Učenje jezika za zauzete ljude

Znanje barem jednog stranog jezika, a u većini slučajeva engleskog ili nemačkog se u današnje vreme smatra imperativom za sve poslovne ljude. Upravo iz tog razloga uopšte i ne čudi što se sve veći broj zaposlenih ili onih koji su u potrazi za poslom odlučuje da pohađa kurs stranog jezika. Međutim, tu se vrlo često […]

Više...

Šta je poliglota?

Vrlo često možemo čuti nekoga kako se hvali time da je poliglota. Međutim, ako znamo ko je, odnosno šta je poliglota, biće nam vrlo brzo jasno da je u pitanju zapravo najčešće bilingvalna osoba, jer usmenu i komunikaciju pisanim putem ostvaruje na dva jezika. Neretko se može desiti da konkretna osoba može da komunicira čak […]

Više...

Zanimanja koja nisu postojala u prethodnih 10 godina a sada su među najtraženijim

Sasvim je očekivano da vremenom na tržištu rada dolazi do određenih promena, te da se u skladu sa time i menjaju obrazovni profili, odnosno zanimanja koja se smatraju traženima. Svakako da su informacione tehnologije u poslednjih nekoliko decenija sve razvijenije, pa su samim tim i zanimanja koja nisu postojala u prethodnih 10 godina, a sada […]

Više...

Znanjem protiv svetske ekonomske krize

Prema zvaničnim podacima, pojam svetske ekonomske krize se u sadašnjem momentu odnosi na veliku finansijsku krizu, koja je ne tako daleke 2007. godine zahvatila primarno područje Sjedinjenih Američkih Država. Neretko se može čuti i naziv velika recesija, a uopšteno rečeno, radi se o jednoj od najvećih kriza u ekonomskom pogledu nakon završetka Drugog svetskog rata. […]

Više...