Međunarodni ispiti


Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik

Swedex | Međunarodni ispit za švedski jezik | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxford

Švedski jezik godinama unazad slovi za jedan od najpopularnijih jezika, kako zbog daljeg obrazovanja, traženja posla i odlaska u Švedsku tragajući za novim životom, tako i zbog same atraktivnosti i popularnosti ovog skandinavskog jezika.

Swedex - priprema i polaganje >>>

Cambridge English - međunarodni ispiti engleskog jezika

Cambridge English

Cambridge English - polaganje ispita u skladu sa priznatim nivoima poznavanja engleskog jezika, poslovni i akademski ispiti, ispiti za migrante, međunarodno priznati sertifikati.

Cambridge English - priprema i polaganje >>>

YLE Starters Kembridž ispit

YLE Starters

U okviru redovnih ispitivanja koje Kembridž univerzitet sprovodi širom sveta već dugi niz godina, a koji su se svojim kvalitetom i zastupljenošću na globalnom nivou izdvojili kao najbolji među najboljima, postoje i ispiti koji su specijalno namenjeni proveri nivoa znanja engleskog jezika za kandidate uzrasta od 7 do 12 godina.

YLE Starters - priprema za polaganje >>>

YLE Movers Kembridž ispit

YLE Movers

Kembridž ispit koji je namenjen kandidatima uzrasta između 9 i 10 godina je YLE Movers (Cambridge English: Young Learners).

YLE Movers - priprema za polaganje >>>

YLE Flyers Kembridž ispit

YLE Flyers

Najviši nivo za najmlađe kandidate koji imaju želju da steknu Kembridž sertifikat, kao jedan od najprestižnijih svetskih sertifikata o nivou poznavanja engleskog jezika, nosi naziv YLE Flyers (Cambridge English: Young Learners) i podrazumeva da kandidati koji ga polažu imaju između 10 i 12 godina.

YLE Flyers - priprema za polaganje >>>

KET i KET for Schools Kembridž ispiti - Cambridge English: Key / for Schools

KET i KET for Schools Kembridž ispiti - Cambridge English: Key / for Schools

KET je početni nivo Kembridž ispita i pripada nivou A2 Saveta Evrope (CEFR). Ovim ispitom se testira znanje engleskog jezika koje je neophodno u svakodnevnim situacijama na osnovnom nivou.

KET i KET for Schools - Cambridge English: Key - priprema za polaganje >>>

PET i PET for Schools Kembridž ispiti - Cambridge English: Preliminary / for Schools

PET i PET for Schools Kembridž ispiti - Cambridge English: Preliminary / for Schools

PET (Preliminary English Test) je srednji nivo Kembridž ispita i pripada nivou B1 Saveta Evrope (CEFR). Od kandidata se očekuje da samostalno koristi engleski jezik u svakodnevnim situacijama.

PET i PET for Schools - Cambridge English: Preliminary - priprema za polaganje >>>

FCE i FCE for Schools Kembridž ispit - Cambridge English: First / for Schools

FCE i FCE for Schools Kembridž ispit - Cambridge English: First / for Schools

FCE (First Certificate in English) je viši srednji nivo Kembridž ispita i pripada nivou B2 Saveta Evrope (CEFR).

FCE i FCE for Schools Kembridž ispit - Cambridge English: First - priprema za polaganje >>>

CAE Kembridž ispit - Cambridge English: Advanced

CAE Kembridž ispit - Cambridge English: Advanced

CAE (Certificate in Advanced English) je prvi viši nivo Kembridž ispita i pripada nivou C1 Saveta Evrope (CEFR). Kandidat koristi jezik samostalno i samouvereno u svakodnevnim situacijama na poslu, u društvu, itd.

CAE - Cambridge English: Advanced - priprema za polaganje >>>

CPE Kembridž ispit - Cambridge English: Proficiency

CPE Kembridž ispit - Cambridge English: Proficiency

Sertifikat za Cambridge English: Proficiency koji stiču kandidati nakon uspešnog polaganja CPE ispita je najprestižniji među svim Kembridž sertifikatima, jer pokazuje da je osoba stekla znanja engleskog na C2 nivou.

CPE - Cambridge English: Proficiency - priprema za polaganje >>>

BEC Preliminary Kembridž ispit - Cambridge English: Business Preliminary

BEC Preliminary Kembridž ispit - Cambridge English: Business Preliminary

Prvi u nizu ispita kojim se stiče Kembridž sertifikat o nivou poznavanja engleskog jezika u poslovnom smislu je BEC Preliminary (Cambridge English: Business Preliminary). On je ekvivalentan nivou B1 prema pravilima koja daje Zajednički evropski referentni okvir za jezike.

BEC Preliminary - Cambridge English: Business Preliminary - priprema za polaganje >>>

BEC Vantage Kembridž ispit - Cambridge English: Business Vantage

BEC Vantage Kembridž ispit - Cambridge English: Business Vantage

Polaganjem BEC Vantage Kembridž ispita (Cambridge English: Business Vantage) kandidat stiče međunarodno priznat sertifikat o poznavanju engleskog jezika u poslovnoj sferi na nivou B2 prema smernicama koje daje CEFR.

BEC Vantage - Cambridge English: Business Vantage - priprema za polaganje >>>

BEC Higher Kembridž ispit - Cambridge English: Business Higher

BEC Higher Kembridž ispit - Cambridge English: Business Higher

Među sertifikatima koji se odnose na primenu engleskog jezika u poslovnom svetu najviši je BEC Higher (Cambridge English: Business Higher), koji je ekvivalentan nivou C1, a prema smernicama koje pruža CEFR (Common European Framework od Reference for Languages).

BEC Higher - Cambridge English: Business Higher - priprema za polaganje >>>

TKT Kembridž ispit - Teaching Knowledge Test

TKT Kembridž ispit - Teaching Knowledge Test

Specijalistički Kembridž ispit koji je namenjen usavršavanju nastavnika engleskog jezika se bitno razlikuje od ostalih ispita. Naime, TKT Kembridž ispit (Teaching Knowledge Test) se zapravo sastoji od različitih modula, a kandidati imaju mogućnost da polažu svaki od njih odvojeno.

TKT - Teaching Knowledge Test - priprema za polaganje >>>

CILS ispit - međunarodni sertifikat italijanskog jezika

Cils sertifikat | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

CILS - provera znanja jezika za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju italijanskog jezika kao stranog, pripremna nastava se preporučuje za polaganje viših nivoa ispita.

CILS - priprema za polaganje >>>

DELE ispit - međunarodni sertifikat španskog jezika

DELE - polaganje testova | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

DELE - polaganje testova za sticanje međunarodno priznate diplome o poznavanju španskog kao stranog jezika, ispiti se razlikuju u zavisnosti od nivoa znanja jezika.

DELE - priprema za polaganje >>>

DELF i DALF - međunarodni ispit francuskog jezika

DELF i DALF ispiti | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

DELF i DALF ispiti - u zavisnosti od nivoa poznavanja francuskog jezika kandidat polaže delf ili dalf ispit, postoje ispiti za proveru znanja primereni za različite starosne dobi kandidata, pripremna obuka je obavezna za dalf ispite.

DELF i DALF - priprema za polaganje >>>

IELTS ispit - međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika

IELTS - international english language testing system | Međunarodni ispit za engleski jezik | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

IELTS - international english language testing system, međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika, opšti i akademski test za dobijanje radne i boravišne vize ili studiranje u inostranstvu.

IELTS - priprema za polaganje >>>

LCCI - ispiti londonske privredne komore engleskog jezika

LCCI - ispiti londonske privredne | Međunarodni ispit za engleski jezik | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

LCCI - ispiti londonske privredne komore za proveru znanja u određenim sferama su ekvivalent ispitima univerziteta kembridž, mogućnost polaganja ispita online, ispiti za učenike, studente, zaposlene i profesore.

LCCI - priprema za polaganje >>>

ÖSD ispit - austrijska jezička diploma

ÖSD - austrijska jezička diploma | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

ÖSD - austrijska jezička diploma, poznavanje opšteg i poslovnog nemačkog jezika, 6 nivoa poznavavanja jezika, savetuje se pripremna nastava.

ÖSD - priprema za polaganje >>>

TCF i TEF - ispit francuskog jezika

TCF i TEF - test znanja francuskog jezika | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

TCF i TEF - test znanja francuskog jezika i test provere znanja francuskog jezika namenjen je svima koji žele da utvrde stepen poznavanja ovog jezika ili žele da se isele u francusku, studiraju na tamošnjim univerzitetima, emigriraju, uobičajenih šest nivoa poznavanja jezika.

TCF i TEF - priprema za polaganje >>>

TestDaF - ispit nemačkog jezika jezika

TestDaF - prvenstveno namenjeno studentima | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

TestDaF - prvenstveno namenjeno studentima, tokom ispita se proverava poznavanje čitanja, razumevanja govora, pismenog i usmenog izražavanja kandidata.

TestDaF - priprema za polaganje >>>

TOEFL - ispit engleskog jezika

TOEFL - testiranje engleskog jezika kao stranog | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

TOEFL - testiranje engleskog jezika kao stranog, polaganje putem interneta, visok nivo znanja engleskog jezika je uslov za uspešno polaganje toefl ispita, pripremna nastava za toefl.

TOEFL - priprema za polaganje >>>

TOEIC - ispit engleskog jezika

TOEIC - test engleskog jezika za međunarodne komunikacije | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

TOEIC - test engleskog jezika za međunarodne komunikacije, poslovni engleski, međunarodno priznat sertifikat po uspešno položenom testu.

TOEIC - priprema za polaganje >>>

Zertifikat Deutsch (ZD) - ispit nemačkog jezika

Zertifikat Deutsch (ZD) - test engleskog jezika za međunarodne komunikacije | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Zertifikat Deutsch (ZD) - najčešće korišćen sertifikat o poznavanju nemačkog jezika namenjen osobama kojima ovaj jezik nije maternji, nivo b 1 i b 2 su najviše u upotrebi, preporučuje se adekvatna pripremna obuka za uspešno polaganje ispita.

Zertifikat Deutsch (ZD) - priprema za polaganje >>>

Al - Arabiyya - ispit arapskog jezika

Al - Arabiyya - test arapskog jezika | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Iako postoje i drugi testovi za proveru znanja arapskog jezika za kandidate kojima to nije maternji jezik, Al - Arabiyya - Test se najčešće polaže širom sveta i smatra se prvim testom koji je usklađen sa pravilima CEFR - a, a odnosi se na proveru znanja ovog jezika.

Al - Arabiyya - priprema za polaganje >>>

ALTE - Albanski - ispit albanskog jezika

ALTE - Albanski - test albanskog jezika | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

U skladu sa ALTE programom Evropske Unije (The Association of Language Testers in Europe), odnosno Udruženja za proveru znanja jezika u Evropi od 2009. godine Centar za obrazovanje, testiranje i sertifikaciju (The Education, testing and certification centre) ili skraćeno ETCC je počeo sa testiranjem znanja albanskog jezika kao stranog jezika.

ALTE - Albanski - priprema za polaganje >>>

Hrvatski jezik - međunarodni ispit

Hrvatski kao strani jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages) se sprovodi i provera nivoa znanja hrvatskog jezika za sve kandidate kojima on nije maternji. To, zapravo znači da je ukupno 6 nivoa znanja ovog jezika i to od A 1 i A 2 kao početnih, preko B 1 i B 2 kao srednjih, pa do C 1 i C 2 kao naprednih nivoa znanja ovog jezika.

Hrvatski jezik - priprema za polaganje >>>

Bugarski jezik - međunarodni ispit

Bugarski kao strani jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Polaganje ispita za proveru znanja bugarskog jezika je namenjeno svim kandidatima kojima ovo nije maternji jezik, a koji imaju potrebu za sticanjem sertifikata.

Bugarski jezik - priprema za polaganje >>>

Mađarski jezik - međunarodni ispit

Mađarski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Mađarski jezik - postoje 4 nivoa znanja mađarskog kao stranog jezika, ispiti su usklađeni sa pravilima cefra.

Mađarski jezik - priprema za polaganje >>>

Kineski jezik - međunarodni ispit

Kineski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Kineski jezik - postoje dve vrste ispita kineskog jezika za strance, a obe su u skladu sa pravilima cefra.

Kineski jezik - priprema za polaganje >>>

Slovenački jezik - međunarodni ispit

Slovenački jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Slovenački jezik - usklađen sa pravilima cefra i alte stim da praktično postoji tri osnovna nivoa znanja.

Slovenački jezik - priprema za polaganje >>>

Japanski jezik - međunarodni ispit

Japanski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Japanski jezik - jedinstven sistem nivoa za proveru znanja japanskog jezika za kandidate kojima on nije maternji.

Japanski jezik - priprema za polaganje >>>

Norveški jezik - međunarodni ispit

Norveški jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Norveški jezik - postoje tri ispita za sticanje međunarodnog sertifikata o poznavanju norveškog jezika za strance, savetuje se pripremna nastava.

Norveški jezik - priprema za polaganje >>>

Portugalski jezik - međunarodni ispit

Portugalski kao strani jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Portugalski jezik - provera poznavanja portugalskog jezika, sertifikati i diplome koji su priznati na međunarodnom nivou.

Portugalski kao strani jezik - priprema za polaganje >>>

Ukrajinski jezik - međunarodni ispit

Ukrajinski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Ukrajinski jezik - toufl ispiti za proveru nivoa znanja ukrajinskog jezika kao stranog se sprovode prema pravilima cefra.

Ukrajinski jezik - priprema za polaganje >>>

Srpski jezik - međunarodni ispit

Srpski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Sertifikat o poznavanju srpskog kao stranog jezika - nacionalni sertifikat o poznavanju srpskog jezika je zasnovan na pravilima cefra.

Srpski jezik - priprema za polaganje >>>

Češki jezik - međunarodni ispit

Češki jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Česki kao strani jezik - CCE je u skladu sa pravilima cefra, 5 nivoa poznavanja češkog jezika.

Češki jezik - priprema za polaganje >>>

Danski jezik - međunarodni ispit

Danski jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Danski jezik za strance - postoje ukupno 4 ispita čijim se uspešnim polaganjem stiču međunarodno priznati sertifikati.

Danski jezik - priprema za polaganje >>>

Turski jezik - međunarodni ispit

Turski jezik | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

UTT - testiranje o nivou znanja turskog jezika za sve kandidate kojima ovo nije maternji jezik, pet nivoa poznavanja turskog.

Turski jezik - priprema za polaganje >>>

Međunarodni ispit na teritoriji Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine


Međunarodni ispit za engleski jezik | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje