Kursevi nege lepote

Iako su danas dostupni novi video tutorijali na internetu, koji nude posebno pripadnicama mlađe populacije mogućnost da se upoznaju sa svim lepotama šminkanja, ipak to se ne može smatrati dovoljnim.

Kurs i obuka za frizera predviđen je za sve polaznike koji imaju želju da se bave ovim zanimanjem na pravi profesionalan način. Jer, frizer je profesija u kojoj nikada nije dovoljno edukacije i nadgradnja znanja je potrebna tokom celog radnog veka. Samim tim, što je uz nove trendove potebno pratiti svaki nov metod rada, koji uključuje stalne seminare i stalno ulaganje u sebe.

Briga o noktima kao i briga o rukama i stopalima nije samo estetska potreba, već je deo higijene čovekovog tela. Ono kroz šta vas pohađanje kursa u našoj školi vodi jeste nega ruku i stopala, i estetsko sređivanje noktiju.

Kurs i obuka za kozmetičara na Akademiji Oxford poseban je vid edukacije za jednu od predviđenih edukacija kurseva nege lepote. Na profesionalan i primeren način obezbedili smo svima koji su zainteresovani za ovaj specifičan zanat da ga nauče i savladaju na najbolji i najpristupačniji način, kako bi bili u mogućnosti da savladavanjem svih predviđenih tehnika brže i lakše dođu do posla.

Kurs i obuka za kozmetiku lica na Akademiji Oxford predviđen je kurs za sve polaznike koji imaju želju da se profesionalno osposobe za jednu od oblasti kozmetičara. Ovo je poseban deo kome je posvećena pažnja na jedan specifičan i poseban način i, kao takav, kurs iziskuje mnogo ljubavi, nežnosti, ali pre svega poznavanje ovog posla.

Kurs i obuka za masera osnovne, relaks masaže u našoj školi osmišljen je za sve buduće profesionalce, odnosno za sve polaznike koji vole ovaj vid manuelnog rada, uz koji će sigurno lakše doći do posla, kako u nekom od salona, tako i kroz mogućnost otvaranja samostalnog radnog mesta u kom će moći da pruže klijentima sve ono za šta su se do tada školovali.

Praktično se ne zahteva da zainteresovani za pohađanje ove obuke imaju bilo kakvu predznanje o konkretnoj temi.

Kurs i obuku za masera koji se bavi limfnom drenažom predvideli smo u našoj školi za sve polaznike koji su savladali sve osnove masaže, odnosno one učenike, koji se bave relaks masažom, kao početnim nivoom ove specijalne struke i jednim od prelepih zanimanja nege lepote.

Kurs i obuka za depilaciju, samo je jedan od kvalitetno i profesionalno predviđenih delova, odnosno oblasti kozmetičara i pripada kursevima nege lepote. Kao takav, osposobavljava svakog polaznika za sve vrste depilacije na najprihvatljiviji način, jer ovo je osnova za kasniju nadgradnju znanja i usavršavanje profesionalnost i poslovne karijere.

Kurs i obuka za profesionalnog šminkera na Akademiji Oxford predviđeni su profesionalno za svakog polaznika kome je oduvek bila želja da svoje manuelno umeće za umetnost i lepotu prikaže na ovaj jedinstven i profesionalan način.

Sa ciljem obezbeđenja najkvalitetnije edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford angažuje vrhunske stručnjake, kako bi kurs i obuka za svilene trepavice bio vođen od strane profesionalaca, koji će nastojati da polaznicima prenesu i svoje bogato iskustvo.

U zavisnosti od grada u kome izvrši prijavu za praćenje ove edukacije, polaznik će dobiti jasne informacije o tome na kom mestu se organizuje obuka i kurs za trajnu šminku usana.

Definisano je pravilnikom koji se primenjuje u okviru institucije organizatora, da osoba koja želi da stekne važeći sertifikat za japansko iscrtavanje obrva, prvo ima obavezu da zvanično izvrši prijavu za pohađanje ove edukacije, a nakon toga i da se upiše.

S obzirom na to da institucija, koja ovu vrstu obuke zvanično organizuje u svim svojim poslovnicama, za to poseduje sve neophodne dozvole, mora biti naglašeno da polaznici po završetku praćenja nastave postaju vlasnici sertifikata, koji je u praksi zvanično priznat.

Nakon što bude završio praćenje ove specijalizovane edukacije, svaki pojedinac će od strane institucije organizatora dobiti sertifikat, koji će moći da koristi kao potpuno relevantan i zakonski priznat dokument.

Prvo što treba da učini svako, ko je zainteresovan da se upozna sa ovim postupkom, jeste da izvrši zvaničnu prijavu za pohađanje nastave, a nakon toga je obaveza svakog prijavljenog da se pojavi u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i upiše se.

Preporuka je da apsolutno svako ko želi sa konkretnom tematikom da se upozna, prethodno poseduje određena znanja iz oblasti kozmetike, a valjalo bi da donekle poznaje i dermatologiju.

Tema kojom se ova edukacija bavi se, slobodno možemo reći nalazi u fokusu i postoji velika zainteresovanost klijenata za to, pa zato i navodimo da se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte kozmetičke tretmane za podmlađivanje kože preporčuje svima.

Apsolutno svako ko ima afiniteta da ovlada specifičnom vrstom masaže, za koju postoje podaci da je nastala na teritoriji Izraela, a postaje sve poznatija u celom svetu, svakako ima pravo da izvrši prijavu za pohađanje ove specijalizovane edukacije.

Potpuno je svejedno da li kandidat, koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite tehniku japanskog senčenja obrva ima znanja iz oblasti kozmetike i estetike ili ne, jer je u pitanju edukacija koju može da pohađa apsolutno svako, a ko ima interesovanje da savlada ovu specijalizovanu tehniku.

Osnovna tema koju ova specijalizovana edukacija obrađuje ne zahteva nikakvo predznanje da bi bila savladana sa uspehom, već jednostavno želju da se ovlada svim potrebnim veštinama.

Slobodno možemo reći da zaista svako ko želi sa konkretnom temom da se upozna, te da eventualno ovaj postupak samostalno primenjuje u budućem radu ima pravo da pohađa specijalizovani seminar - kako se vrši nadogradnja obrva.

Ako treba da odredimo kome je tačno namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako se primenjuje mezoterapija, onda možemo slobodno da kažemo da apsolutno svaki pojedinac, koji ima želju da se upozna sa ovom specijalizovanom metodom, te da nauči samostalno da je primenjuje, treba da pristupi praćenju nastave.

Iako se često može čuti da je berberin isto što i muški frizer, činjenica je da je ipak u pitanju nešto drugačije zanimanje.

Izuzev želje da se upozna sa postupkom nadogradnje kose, nije neophodno posedovanje apsolutno nikakvog predznanja da bi nekome bilo omogućeno da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju.

Sa ovim specifičnim zanatom može da se upozna svako ko želi, uzevši u obzir da nije navedena obaveza posedovanja znanja iz bilo koje oblasti za zainteresovane.

Kako je mezopen namenjen isključivo za korišćenje od strane stručnih lica, to moramo naglasiti da se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte osnove tretmana mikroiglicama primarno preporučuje kozmetičarima, odnosno svim onim licima koji poseduju relevantne kvalifikacije u toj oblasti.

Zaista svako ko ima želju i volju, može da ovlada ovom izuzetno starom i prilično uspešnom metodom, budući da je specijalizovani kurs i obuka - upoznajte najstariju kinesku tehniku lečenja (Ventuza metod) koncipirana tako da zainteresovana lica u potpunosti osposobi za njenu pravilnu primenu.

Uopšteno govoreći, ova edukacija je namenjena svakome ko je za nju zainteresovan, ali moramo napomenuti da se od svakog polaznika ipak očekuje određeni nivo predznanja.

Predviđeno je nastavnim programom, a prema čijim osnovnim pravilima se i organizuje specijalizovani kurs i obuka - savladajte osnove trajnog šminkanja da polaznici ovladaju kako teorijskim segmentom, tako isto i da pohađaju praksu, odnosno da primene konkretna teorijska znanja.

Ova specifična tehnika, može biti savladana od strane bilo koga ko to želi, te stoga slobodno možemo reći da je stručni kurs i obuka - osnove tretmana za potamnjivanje celog tela namenjena svakom pojedincu koji je punoletan.

Izuzev želje da se upoznaju sa osnovama ove vrste šminkanja, od zainteresovanih za praćenje ove edukacije se, praktično ništa drugo ne zahteva.

Potpuno je svejedno da li osoba, koja je zainteresovana da pohađa stručni seminar - najnoviji trendovi ojačavanja, izlivanja i nadogradnje noktiju ima neko predznanje o toj temi ili ne, jer je nastavni program tako kreiran da omogući i početnicima i onima koji su imali prilike da se bave ovim poslom, da u potpunosti tom materijom ovladaju.

Mora se priznati da je vrlo interesantna tematika kojom se bavi stručna obuka i kurs - kako primenjivati specijalne filmske efekte u šminkanju, a ujedno je potrebno naglasiti i to da ne postoji apsolutno niti jedan zahtev, koji zainteresovana lica moraju da ispune da bi im bilo dozvoljeno da pristupe edukaciji.

Najjednostavnije rečeno, apsolutno svako ko ima afiniteta, može da pohađa specijalizovani seminar - ovladajte osnovama savremenih kozmetičkih tretmana.

Nije potrebno da osoba koju interesuje specijalizovani kurs i obuka - naučite medicinski pedikir ima znanja o toj temi, već je jednostavno neophodno da ima želju da savlada sve što ova vrsta pedikira podrazumeva.

U želji da svima, koji imaju afiniteta omogući da se upoznaju sa ovom specifičnom tehnikom nehirurškog zatezanja kože, obrazovni centar Akademije Oxford organizuje specijalizovani seminar za Ultrazvučni SMAS lifting.

Sasvim jasno, sportska medicina predstavlja primenu medicinskih sredstava kod onih stanja i povreda koje su izazvane određenim delovanjem pojedinca, a koje imaju veze sa sportskim aktivnostima, bez obzira da li je u pitanju rekreativno ili profesionalno bavljenje sportom.

Po najpovoljnijim uslovima organizujemo jednodnevni kurs za primenu botulinum toksina nakon čega polaznici stiču validne sertifikate.

Specijalno osmišljen kurs za savladavanje korišćenja posebne vrste aparata najnovije generacije “Dermapen”, te upoznavanje sa sofisticiranom mikrohiruškom metodom za podmlađivanje kože koja je poznata kao terapija dermarolerom.

Iako se tretmani dermalnim filerima najčešće primenju za kožu lica, odnosno za uvećavanje usne, isticanje ivice usana, kao i za promenu oblika usana, te za popunjavanje nazo - labijalnih i marionetskih bora, za smanjenje bora oko očiju, ali i za popunjavanje bora na čelu i između obrva, ovaj tretman je primenljiv i u mnogim drugim situacijama.

Kako medicina iz dana u dan napreduje, tako smo svedoci sve većeg broja tretmana koji su primarno usmereni na estetsku medicinu i hirurgiju. Jedan od takvih tretmana je i Platelet Rich Plasma, odnosno PRP.

Samim tim što je medicina oblast koja se usavršava iz dana u dan, to svako ko je u toj struci zaposlen treba da teži neprekidno da unapređuje svoja znanja, a što mu zahvaljujući neformalnom obrazovanju više uopšte nije teško.

Kako se menjaju vremena, tako se menjaju i brojna pravila vezano za obrazovanje i druge životne aspekte.

Isključivo zainteresovanost za upoznavanje sa konkretnom drevnom kineskom tehnikom masaže je navedena kao jedini zahtev za sve, koji odluče da pohađaju ovu stručnu obuku.

Apsolutno svi koji žele da se upoznaju sa ovom specifičnom terapijom, a koja tek počinje da se primenjuje i nailazi na odličan odziv, imaju pravo da pristupe nastavi, koju organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Ne očekuje se od zainteresovanih nikakvo posebno predznanje, pa je u tom smislu specijalizovana obuka i kurs za BB Glow tretman lica apsolutno svakome namenjena.

Važno je odmah naglasiti da ne postoji apsolutno nikakav zahtev koji mora zainteresovano lice da ispuni, da bi mu bilo omogućeno da pohađa stručni seminar za tretman kože plazma penom.

Samo interesovanje o ovoj temi se zahteva od svakog pojedinačnog polaznika, a nikakvo predznanje, pa u tom smislu stručna obuka i kurs - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine može da bude pohađana od strane svakog pojedinca.

Škola za negu lepote koju organizuje Akademija Oxford na preko 20 lokacija u Srbiji, odnosno u svakom mestu u kome se nalaze naše poslovnice je po mnogo čemu drugačija. Osim što je poznata po vrhunskim predavačima koji su dokazano dobri u svom poslu i koji iza sebe imaju zavidan nivo iskustva, naša škola je među prvima po kvalitetu nastave, ali i cenama koje su u potpunosti prilagođene potrebama naših polaznika, tako da će sasvim sigurno svaki polaznik biti i više nego zadovoljan bilo kojom obukom koju odabere.

Osim onih, da tako kažemo uobičajenih kurseva, koji podrazumevaju obuku za frizera, pedikir i manikir, odnosno nadogradnju noktiju, u redovnom planu i programu su i mnogi drugi kursevi nege lepote. Tako da, između ostalih možete završiti obuku za kozmetičara, sa posebnim akcentom na kurs za kozmetiku lica, ali i obuku za depilaciju i šminkera. U okviru kurseva za masažu možete, u relativno kratkom periodu naučiti sve vrste masaža, što vam omogućuje da otvorite sopstveni salon ili, pak da steknete validnu diplomu i na taj način počnete da radite ovaj posao kao kvalifikovan radnik. Pored kursa za aniticelulit i terapeutsku masažu, organizujemo i kurs za limfnu drenažu, kraljevsku i parcijalnu masažu, ali i masažu vulkanskim kamenjem. Takođe, vršimo i obuku za refleksomasažu, shiatsu i sportsku, ali i relaks i antistres masažu.

Posebno smo ponosni na mogućnost prilagođavanja obuke našim polaznicima, uzevši u obzir da naše kurseve mogu da pohađaju i polaznici koji nemaju nikakvo predznanje, ali i oni koji jednostavno žele da usavrše znanja koja su već stekli i da na taj način dobiju validnu diplomu.

Nastava u okviru svih kurseva nege lepote se odvija prema svim pravilima individualne nastave, čime se postiže izuzetno visok kvalitet obuke, što i jeste jedan od osnovnih principa poslovanja škole nege lepote Akademije Oxford. Na taj način je predavač u potpunosti posvećen obučavanju jednog polaznika, tako da on ima potpunu slobodu da zatraži pojašnjenje za sve što nije shvatio. Uz to, čitava obuka se sastoji i od praktičnog i od teorijskog dela, stim što je poseban akcenat stavljen na praktičan deo, čime se polaznici osposobljavaju da počnu vrlo brzo da primenjuju znanja koja steknu tokom kurseva.Prijavljivanje za bilo koji od kurseva nege lepote se vrši u toku cele godine i to u bilo kojoj od naših poslovnica. A kada se uzme u obzir da njih u ovom trenutku ima preko 20, jasno je da će svaki polaznik koji želi da upiše bilo koji od njih, to može učiniti vrlo lako.

Praksa se organizuje u saradnji sa brojnim kozmetičkim salonima širom naše zemlje, sa kojima naša škola ostvaruje vrlo uspešnu saradnju već godinama. Svaki polaznik takođe ima mogućnost i da praksu pohađa u onom salonu koji sam odabere, uz uslov da o tome dostavi validnu potvrdu organizatoru kursa, ali u tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Po uspešnom završetku odabrane obuke polaznici polažu završni ispit, koji se sastoji od dva dela, teorijskog i praktičnog, uz uslov da je kandidat pohađao praksu u određenom trajanju. A nakon toga dobijaju sertifikat koji je priznat ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim drugim. Podrazumeva se da svaki polaznik koji je radio ili radi u struci u određenom vremenskom periodu, koji je takođe propisan zakonom, a ipak nema sertifikat za obavljanje tog posla, može kod nas samo da polaže završni ispit. Naravno, tom prilikom je neophodno da uz sva ostala dokumenta priloži i važeći dokument kojim potvrđuje da je zaposlen, odnosno da je bio zaposlen na tim poslovima i to u tačno određenom vremenskom periodu.Kako je 01.01.2016. godine promenjen zakon o radu, te se ne koriste više klasične radne knjižice, već one u elektronskoj formi, samim tim se i upisivanje sertifikata, odnosno diploma Akademije Oxford, koje polaznici stiču po uspešno završenom kursu razlikuje u odnou na pre. Upravo iz tog razloga je moguće samo upisati ih elektronskim putem i to direktno u dosije svakog kandidata ponaosob, a što se vrši preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Međutim, da bi to moglo da bude izvršeno neophodno je da se kandidati nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje.

Vrlo je važno da napomenemo i to da svi oni polaznici koji dobiju naš sertifikat ili diplomu, a u tom trenutku su u radnom odnosu, mogu ta dokumenta da podnesu poslodavcima na uvid, stim što ih upisuju i zvanično u radni dosije tek onda kada se ponovo prijave na evidenciju nezaposlenih lica pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

U cenu bilo kog kursa u okviru škole nege lepote je uračunato polaganje završnog ispita, te izrada sertifikata i diplome, kao i priručnik sa sadržajima za teorijski deo ispita.

Bilo koje dodatno pitanje da imate u vezi sa kursevima i obukama nege lepote, možete da kontaktirate bilo koju od preko 20 naših poslovnica koje se nalaze u skoro svakom gradu u našoj zemlji!


Paraćin- Kurs za šminkera
2024-07-17

Paraćin- Kurs za šminkera

Kurs i obuka za profesionalnog šminkera na Akademiji Oxford predviđeni su profesionalno za svakog polaznika kome je oduvek bila želja da svoje manuelno umeće za umetnost i lepotu prikaže na ovaj jedinstven i profesionalan način. Samim tim, što pripada kursevima nege lepote, ovakav vid edukaci...

kikinda - kurs i obuka masaža
2024-07-17

kikinda - kurs i obuka masaža

Ukoliko želite da upišete KURS MASAŽE, Akademija Oxford vam pruža i tu mogućnost. U ponudi su kurs masaže osnovni i napredni nivo kao mnogi od podkategorija koji se upisuju nakon osnovnog. Za više informacija pozovite broj telefona naše poslovnice: 060/0230056, pitanja možete ...

Zaječar- Postani muški frizer
2024-07-11

Zaječar- Postani muški frizer

Nekada je procentualno u opticaju bilo mnogo manje muških frizera, ali u današnje vreme kada sve više muškaraca itekako vodi računa o svom izgledu, sasvim očekivano je povećana potražnja za stručnjacima ove vrste. Mada neko možda smatra da je dovoljno da zna da šiša i mode...

NAJČEŠĆA PITANJA
Kurs nege lepote - najčešće postavljana pitanja
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje