Šta su administrativni kursevi?

Prema opšteprihvaćenom mišljenju, pojam administracija se koristi u različitim životnim segmentima, a obično označava vođenje ili upravljanje. Smatra se da ovaj termin vodi poreklo iz latinskog jezika, a slobodno se prevodi kao davanje, odnosno pružanje usluga i saveta. Obično se u našem jeziku pojam administracija koristi za poslovanje, a sve češće ovaj termin ima primenu […]

Više...