ASP.NET Web Development

OSNOVNI KURS ASP.NET WEB DEVELOPMENTA

Web dizajn / development, sva neophodna znanja i veštine za izradu ASP.NET sajtova od nule do pokretanja na serveru.

Javite se za sastanak u našim prostorijama za razgovor i prezentaciju kursa nakon kojeg možete odlučiti da li ćete ga pohađati.

U prvi kurs su uključene lekcije iz web developmenta potrebne da bi polaznik mogao samostalno da počne da se bavi izradom web sajtova i da nauči da napravi sajt od nule i pokrene ga. Ideja vodilja za pokretanje ovakvog kursa sa tačno ovim lekcijama je bila praktičnost, polaznik prvog kursa će naučiti sve što mu je potrebno za pravljenje internet sajtova. Kurs obuhvata teoriju i vežbe koje podrazumevaju izradu komponenata web sajtova. Za razliku od sličnih kurseva koji postoje u ponudi, ovaj kurs je obogaćen znanjima iz prakse, koja se uglavnom ne daju na kursevima. Većina škola slične kurseve koncipira kao zbir najvažnijih lekcija iz ogromnog polja web developmenta ( od kojih je svaka samo uvođenje u datu oblast ) koje nisu međusobno povezane tako da čine jednu celinu za profesionalni rad. Ovde su često uključene oblasti koje su specifične za bavljenje određenom granom ove delatnosti i za većinu onih koji žele da počnu da se bave izradom sajtova predstavljaju višak nabacanog znanja za sam početak koji otežava uopšte ulazak u posao. Nije isto praviti internet sajtove i raditi na primer kao web programer na softveru u banci. Zbog toga smo veliku oblast web developmenta podelili na dve oblasti, dva nivoa težine, jer nam je iskustvo pokazalo da je ovo najpraktičniji i najrealniji pristup. Posledica prakse loših kurseva je nepovezanost oblasti u celinu "od nule do implementacije" tako da polaznik mora posle kursa mnogo sam da uči od iskusnijih programera i preko interneta da bi sklopio celu sliku i "ispekao zanat". U ovom kursu rukovodili smo se time da polaznika lišimo kasnijeg lutanja i damo mu sve što je potrebno da bi počeo da se bavi ovim poslom i pravi, dizajnira, optimizuje, postavlja na server i pokreće internet sajtove. Sa završetkom prvog kursa možete računati da ćete moći da pokrenete privatnu firmu za izradu sajtova. U nastavu su uključene lekcije sa minimumom C# jezika , nešto što je neophodno za ovaj nivo i konkretan rad npr. prenošenje podataka sa strane na stranu, izrada kontakt stranice za slanje e-mailova i slično. Na prvom kursu se ne rade .Net sajtovi s bazama podataka. Sajtovi bez baze podataka koje firme naručuju čine najmanje 90% sajtova i ovo je podatak iz prakse. Ko bude želeo da pravi kompleksne dinamičke sajtove sa bazom podataka ima priliku da posle prvog kursa nastavi sa drugim. U drugom kursu se radi napredno C# programiranje. Svaki polaznik ima obezbeđen računar i potrebne programe-alate za rad.TESTOVI


Na kraju kursa polaznik će razumeti principe .Net tehnologije, objektno orjentisanog programiranja, poznavaće organizaciju fajlova, korišćenje klasa, kontrola, osnove HTML i .css jezika. Znaće da uradi osnovnu SEO optimizaciju sajta. Znaće da postavi sajt na server i izvrši sva potrebna podešavanja servera i domena kako bi sajt počeo s radom. Bonus koji je dodat u ovaj kurs su osnove izrade Wordpress sajtova, pošto je ovo moćna tehnologija, sa CMS-om koja se može relativno lako savladati i može značajno da upotpuni ponudu jednog web developera.

Svaki polaznik dobija štampanu skriptu, vežbe su u elektronskom obliku. Na kraju kursa, za proveru i lično uvežbavanje polaznika radi se završni rad - web sajt, koji se donosi na pregled. U toku kursa moguće su konsultacije s predavačem i izvan časova.

Svima koji korektno, s pažnjom i trudom isprate kurs možemo garantovati uspeh. Polaznici na kraju oba kursa dobijaju sertifikat.

Predavači imaju iskustva u web developmentu od preko 10 godina. Poznajemo praksu sličnih kurseva web developmenta jer smo i sami prošli neke od njih i znamo šta im nedostaje, pa smo se upravo potrudili da te nedostatke prevaziđemo u ovom kursu.

Oblasti koje se obrađuju u prvom kursu su sledeće:

 1. Uloga web servera i komponente web aplikacije, statičke i dinamičke web strane, uloga brauzera, HTTP.
 2. Tipovi fajlova u ASP.NET-u, web forme, dizajn web strane.
 3. Ciklus rada web aplikacije, web serverske kontrole, event handler, ViewState , ASP.NET kontrole.
 4. Query string i objekti Request i Response.
 5. Master strana, CheckBox, MultiView, Panel, RadioButton, Table, File Upload, Wizard, Check Box List, Radio Button List.
 6. CSS jezik ( Cascading Style Sheets ).
 7. Teme.
 8. Server objekti, Response, Request, Menu , navigacija web sajta, Site Maps, Tree View.
 9. Kontakt strana - slanje meilova sa sajta, izrada strane pomoću C# koda, klase itd. Osnove grafičke obrade slika potrebnih za izradu sajta za slajder, banere, logoe, favicon .itd )
 10. Optimizacija sajta ( SEO ), internet marketing, Google Analytics i Google Adwords, socijalne mreže, kampanje i grupe.
 11. Postavljanje sajta na server ( kopiranje pomoću FTP klijentskog programa, rad sa domenima, korišćenje korisničke podrška. Rad sa pre-dizajniranim temama za .NET sajtove.
 12. Wordpress, izrada sajta ( pravljenje strana i postova, dizajn, SEO, plaginovi ).
 13. Pregled završnog rada za sertifikat.

Devet puta po dva sata, pet nedelja ukupno. Možete se prijaviti za grupni i individualni kurs ( jedan na jedan, viši kvalitet nastave ).

Javite se za sastanak u našim prostorijama za razgovor i prezentaciju kursa nakon kojeg možete odlučiti da li ćete ga pohađati.

Cene:

Pohađanje kursa u grupi: 24,000 RSD.

Pohađanje kursa individualno: 42,000 RSD.

Dinamika nastave:

Pohađanje kursa u grupi: Ukupno vreme trajanja kursa 21 sat ( 28 školskih časova ), sedam dolazaka po tri sata (dva puta nedeljno). Šest termina su predavanja a sedmi je pregled rada ( web sajta ) za sertifikat.

Pohađanje kursa individualno: Ukupno vreme trajanja kursa 18 sati ( 24 školska časa ), šest puta po tri sata ( dva puta nedeljno ). Pet termina su predavanja a šesti je pregled rada ( web sajta ) za sertifikat.KURS - NAPREDNI KURS ASP.NET DEVELOPMENTA ( jezik C# i baze podataka )

ASP.NET programiranje web aplikacija u jeziku C# i rad s MS SQL bazama podataka. Sve potrebno za profesionalno bavljenje C# ASP.NET programiranjem složenih web aplikacija.

Javite se za sastanak u našim prostorijama za razgovor i prezentaciju kursa nakon kojeg možete odlučiti da li ćete ga pohađati.

Prednost učenja ASP.NET web developmenta je u tome što polaznik uči elemente koji postoje I kod desktop-Windows aplikacija, pa kasnije samostalno može ući i u ovu oblast I postati programer I za web I za desktop aplikacije. Zajednički elementi su npr. programski jezik C#, principi objektno orjentisanog programiranja, vrste fajlova i njihova organizacija, rad sa klasama, rad sa kontrolama, rad s bazom podataka i drugo i to sve u alatu Visual Studio. Pohađanje drugog kursa podrazumeva da je polaznik prethodno završio prvi. U drugi napredni kurs uključene su oblasti za ozbiljno bavljenje web programiranjem i izradom složenih web aplikacija. Programski jezik koji se uči u okviru .Net tehnologije je C#. Uči se pravljenje web aplikacija koje rade nad bazama podataka, pomoću upita, posebnih kontrola, uskladištenih procedura itd.Na kraju kursa polaznik je obučen da pravi složene web aplikacije koje rade nad bazama podataka i pomoću kojih će umeti da vrši izmene u bazama podataka ili prikazuje njihov sadržaj u vidu filterisanih izveštaja i tabela u web aplikaciji. Može se reći da su ovo funkcije koje čine srž rada svih složenijih web aplikacija ( portali za nekretnine, automobile, internet prodaju, oglase, socijalne mreže, svi sajtovi koji podrazumevaju interakciju posetilaca sajta, njihov unos podataka, izbor ponuđenih opcija i sl. ).

Ako se bude trudio i savladao gradivo, nakon kursa polaznik će biti obučen da aplicira za posao u bilo kojoj firmi u kojoj je potrebno web programiranje na najvišem nivou ili za samostalnu izradu najsloženijih web aplikacija koje rade nad bazama podataka.

Polaznici dobijaju štampanu skriptu. Na času se rade vežbe koje se dobijaju u elektronskom obliku. Polaznik na kraju radi web aplikaciju za sertifikat, koju donosi na pregled. Ukoliko ispratite kurs s trudom i pažnjom, uspeh možemo garantovati. Na kraju kursa nakon pregleda projektnog zadatka polaznici dobijaju sertifikat. Predavači imaju iskustvo u izradi web aplikacija od preko 10 godina. U toku kursa moguće su konsultacije s predavačem i izvan časova.

Javite se za sastanak u našim prostorijama za razgovor i prezentaciju kursa nakon kojeg možete odlučiti da li ćete ga pohađati.

Na naprednom kursu obrađuju se sledeće oblasti:

 1. Validacija na strani klijenta i strani servera. Korisnički ulaz ( logovanje - klijentska validacija ).
 2. Cookies - održavanje stanja na serveru i klijentu.
 3. View State - održavanje stanja.
 4. Funkcija Global.asax fajla.
 5. Sesije ( Sessions ).
 6. Korisničke kontrole.
 7. Klasa DbConnection - metode, događaji i svojstva. Konektovani scenario. Connection objekat. Autentifikacija. Funkcija web.config fajla.
 8. Konektovani scenario, ADO.NET klase. Komande nad bazom podataka. Command objekat. INSERT, UPDATE i DELETE komande. Objekat DataReader.
 9. Stored ( uskladištene ) procedure i parametarski upiti.
 10. Korisničke kontrole - upotreba kontrola za validaciju.
 11. Diskonektovano okruženje. Konekcioni string. Klasa SqlDataAdapter. Objekat DataSet. Iščitavanje podataka.
 12. Korišćenje GridView kontrole.
 13. Poziv uskladištene procedure.
 14. Kontrole za logovanje.
 15. Ajax.
 16. Izrada složenog sajta, portala.
 17. Izrada foruma.
 18. Izrada web shopa - prodavnice.
 19. Izrada projekta - web aplikacije za sertifikat.

Cene:

Pohađanje kursa u grupi: 15,000 RSD.

Pohađanje kursa individualno: 23,000 RSD.

Dinamika nastave:

Pohađanje kursa u grupi: 30 sati ukupno ( 40 školskih časova ), 10 dolazaka - dva puta po tri sata nedeljno. Devet termina su predavanja, deseti je pregled projekta - web aplikacije za sertifikat.

Pohađanje kursa individualno: 27 sati ukupno ( 36 školskih časova ), 9 dolazaka - dva puta po tri sata nedeljno. Osam termina su predavanja, deveti je pregled projekta - web aplikacije za sertifikat.


Spisak gradova za kurs za asp net web development

Česta pitanja za kurseve računara
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!