Šta su administrativni kursevi?

Prema opšteprihvaćenom mišljenju, pojam administracija se koristi u različitim životnim segmentima, a obično označava vođenje ili upravljanje.

Smatra se da ovaj termin vodi poreklo iz latinskog jezika, a slobodno se prevodi kao davanje, odnosno pružanje usluga i saveta. Obično se u našem jeziku pojam administracija koristi za poslovanje, a sve češće ovaj termin ima primenu i u oblasti informacionih tehnologija.

 

Šta su administrativni kursevi?

 

U principu, sve što ima veze sa papirologijom se može svrstati u administraciju, tako da su administrativni kursevi i obuke prvenstveno oni koji su za taj segment vezani.

Da bismo pojasnili sve ovo, navešćemo da su obuka i kurs za poslovnog sekretara ili poslovnog asistenta, te seminar za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini edukacije, koje se smatraju administrativnim. U tu grupu spada i knjigovodstvena obuka i kurs, potom edukacije za daktilografa ili računovođu, a svako ko želi da se upozna sa umećem slepog kucanja će, isto tako pohađati administrativnu obuku.

Ukoliko pojedinci žele da se upoznaju sa načinom vođenja poslovnih knjiga ili da postanu zvanično sertifikovani službenici javne nabavke, njima su takođe na raspolaganju administrativni kursevi i obuke, koje širom Srbije u više od 20 poslovnica organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford, a u skladu sa propisanim nastavnim programom.

A ono što je posebno zanimljivo napomenuti jeste da administrativna obuka i kurs sve više ima veze sa informacionim tehnologijama, odnosno sa internetom i zanimanjima koja imaju veze sa tom oblašću. Iz tog razloga, pored već pomenutih edukacija, u administrativne se može svrstati i obuka i kurs pisanja za web, odnosno seminar pisanja za blog, jer to sve ima veze sa oblašću koja je poznata kao administracija.

U domenu informacionih tehnologija su sve više zastupljeni obrazovni profili, koji u svom nazivu sadrže i pojam administrator ili administracija. Tako, na primer postoji zanimanje mrežni ili IT administrator, kao i IT sistem administrator, a u čiji opis posla spada održavanje, odnosno upravljanje konkretnom mrežom ili IT sistemom.

Skraćenica admin je sve više prisutna na društvenim mrežama, a u pitanju je administrator grupe ili stranice, u većini slučajeva ili, pak administrator internet foruma. Ovlašćenja te osobe su, u principu najšira, jer je administrator konkretne stranice na društvenoj mreži, recimo zadužen da njome upravlja, te ima dozvolu da dodaje sadržaj, ali i da vodi računa o komunikaciji sa pratiocima, odnosno članovima neke grupe ili foruma.

Uopšteno rečeno, za poslove administratora na društvenim mrežama se ne zahteva nikakvo posebno predznanje, dok ako neko želi da postane sistem administrator, na primer, od slučaja do slučaja se mogu zahtevati posebni sertifikati od strane nadležnih.

A što se tiče pomenutih administrativnih zanimanja, za njihovo obavljanje je potrebno posedovati određene kvalifikacije, a svi administrativni kursevi i obuke koje pomenuta institucija organizuje, omogućuju polaznicima da steknu dodatna znanja u konkretnoj oblasti. Samim tim što će dobiti diplomu za određeno zanimanje, a nakon što završi sa pohađanjem edukacije, kandidati će imati mogućnost i da apliciraju za posao u struci, te će tako sasvim sigurno biti u prednosti nad ostalima, koji nisu imali prilike da konkretnu administrativnu obuku pohađaju, pa samim tim nisu ni stekli dovoljno znanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *