U kojim situacijama se primenjuje šapatno prevođenje

Prilikom gostovanja ljudi iz inostranstva je svakako potrebno da im bude omogućena nesmetana komunikacija. Tim pre ukoliko oni uzimaju učešće u okviru neke konferencije ili bilo kog drugog događaja, odnosno ako imaju prilike da se susreću sa zvaničnicima naše zemlje. Isto tako će usmeno prevođenje sa engleskog jezika na srpski ili u suprotnom smeru, odnosno u bilo kojoj drugoj kombinaciji jezika da bude izvršeno i prilikom venčanja, ali i u svakoj drugoj situaciji kada to klijent bude zahtevao.

Naročito moramo napomenuti da bez obzira u koju kombinaciji da treba da bude izvršen usmeni prevod, gotovo je sigurno da Akademija Oxford tu uslugu može klijentima da obezbedi. Pod tim mislimo najpre na usmeno prevođenje sa srpskog jezika na nemački i engleski, ali i na bilo koji drugi svetski jezik. Isto tako se podrazumeva i da će profesionalni prevodioci i sudski tumači odgovoriti na zahteve svih onih ljudi, kojima je usluga usmenog prevođenja neophodna ne samo sa stranog jezika na srpski, nego i sa bilo kog stranog jezika na bilo koji strani.

Iz tog razloga ističemo da klijenti zaista ne treba da budu zabrinuti, jer će se sudski tumač i prevodilac sigurno pobrinuti da zahtevanu uslugu pruže maksimalno kvalitetno.

A pored konsekutivnog i simultanog prevoda, u određenim slučajevima može da bude izvršeno i takozvano šapatno prevođenje.

 

Koje su osnovne karakteristike prevoda uz pomoć šapata ?

 

Radi se o vrlo posebnoj vrsti usluge, jer ona nije naročito uobičajena. Naime, mnogo češće se vrše konsekutivni i simultani prevodi sa francuskog jezika na engleski ili u bilo kojoj drugoj kombinaciji. Međutim, ipak ima slučajeva kada je potrebno da bude primenjena upravo navedena vrsta usmenog prevoda.

Sasvim je jasno na šta se tačno misli, ali treba istaći da ta usluga podrazumeva prisustvo najviše četvoro ljudi. Naime, da bi prevod uz pomoć šapata sa srpskog jezika na ruski ili koji drugi strani jezik, u svakoj kombinaciji bio profesionalno izvršen, ograničava se broj osoba, za koje se ta usluga primenjuje.

Dakle, isključivo prevodilac i sudski tumač, koji su visokokvalifikovani i iskusni mogu da nude tu uslugu, zato što nivo njihove koncentracije mora biti na jako visokom nivou u tom slučaju. Baš zato je nepisano pravilo da najviše dva, eventualno tri sata jedna osoba može da vrši prevod uz pomoć šapata. Razlog za to je vezan za princip vršenja te usluge, jer to ustvari znači da sve vreme dok govornik izlaže, konkretni stručnjak treba i da prevodi sve to. Donekle u tom smislu ova vrsta prevoda podseća na simultani, s tim što smo neophodnu opremu stručnjak tada ne koristi.

Naravno da ova vrsta prevode ima određene nedostatke, ali ipak u nekim situacijama može da bude bolja opcija nego konsekutivni ili simultani prevod u datoj jezičkoj kombinaciji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *