Sudski tumač i prevodilac za nemački jezik

Nemački jezik se ubraja u zapadnogermanske jezike koji su deo mnogo veće grupacije jezika poznate pod nazivom - indoevropska porodica jezika. Ako znate da od ukupnog stanovništva čitave zajednice država poznate kao Evropska Unija nemački govori njih oko sto miliona, dok se francuskim služi njih nešto više od 66 miliona, a engleskim oko 65 miliona, trebalo bi da vam bude jasno da je na tlu evropskog kontinenta upravo nemački jezik najzastupljeniji i to kao maternji, ali i kao strani jezik, mada je situacija na svetskom nivou nešto drugačija, te engleski mahom zauzima primat. Naravno, trebalo bi da vam je jasno i da su ovo podaci o broju govornika za teritoriju Evrope uz izuzetak teritorije Rusije.

Osim što je jedan od zvaničnih jezika same Evropske Unije, ovim jezikom se koriste kao zvaničnim ljudi ne samo na području Nemačke, već i u Belgiji, Austriji, Luksemburgu, ali i u Švajcarskoj, Lihtenštajnu, pa čak i u okrugu Bolcanu, koji se nalazi na teritoriji Italije. Posebno je zanimljivo što je nemački jezik čak i administrativni jezik kojim se služi Švajcarska garda koja funkcioniše na teritoriji Vatikana, te je zvaničan i u pojedinim regionima Poljske i Slovačke, a priznat je i kao manjinski jezik u mnogim drugim državama.

Uz sve navedeno, dobro je poznato i da su nemačke kompanije prisutne svugde u svetu, pa i u našoj zemlji, ali i da se često građani Srbije i okolnih zemalja odlučuju da nastave školovanje i život ili potraže posao upravo na teritoriji Nemačke. Tada im je potrebno puno strpljenja da pripreme svu neophodnu dokumentaciju, ali i da urade prevod, te izvrše overu dokumenata i to na propisan način, što podrazumeva overu ovlašćenog sudskog tumača, na prvom mestu. Činjenica je da mnogi pomisle i da odustanu u tim situacijama, jer je količina papirologije koju treba pripremiti pozamašna. A tome treba dodati i čuveni Haški Apostille pečat, koji je obavezan vid overe za pojedine dokumente, kao i još mnogo drugih detalja.

Ali, vi nemate apsolutno nikakvog razloga za zabrinutost, bez obzira iz kog razloga da vam je potreban prevod i overa dokumenata i drugih materijala sa nemačkog na bilo koji jezik, sve dok je tu Prevodilački centar Akademije Oxford. Ne samo da ćete kod nas dobiti prevod sa nemačkog na neki od preko 40 stranih jezika za koje smo specijalizovani, već vam nudimo i prevod u obrnutom smeru, ali i uslugu overe sudskog tumača, uzevši u obzir da se u našem timu nalaze sudski tumači za mnoge jezike, koji su i zvanično ovlašćeni za obavljanje ovog posla od strane Republike Srbije.

Sve detalje vezano za prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala i njihovu overu ćete dobiti ukoliko kontaktirate neku od preko 20 poslovnica, koliko ih trenutno imamo širom Srbije.
Sudski tumači i prevodioci za nemački jezik koji rade za Agenciju Oxford su tim pažljivo odabranih profesionalaca koji svojim stručnim znanjem i posedovanjem zvanja sudskih tumača garantuju najviši kvalitet prevodilačkih usluga sa nemačkog i na nemački jezik čime postaju vaš najbolji izbor ukoliko vam je potrebna obrada bilo kakve pisane dokumentacije za nemačko govorno područje.

Imajte na umu da Prevodilački centar Akademije Oxford maksimalno poštuje zahteve svojih klijenata, pa uz uobičajen prevod, te overu sudskog tumača, kod nas možete dobiti i takozvani hitan prevod, što podrazumeva prevođenje u izuzetno kratkom roku, a po najpristupačnijim uslovima, ali i usluge usmenog prevođenja, te redakture prevedenih sadržaja.

Naravno, zaštita podataka naših klijenata je nešto o čemu posebno vodimo računa, tako da su svi vaši dokumenti i drugi materijali, odnosno podaci koji se u njima nalaze u potpunosti sigurni kada ih dostavite na prevod našim zaposlenima u bilo kojoj od poslovnica.

Zahtevi za dobijanje vize, sve vrste dozvola, dozvole za boravak, radne dozvole, punomoćja, uverenja o prebivalištu deo su svakodnevnog prevodilačkog posla profesionalnih prevodilaca i sudskih tumača za nemački jezik Agencije Oxford. Uz to, naši sudski tumači i prevodioci za nemački jezik obezbediće za vas i maksimalnu preciznost u prevođenju bilo kog stručnog materijala, te medicinske ili tehničke dokumentacije.Prevođenje sa nemačkog i na nemački jezik

Prevodilačke usluge Agencije Oxford, odnosno usluge njenog prevodilačkog tima za nemački jezik koji je sastavljen od najboljih u branši, dostupne su kako fizičkim, tako i pravnim licima. Naši sudski tumači i prevodioci za nemački jezik sa jednakom posvećenošću pristupaju preciznom prevodilačkom poslu koji god pisani materijal da im je poveren na obradu.

Imperativ našeg poslovanja u pružanju prevodilačkih usluga čine tri jednako bitna segmenta: tačnost prevoda, poštovanje ugovorenih rokova i konkuretnost cena.

Naši sudski tumači i prevodioci za nemački jezik rade prevode u skladu sa visokim standardima, a što se prevoda sa nemačkog na druge strane jezike tiče, to je još jedna od usluga na koju smo posebno ponosni, uzevši u obzir da retko gde postoje prevodilački centar koji nudi ovakvu vrstu usluga. Najpre zbog visokog obrazovanja naših prevodilaca i sudskih tumača, te bogatog iskustva koje imaju iza sebe, mi smo jedan od retkih prevodilačkih centara u Srbiji koji svim zainteresovanim klijentima nudi uslugu prevoda dokumenata i drugih materijala sa nemačkog na preko čak 40 stranih jezika. Isto tako, kod nas možete dobiti i klasičan prevod, što podrazumeva prevođenje materijala kao i ličnih, odnosno poslovnih dokumenata sa nemačkog na srpski jezik i sa našeg jezika na nemački.

Koordinatori naših poslovnica širom Srbije će vrlo rado izaći u susret vašim zahtevima vezano za prevođenje sa nemačkog ili na njega, a vaše je samo da im se obratite i iznesete zahteve.

Prevod sa srpskog na nemački jezik

Svako ko se odluči da nastavi školovanje u Nemačkoj ili, pak da pokuša da potraži zaposlenje u ovoj zemlji ima potrebu za prevodima dokumenata sa srpskog na nemački jezik. Naravno, postoje i mnoge druge situacije kada su klijentima potrebni prevodi različitih sadržaja sa našeg jezika na nemački, a budući da Prevodilački centar Akademije Oxford u potpunosti nastoji da ispuni zahteve svojih klijenata, to možemo slobodno reći da smo specijalizovani za prevod svih vrsta materijala sa srpskog na nemački jezik, kako ličnih i poslovnih dokumenata, tako i tekstova različite tematike, te diplomskih i naučnih radova, ali i materijala iz oblasti marketinga, web sajtova, softvera, pa čak i serija i filmova.

Prevođenje sa srpskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na srpski

Osim uobičajene usluge koja podrazumeva prevođenje u pisanom obliku, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevoda, odnosno simultanog, konsekutivnog i šapatnog, ali i uslugu sinhronizacije i titlovanja audio i video materijala i još mnogo drugih usluga.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na nemački i overa sudskog tumača

Da bi prevođenje dokumenata sa srpskog na nemački jezik bilo urađeno na pravi način, te da bi se klijentima omogućilo da preveden dokument koriste kao i bilo koji drugi originalan dokument, neophodno je da ga overi ovlašćeni sudski tumač. Samo od vašeg zahteva za smerom prevoda, zavisiće i da li overu vrši sudski tumač za srpski ili sudski tumač za nemački jezik.

Naši sudski tumači i prevodioci su specijalizovani za prevođenje poslovnih i ličnih dokumenata, što znači da na vaš zahtev prevode: rešenje o osnivanju pravnog lica, statute i osnivačke akte, te bilanse uspeha i stanja, ali i različite poslovne izveštaje, poput godišnjih i revizorskih, ali i tekovine Evropske Unije, fakture, te sve tipove ugovora, sudska rešenja i presude, odnosno sve vrste pravnih akata.

Osim toga, sa srpskog na nemački jezik prevodimo i: vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim.

Takođe, na zahtev klijenata vršimo prevođenje i svih vrsta saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, odnosno svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim slubama, kao što su recimo: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom statusu, potvrda o stalnom radnom odnosu, te uverenje o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, ali i sertifikate, licence, ovlašćenja i mnoge druge.

Ukoliko ste prevođenje bilo kog sadržaja već prepustili nekom drugom, a ipak niste zadovoljni prevodom koji ste dobili, možete nam takav materijal dostaviti kako bi naši stručnjaci izvršili redakturu teksta. Nakon što profesionalni lektori i korektori završe svoj deo posla, sasvim sigurno ćete biti zadovoljni obrađenim materijalom, jer mi poštujemo sva pravila struke i svoj posao obavljamo maksimalno profesionalno.

Prevodi sajtova sa srpskog na nemački jezik prema SEO pravilima

Svako kome su potrebni prevodi web sajtova sa srpskog na nemački jezik bi morao da zna da Prevodilački centar Akademije Oxford na prvom mestu svaku uslugu obavlja kvalitetno i profesionalno, te sa pravom tvrdimo da će svaki klijent biti u potpunosti zadovoljan prevedenim sajtom koji urade naši stručnjaci. Osnovni razlog za ovu tvrdnju jeste što su u našem timu i IT stručnjaci sa kojima sarađuju prevodioci i sudski tumači, kako bi web sajt preveli u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način mu obezbedili dobro kotiranje na pretraživačima.

Osim sajtova, na vaš zahtev prevodimo i web prodavnice, online kataloge, ali i softver, odnosno sve one programe i aplikacije koje zahtevate.

Prevodi svih vrsta sadržaja iz oblasti marketinga su još jedna usluga koju pružaju naši sudski tumači i prevodioci. Sa srpskog na nemački prevodimo PR tekstove i vizit kartice, ali i plakate, flajere, brošure, te kataloge usluga i proizvoda, kao i reklamne letke. A kako naši stručnjaci imaju sasvim dovoljno iskustva u radu sa sadržajima ovog tipa, uveravamo vas da će i reklamna poruka koja je prisutna u originalnim materijalima na pravi način biti preneta i u prevodima, tako da će stići do svih potencijalnih kupaca i korisnika usluga na novom tržištu.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa srpskog na nemački jezik

Prevođenje medicinske dokumentacije sa srpskog na nemački jezik, a posebno lekarskih nalaza je takođe usluga zbog koje nam se obraćaju mnogi klijenti. Uz to, specijalizovani smo i za prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i za prevode uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za sve one, što stručne, što popularne tekstove čija tema je vezana za oblast farmacije ili medicine.

Kod nas vas očekuju i prevodi tehničke i dokumentacije za tender, ali i prevodi građevinskih projekata i upustava za rukovanje. Sa srpskog na nemački prevodimo i deklaracije proizvoda bilo koje vrste, ali i tekstove koji obrađuju ostale sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije.

Prevod filmskih ostvarenja sa srpskog jezika na nemački

Kada je reč o prevodima filmova sa srpskog na nemački jezik, možemo slobodno reći da naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva da mogu da prevedu u najkompleksnije audio, odnosno video materijale. Osim filmova, tu su još i prevodi reklamnih poruka, ali i serija, te emisija različite sadržine.

Kako su u našem timu i profesionalci zaduženi za sinhronizaciju, ali i titlovanje sadržaja koji su prevedeni sa srpskog na nemački, to vam nudimo mogućnost da na jednom mestu dobijete potpuno obrađen materijal, koji je spreman za dalje korišćenje, odnosno plasiranje na različitim medijima. A sve to po izuzetno povoljnim uslovima, kako sa stanovišta cene, tako i sa stanovišta rokova izrade.

Uz uslugu prevoda u pisanom obliku, Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima nudi i uslugu simultanog, konsekutivnog i šapatnog prevođenja, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta. A to za koju vrstu usmenog prevođenja ćete se odlučiti prvenstveno zavisi od koncepcije samog događaja. Upravo iz tog razloga je vrlo važno da nam na vreme dostavite sve informacije o događaju za koji vam je potrebno usmeno prevođenje, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bismo mogli da ponudu prilagodimo i omogućimo vam najbolju varijantu u oba slučaja.

Prevodi književnih dela sa srpskog na nemački jezik

Verovatno ne postoji osoba koja do sada nije shvatila koliko bogatu i vrednu književnost ima naš narod. Zato i ne čudi što se sve više književnih dela naših autora, ali i narodne književnosti prevodi na strane jezike. Pa ako je i vama potrebno prevođenje književnih dela sa srpskog na nemački, budite potpuno slobodni da nas kontaktirate, jer su naši sudski tumači i prevodioci uvek spremni za prevođenje poezije, proze, ali i beletristike i romana.

Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi seminarskih i diplomskih radova sa srpskog na nemački jezik, ali i svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te diploma i dodataka diplomi. Na vaš zahtev prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a koja spadaju u oblast obrazovanja, poput: potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta.

Prevođenje tekstova različite tematike sa srpskog na nemački

U slučaju da želite tekst bilo koje tematike i dužine da prevedemo sa srpskog na nemački, možete očekivati da ćemo to uraditi u prilično kratkim rokovima i po najpristupačnijim cenama. Naši prevodioci i sudski tumači osim bogatog iskustva u prevođenju ovakvih sadržaja i visokih profesionalnih kvalifikacija, imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, tako da slobodno možemo da kažemo da prevodimo tekstove čija tema je iz bilo koje oblasti, počev od turizma, ekonomije, politike i psihologije, preko prava, ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i komunikologije, pa do filozofije, bankarstva i svih grana prirodnih, odnosno društvenih nauka.

Uz to, sa srpskog na nemački prevodimo i naučne radove, patente, te rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomske i seminarske radove, ma koliko bila složena njihova tema i izlaganje..

Prevodi sa nemačkog na srpski jezik

Nakon usluge koja podrazumeva prevođenje sadržaja sa srpskog na nemački, jedna od usluga koju mnogi klijenti zahtevaju podrazumeva i prevođenje različitih sadržaja sa nemačkog na srpski jezik.

Prevođenje sa nemačkog na srpski
Prevođenje sa srpskog na nemački

Ukoliko je i vama potreban prevod dokumenata, građevinskih projekata, web sajtova, filmova, reklamnih poruka, serija, tekstova različite tematike ili, pak lekarskih nalaza i softverskih programa i aplikacija sa nemačkog na srpski, možete biti potpuno sigurni da će sudski tumači i prevodioci koji su članovi našeg tima znati kako da najbolji mogući način prevedu te sadržaje. Inače, osim visokih kvalifikacija koje svaki od naših stručnjaka neosporno ima, iza njih je višegodišnje iskustvo u prevođenju svih vrsta materijala sa nemačkog na srpski jezik, a zahvaljujući njihovoj efikasnosti vrlo često klijentima nudimo prilično kratke rokove izrade, a sve to po vrlo povoljnim cenama.

Prevod dokumenata sa nemačkog na srpski jezik

Da bi prevod dokumenata sa nemačkog na srpski jezik bio validan u pravnom smislu, neophodno je da se na njemu nađe i pečat ovlašćenog sudskog tumača za jedan od ovih jezika. Da li će biti zadužen sudski tumač za nemački ili srpski jezik, zavisi samo od toga u kom pravcu se određeni dokument prevodi. Takođe je i vrlo važno da svaki klijent prilikom dostave materijala na prevod, obavezno donese ili pošalje kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od preko 20 naših poslovnica i originalna dokumenta. Stvar je u tome da ovlašćeni sudski tumač pre nego što stavi svoj pečat na preveden dokument i overi ga, mora da uporedi sadržaj originalnog dokumenta i prevoda, kako bi se uverio u njihovu istovetnost, jer stavljanjem svog pečata on upravo to i potvrđuje.

Uz prevod svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata, kod nas možete dobiti i prevode različitih tipova saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, odnosno svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga.

Pasoš, lična karta, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, osnivački akt, rešenje o osnivanju preduzeća, statut, bilansi stanja, bilansi uspeha, fakture, godišnji i revizorski izveštaji, tek su neki od dokumenata za koje vršimo prevod sa nemačkog na srpski jezik.

Prevodilački centar Akademije Oxford osim prevođenja različitih vrsta materijala u pisanom obliku, u svom timu ima i one prevodioce i sudske tumače koji su prvenstveno specijalizovani za vršenje usluga usmenog prevođenja. Tako da kod nas svaki klijent kome je potrebno simultano ili konsekutivno, odnosno prevođenje pomoću šaptanja može tu uslugu dobiti po najpovoljnijim uslovima. Uz to vam nudimo i mogućnost da po pristupačnim cenama iznajmite opremu za simultano prevođenje. Dovoljno je samo da nam date jasne smernice o događaju za koji vam je potrebno usmeno prevođenje ili iznajmljivanje opreme, kako bismo mogli da vam pripremimo ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti vaše zahteve.

Prevođenje tekstova sa nemačkog na srpski jezik

Ako imate tekst bilo koje tematike koji želite da prevedete sa nemačkog na srpski jezik, trebalo bi da znate da su naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti spremni da izvrše ovu uslugu profesionalno i kvalitetno, a po najboljim uslovima, kako po pitanju rokova izrade, tako i po pitanju cena.

Uzevši u obzir da je izuzetno veliki broj oblasti za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje tekstova sa nemačkog jezika na srpski, pomenućemo samo neke od njih: turizam, politika, ekologija i zaštita životne sredine, pravo, menadžment, filozofija, komunikologija, finansije, društvene i prirodne nauke, psihologija, ekonomija, sociologija, bankarstvo, ali i mnoge druge.

U nizu usluga koje vršimo, kada su u pitanju prevodi sadržaja sa nemačkog jezika na srpski, moramo pomenuti i uslugu redakture onih materijala koje ste već dali nekome na prevod, a čijim radom niste u potpunosti zadovoljni. Nakon što nam dostavite takav materijal, uradićemo u kratkom roku i po povoljnoj ceni korekturu i lekturu sadržaja i omogućiti vam da dobijete kvalitetan prevod, bez obzira da li je reč o tekstovima, marketinškom materijalu, dokumentima ili bilo kojom drugom vrstom sadržaja.

Prevod knjiga sa nemačkog jezika na srpski

Mnoga dela poezije i proze, ali i beletristika i romani koje danas čitate, a koji su prevedeni sa nemačkog na srpski jezik su delo prevodilaca koji su članovi našeg tima. Osim knjiga, na vaš zahtev prevodimo i časopise, ali i članke iz novina, pa čak i udžbenike.

Sa nemačkog na srpski prevodimo i sve one materijale koji spadaju u domen marketinga. Tako da, osim PR tekstova, naši prevodioci i sudski tumači godinama unazad vrše prevođenje brošura, letaka, vizit kartica, flajera i kataloga sa nemačkog na srpski jezik. Budući da poseduju visok nivo profesionalnih kvalifikacija, te bogato iskustvo u prevođenju ovakvih materijala, oni će na pravi način preneti i poruku koja se gotovo uvek krije u materijalima iz oblasti marketinga, tako da će svaki klijent sasvim sigurno biti zadovoljan pruženom uslugom, jer će preveden reklamni materijal imati isti efekat kao i originalan.

Prevod diploma i dodatka diplomi sa nemačkog jezika na srpski

Svako ko je makar deo svog školovanja proveo na teritoriji Nemačke zna koliko je važno prilikom povratka u našu zemlju da izvrši nostrifikaciju diplome, a tom prilikom će mu svakako biti potreban i prevod diplome i dodatka diplomi sa nemačkog na srpski jezik.

A pored toga, Prevodilački centar Akademije Oxford takođe nudi uslugu prvođenja i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i overu prevedenih dokumenata od strane ovlašćenih sudskih tumača. Tako naši klijenti na jednom mestu dobijaju sve što je potrebno da bi ovakvu vrstu dokumenata mogli da koriste za predaju različitim nadležnim službama i u velikoj meri štede svoje vreme, ali i novac, jer smo poznati po najkonkurentnijim cenama u zemlji.

Na raspolaganju su vam i prevodi lekarskih nalaza, specifikacija medicinskih proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i prevodi svi ostalih materijala koji spadaju u oblast medicine i farmacije.

Ukoliko vam je potreban prevod naučnih radova, rezultata naučnih istraživanja i patenata sa nemačkog na srpski jezik, ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 naših poslovnica kako biste se dogovorili oko svih detalja.

Osim toga, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje deklaracije proizvoda sa nemačkog na srpski jezik, kao i građevinskih projekata, te tehničke i dokumentacije za tender, a kod nas možete dobiti i prevod uputstava za rukovanje.

Prevođenje web sajtova sa nemačkog na srpski

Iako mnogi smatraju da se prevođenje web sajtova sa nemačkog na srpski jezik može uraditi lako, te da ga može uraditi bilo ko ko iole zna ovaj jezik, mi se ne bismo sa tim mogli saglasiti. Ako nam ne verujete, možete pokušati i sami, ali nemojte posle da se žalite ako vam se tako preveden sajt nađe na desetoj strani pretrage.

Pa, da vidimo zbog čega je toliko važno da se prevođenje sajtova poveri profesionalcima koji su članovi našeg tima? Najpre zato što prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za prevođenje ovakvih vrsta sadržaja, sve vreme tokom svog rada sarađuju sa IT stručnjacima, koji im pružaju neophodne smernice o poštovanju pravila Search Engine Optimisation, odnosno SEO, što je najvažniji segment prevođenja sajtova. Jer, ako se ispoštuju pravila SEO i u prevodu, takav sajt će sasvim sigurno biti dobro kotiran na pretraživačima.

Na vaš zahtev, sa nemačkog na srpski vršimo i prevod softverskih aplikacija i programa, te online kataloga i web prodavnica, ali i svih drugih sadržaja koji spadaju u oblast informacionih tehnologija.

Uz to, nudimo vam i prevođenje filmskih ostvarenja svih žanrova, serija, reklamnih poruka, emisija i svih ostalih audio, odnosno video sadržaja. Sasvim jasno, sama usluga prevođenja ovakvih sadržaja sa nemačkog na srpski jezik i nije toliko zanimljiva, jer je možete pronaći i u ponudi nekih drugih prevodilačkih agencija. Ali ono što Prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge, osim kvaliteta rada, efikasnosti i povoljnih cena, sasvim sigurno je i usluga titlovanja, odnosno sinhronizacije pomenutih sadržaja, koju takođe vršimo na zahtev klijenata.

A sa nemačkog na srpski prevodimo i sav materijal iz domena marketinga, poput PR tekstova, vizit kartica, brošura, ali i plakata, flajera, kataloga, letaka i drugih. Podrazumeva se da na prevođenju ovakvih materijala rade profesionalci, koji uz visoke stručne kvalifikacije imaju i dugogodišnje iskustvo u radu sa ovakvim sadržajima, tako da znaju pravi način kako da prenesu marketinšku poruku i u prevedenim sadržajima.


Prevod sa nemačkog na druge jezike


Prevodilac za nemački jezik

Prevodilac za nemački jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za nemački jezik

Vidi više o prevodiocu za nemački jezik >>>

Kurs nemačkog jezika

Škola nemačkog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite nemački jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs nemačkog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu nemačkog jezika >>>


Sudski tumač za nemački jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za nemački jezik
Prevodilac za nemački jezik

ZATRAŽITE PONUDU

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na nemački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online nemački i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje