Koje su osnovne karakteristike konsekutivnog prevođenja

Usmeno prevođenje podrazumeva angažovanje stručnjaka, koji će određeni sadržaj putem simultanog ili konsekutivnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata učiniti razumljivim osobi, kojoj nije maternji jezik ili ne poznaje jezik na kome se konkretni sadržaj izlaže.   Šta je to konsekutivno prevođenje?   Uopšteno govoreći, ova vrsta usmenog prevoda, a za koju će biti angažovani profesionalni […]

Više...

Da li cena kursa ima uticaja na kvalitet edukacije?

Uopšte nije čudno što su mnogi skloni da pomisle da ako neka obrazovna institucija nudi različite vrste edukacija po povoljnim cenama, onda to znači da pruža nekvalitetne usluge. Međutim, ako malo bolje razmislite, možete shvatiti da postoje brojne škole jezika i uopšteno obrazovne institucije, koje se zapravo trude da cene prilagode na prvom mestu trenutnoj […]

Više...

Zašto je stručno osposobljavanje preporučljivo?

Sada je sve mnogo jednostavnije u vezi sa sticanjem željenih kvalifikacija, jer sve više ljudi se odlučuje kako za stručno osposobljavanje, tako isto i za pristupanje programima dokvalifikacije i prekvalifikacije. Podrazumeva se da je svakako najbolja opcija odmah posle završene osnovne škole upisati željenu srednju školu i završiti je, te eventualno nastaviti školovanje ili u […]

Više...