Napišite CV koji će da obori s nogu vašeg poslodavca. A ovo su saveti!

Gotovo svaki poslodavac u savremeno doba zahteva treba da kandidati pošalju svoju radnu biografiju, a kako bi se na najbolji mogući način predstavili. Tek nakon toga oni odlučuju koga će pozvati na razgovor, pa je upravo zato i naročito važno da znate kako treba napisati CV, da biste upravo vi bili izabrani kao potencijalni kandidat za konkretno radno mesto.

Napišite CV koji će da obori s nogu vašeg poslodavca. A ovo su saveti!

Najvažnije je da CV bude pregledan, te da sadrži sve informacije koje su neophodne. Takođe se preporučuje da on ni u kom slučaju ne bude duži od 2 strane, ali je uvek bolje ograničiti se na ejdnu stranu, ukoliko je moguće.

Potrebno je u prvom delu da budu precizno navedeni lični podaci, odnosno ime i prezime, kao i datum rođenja kandidata. Takođe je važno da u njemu postoji i broj telefona za kontakt, ali mejl adresa, ali napominjemo da većina poslodavaca praktikuje da zahteva i da u radnoj biografiji kandidata postoji fotografija. Vrlo je važno pažljivo odabrati fotografiju i to onu, na kojoj bi trebalo da izgledate krajnje pristojno i naravno profesionalno.

Sledeći segment jeste vezan za obrazovanje, a u okviru koga bi trebalo da budu navedeni kako precizni podaci o periodu pohađanja određene škole ili fakulteta, tako isto i pun naziv konkretne obrazovne institucije. U tom delu bi trebalo navesti i određene stipendije ili nagrade, koje ste stekli u toku školovanja.

Nakon toga sledi segment koji je vezan za dodatno obrazovanje, a u okviru koga bi trebalo da postoje informacije o kursevima i obukama, koje ste pohađali, zatim o seminarima i naravno, taksativno navedeni sertifikati, odnosno stečene diplome i nivoi znanja.

Da bi potencijalni poslodavac uzeo u obzir upravo vašu radno biografiju, potrebno je da u delu dodatne napomene jasno navedete koji strani jezik govorite i na kom nivou prema pravilima CEFR – a (od A1 do C2), te da precizno naglasite u kojoj meri poznajete konkretni jezik u pisanom obliku. Obično se ovde navodi prvo koji je kandidatu maternji jezik, a zatim sledi nivo poznavanja engleskog jezika, te ostalih. U tom delu bi trebalo navesti i informacije o poznavanju rada na računaru, kako uopšteno, tako isto i kojoj meri kandidat zna da koristi određene programe.

Lične osobine, odnosno poslovni ciljevi bi trebalo da budu navedeni u narednom segmentu, a posle čega sledi oblast koja je vezana za radno iskustvo. Inače, tu postoji nepisano pravilo da se ide od najnovijeg zaposlenja prema najstarijem u navođenju, uz obavezno napominjanje perioda zaposlenja.

Trebalo bi da poslednji segment bude vezan za ostale napomene, u kome će biti navedene sve one informacije koje nisu mogle da se uklope u jednu od prethodnih oblasti.

Ukoliko želite da napišete CV koji će definitivno oboriti sa nogu potencijalnog poslodavca, vrlo je važno da on bude personalizovan. Zapravo se savetuje da u potpunosti bude prilagođen sadržaju oglasa na koji se javljate svakako, a kako biste na taj način poboljšali šanse da upravo vi budete odabrani za tu radnu poziciju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *