaj na stanje, najpre mentalnog zdravlja ljudi, te bi trebalo nastojati makar jedan strani jezik adekvatno savladati tokom života, a poželjno je i više njih.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *