Samo malo vas deli od diplome za bilo koje zanimanje

Prilično je teško objasniti pripadnicima srednje ili starije generacije da je danas akcenat u obrazovanju stavljen na dodatnu edukaciju. Takođe, ne smatra se nimalo lakim poslom da objasnite nekome da je moguće izvršiti dokvalifikaciju ili proći program prekvalifikacije, odnosno stručno osposobljavanje za apsolutno bilo koje zanimanje, te da ćete na taj način steći diplomu koja […]

Više...