Učenje jezika uz pomoć viceva

Duhovite dosetke, vicevi ili pitalice su sredstvo za jednostavno i zabavno učenje značenja reči. One već postoje u svim jezicima sveta i samo ih treba iskoristiti.

Dosetke u obliku kratkih i neobičnih pitanja su tu da u prvom trenutku zbune, a zatim na interesantan način otkriju suštinu i ukažu na različita značenja upotrebljene reči ili izraza.

Iako je višestruko značenje predmet naprednog nivoa učenja i razumevanja jezika, najbolje je početi što pre, za šta upravo dosetke pružaju priliku. Navodimo ih, radi ilustracije, nekoliko.

(više…)

Ne mešajte babe i žabe ali ni kredu i sir

U učenju svakog jezika nailazimo na fraze koje su potpuno besmislene ukoliko se prevedu reč po reč. To su idiomi – kratki izrazi posebnog značenja, koji su nekada davno nastali, a zatim se tokom vremena ustalili. Svi jezici ih imaju. Kada, na primer, nekome ko govori srpski kažemo da ne meša babe i žabe, tačno će nas razumeti. Ako, međutim, ovo prevedemo doslovno, pa Engleza upozorimo da bi trebalo da prestane da meša “grandmothers and frogs” biće, najblaže rečeno, iznenađen.

Idiome ćete najlakše naučiti ako razmislite o tačnom značenju srpskih idioma i značenje engleskih povežete sa njima. Videćete, svi narodi su identične situacije opisivali neobičnim, simpatičnim i originalnim frazama.  (više…)

Značaj kvalitetno odradjenih prevodilačkih usluga

Znacaj prevodilackih usluga

Velika količina prevoda, svakodnevno se radi. Neki ljudi prevode jednostavne poruke kada komuniciraju sa svojim međunarodnim prijateljima, dok drugi prevode poslovna ili pravna dokumenata. Ako prevodite neformalne poruke, možda nemate potrebe da brinete o kvalitetu prevoda. Sa druge strane, ako Vam je potrebno da imate prevod zvaničnog dokumenta, morate se uveriti da je prevod precizno i profesionalno urađen. Za prevod od takvog značaja, trebalo bi uključiti uslugu profesionalnog prevodioca. (više…)