Srednja škola - peti stepen, vanredno školovanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija

Akademija Oxford nije srednja škola, samo posreduje pri upisu.

Ovde možete videti detaljan opis profila i smerova za peti stepen srednjeg vanrednog obrazovanja.

Profili:


Carinski tehničar

Carinski tehničar - Peti stepen smer

Carinski tehničar– peti stepen stručne spreme - dokvalifikacija – predstavlja profesionalno usavršavanje i dokvalifikaciju za svakog polaznika, pojedinca. Poseban je vid školovanja i usmeravanja za određeni profil radnika.

Vidi više za carinskog tehničara - peti stepen >>>

Farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda

Farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda - Peti stepen smer

Farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija – poseban je vid edukacije prilagođen svakom polazniku koji želi da nadogradi svoje stečeno znanje.

Vidi više za farmaceutskog tehničara za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda - peti stepen >>>

Farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda

Farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda - Peti stepen smer

Farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija – specijalan i jedinstven vid edukacije za svakog budućeg polaznika, koji ima za cilj poslovno i profesionalno usavršavanje u svakom smislu.

Vidi više za farmaceutskog tehničara za tehnologiju farmaceutskih proizvoda - peti stepen >>>

Konobar

Konobar - Peti stepen smer

Konobar specijalista– peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, predviđen je sistem profesionalnog usavršavanja za svakog polaznika koji zasigurno ima želju da se bavi ovim specifičnim i interesantnim zanimanje, ali uz što veće kvalifikacije, odnosno sa petim stepenoma stručne spreme.

Vidi više za konobara - peti stepen >>>

Kozmetički tehničar - estetičar

Kozmetički tehničar - estetičar - Peti stepen smer

Kozmetički tehničar-estetičar– peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, specifičan je vid poslovne i profesionalne edukacije za svakog pojedinca koji ima želju za daljim školovanjem i usavršavanjem.

Vidi više za kozmetičkog tehničara - estetičara - peti stepen >>>

Kreator muških frizura

Kreator muških frizura - Peti stepen smer

Kreator muških frizura – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija poseban je vid edukacije prilagođen svakom polazniku koji želi da nadogradi svoje stečeno znanje.

Vidi više za kreatora muških frizura - peti stepen >>>

Kreator ženskih frizura

Kreator ženskih frizura - Peti stepen smer

Kreator ženskih frizura – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija specijalan i jedinstven vid edukacije za svakog budućeg polaznika, koji ima za cilj poslovno i profesionalno usavršavanje u svakom smislu.

Vidi više za kreatora ženskih frizura - peti stepen >>>

Kulinarski tehničar

Kulinarski tehničar - Peti stepen smer

Kulinarski tehničar – peti stepen stručne spreme - dokvalifikacija je peti stepen obrazovanja na koji se mogu upisati svi koji žele specijalističku doedukaciju posle prethodnog adekvatnog obrazovanja i obavljene određene prakse.

Vidi više za kulinarskog tehničara - peti stepen >>>

Medicinska sestra tehničar za rad u otorinolaringologiji

Medicinska sestra tehničar za rad u otorinolaringologiji - Peti stepen smer

Medicinska sestra - tehničar za rad u otorinolaringologiji– peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, zasigurno je jedan od najkvalitetnije predviđenih specijalističkih edukacija, predviđenih za svakog polaznika koji ima završen treči ili četvrti stepen medicinske struke, gimnazije ili neke druge struke.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad u otorinolaringologiji - peti stepen >>>

Poslastičar

Poslastičar - Peti stepen smer

Poslastičar – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, predvideli smo kao specifičan vid edukacije za svakog polaznika pojedinačno. Neophodno je da za ovakav vid poslovnog i profesionalnog usavršavanja imate završen treći ili četvrti stepen stručne spreme.

Vidi više za poslastičara - peti stepen >>>

Laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize

Laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize - Peti stepen smer

Laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija sigurno je predviđena edukacija ukoliko su Vaša životna želja i ambicija da svoje radno vreme posvetite radu u bakteriološkoj laboratoriji i mikrobiološkim analizama, a pre toga imate srednjoškolsko obrazovanje medicinske struke četvrtog stepena – nalazite se na pravom mestu.

Vidi više za laboratorijskog tehničara za mikrobiološke analize - peti stepen >>>

Poslovni sekretar

Poslovni sekretar - Peti stepen smer

Poslovni sekretar – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, predviđen je za svakog polaznika kao poseban oblik usavršavanja za jedan od traženijih i interesantnijih poslova i pripada ekonomskoj struci.

Vidi više za poslovnog sekretara - peti stepen >>>

Aranžer u trgovini - dekorater

Aranžer u trgovini - dekorater - Peti stepen smer

Aranžer u trgovini – dekorater – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija idealno je rešenje za sve polaznike koji su sigurni u svoj cilj, želje obavljanja određene struko, odnosno predviđenog profila.

Vidi više za aranžera u trgovini - dekoratera - peti stepen >>>

Knjigovođa - kontista

Knjigovođa - kontista - dekorater - Peti stepen smer

Knjigovođa kontista– peti stepen stručne spreme - dokvalifikacija je specijalizacija koju mogu steći svi oni koji imaju završenu četvorogodišnju ili trogodišnju školsku spremu, odgovarajućeg smera, uz određen broj godina staža, koje nisu obavezne ali imaju veliku olakšavajuću sigurnost pri savladavanju gradiva.

Vidi više za knjigovođu - kontista - peti stepen >>>

Kontrolor u bankarstvu

Kontrolor u bankarstvu - Peti stepen smer

Kontrolor u bankarstvu – peti stepen stručne spreme - dokvalifikacija je peti stepen obrazovanja koji pruža validnu diplomu, jer je svaka institucija sa kojom sarađujemo akreditovana od strane Ministarstva obrazovanja.

Vidi više za kontrolora u bankarstvu - peti stepen >>>

Kuvar - specijalista

Kuvar - specijalista - Peti stepen smer

Kuvar specijalista – peti stepen stručne spreme - dokvalifikacija je specijalizacija, viši stepen obrazovanja na koji se mogu upisati svi koji žele posebno predviđenu doedukaciju posle prethodnog adekvatnog obrazovanja i obavljene određene prakse.

Vidi više za kuvara - specijalista - peti stepen >>>

Laboratorijski tehničar za biohemijske analize

Laboratorijski tehničar za biohemijske analize - Peti stepen smer

Laboratorijski tehničar za biohemijske analize – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, poseban je vid edukacije, odnosno usavršavanja svog dosadašnjeg školovanja.

Vidi više za laboratorijskog tehničara za biohemijske analize - peti stepen >>>

Laboratorijski tehničar za hematocitiloške analize

Laboratorijski tehničar za hematocitiloške analize - Peti stepen smer

Laboratorijski tehničar za hematocitološke analize – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, predviđena je edukacija za svakog polaznika koji je oduvek želeo da nastavi sa školovanjem i usavrši već stečeno znanje na adekvatan i prihvatljiv način u savremenim ustanovama današnjeg sistema obrazovanja. Iz navedenih razloga, svaki polaznik, učenik nam je veoma bitan, jer njegovim uspehom i naš uspeh je veći.

Vidi više za laboratorijskog tehničara za hematocitološke analize - peti stepen >>>

Laboratorijski tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu

Laboratorijski tehničar za anaesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu - Peti stepen smer

Medicinska sestra – tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu– peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, specifičan je vid obrazovanja, edukacije, za svakog polaznika, pojedinca koji ima završen treći ili četvrti stepen medicinske ili neke druge struke.

Vidi više za laboratorijskog tehničara za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za instrumentiranje - instrumentar ka

Medicinska sestra - tehničar za instrumentiranje - instrumentar ka - Peti stepen smer

Medicinska sestra – tehničar za instrumentiranje, instrumentar-ka – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, upravo je za Vas, ukoliko su Vaša životna želja i ambicija oduvek bili sticanje posebnih potrebnih teorijskih i praktičnih znanja iz specijalnih grana hirurgije.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za instrumentaciju - instrumentar ka - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za neurološku dijagnostiku

Medicinska sestra - tehničar za neurološku dijagnostiku - Peti stepen smer

Medicinska sestra – tehničar za neurološku dijagnostiku – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, zasigurno je pravi izbor za Vas, ako su Vaša životna želja i ambicija oduvek bili sticanje teorijskih znanja iz područja neurologije i praktično osposobljavanje za rad sa neurološkim pacijentima, kao i sticanje znanja iz oblasti savremene neurološke dijagnostike i praktično osposobljavanje kandidata za izvođenje neurološko-dijagnostičkih procedura.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za neurološku dijagnostiku - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji

Medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji - Peti stepen smer

Medicinska sestra – tehničar za rad u nefrologiji – peti stepen stručne spreme - dokvalifikacija, izbor je za svakog polaznika koji ima želju i sigurno zna kojim profesionalnim i poslovnim putem želi da ide ka svom usavršavanju. Jer, doedukacija je neophodna svakom polazniku koji želi da napreduje u svojoj karijeri.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad u nefrologiji - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za rad u pulmološkoj dijagnostici

Medicinska sestra - tehničar za rad u pulmološkoj dijagnostici - Peti stepen smer

Medicinska sestra – tehničar za rad u pulmološkoj dijagnostici – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija specifičan je vid obrazovanja, edukacije, za svakog polaznika, pojedinca koji ima završen treći ili četvrti stepen medicinske ili neke druge struke.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad u pulmološkoj dijagnostici - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za kardiovaskularnu dijagnostiku

Medicinska sestra - tehničar za kardiovaskularnu dijagnostiku - Peti stepen smer

Medicinska sestra - tehničar za kardiovaskularnu dijagnostiku – peti stepen stručne spreme – u vidu dokvalifikacije zasigurno je posvećen na najprofesionalniji način svakom polazniku.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za kardiovaskularnu dijagnostiku - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za medicinu rada

Medicinska sestra za medicinu rada - Peti stepen smer

Medicinska sestra – tehničar za medicinu rada – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija specijalno je pripremljena po najnovijim standardima i najkonkurentnijim uslovima za svakog polaznika koji je oduvek želeo i imao ambicije da nadogradi svoje znanje i osposobi seza kvalitetnog i profesionalnog radnika.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za medicinu rada - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za rad na gerijatriji

Medicinska sestra za rad na gerijatriji - Peti stepen smer

Medicinska sestra - tehničar za rad u gerijatriji - peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, zasigurno je provereni i profesionalni vid edukacije ukoliko su Vaša životna želja i ambicija da svoj rad posvetite strarijim osobama koje, iz bilo kojih razloga i u bilo kom obliku, imaju problema sa zdravljem, bez obzira na obrazovanje i socijalni status, a da pre toga imate medicinsko obrazovanje četvrtog stepena.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad na gerijatriji - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za rad u oftalmologiji

Medicinska sestra za rad u oftalmologiji - Peti stepen smer

Medicinska sestra - tehničar za rad u oftalmologiji – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija zasigurno je ptžravi izbor za Vas po najkonkurentnijim uslovima ukoliko su Vaša želja i ambicija da svoj rad posvetite osobama koje, iz bilo kojih razloga, imaju problema sa čulom vida, a pre toga imate medicinsko obrazovanje četvrtog stepena, peti stepen našeg obrazovanja koji medicinsku sestru – tehničara edukuje strogo specijalistički u smeru oftalmologije – pravi je izbor za Vas.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad u oftalmologiji - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini

Medicinska sestra za rad u opštoj medicini - Peti stepen smer

Medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini – peti stepen stručne spreme – u vidu dokvalifikacije, najbolji je i najsigurniji put ka ostvarivanju cilja kada je Vaša životna želja da svoj rad posvetite osobama koje, iz bilo kojih razloga i u bilo kom obliku, imaju problema sa zdravljem, bez obzira na starost, obrazovanje i socijalni status pacijenta, a pre toga imate medicinsko obrazovanje, peti stepen našeg obrazovanja koji medicinsku sestru – tehničara edukuje u smeru rada u oblasti opšte medicine.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad u opštoj medicini - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za rad u psihijatriji

Medicinska sestra za rad u psihijatriji - Peti stepen smer

Medicinska sestra - tehničar za rad u psihijatriji – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, vid je usavršavanja za svakog polaznika koji je oduvek želeo da svoj radni vek posveti osobama koje, iz bilo kojih razloga i u bilo kom obliku, imaju problema s psihom, a pre toga ima medicinsko obrazovanje.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad u psihijatriji - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji

Medicinska sestra za rad u radiologiji - Peti stepen smer

Medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, poseban je vid doedukacije, tačnije specijalističkog usavršavanja nakon do sada predviđenog srednjeg školovanja.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad u radiologiji - peti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi

Medicinska sestra za rad u transfuziji krvi - Peti stepen smer

Medicinski tehničar za rad u transfuziji krvi – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, poseban je oblik školovanja, doedukacije, za svakog polaznika, pojedinca koji ima završen treći ili četvrti stepen medicinske ili neke druge struke.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara za rad u transfuziji krvi - peti stepen >>>

Organizator mesne zajednice

Organizator mesne zajednice - Peti stepen smer

Organizator mesne kancelarije– peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, poseban je vid edukacije, jer verujući u sigurnost Vašeg cilja i opredeljenja za predviđenu struku obezbedili smo Vam tri mogućnosti školovanja: vanredno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, ali i dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u zavisnosti od dosadašnjeg stečenog obrazovanja.

Vidi više za organizatora mesne zajednice - peti stepen >>>

Organizator poslova obezbeđenja

Organizator poslova obezbeđenja - Peti stepen smer

Organizator poslova obezbeđenja – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija specifičan je profil edukacije za svakog polaznika, jer verujući u sigurnost Vašeg cilja i opredeljenja za predviđenu struku obezbedili smo Vam mogućnost dokvalifikacije u zavisnosti od dosadašnjeg stečenog obrazovanja, koje je neophodno da bude trogodišnje ili četvorogodišnje.

Vidi više za organizatora poslova obezbeđenja - peti stepen >>>

Organizator robnog prometa

Organizator robnog prometa - Peti stepen smer

Organizator robnog prometa– peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija je posebna specijalizacija u oblasti trgovine do koje mogu doći samo osobe koje su prethodno završile određenu vrstu četvrtog ili trećeg stepena obrazovanja, kao i neophodan staž u trajanju od jedne do tri godine.

Vidi više za organizatora robnog prometa - peti stepen >>>

Procenitelj šteta u osiguranju

Procenitelj šteta u osiguranju - Peti stepen smer

Procenitelj šteta u osiguranju – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, specifičan je vid edukacije za svakog polaznika koji je završio treći ili četvrti stepen stručne spreme slične ili neke druge struke.

Vidi više za procenitelja štete u osiguranju - peti stepen >>>

Vozač motornog vozila - specijalista

Vozač motornog vozila - specijalista, peti stepen, vanredno školovanje

Svaki onaj kandidat koji želi da stekne diplomu za zanimanje vozač motornog vozila - specijalista ima diplomu nekog drugog obrazovnog profila, osim već pomenutih uslova on je u obavezi najpre da pristupi prekvalifikaciji za navedena zanimanja, pa tek onda stiče pravo i da pristupi procesu specijalizacije.

Vidi više o vozaču motornog vozila - specijalistu >>

Instruktor vožnje

Instruktor vožnje, peti stepen, vanredno školovanje

Da bi neko ko želi da se kvalifikuje za zanimanje instruktor vožnje (V stepen) to i bio u prilici da učini, bitno je da ispuni određene zahteve, a koje predviđa svaka obrazovna institucija koja se bavi tom oblašću.

Vidi više o instruktoru vožnje >>

Spoljnotrgovinski kalkulant

Spoljnotrgovinski kalkulant, peti stepen, vanredno školovanje

Uzevši u obzir da su mnogobrojna privredna lica koja posluju na teritoriji Republike Srbije velikim delom okrenuta prema trgovini sa inostranstvom, to je i sasvim za očekivati da se javlja povećana potreba za radnicima koji su kvalifikovani za zanimanje spoljnotrgovinski kalkulant.

Vidi više o spoljnotrgovinski kalkulant >>

Zavarivač specijalista

Zavarivač specijalista, peti stepen, vanredno školovanje

Kako je radna pozicija za zavarivače, sasvim sigurno jedna od najtraženijih na tržištu rada u celom svetu, tako i u našoj zemlji postoji povećana potreba za obrazovnim profilima ovog tipa.

Vidi više o zavarivaču specijalisti >>

Automehaničar specijalista

Automehaničar specijalista, peti stepen, vanredno školovanje

Akademija Oxford je u prilici i da svim onim osobama koje imaju interesovanja za automehaničarski zanat ponudi specijalizaciju.

Vidi više o automehaničaru specijalisti >>

Bravar specijalista

Bravar specijalista, peti stepen, vanredno školovanje

Svaka osoba koja ima interesovanje da pristupi specijalizaciji iz za obrazovni profil bravar zapravo dobija šansu da stekne diplomu petog stepena za ovo zanimanje, a nju će izdati Akademija Oxford, koja je i zadužena za organizovanje programa za ovaj obrazovni profil.

Vidi više o bravar specijalisti >>

Tehničar drumskog saobraćaja specijalista

Tehničar drumskog saobraćaja specijalista, peti stepen, vanredno školovanje

Sa ukupno četiri usko stručna predmeta će imati prilike da se upozna svaki kandidat koji poželi da se kvalifikuje za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja - specijalista, a koje je uvršteno u zanimanja petog stepena.

Vidi više o tehničar drumskog saobraćaja specijalisti >>

Elektrotehničar specijalista za računarsku opremu

Elektrotehničar specijalista za računarsku opremu, peti stepen, vanredno školovanje

Sa osnovnim ciljem da svakome koga interesuje sticanje diplome za zanimanje elektrotehničar specijalista za računarsku opremu, Akademija Oxford pruža mogućnost da to i učini i to u svakoj njenoj poslovnici, a one se nalaze u skoro svim gradovima na teritoriji naše zemlje.

Vidi više o elektrotehničaru specijalisti za računarsku opremu >>

Elektroenergetičar za upravljanje i zaštitu energetskih postrojenja

Elektroenergetičar za upravljanje i zaštitu energetskih postrojenja, peti stepen, vanredno školovanje

Vrlo je važno naglasiti i da kandidati koji žele da se kvalifikuju za ovo zanimanje, te da steknu diplomu, treba da budu upoznati i sa dokumentacijom koja se primenjuje kada se servisira određeno postrojenje.

Vidi više o elektroenergetičaru za upravljanje i zaštitu energetskih postrojenja >>

Stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja

Stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja, peti stepen, vanredno školovanje

Specijalizacija za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja, peti stepen se organizuje prema pravilima nadležnog ministarstva.

Vidi više o stomatološkoj sestri - tehničaru za dentalna i intraolarna snimanja >>

Stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji

Stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, peti stepen, vanredno školovanje

Širom srbije se organizuje specijalizacija za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, peti stepen.

Vidi više o stomatološkoj sestri - tehničaru za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji >>

Zubni tehničar za fiksnu protetiku

Zubni tehničar za fiksnu protetiku, peti stepen, vanredno školovanje

Svako ko ispunjava osnovne uslove, može da pohađa specijalizaciju za obrazovni profil zubni tehničar za fiksnu protetiku, peti stepen.

Vidi više o zubnom tehničaru za fiksnu protetiku >>

Zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza

Zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza, peti stepen, vanredno školovanje

Godinu dana traje specijalizacija za zanimanje zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza, posle čega kandidati dobijaju validnu diplomu.

Vidi više o zubnom tehničaru za mobilnu protetiku - skeletirana proteza >>

Zubni tehničar za ortodonciju

Zubni tehničar za ortodonciju, peti stepen, vanredno školovanje

Ko god ispunjava tačno definisane zahteve, može da pohađa jednogodišnju specijalizaciju za zanimanje zubni tehničar za ortodonciju.

Vidi više o zubnom tehničaru za ortodonciju >>

Carinik - specijalista

Carinik - specijalista, peti stepen, vanredno školovanje

Svakako da je jedno od zanimanja, koje je izuzetno atraktivno i carinik - specijalista, a što se svrstava u obrazovni profil petog stepena, budući da je kategorisan kao specijalizacija.

Vidi više o carinik - specijalista >>

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!