Škola programiranja za decu

Primarni cilj koji pred sobom ima škola programiranja za decu jeste da polaznicima uzrasta od 7 do 18 godina pruži mogućnost da uđu u svet programiranja na njima blizak način, te da se upoznaju sa svim onim znanjima koja će im, sasvim sigurno koristiti i u daljem životu. Budući da su računari postali sastavni deo naše svakodnevice, to je i sasvim očekivano što se sve više mališana interesuje za rad na njima.

Na prvom mestu je važno da roditelji, odnosno staratelji deteta budu upoznati sa činjenicom da je škola programiranja za decu namenjena svakome ko ima želju da nauči nešto novo u konkretnom segmentu, a nastava je koncipirana tako da svakom detetu pruža mogućnost za daljim napredovanjem. Uzevši u obzir da Akademija Oxford pri kojoj ova specijalizovana škola funkcioniše ima i kurseve i obuke programiranja za one polaznike čiji nivo znanja je viši od osnovnog, to svako dete koje bude završilo ovu školu ima mogućnost da školovanje nastavi, te da pohađa napredne obuke i kurseve u oblasti programiranja i rada na računarima, koje imamo u ponudi.

Predavači sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti su još jedan od kvaliteta pomenute škole, te upravo zahvaljujući tome će polaznici imati prilike da kroz primenu inovativnih metoda u nastavi, vrlo lako savladaju znanja koja predviđa nastavni program.


Škola programiranja za decu će omogućiti deci da nauče kako funkcioniše rad u timu, ali isto tako će biti u prilici i da na pravilan način razviju svoju kreativnost, te da savladaju veštine programiranja u različitim oblastima. Ne samo da će se, pored ostalog upoznati sa kreiranjem multimedijalnih aplikacija, već će imati prilike da kroz učenje o načinu izrade igrica i animacija, pa čak i sajtova, poboljšaju svoje logičko razmišljanje.

U zavisnosti od uzrasta zainteresovanih polaznika, zavisiće i nastavni program koji se u potpunosti prilagođava njihovim znanjima iz opštih oblasti, ali i mogućnostima. Jedini uslov koji je stavljen pred sve koje interesuje škola programiranja za decu jeste odlično poznavanje latinice, odnosno i čitanje i pisanje slova latinice, stim da nije neophodno da imaju bilo kakvo predznanje u oblasti programiranja.

Roditelji ili staratelji deteta imaju pravo u toku cele godine da ga prijave direktno u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, odnosno prijavu mogu da izvrše i preko telefona ili mejla. Zahteva se da prilikom upisa roditelj deteta, to jest njegov staratelj priloži i validan lični dokument, uzevši u obzir da je njegova obaveza da potpiše ugovor sa organizatorom.

Ukoliko prepoznajete želju za učenjem programiranja i kod svog deteta, škola programiranja za decu vam stoji na raspolaganju!Šta obuhvata škola programiranja za decu?

Budući da škola programiranja za decu upisuje decu uzrasta od 7 do 18 godina, to podrazumeva i da je zvaničan nastavni program na prvom mestu prilagođen njihovoj starosnoj dobi, a o detaljima vezanim za oblasti koje on predviđa će posebno biti informisan svaki polaznik, to jest njegovi roditelji ili staratelji prilikom upisa.

Svakako je predviđeno da se oni prvo upoznaju sa radom u operativnom sistemu Windows, odnosno sa korišćenjem osnovnih programa iz Microsoft Office paketa. Nakon toga će predavači deci predstaviti pojam algoritma i njegove primene, te će im govoriti i o istoriji i o osnovama programiranja.

Kako polaznici budu savladavali osnove, tako će polako i napredovati, odnosno upoznavati konkretne programske jezike koje nastavni plan podrazumeva, te njihovo korišćenje.

Vrlo je važno naglasiti da je škola programiranja za decu koncipirana kao idealna kombinacija teorije i prakse, te da se obuka i kurs za programiranje sprovodi na opremi vrhunskog kvaliteta. Samim tim će svako dete imati priliku da vrlo brzo po sticanju, odnosno prihvatanju i savladavanju teorijskih znanja ista pravilno i primeni u praksi. Isto tako se podrazumeva da će profesori nastojati da posvete punu pažnju svakom pojedinačnom polazniku, te da će na licu mesta da moći svakome od njih da ukažu na sve eventualne greške u radu koje primete, a kako bi oni što lakše i brže savladali gradivo koje je predviđeno aktuelnim nastavnim programom.

Pored toga što će se upoznati sa navedenim oblastima, deca će imati prilike i da nauče na koji način se izrađuju igrice i animacije, a oni koji su nešto starijeg uzrasta mogu da se upoznaju i sa oblašću robotike. Polaznici će tokom trajanja škole naučiti i na koji način se izrađuju aplikacije za mobilne uređaje, dok je za starije polaznike namenjeno savladavanje osnovnih znanja potrebnih za izradu jednostavnijeg web sajta.

Sa ciljem da svakom detetu koga zanima oblast programiranja, odnosno koje želi da nauči njegove osnove u skladu sa svojim uzrastom, te da se obuči za konkretne poslove koje ta oblast podrazumeva, škola programiranja za decu obraća pažnju i na aktuelne trendove. A pod tim mislimo na činjenicu da će profesori sve prisutne da upoznaju i sa korišćenjem osnovnih funkcija programa koji se koriste za obradu fotografija, tako da će oni po završetku kursa biti u mogućnosti, takođe da znanja stečena u toj oblasti nadograde i to pohađanjem specijalizovanih obuka i kurseva programiranja koji su u našoj zvaničnoj ponudi, a predviđeni su za polaznike na naprednom nivou znanja.

Budući da je savladavanje umeća programiranja ujedno i idealan način za razvijanje logičkog i analitičkog razmišljanja, to je primećeno da svako dete koje pohađa našu školu programiranja ima više uspeha i u rešavanju složenih zadataka iz matematike, ali i fizike.

Kako je organizovana škola programiranja za decu?

Kako je dobro poznato da mališani nisu pristalice monotonije ni u kojoj sferi života, a posebno u oblasti obrazovanja, škola programiranja za decu nastoji da svakom polazniku omogući nastavu izuzetnog kvaliteta. Upravo iz tog razloga je predviđeno da se kurs i obuka programiranja za polaznike uzrasta od 7 do 18 godina isključivo odvija u grupama, a u kojima može biti između četvoro i osmoro dece približno istog uzrasta, odnosno nivoa znanja.

Na taj način oni prvo uče šta podrazumeva rad u timu, a zahvaljući činjenici da je predviđeno da škola programiranja za decu poštuje formu interaktivne nastave, svi polaznici aktivno uzimaju učešća tokom njenog trajanja.

Ukoliko staratelji, to jest roditelji zainteresovanog polaznika budu insistirali i ako postoji mogućnost za to u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavljuju, može da bude organizovana i individualna ili poluindividualna, pa čak i online škola programiranja za decu. O detaljima vezano za takav princip organizovanja će se oni informisati prilikom zvaničnog upisa.

Kome je namenjena škola programiranja za decu?

Specijalizovana škola programiranja za decu je namenjena deci čiji uzrast je između 7 i 18 godina. Od njih se očekuje da imaju želju za savladavanjem znanja vezanih za osnove programiranja, odnosno animacije, ali i robotike, stim da nije iznet apsolutnio nikakav zahtev koji se odnosi na njihovo predznanje u ovoj oblasti.

Ipak, postoji samo jedan zahtev koji mora svaki polaznik da ispuni, a on se odnosi kako na poznavanje pisanja, tako i na poznavanje čitanja slova latiničnog pisma.

Koliko traje škola programiranja za decu i koja je cena?

Isključivo od starosne dobi svakog zainteresovanog polaznika će zavisiti i koliko traje škola programiranja za decu. A o svemu tome će precizne informacije da dobije roditelj (staratelj) deteta kada bude potpisivao ugovor sa organizatorom, to jest u trenutku zvaničnog upisa.

Ono što je dobro naglasiti, jeste da nastavni program prema kome se kurs i obuka programiranja za decu organizuje u potpunosti poštuje zvaničan školski kalendar za teritoriju Republike Srbije, odnosno želje i potrebe polaznika. Zato svaki pojedinačni kurs ima jasno definisano trajanje, a o čemu se svaki prijavljeni precizno obaveštava prilikom upisivanja.

Cena škole programiranja za decu je 30,000 RSD.

Gde i kada se održava škola programiranja za decu?

Kako škola programiranja za decu funkcioniše u okviru Akademije Oxford, koja na preko 20 lokacija u zemlji ima poslovnice, to se kurs i obuka programiranja za decu organizuje u svima njima, to jest u onim poslovnicama u kojima se prijavi dovoljan broj zainteresovanih polaznika. A budući da u grupi može biti prisutno od 4 do 8 dece približno iste starosne dobi i nivoa znanja, to znači da se u jednoj poslovnici ove institucije mora prijaviti minimum četvoro dece, da bi nastava mogla da počne.

Precizne informacije o terminima i dinamici će svaki polaznik, to jest njegov roditelj (staratelj) da dobije od koordinatora za nastavu poslovnice u kojoj vrši prijavu i upis, uzevši u obzir da sve to, ali i trajanje zavisi isključivo od starosne dobi polaznika, odnosno od vrste kursa koji želi da pohađa.

Dodatne napomene:

  • obaveza je roditelja ili staratelja deteta da prilikom upisa priloži i važeći lični dokument sa fotografijom, te da sa organizatorom potpiše ugovor
  • sva plaćanja koja obuka i kurs programiranja za decu podrazumeva se moraju izvršiti u jasno definisanim rokovima i to direktno u poslovnicama organizatora

Plan nastave

Budući da je škola programiranja za decu primarno namenjena kandidatima uzrasta između 7 i 18 godina, jasno je da se plan i program nastave maksimalno prilagođava ne samo njihovom uzrastu, već i nivou predznanja koji, eventualno poseduju u okviru konkretne oblasti.

Jedini uslov koji je naveden kao obavezan za polaznike bilo kog uzrasta se ne odnosi na poznavanje rada na računaru, već isključivo na odlično poznavanje svih slova latiničnog pisma.

Tokom trajanja odabranog programa će se profesori, koji imaju dugogodišnje iskustvo upravo u obučavanju mlađih polaznika, potruditi da im konkretnu oblast približe na vrlo interesantan način i tako im omoguće da zavole programiranje, te da sposobnosti analitičkog i logičkog razmišljanja podignu na viši nivo. Sve to će im, sasvim sigurno biti od velike pomoći i u drugim životnim oblastima, a primarno u školovanju, budući da deca koja svoje mentalne sposobnosti razviju uz korišćenje naprednih tehnika, mnogo bolje napreduju u rešavanju zadataka iz fizike i matematike.

Upoznavanje HTML programskog jezika

Specijalni programski jezik koji se, na prvom mestu koristi za opisivanje web stranica je prva tema koju obrađuje škola HTML programiranja za decu.

Polaznici će tokom 10 školskih časova imati priliku da se najpre upoznaju sa osnovnim značenjem HTML pojma (HyperText Markup Language). Zatim će im profesori objasniti i koje sve elemente treba da ima jedna HTML stranica, te kako se pravilno mora definisati naslov, ali i na koji način se označavaju citati, te kako se označavaju paragrafi i slično. Isto tako će deca naučiti i kako se u okviru jedne ovakve stranice radi sa tekstualnim sadržajem, a na koji način se uređuju slike i tabele.

Aktuelnim nastavnim programom, prema kome se kurs i obuka HTML programiranja za decu organizuje je, takođe predviđeno da učesnici nauče i šta su to takozvani meta podaci, te kako se mora pravilno sa njima postupati.

Svakako će im profesori precizno objasniti i šta su to numerisane, a šta nenumerisane liste, ali i na koji način se u okviru stranice ovog tipa kreiraju meniji i linkovi.

Podrazumeva se da će svaki polaznik ove obuke imati priliku i da teorijska znanja implementira u praktičan rad, koji se odvija na opremi vrhunskog kvaliteta, koja je dostupna u svakoj poslovnici Akademije Oxford. Samim tim će, uz svu potrebnu pomoć nadležnih predavača, deca biti u prilici i da nauče kako se kreira jednostavna verzija web sajta.

Savladajte CSS i Bootstrap 3

Sa osnovama CSS sintakse će škola programiranja za decu upoznati polaznike tokom ovog kursa, ali će im isto tako omogućiti da steknu zadovoljavajući nivo znanja i u korišćenju Bootstrap 3, te da nauče kako se u okviru njega koriste različiti CSS i JavaScript alati i biblioteke.

Tokom prvog od ukupno 10 časova, koliko ih specijalizovana obuka i kurs za CSS i Boostrap 3 podrazumeva, profesori će na zanimljiv način predstaviti polaznicima sve prednosti koje Cascading Style Sheets (CSS) sintaksa može da ponudi. Isto tako će im precizno objasniti i u kojim situacijama se ovaj jezik primenjuje, to jest koja je osnovna svrha njegovog korišćenja.

Nakon toga će fokus edukacije biti usmeren na samu sintaksu, te na njenu primenu kada je potrebno definisati izgled različitih elemenata u jednom HTML dokumenatu. Naravno da će im na primerima biti objašnjeno i zbog čega je ovaj jezik označen kao kaskadni, to jest biće im pojašnjeno kako se to “slažu” konkretni elementi u okviru stranice.

Profesori će govoriti detaljno i o svakom od 3 elementa koja ovaj programski jezik podrazumeva, tako da će se deca upoznati i sa definicijom ciljnih elemenata, ali i sa svojstvima, te sa elementom koji se odnosi na vrednost.

Pored toga, kurs i obuka za CSS i Boostrap 3 će obraditi i temu koja se odnosi na definisanje svojstava, a uz primenu ključnih reči, te će učesnici edukacije naučiti i kako se definiše pozadina konkretnog elementa, ali i kako se moraju odrediti njegove dimenzije, ivice i okvir. Savladaće i umeće odabira odgovarajućeg fonta, ali će se upoznati i sa određivanjem margina i sa pravilnim pozicioniranjem. Svakako će predavači upoznati polaznike i sa generisanim sadržajem jednog takvog dokumenta, ali i sa određivanjem, odnosno popunjavanjem unutrašnjeg praznog prostora.

U ovom delu edukacije će biti objašnjeno i kako se uz primenu brojevnih vrednosti definišu određena svojstva, ali i na koji način se primenjuju takozvane predefinisane ključne reči u tom slučaju. Podrazumeva se da će učesnici obuke naučiti i u kojim situacijama se koristi jedna i druga opcija, ali i na koji način se one pravilno moraju implemetirati u konkretni sadržaj. Nakon svega toga će predavači govoriti učesnicima i o primećenim nedostacima koje CSS ima, ali će im na primerima objasniti i šta je potrebno uraditi u praksi, da bi se oni sveli na minimum ili, pak potpuno izbegli.

Sledeći segment koji predviđa škola programiranja za decu podrazumeva upoznavanje polaznika sa osnovama rada u Boostrap - u, koji se karakteriše kao specijalno osmišljena struktura, izgrađena na osnovama i CSS i HTML šablona za kreiranje različitih komponenti određenog interfejsa.

Takođe će profesori govoriti i o načinu na koji se Boostrap 3 koristi kada je potrebno izraditi interenet stranicu koja je prilagođena različitim mobilnim uređajima, ali i kako se uz njegovo korišćenje može ta stranica prilagoditi posetiocima. Deca će biti upoznata i sa kratkom istorijom ovog web framework - a, te sa primenom osnovnih HTML, ali i CSS biblioteka i alata, koji su u okviru njega dostupni.

Specijalno osmišljena obuka i kurs za CSS i Boostrap 3 će omogućiti polaznicima i da se upoznaju sa svim prednostima koje Open source može da ponudi programerima, ali će posebna pažnja biti usmerna na nedostatke koje Boostrap 3 svakako ima. A da bi ih izbegli u praksi, polaznici će morati da na primerima vide šta je potrebno da učine, to jest da nauče šta je neophodno uraditi, kako oni ne bi bili naročito uočljivi prilikom kreiranja konkretne web aplikacije.

Škola programiranja JavaScript/jQuery za decu

Tokom 10 školskih časova, koliko prema važećem planu i programu obuhvata specijalizovana obuka i kurs JavaScript/jQuery za decu je predviđeno da se polaznici upoznaju sa osnovama korišćenja kako pomenutog programskog jezika, tako i njegove često korišćene biblioteke.

Na početku će profesori objasniti deci koje su osnovne karakteristike JavaScript jezika i u kojim situacijama se on koristi, te će im ukazati i na razlike između njega i Java programskog jezika. Ukratko će se osvrnuti i na njegov nastanak, a zatim će govoriti i o brojnim problemima sa kojima su se njegovi tvorci susretali. Svakako će učesnici edukacije naučiti i koji se standardi tom prilikom primenjuju, ali i sa poljem primene ovog programskog jezika. Poseban akcenat će biti stavljen i na njegovu primenu prilikom izrađivanja različitih web aplikacija, te tokom izrade video igrica.

Oblast koju će škola programiranja JavaScript/jQuery za decu nakon toga obraditi je vezana za biblioteke, čija je osnovna namena vezana upravo za korišćenje JavaScript programskog jezika na određenim stranicama.

U tom deču će se polaznici upoznati i sa osnovnim funkcijama ove biblioteke u oblasti kodiranja, ali će im precizno biti objašnjeno i kakav uticaj ona ima na animacije i efekte, te kako se koriste različiti dodaci (Plugin) koje ona ima ugrađene. Zatim će obraditi i temu koja se tiče primene takozvanih CSS selektora u okviru jQuery biblioteka, a kako bi određena web stranica bila što bolje stilizovana.

Kada budu obradili oba pojma, učesnici će imati priliku i da tokom praktičnog rada pokažu da li su prezentovana znanja usvojili i u kojoj meri.

Kurs i obuka PHP/MySQL za decu

S obzirom na to da se u zvaničnom nastavnom programu, a koji podrazumeva škola programiranja PHP/MySQL za decu nalazi 50 školskih časova, to automatski znači i da će se polaznici vrlo detaljno upoznati sa pomenutim programskim jezikom, te da će svakako steći zavidan nivo znanja vezano za rad sa bazama podataka.

Predviđeno je da tokom uvodnog časa profesori detaljno objasne učsenicima, najpre šta se podrazumeva pod PHP programskim jezikom, te da ih zatim upoznaju i sa njegovim osnovnim karakteristikama, a zatim i sa poljem primene.

Svakako će naučiti i zbog čega se upravo taj jezik vrlo često koristi kada je potrebno izraditi dinamički sadržaj, ali i koju vrstu sintakse on koristi, te koje su njegove mogućnosti u okviru takozvanog objektno orjentisanog programiranja.

Kratko će se predavači osvrnuti i na istoriju njegovog nastanka, a deci će biti detaljno objašnjeno i koji sve koraci moraju biti preduzeti da bi se PHP skripte izvršile na pravilan način. Sa funkcijama PHP datoteke će, isto tako biti upoznat svako ko bude želeo da prati ovu edukaciju. Nakon toga će, specijalizovana obuka i kurs PHP/MySQL za decu da se fokusira na prezentovanje osnovnih elemenata takve datoteke, te će učesnici biti upoznati, između ostalog i sa osnovnim karakteristikama PHP naredbi i HTML oznaka, ali i oznaka za PHP.

Svakako će biti reči i o stilovima koji su dostupni prilikom procesa ispisivanja specijalnih PHP oznaka, te će učesnici naučiti i koje su karakteristike ASP, skraćenog i takozvanog skript stila. Naučiće i gde moraju biti tačno pozicionirane PHP naredbe, te kako se radi sa nizovima, klasama i izrazima, ali i sa promenljivima. Profesori će im, svakako objasniti i šta je to grananje, te koji sve tipovi grananja postoje, ali će polaznici imati prilike da nauče i na koji način se definišu konstante.

Drugi deo koji specijalizovana škola programiranja PHP/MySQL za decu uključuje, podrazumeva prvo njihovo upoznavanje sa specifilnim sistemom koji se koristi prilikom postupka upravljanja bazama podataka (MySQL), budući da je to jedan od najčešće korišćenih sistema.

Polaznici kursa će naučiti i u koju svrhu se on koristi, ali i po kom principu se kombinuje sa PHP jezikom. Kako su se, tokom kreiranja ovog sistema javljali i različiti problemi, koji su kasnije prilično uspešno otklonjeni, to će predavači ukratko govoriti i o toj temi, a zatim će učesnicima pojasniti kako funkcioniše specijalni interfejs koji se koristi za administraciju u tom slučaju. Svakako će im ukazati i na osnovne razlike između grafičkog interfejsa i onoga koji je dat u formi komandne linije.

Predviđeno je da polaznici ove obuke nauče i koje platforme podržavaju MySQL, te da nakon toga pristupe praktičnom radu, koji je takođe obuhvaćen nastavnim programom.

Cena: 3,000 RSD

(mesečno, dinamika je dva puta po 45 minuta)

Kursevi i obuke za decu

Osnove programiranja

Kurs i obuka osnove programiranja, škola programiranja za decu

Svaki osnovac ili učenik srednje škole koji želi da se upozna sa umetnošću programiranja, a uz uslov koji se odnosi na poznavanje čitanja i pisanja latiničnog pisma je pozvan da pohađa program koji sprovodi škola programiranja za decu.
Osnove programiranja >>


Osnove 3D modelovanja

Kurs i obuka osnove 3D modelovanja, škola programiranja za decu

Sa umetnošću kreiranja animacija, ali i sa mnogobrojnim funkcijama koje se odnose na modelovanje trodimenzionalnih objekata će imati prilike da se svako ko je zainteresovan upozna, a ukoliko odluči da pohađa obuku i kurs osnove 3D modelovanja koju organizuje škola programiranja za decu Akademije Oxford.
Osnove 3D modelovanja >>


Osnove obrade fotografije

Kurs i obuka osnove obrade fotografije, škola programiranja za decu

Svako dete koje pohađa osnovnu školu, a koje zanima da nauči na koji način se može pristupiti obradi fotografije, sada ima mogućnost da pohađa specijalizovani kurs, koji će mu omogućiti da stekne dovoljno znanja iz ove oblasti.
Osnove obrade fotografije >>


Izrada sajtova i aplikacija za Android i Windows

Kurs i obuka za izradu sajtova i aplikacija za Android i Windows, škola programiranja za decu

Obuka i kurs za izradu sajtova i aplikacija za Android i Windows je najpre namenjen svakom detetu školskog uzrasta (od 7 do 14 godina starosti), a koje je imalo prilike da se upozna sa pisanjem i čitanjem latinice, ali i sa radom u okviru Microsoft operativnog sistema Windows, te koje želi da da stekne konkretna znanja koja se odnose kako na izrađivanje web sajtova, tako i na izradu Android i Windows aplikacija.
Izrada sajtova i aplikacija za Android i Windows >>


Osnove C i C++ programiranja

Kurs i obuka osnove C i C++ programiranja, škola programiranja za decu

Svaki učenik osnovne škole koji želi da savlada pomenute programske jezike i tako se upozna sa osnovama programiranja ima pravo da pohađa ovu obuku, a koju sprovodi škola programiranja za decu Akademije Oxford.
Osnove C i C++ programiranja >>


Osnove robotike i elektronike

Kurs i obuka osnove robotike i elektronike, škola programiranja za decu

Ako je vaše dete savladalo latinično pismo, te može samostalno da čita i piše slova latinice, a uz to ima osnovno znanje koje je vezano za korišćenje Windows operativnog sistema, te poseduje interesovanja vezana za oblasti elektronike i robotike, onda je kurs i obuka osnove robotike i elektronike zaista idealna baš za njega.
Osnove robotike i elektronike >>


Izrada animacija i igrica

Kurs i obuka za izradu animacija i igrica, škola programiranja za decu

Kako sve veći broj mališana uspešno vlada korišćenjem interneta, ali i igra različite vrste igrica, to se, sasvim razumljivo javila potreba da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka za izradu animacija i igrica, u okviru koje će oni moći da ovladaju korišćenjem različitih alata koji će im biti od koristi prilikom izrade i animacija i igrica.
Izrada animacija i igrica >>


HTML i CSS - osnove

Kurs i obuka HTML i CSS - osnove, škola programiranja za decu

Da bi neko dete koje zanima kurs i obuka HTML i CSS - osnove bilo u mogućnosti da je pohađa, na prvom mestu je neophodno da bude starosti između 7 i 18 godina, te da zna da čita i piše latinicu, a što su zapravo osnovni zahtevi koji se stavljaju pred sve zainteresovane polaznike.
HTML i CSS - osnove >>


Osnove rada sa Java aplikacijama

Kurs i obuka osnove rada sa Java aplikacijama, škola programiranja za decu

Sa ciljem da se svako dete čiji je uzrast od 7 do 14 godina upozna sa takozvanim objektno orijentisanim programiranjem, to jest sa razvojem Kava aplikacija se organizuje obuka i kurs osnove rada sa Java aplikacijama.
Osnove rada sa Java aplikacijama >>


Osnove JavaScript-a

Kurs i obuka osnove JavaScript-a, škola programiranja za decu

Đaci osnovne škole koji su stari od 7 do 14 godina, a koji žele da se upoznaju sa radom u JavaScript-u, te su imali prilike naravno da nauče i sva slova latiničnog pisma i to kako da ih pišu, tako i da ih čitaju, mogu da pohađaju kurs koji škola programiranja za decu organizuje u okviru svake svoje poslovnice u kojoj se prijavi dovoljno dece.
Osnove JavaScript-a >>


Osnove rada u WordPress-u

Kurs i obuka osnove rada u WordPress-u, škola programiranja za decu

Škola programiranja za decu u celoj Srbiji na preko 20 lokacija ima otvorene poslovnice i u svima njima se organizuje obuka i kurs osnove rada u WordPress-u za zainteresovanu decu jasno definisanog uzrasta i nivoa znanja.
Osnove rada u WordPress-u >>


Osnove video montaže

Kurs i obuka osnove video montaže, škola programiranja za decu

Pored toga što će kurs i obuka osnove video montaže ponuditi polaznicima da se upoznaju sa video montažom, to jest sa osnovnim znanjima u ovoj oblasti, ona će isto tako uputiti zainteresovane polaznike i u rad sa specijalnih efekata, ali će ima mogućiti i da savladaju mnoge druge veštine koje će im svakako biti od koristi.
Osnove video montaže >>


Scratch za decu (osnovni nivo)

Kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo), škola programiranja za decu

Sa umetnošću dizajniranja različitih igara, ali i njihovog programiranja ima pravo da se upozna apsolutno svako dete, koje pohađa VII ili VIII razred osnovne škole, te ima osnovnu računarsku pismenost.
Scratch za decu (osnovni nivo) >>


Scratch za decu (napredni nivo)

Kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo), škola programiranja za decu

Nakon što savladaju rad u pomenutom programu na osnovnom nivou, deca uzrasta između 8 i 16 godina imaju pravo da pohađaju i edukaciju na višem nivou.
Scratch za decu (napredni nivo) >>


Python za decu od petog do osmog razreda

Kurs i obuka - Python za decu od petog do osmog razreda, škola programiranja za decu

S obzirom na to da je danas sve više mališana koji imaju interesovanje za rad sa računarima i programiranje, to smo sasvim slobodni da navedemo da je specijalizovana obuka i kurs - Python za decu od petog do osmog razreda namenjena upravo onim učenicima, koji su spremni da uče od vrhunskih stručnjaka i savladaju umeće programiranja.
Python za decu od petog do osmog razreda >>


Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda

Kurs i obuka - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda, škola programiranja za decu

Sa umetnošću dizajniranja različitih igara, ali i njihovog programiranja ima pravo da se upozna apsolutno svako dete, koje pohađa VII ili VIII razred osnovne škole, te ima osnovnu računarsku pismenost.
Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda >>

Spisak gradova za školu programiranja za decu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje