Prednosti poliglota – Najčešće greške prilikom samostalnog učenja jezika

Kada neko osim svog maternjeg jezika zna još koji strani jezik, smatra se poliglotom. Međutim, ljudi koji zaista mogu da budu označeni kao poliglote se drže mišljenja da isključivo neko ko izuzev svog maternjeg jezika, zna da govori i piše minimum još 5 stranih jezika, zvanično može da bude okarakterisan kao poliglota. Inače, ovaj termin […]

Više...