Kako se računa cena prevoda?

Pre nego što razjasnimo nedoumicu, koju imaju mnogi pojedinci, kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa srpskog na engleski ili nemački jezik, odnosno bilo koji drugi strani jezik ili u suprotnom smeru, moramo se osvrnuti na razliku između karaktera i reči. U principu broj karaktera na jednoj strani podrazumeva apsolutno sve što se na njoj nalazi, […]

Više...

Kako postati ovlašćeni sudski tumač

Jasno su definisani uslovi, koje ima obavezu svaki zainteresovani da ispoštuje u potpunosti, a ako želi da bude kvalifikovan kao sudski tumač, to jest sudski prevodilac. Međutim, odmah moramo napomenuti da pre svega, nadležno Ministarstvo, a u ovom slučaju Ministarstvo pravde raspisuje konkurs isključivo onda kada se za tim ukaže potreba. U principu, resorni Ministar […]

Više...