Koje su metode najbolje za učenje stranih jezika

Kako se svaki jezik smatra živim, budući da se neprekidno menja, to se i metode uz čiju primenu se neki strani jezik može lakše savladati, takođe vrlo često menjaju. A tome doprinosi činjenica da se i stanje u društvu menja, tako da je u savremenom dobu svakako primetna neprekidna žurba i nedostatak slobodnog vremena, pa ne čudi što se neretko javljaju i brojne ubrzane metode za savladavanje stranih jezika.

Baš zbog svega toga se stručnjaci koje škola stranih jezika Akademije Oxford zapošljava rukovode isključivo pravilima koja su na svetskom nivou prisutna u okviru nastave jezika i koja se jedino smatraju pouzdanim metodama za učenje jezika. A to znači da se pridržavaju onih pravila koja su usklađena sa CEFR – om (The Common European Framework for languages), to jest Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, kao što se i kursevi jezika organizuju u skladu sa tim okvirom.

Koje su metode najbolje za učenje stranih jezika?

Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan: upravo one sa kojima ćete imati prilike da se upoznate tokom pohađanja kursa izabranog jezika u okviru škole stranih jezika Akademije Oxford.
Profesori koji su zaduženi da sprovode nastavu jezika su, na prvom mestu profesionalci, koji imaju dugogodišnje iskustvo u vođenju nastave, te tačno znaju o čemu treba da vode računa prilikom prenošenja znanja koja su predviđena važećim nastavnim planom. Oni nastoje da svakom polazniku priđu na način koji njemu najviše odgovara, a kako bi mu omogućili da relativno lako savlada konkretna znanja. Ovo se odnosi čak i na onaj tip nastave koji se organizuje u grupama, budući da u njima najviše može da bude prisutno osmoro polaznika, a čime se osigurava kako visok kvalitet nastave, tako i isto i posvećivanje dovoljno paženje svakom od njih posebno.
Takođe, vrlo važna metoda koju maksimalno poštuju naši stručnjaci podrazumeva i takozvanu interaktivnu nastavu, a što znači da svaki pojedinačni polaznik učestvuje u razgovoru za vreme časova, ali i biva stavljen u različite realne situacije, kako bi što pre uspeo da primeni znanja koja stekne za vreme teorijskog segmenta časova. A tome treba dodati i vrlo važnu informaciju, koja se odnosi na profesore koje škola stranih jezika Akademije Oxford angažuje. Naime, mnogi od njih su, zapravo izvorni govornici konkretnog jezika, tako da svaki polaznik dolazi u dodir i sa govornom varijantom jezika i to već za vreme trajanja obuke, a što znači da će sasvim sigurno i znatno lakše moći da se snađe kada po završetku kursa bude bio u prilici da komunicira sa izvornim govornicima tog jezika.

Obuka se prilagođava potrebama polaznika

Iako se ovo ne bi baš moglo svrstati u metode za učenje stranih jezika, činjenica je da prilagođavanje nastavnog programa potrebama polaznika itetako ima pozitivan uticaj na učenje izabranog jezika.
Pod tim se prvenstveno misli na činjenicu da se obuke, koje škola stranih jezika Akademije Oxford ima u ponudi na prvom mestu prilagođavaju nivou znanja polaznika, kao i njihovom uzrastu, ali i tome šta oni žele da nauče, to jest koje veštine žele da savladaju (govor, pisanje, čitanje, slušanje). Tako u našoj ponudi, osim onih klasičnih tipova kurseva i obuka, postoje i brojni specijalistički, poput na primer konverzacijskog ili kursa za medicinske radnike, te zaposlene u turizmu ili, pak kurseva za poslovne ljude i sličnih.
Upravo se prema tim zahtevima i kreira nastavni program pojedinačnog kursa, a kako bi svima koji su zainteresovani bilo omogućeno da nauče upravo ono što im je potrebno.

Fleksibilan koncept nastave

Kako pokazuju rezultati sprovedenih istraživanja, strani jezik se najlakše može savladati ukoliko osoba ne oseća pritisak, odnosno ako nije opterećena činjenicom da bi trebalo da ga nauči ili da stečena znanja poboljša.
Zahvaljujući tim rezultatima, mi posebno vodimo računa o tome da polaznici naših kurseva ne osećaju nikakvu obavezu, već ih navodimo da na nastavu dolaze rado i da nastoje da pokažu svoj maksimum. A sve to se postiže fleksibilnim konceptom nastave koji maksimalno poštuju svi naši zaposleni, tako da ni kod jednog polaznika ne stvaraju otpor prema učenju, već im, naprotiv time pokazuju da učenje jezika nije nikakav bauk, te im omogućuju da shvate da će i oni vrlo lako steći potrebni nivo znanja.

Korišćenje savremene opreme i metoda za učenje jezika

Svaka poslovnica naše institucije, bez obzira u kom gradu da se nalazi je opremljena prema najvišim standardima kvaliteta, tako da polaznici imaju prlike da iskoriste sve prednosti koje takva oprema može da im ponudi.
Uz to, predavači nastoje da u toku obuke koriste i dodatna sredstva koja su im dostupna, poput različitih audio i video sadržaja, a koji obrađuju neku temu koja je uzrastu polaznika i njihovim interesovanjima naročito zanimljiva. Zahvaljujući takvom pristupu oni stvarju najpre odnos poverenja sa polaznicima, a zatim im jasno daju do znanja i da će nastojati da im približe sva potrebna znanja i to kroz različite materijale koji su njima bliski.

2 thoughts on “Koje su metode najbolje za učenje stranih jezika

Ostavite odgovor na Ana Odustani od odgovora

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *