Šta prevodioca čini profesionalcem

Kako proceniti da li je neki prevodilac dobar ili ne? Koji su to paramteri koji jednog prevodioca karakterišu kao profesionalnog, a drugog ne?

Da se ne biste opekli kada vam bude potreban prevod, dobro je da znate da, kao i u svakom poslu, tako i u poslovima prevođenja u različitim jezičkim kombinacijama, postoje oni koji su profesionalci i oni koji to nisu.

Naravno da svako, kome je potreban prevod da srpskog na engleski, na primer, želi da dobije kvalitetno i nadasve profesionalno obrađen sadržaj. A to se odnosi i na sve druge jezičke varijante, ali i na uslugu usmenog prevoda, koja podrazumeva primenu simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevođenja.

Zato i jeste dobro znati šta je to što jednog prevodioca čini profesionalcem.

 

Kvalifikacije i stručnost

 

Iako iskustvo jeste važno za bavljenje ovim poslom, podrazumeva se da profesionalni prevodilac mora posedovati određene kvalifikacije.

Nije dovoljno da neko nauči određeni jezik, pa da se bavi prevođenjem, jer je potpuno drugačije znanje stiče neko ko određeni jezik studira i neko, ko ga uči u okviru specijalizovanih kurseva i na druge načine.

 

Jasno i precizno pisano izražavanje

 

Mnogi prevodioci radije biraju da uslugu prevođenja obavljaju pisanim putem, a kada je izuzetno važno da odlično poznaju različite stručne termine.

Iz tog razloga se zahteva da, na prvom  budu koncizni prilikom pisanog izražavanja, te da mogu jasno da se izraze na taj način.

 

Elokventnost

 

Bez obzira da li je u pitanju pisano ili usmeno prevođenje sa nemačkog na srpski jezik ili u bilo kojoj drugoj varijanti jezika, važno je da stručnjak koji tu usulugu pruža bude elokventan, te da može sasvim precizno i nadasve jasno da se izrazi i u pisanoj formi i usmeno.

Posebno je za prevodioce, koji su specijalizovani za pružanje usluga konsekutivnog, simultanog ili šapatnog prevođenja u bilo kojoj kombinaciji jezika važno da pažljivo slušaju klijenta, te da mogu vrlo lako i, naravno precizno da sve što su čuli prevedu na konkretni jezik i izraze se tom prilikom pravilno i jasno.

 

Pored svega što je do sada navedeno, naročito je važno da jedan prevodilac neprekidno radi na ličnom usavršavanju. A posebno ukoliko je fokusiran samo na pružanje onih usluga, koje podrazumevaju usmeni prevod sa srpskog na engleski i prevod sa engleskog na srpski, ali i u ma kojoj drugoj jezičkoj kombinaciji. Jedino na taj način će moći da bude okarakterisan kao pravi profesionalac u poslu, kojim je izabrao da se bavi. A bez sumnje će i klijenti prepoznati kvalitet njegovog rada.

Steknite diplomu i počnite da zarađujete

Sada je lakše nego ikada ranije da steknete željene kvalifikacije u bilo kojoj struci i da počnete da radite posao koji volite, te da ostvarite željenu zaradu.

U ne tako davnoj prošlosti je to sve bilo mnogo komplikovanije, mora se priznati. A i nekako se sa podozrenjem gledalo na ljude koji su se odlučivali za program dokvalifikacije ili prekvalifikacije za neko drugo zanimanje. O programu koji je podrazumevao stručno osposobljavanje za određeni posao, da i ne govorimo.

Obično se smatralo da su to ljudi koji se nisu školovali kada im je bilo vreme, što je zaista daleko od istine. A zapravo su to ljudi koji su težili da idu napred, te želeli da se oprobaju u nekon novom poslu, u nadi da će tako ostvariti i bolju zaradu.

 

Kako do diplome za željeno zanimanje?

 

Na svu sreću, sve se to u velikoj meri izmenilo, pa se danas gotovo smatra poželjnim dodatno školovanje.

Najpre su tu stručni kursevi i obuke, koje tokom cele kalendarske godine organizuje Obrazovni centar Akademije Oxfod na mnogim lokacijama u zemlji. Baš zahvaljujući tome sada svi, koji žele da nauče nešto novo i o tome steknu potvrdu u vidu priznatog sertifikata, to mogu prilično lako da učine.

Sasvim je dovoljno da iz bogate ponude stručnih edukacija izaberu onu, čija ih tema najviše zanima. Zatim je potrebno da izvrše prijavu i da odaberu na koji način žele nastavu da pohađaju. Inače je u ponudi mogućnost pohađanja izabranog seminara u formi grupne nastave, a po želji zainteresovanih, može da bude organizovana i nastava u paru i individualna.

Takođe je bitno naglasiti da sva tri vida edukacije mogu da budu organizovana kako na klasičan način, odnosno u jednoj od brojnih poslovnica te obrazovne institucije, isto tako i online, u kom slučaju se primenjuju pravila takozvanog učenja na daljinu.

Dakle, mogućnosti je sasvim dovoljno, te će bez sumnje svaki pojedinac pronaći ono što mu odgovara.

A to isto se može reći i za oblasti, koje su zastupljene u ponudi te specijalizovane obrazovne institucije. Od auto struke, preko ekonomske, do pravne, ali i menadžmenta, te starih zanata, sve su oblasti zastupljene.

Treba svakako dodati i informaciju, koja je naročito značajna. Naime, dostupna je mogućnost pohađanja i programa dokvalifikacije, odnosno prekvalifikacije, kao i stručno osposobljavanje za mnoga zanimanja.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford za sprovođenje svih programa edukacija ima relevantne dozvole, to znači da će svaki polaznik nakon završetka izabrane obuke ili prorgama da stekne i sertifikat. Ukoliko ima otvoren radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, kandidat ima puno pravo da kontaktira nadležne u toj službi, pa da od njih zahteva da bude izvršen upis sertifikata, koji je tom prilikom stekao. Inače se, isto tako podrazumeva da će informacijom o posedovanju konkretnog sertifikata svakako biti u mogućnosti i da obogati svoju radnu biografiju.

Ne zaboravite da je jedino pravo ulaganje u budućnost, ulaganje u obrazovanje!

Koja ovlašćenja ima sudski tumač

U slučaju da su vam potrebni prevodi dokumenata sa srpskog jezika na engleski, nemački ili neki drugi strani jezik, odnosno u suprotnoj varijanti ili sa jednog stranog jezika na drugi, biće potrebno da zatražite i usluge sudskog tumača.

Mnogi ne znaju da prevod bilo kog dokumenta u željenoj varijanti jezika, praktično rečeno ne znači ništa u pravnom smislu.

Naime, da bi bilo koji dokument, za koji se izrađuju prevodi sa engleskog jezika na srpski ili u nekoj drugoj jezičkoj kombinaciji, mogli da budu tretirani kao validni sa pravnog aspekta, oni moraju posedovati i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

U određenim slučajevima se zahteva i overa takozvanim Apostille pečatom, koji je još poznat i kao Haški pečat. Međutim, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo istaći i to da ovlašćeni sudski tumači nemaju nadležnost u vezi sa overom tim pečatom. A da bi klijent mogao nesmetano da prođe kroz celokupan postupak prevoda i overe bilo kog dokumenta, savetuje se da najpre samostalno zatraži informacije o Apostille pečatu i to od nadležnih institucija Republike Srbije, što su u ovom slučaju osnovni sudovi u našoj zemlji.

 

Šta radi sudski tumač?

 

Nakon što prevodilac svoj deo posla završi, odnosno u željenoj varijanti jezika izvrši prevod, taj prevod mora da bude overen u skladu sa pravilima.

Međutim, da ne bi klijent imao nikakvih nedoumica, naglašavamo da zvanično ovlašćeni sudski tumač ne vrši overu tek tako. Naime, njegov pečat služi da potvrdi autentičnost prevoda, odnosno smatra se da se njime potvrđuje da je prevod u potpunosti isti kao i originalan dokument. A da bi sudski tumač bio siguran da je to tako, on ima obavezu i da uporedi sadržinu ta dva dokumenta.

Postoji mogućnost i da ustanovi propuste, koje je prevodilac moža načinio, pa će u tom slučaju prevod dokumenta biti poslat na reviziju, to jest ispravku.

Tek nakon što zvanično ovlašćeni sudski tumač bude bio siguran da ne postoji apsolutno nikakva razlika između originalnog dokumenta i prevedenog, njegova će obaveza biti i da overi preveden dokument.

A sem toga, zvanično ovlašćeni sudski tumač ima i druga ovlašćenja. Naime, u slučaju kada se vodi sudski proces protiv nekog stranog državljanina, na primer, obaveza je da bude prisutan i ovlašćeni sudski tumač. Isto tako je važno i da on bude prisutan kada je potrebno da stranac komunicira sa nadležnim institucijama iz bilo kog razloga.

Naglašavamo da sudski tumač može i da vrši prevod, što se ni u kom slučaju ne može reći za prevodioca. Licenca sudskog tumača se tiče u skladu sa pravilima nadležnih institucija.

Kako do priznatog sertifikata o nivou znanja engleskog jezika

Možete učiti engleski jezik koliko god godina želite i usavršavati ga kroz različite specijalističke kurseve, ali ako nemate dokaz o nivou znanja tog jezika, teško da će vam samo učenje biti od koristi. Sve to naravno, ni u kom slučaju ne znači da ne bi trebalo da nastavite da ga učite, bez obzira što još uvek niste stekli priznati sertifikat o nivou njegovog znanja.

Na svu sreću, postoje mnogobrojni ispitni centri na području naše zemlje, koji su zvanično ovlašćeni, tako da imate mogućnost da postanete vlasnik jednog takvog sertifikata. Možete biti potpuno uvereni da će vam sticanje Cambridge ili TESOL sertifikat koristiti u budućem životu, ali i u radu.

U pitanju su sertifikati, koji su na međunarodnom nivou priznati, a kao zvanično ovlašćeni ispitni centar na području Republike Srbije, njih izdaje Akademija Oxford.

Prilikom sprovođenja ispita se maksimalno poštuju pravila nadležnih institucija, a sertifikati su zvanično priznati kako u našoj zemlji, tako isto i praktično u celom svetu.

 

Cambridge sertifikati

 

Zvanično na celom svetu postoji više od 2 800 ispitnih centara, koji su ovlašćeni za izdavanje Cambridge sertifikata. Svi ti ispitni centri se nalaze u ukupno 130 zemalja, a jedan takav je i u Srbiji. Tačnije na više od 35 lokacija u našoj zemlji, budući da Akademija Oxford poslovnice ima u mnogim gradovima.

Ukoliko se odlučite za polaganje ispita, nakon kojih ćete postati vlasnici Kembridž sertifikata, morate znati da se ispitivanje organizuje prema nivoima, koje podrazumeva CEFR (The Common European Framework for languages), kao relevantni međunarodno priznati jezički okvir.

Opšti engleski se proverava na nivoima od A 1 do C 2, a Cambridge sertifikati su dostupni i za decu.

Izuzev toga, postoji i specijalistički ispit za profesore, takozvani Teaching Knowledge Test, odnosno TKT.

A u slučaju da je neko specijalizovan za poslovni engleski, te da ima zahtevani nivo znanja, dostupna je i mogućnost da stekne jedan od tri Cambridge sertifikata za poslovni engleski. Tom prilikom se proverava znanje kandidata na nivoima B 1, B 2 i C 1.

 

TESOL sertifikat

 

Skraćenica TESOL je od Teaching English two Speakers of Other Languages, a ovaj sertifikat postoji od 1994. godine.

U pitanju je sertifikat, koji je namenjen izvornim govornicima engleskog jezika, koji imaju želju da ga predaju drugima.

 

Pripremne obuke za polaganje Cambridge i TESOL ispita

 

Želeći da odgovori zahtevima svih, koji su odlučili da steknu jedan od pomenutih sertifikata, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost i pohađanja pripremne obuke za polaganje specijalističkih ispita.

Uopšteno govoreći, u toku cele godine zainteresovani imaju mogućnost da se prijave za pohađanje pripremne nastave, što će im u velikoj meri olakšati i polaganje ispita, odnosno sticanje željenog sertifikata o nivou poznavanja engleskog jezika.

Zašto je ulaganje u edukaciju uvek isplativo

U trenutku kada se ljudima u celom svetu život promenio zaista iz korena, jer je u mnogim zemljama ograničeno kretanje usled pandemije izazvane korona virusom, sasvim je jasno da se treba prilagoditi.

Mnogi su, takođe bili zbunjeni činjenicom da odjednom prestaju svi kursevi i obuke koji su do juče bili organizovani, ali je situacija ubrzo bila pod kontrolom. Iako su online edukacije bile dostupne i ranije, mnogi nisu uviđali prednosti takvog načina sticanja znanja. Međutim, mora se priznati da prednosti postoje i da uopšte nisu zanemarljive. Naprotiv, učenje na daljinu i te kako ima pozitivne strane. Ušteda vremena i novca ja na prvom mestu, a kvalitet edukacije tog tipa je na zavidnom nivou.

Ulaganje u obrazovanje nikada ne može da propadne, te se zato uopšte ne dovodi u pitanje da li i u ovom trenutku treba upisati neki stručni seminar ili ne.

Pored toga što se u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuju online obuke i kursevi stranih jezika, zainteresovani imaju mogućnost i da steknu znanja iz oblasti računara.

A uz to su dostupni i stručni kursevi i obuke iz oblasti marketinga, administracije i psihologije, ali i menadžmenta, organizacije rada i poslovnih veština.

Moramo naglasiti i to da ova obrazovna institucija nastoji da ponudu neprekidno obogaćuje, pa su zato dostupne i specijalizovane online obuke i kursevi poslovne komunikacije, odnosno poslovnog menadžmenta i intelektualnih veština.

Ali sve oblasti koje su do sada navedene su samo deo svih onih, koje su zastupljene u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford.

S obzirom na to da je u pitanju obrazovna institucija, koja se svojim trajanjem pokazala i dokazala po kvalitetu, to ne postoji nikakva sumnja i u ovakav vid edukacija. Još jednom napominjemo da je online nastava i te kako zastupljena u celom svetu, te da mnogi upravo na taj način stiču znanja iz različitih oblasti.

Savremene tehnologije treba koristiti na najbolji mogući način, kao i sve njihove prednosti. A da li postoji bolji put nego da u trenutku kada smo silom prilika svi manje ili više zatvoren i u kućama, ulažemo u svoju budućnost.

Ponuda ove obrazovne institucije je izuzetno obimna, kada su u pitanju online kursevi i obuke, te svaki pojedinac ima mogućnost da na vrlo jednostavan način stekne znanja iz željene oblasti. Sasvim je sigurno da će na taj način poboljšati prvo kvalitet svoje poslovne, odnosno radne biografije, a možda će mu se baš na taj način otvoriti mnoga vrata u poslovnom svetu, ko zna?