Sertifikat koji vam otvara mnoga vrata

Znate da koristite računar za sve ono zašto vam je potrebno, a onda konkurišete na neki oglas i od vas zahtevaju da im dostavite na uvid ECDL….

Sasvim logično onda, kao i većina ljudi, zapitate se šta se zapravo od vas traži, ejr zaista nema razloga da znate šta zapravo taj sertifikat dokazuje i u kom slučaju se izdaje. Međutim, ono što biste morali da znate jeste da posedovanje ECDL sertifikata (European Computer Driving Licence) u velikoj meri može da vam pomogne da pronađete bolji posao.

 

Šta je ECDL?

 

Najjednostavniji prevod bi bio Evropska kompjuterska vozačka dozvola, a u suštini je to dokument, kojim svaki pojedinac može da potvrdi da poseduje znanje o korišćenju određenog računarskog programa, a što je svakako pre toga provereno od strane ovlašćenog ECDL test centra.

Postoji više oblasti ili modula, odnosno celina, u okviru kojih se proverava znanje svakog pojedinačnog kandidata. A te oblasti se u principu dele na osnovne, odnosno standardne i napredne.

 

Kako steći ECDL sertifikat?

 

Da bi neko mogao da postane vlasnik ECDL sertifikata, potrebno je da kontaktira ovlašćeni ispitni centar, a u Srbiji je jedan od njih Akademija Oxford. Inače ta institucija posluje na više od 30 lokacija u celoj zemlji, tako da nije uopšte teško zainteresovanima da dođu do informacije kako funkcioniše postupak polaganja i šta je sve potrebno da kandidati pripreme.

U suštini moduli se odnose na poznavanje osnova korišćenja računara, dok je provera osnovnih znanja u vezi sa korišćenjem interneta predmet druge celine. Isto tako se proverava i u kojoj meri kandidat poznaje program za obradu teksta, odnosno program za tabelarne kalkulacije. Sem toga, jedan od modula se odnosi i na proveru poznavanja rada u programu za izradu prezentacija i rada sa bazama podataka.

Samim tim što postoji i više različitih tipova ECDL sertifikata, to je neophodno da se svaki pojedinačni polaznik o detaljima raspita u okviru pomenutog online ECDL ispitnog centra.

Isto tako moraju zainteresovani znati i to da postoji mogućnost pohađanja i pripremne nastave. Da ne bi bilo zabune, napominjemo da su vrhunski stručnjaci zaduženi da vode pripremnu obuku za polaganje ispita za sticanje ECDL sertifikata. Pobrinuće se i da omoguće svakom pojedinačnom polazniku da upozna gradivo na najjednostavniji mogući način, te da se tako i pripreme za polaganje specijalizovanog ispita i naravno postanu vlasnici ovog sertifikata.

Prilikom konkurisanja za posao u bilo kojoj uspešnoj kompaniji će se zahtevati od prijavljenih da ima dokaz o poznavanju korišćenja određenog računarskog programa, odnosno prvenstveno da mora posedovati Mali ili Veliki ECDL. Upravo zato se često i navodi da je u pitanju sertifikat koji vam otvara mnoga vrata, zato što ste posedovanjem tog dokumenta vi već u prednosti nad ostalim kandidatima, koji za isto radno mesto konkurišu, ali sticajem okolnosti ne poseduju određeni ECDL sertifikat.

Upravo iz tog razloga ne bi trebalo više da oklevate, već da se obratite nadležnima u najbližoj poslovnici pomenute institucije i informišite se o tome kako funkcioniše online polaganje za sticanje ECDL sertifikata.

Ukoliko, pak nemate zahtevani nivo znanja, preporuka je pripremna nastava, koju takođe Akademije Oxford organizuje, kako bi svakom zainteresovanom bila pružena prilika da se na najbolji način upozna sa zahtevima konkretnog ispita. Sve to će u velikoj meri pomoći kandidatu da relativno lako i položi konkretne ispite, kako bi zvanično stekao željeni sertifikat i time poboljšao i kvalitet svoje radne biografije, ali i šanse za pronalaženje zaposlenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *