Koja ovlašćenja ima sudski tumač

U slučaju da su vam potrebni prevodi dokumenata sa srpskog jezika na engleski, nemački ili neki drugi strani jezik, odnosno u suprotnoj varijanti ili sa jednog stranog jezika na drugi, biće potrebno da zatražite i usluge sudskog tumača.

Mnogi ne znaju da prevod bilo kog dokumenta u željenoj varijanti jezika, praktično rečeno ne znači ništa u pravnom smislu.

Naime, da bi bilo koji dokument, za koji se izrađuju prevodi sa engleskog jezika na srpski ili u nekoj drugoj jezičkoj kombinaciji, mogli da budu tretirani kao validni sa pravnog aspekta, oni moraju posedovati i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

U određenim slučajevima se zahteva i overa takozvanim Apostille pečatom, koji je još poznat i kao Haški pečat. Međutim, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo istaći i to da ovlašćeni sudski tumači nemaju nadležnost u vezi sa overom tim pečatom. A da bi klijent mogao nesmetano da prođe kroz celokupan postupak prevoda i overe bilo kog dokumenta, savetuje se da najpre samostalno zatraži informacije o Apostille pečatu i to od nadležnih institucija Republike Srbije, što su u ovom slučaju osnovni sudovi u našoj zemlji.

 

Šta radi sudski tumač?

 

Nakon što prevodilac svoj deo posla završi, odnosno u željenoj varijanti jezika izvrši prevod, taj prevod mora da bude overen u skladu sa pravilima.

Međutim, da ne bi klijent imao nikakvih nedoumica, naglašavamo da zvanično ovlašćeni sudski tumač ne vrši overu tek tako. Naime, njegov pečat služi da potvrdi autentičnost prevoda, odnosno smatra se da se njime potvrđuje da je prevod u potpunosti isti kao i originalan dokument. A da bi sudski tumač bio siguran da je to tako, on ima obavezu i da uporedi sadržinu ta dva dokumenta.

Postoji mogućnost i da ustanovi propuste, koje je prevodilac moža načinio, pa će u tom slučaju prevod dokumenta biti poslat na reviziju, to jest ispravku.

Tek nakon što zvanično ovlašćeni sudski tumač bude bio siguran da ne postoji apsolutno nikakva razlika između originalnog dokumenta i prevedenog, njegova će obaveza biti i da overi preveden dokument.

A sem toga, zvanično ovlašćeni sudski tumač ima i druga ovlašćenja. Naime, u slučaju kada se vodi sudski proces protiv nekog stranog državljanina, na primer, obaveza je da bude prisutan i ovlašćeni sudski tumač. Isto tako je važno i da on bude prisutan kada je potrebno da stranac komunicira sa nadležnim institucijama iz bilo kog razloga.

Naglašavamo da sudski tumač može i da vrši prevod, što se ni u kom slučaju ne može reći za prevodioca. Licenca sudskog tumača se tiče u skladu sa pravilima nadležnih institucija.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *