Koje su osnovne karakteristike konsekutivnog prevođenja

Usmeno prevođenje podrazumeva angažovanje stručnjaka, koji će određeni sadržaj putem simultanog ili konsekutivnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata učiniti razumljivim osobi, kojoj nije maternji jezik ili ne poznaje jezik na kome se konkretni sadržaj izlaže.

 

Šta je to konsekutivno prevođenje?

 

Uopšteno govoreći, ova vrsta usmenog prevoda, a za koju će biti angažovani profesionalni prevodioci i sudski tumači, se smatra ujedno i najstarijom.

Jasno je da je u pitanju usluga usmenog prevoda, koja podrazumeva prenošenje dela po dela iznetog sadržaja. Jednostavno, osoba koja je zadužena za prevođenje stoji pored govornika i prisutnima prevodi to izlaganje po segmentima.

Potrebno je da stručnjaci, koji su specijalizovani za ovu vrstu usmenog prevoda, budu izuzetno dobro koncentrisani, a zatim i da odlično pamte i naravno da budu upoznati sa tematikom izlaganja.

 

Koje su prednosti konsekutivnog prevođenja nad simultanim?

 

Simultano prevođenje podrazumeva da je stručnjak u izdvojenoj kabini, te da koristi svu postojeću opremu i u istom trenutku dok govornik izlaže, on taj sadržaj prevodi na ciljani jezik. A do publike, odnosno učesnika u određenoj konferenciji ili nekom drugom događaju, taj sadržaj biva prenet uz korišćenje odgovarajuće opreme i to na prvom mestu slušalica.

Međutim, konsekutivno prevođenje sa engleskog na srpski ili u bilo kojoj drugoj jezičkoj kombinaciji ima mnogo više prednosti. Naime, u tom slučaju na prvom mestu nije uopšte potrebno da prevodilac i sudski tumač koriste bilo kakvu dodatnu opremu. Međutim, ova vrsta prevoda često može da bude okarakterisana i kao nešto zahtevnija, jer se od stručnjaka koji tu uslugu pruža očekuje da bude što sažetiji, ali i da odlično pamti ono što je govornik izložio.

U određenim slučajevima govornik može čak i celu celinu sadržaja da izgovori, pa tek onda da bude data mogućnost prevodiocu da smisao izrečenog prenese, odnosno da sve ono što je govornik naveo on sažme, ali je vrlo važno da u tom slučaju prenese suštinu izlaganja.

 

Ostale karakteristike konsekutivnog prevođenja

 

Zapravo je potpuno svejedno u kojoj jezičkoj kombinaciji je potrebno da bude izvršen konsekutivni prevod, jer je princip pružanja ove usluge potpuno isti.

Sve do 1945. godine je ovo ujedno bio i opšteprihvaćeni metod usmenog prevođenja. A te godine je u toku Nirnberškog procesa prvi put bilo korišćeno i simultano prevođenje, koje kasnije sve više zauzima primat.

Od stručnjaka, koji će vršiti konsekutivni prevod sa srpskog jezika na nemački ili u nekoj drugoj varijanti jezika se u svakom slučaju očekuje ne samo da bude koncentrisan i da vlada tehnikom ove vrste usmenog prevoda, već i da pre toga bude vrlo precizno upoznat sa izloženom tematikom. Iz tog razloga je praksa da sudski tumač i prevodilac stupe u kontakt sa organizatorima određenog događaja, odnosno sa licima koja će govoriti na konkretnom stranom jeziku. Upravo bi trebalo u tom slučaju od njih da dobije sve neophodne informacije o tome, koja će biti tematika izlaganja, jer će se tako na najbolji mogući način i pripremiti.

Vrlo je važno da za izvršenje te usluge budu angažovani profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji iza sebe imaju dovoljno iskustva, a kako bi ta usluga bila maksimalno profesionalno pružena.
Uzevši u obzir da na više od 35 lokacija u našoj zemlji postoje predstavništva Akademije Oxford, koja je specijalizovana za mnoge usluge, pa i za konsekutivni prevod sa francuskog na nemački i za bilo koju drugu kombinaciju jezika, to će klijenti u brojnim gradovima imati mogućnost da angažuju iskusne stručnjake, koji će navedeni tip usmenog prevoda u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji i da maksimalno profesionalno izvrše.

Zato svako ko bude angažovao ove stručnjake neće imati nikakvog razloga za zabrinutost, jer će sasvim sigurno oni ispoštovati sve zahteve i i izvršiti konkretnu uslugu u skladu sa pravilima struke. Dovoljno je da dobiju sve neophodne informacije od klijenta, a kako bi se na što bolji način pripremili i upoznali sa tematikom izlaganja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *