Nastava stranog jezika – individualna ili u grupi

Sigurno je svako od nas imao prilike da čuje za onu čuvenu tvrdnju da je čovek bogat onoliko koliko se trudi da se u intelektualnom smislu razvija i uči. Posebno se ta tvrdnja pominje kada su u pitanju strani jezici, jer se sa opravdanim razlogom smatra da je čovek sve bogatiji što više jezika nauči.

Razlozi za ovakvu konstataciju jesu brojni, a prvenstveno se pominje razvoj mentalnih snaga, pošto je potrebno svakako “ pokrenuti moždane vijuge ” kako bi svaki pojedinac zaista savladao bilo koji strani jezik.

Međutim, nije dovoljno samo da želi da nauči neki jezik i da se on samostalno potrudi da to učini, već ima još mnogo drugih faktora koji u tom slučaju utiču na uspešnost.

Dakle, ako neko ima želju i volju da zaista nauči bilo koji strani jezik, te da može kasnije njime da se koristi i u pisanoj i u usmenoj formi, onda su specijalizovani kursevi i obuke stranih jezika najbolji izbor. Možda će sada neko reći da smatra da može potpuno samostalno da nauči željeni jezik, te da mu nije potrebno da ide na predavanja, a uz to i da plaća edukaciju. Naravno da je i on u pravu, ali samo iz lične perspektive. Niko ne kaže da nije moguće određeni strani jezik samostalno savladati, mada se ipak u tom slučaju dovodi u pitanje i kakav je kvalitet tog znanja, te u kojoj meri je ta osoba zaista u mogućnosti da u praksi primeni stečena znanja.

 

Zašto je bolje pohađati kurs stranog jezika, a ne učiti ga samostalno?

 

Da bi bilo ko mogao da dobije iskren i nadasve istinit odgovor na navedeno pitanje, moraće malo da razmisli o određenim aspektima. Naime, retko ko je u toj meri disciplinovan da može redovno da izdvoji vreme, kako bi samostalno izabrani jezik naučio.

A čak i ako neko to uspe da učini, onda je gotovo sigurno da će imati određenih poteškoća, što je i sasvim logično, uzevši u obzir da se sa tim jezikom prvi put i susreće. Upravo te i takve poteškoće će ga navesti ili da odustane ili da ne nauči odabrani jezik pravilno. Samim tim se sa pravom može i dovesti u pitanje kvalitet tako stečenog znanja, to jest njegova buduća primena u praksi, a bez obzira da li osoba treba da komunicira sa izvornim govornicima tog jezika usmeno ili u pisanoj formi. Ipak, u zavisnosti od jezika do jezika, to jest sa aspekta kompleksnosti gramatičkih pravila može da se dogodi da pojedinac relativno lako savlada usmenu formu komunikacije, što se zapravo i ne može smatrati znanjem tog jezika.

Međutim, sve se to menja kada pojedinac odluči da upiše specijalizovanu školu jezika, a u čijoj se ponudi nalaze obuke i kursevi stranih jezika. Stručnjaci koji su zaduženi da vode te edukacije će se potruditi da prenesu sva potrebna znanja na najjednostavniji način polaznicima, te se podrazumeva da će voditi računa kako o tome da polaznik savlada ortografiju, tako isto i o tome da nauči da govori određeni jezik. Zahvaljujući tome će njegovo znanje zaista biti potpuno. A to ustvari znači da će imati priliku da bez ikakvih smetnji koristi to znanje u praksi, nevezano za to da li je u pitanju pisana ili usmena komunikacija sa izvornim govornicima tog jezika.

 

Da li odabrati individualni pristup ili kurs stranog jezika u grupi?

 

Najpre od toga da li osoba, koja želi da savlada određeni jezik ima strpljenja da čeka početak nastave u grupi, ali i od toga da li je sramežljiva ili ne, kao i od finansijskih sredstava koja ima na raspolaganju će i da zavisi da li je bolja nastava u grupi ili individualni kurs i obuka engleskog jezika, nemačkog ili francuskog, odnosno bilo kog drugog, koji svakako Obrazovni centar Akademije Oxford ima u ponudi.

Da napomenemo odmah da je kvalitet edukacije u oba slučaja na izuzetno visokom nivou, ali da je za nijansu možda bolja opcija individualan pristup učenju konkretnog jezika.

Ipak, pomenuta škola stranih jezika inače ima praksu i da grupni tip edukacije organizuje za manji broj polaznika, a sve primarno zbog održavanja kvaliteta edukacije. U tom smislu je svakako i to dobra opcija, ali isključivo za one osobe koje nemaju problem da uče u društvu.

Praktično rečeno, jedini nedostatak koji ima individualni tip nastave, a ako se to uopšte i može okarakterisati kao nedostatak, se odnosi na finansijski aspekt. Naime, individualne obuke i kursevi stranih jezika svakako koštaju više nego grupni tip nastave.

A kao nedostatak nastave u grupi se navodi činjenica da je potrebno prvo da u okviru same poslovnice pomenute škole jezika treba prijavu dovoljan broj osoba da izvrše, kako bi zvanično bila formirana grupa. Međutim, samim tim što su u pitanju manje grupe lica, a koje broje od četvoro do osmoro njih, to je i vrlo verovatno da prijavljeni neće baš dugo čekati dok se grupa ne oformi.

Ma koju opciju od ponuđenih da odabere, kandidat će bez ikakve sumnje imati mogućnost da uči od najboljih profesora, te da savlada u potpunosti određeni jezika ili na osnovnom ili na nekom od viših nivoa znanja. A kasnije će biti u prilici i da ta znanja primenjuje u komunikaciji sa izvornim govornicima, što će mu dodatno pomoći da usavrši znanja koja je tokom edukacije stekao.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *