Šta je potrebno da bi neko postao sudski tumač?

Da razjasnimo odmah, prevodioci i sudski tumači ne vrše iste poslove.

Dok, sa jedne strane bilo koji sudski tumač može da se bavi i prevođenjem u usmenoj i pisanoj formi sa stranog jezika na srpski i sa srpskog jezika na taj strani, dotle prevodilac ni u kom slučaju nema pravo da obavlja zadatke sudskog tumača, a ukoliko ne poseduje adekvatnu licencu za obavljanje tog posla.

 

Šta je potrebno da bi neko postao sudski tumač?

 

Kada se javi potreba za sudskim tumačima, Ministarstvo pravde naše zemlje ima obavezu da objavi zvanično konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača, to jest sudskih prevodilaca.

Obaveza je svakog zainteresovanog lica da u potpunosti ispuni sve zahteve tog konkursa, a posle čega će prijavljeni dobiti informacije o rezultatima konkursa, odnosno o samom postupku sticanja licence za sudskog tumača.

Kako je navedeno u opštim uslovima tog konkursa, svi punoletni građani Republike Srbije koji imaju takozvano potpuno znanje određenog jezika, te koji su u potpunosti upoznati sa pravilnim korišćenjem pravne terminologije, a uz to imaju i minimalno petogodišnje iskustvo u poslovima prevođenja, imaju pravo da se prijave na konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača Ministarstva pravde.

Pored toga što moraju dostaviti svu neophodnu dokumentaciju, a što je precizno navedeno u aktuelnom konkursu, zainteresovani su u obavezi da dostave i pravilno popunjen prijavni obrazac.

U principu, konkurs se objavljuje kada se ukaže potreba za dodeljivanjem licenci za sudske tumače i to za tačno definisanu jezike, pa se i uslovi konkursa mogu promeniti.

Međutim, postoje opšti uslovi, koji moraju biti od strane prijavljenih u potpunosti ispunjeni.

U tom smislu sudski prevodilac može biti lice koje ima adekvatno visoko obrazovanje za željeni strani jezik, te ima sasvim dovoljan nivo znanja tog jezika, odnosno njegovog korišćenja i u pisanoj i u usmenoj formi. Takođe se podrazumeva da osoba, koja se prijavljuje na konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača ima dovoljan nivo znanja da može da prevodi i pisani i usmeni sadržaj sa tog stranog jezika na srpski i u suprotnom pravcu.

Sem toga, mora i da u potpunosti vlada pravnom terminologijom, koja se koristi na tom jeziku, a neophodno je i da poseduje adekvatan dokaz o najmanje petogodišnjem radnom iskustvu u poslovima, koji su vezani za prevođenje.

Nije neophodno da kandidat poseduje diplomu Filološkog fakulteta, ali je to u svakom slučaju poželjno. Ukoliko se prijavi osoba, koja tu diplomu ne poseduje, onda će od strane nadležnog ministra biti formirana specijalna komisija, čiji članovi će biti u obavezi da izvrše adekvatne provere nivoa znanja određenog jezika za tog kandidata.

Takođe se očekuje od svakog kandidata i da dostavi standardnu dokumentaciju, u vidu izvoda iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, kao i potvrdu da nije krivično gonjen ili osuđivan. Precizne informacije o tome će, u svakom slučaju biti navedene u aktuelnom konkursu.

S obzirom na to da postoji zvaničan pravilnik o stalnim sudskim tumačima, to se prilikom formiranja zahteva konkursa posebno vodi računa da sve što je u tom pravilniku navedeno, bude i ispoštovano.

Zvanično se na sajtu Ministarstva pravde Republike Srbije objavljuje konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača, a kada se za tim ukaže potreba. Sem toga, informacije o ovom konkursu mogu dobiti kandidati i u „Službenom glasniku“.

Obaveza je nadležnog ministarstva da u roku od 60 dana od kada primi zahtev prijavljenog, pruži i adekvatan odgovor na njega.

A pošto sve to bude ispoštovano i izvršen odabir u skladu sa zakonom, kandidati će postati i zvanično vlasnici licence za sudskog tumača za odabrani jezik.

Uloga sudskog tumača je specifična posebno prilikom obrade dokumenata, budući da prevodi dokumenata sa srpskog na engleski jezik ili na bilo koji drugi strani jezik, odnosno sa nekog stranog jezika na srpski ne mogu da se tretiraju validnim sa pravnog aspekta, a ako ne poseduju i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Važno je napomenuti i to da sudski prevodilac može da bude angažovan i u određenim situacijama, a kada postoji potreba klijenta da komunicira sa nadležnim državnim institucijama ili na primer, kada se organizuje venčanje stranih državljana, pa je potrebno prisustvo i stručnog lica.

Jedan sudski tumač može da obavlja i poslove prevođenja dokumenata, a ako je to potrebno, ali je svakako njegova uloga bitna prilikom overe prevedenih dokumenata, u kom slučaju on ličnim pečatom potvrđuje njihovu verodostojnost, to jest istovetnost sa originalima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *