Nemački jezik - Međunarodni ispit za austrijske jezičke diplome (ÖSD) - Test centri Beograd, Kragujevac i Niš

Svako ko želi da nastavi školovanje ili da dobije boravišnu, odnosno radnu dozvolu na teritoriji Nemačke, Austrije ili Švajcarske, to jest bilo koje druge zemlje u kojoj je uslov i posedovanje međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju nemačkog jezika određenog nivoa sada više ne mora da brine, jer je od 01.01.2016. godine Akademija Oxford postala ispitni centar za polaganje ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) u saradnji sa Austrijskim institutom iz Beograda. Njihovim uspešnim polaganjem kandidati stiču takozvanu Austrijsku jezičku diplomu (Österreichisches Sprachdiplom), koja je zapravo sertifikat o nivou poznavanja nemačkog jezika određenog nivoa, i kao takva priznata u brojnim državama sveta.

Vrlo je važno pomenuti da ÖSD ispite na godišnjem nivou polažu milioni ljudi širom sveta, tako da trenutno spada među najtraženije sertifikate o nivou poznavanja nemačkog jezika za sve one kandidate koji ga uče kao strani.

Prednost polaganja ovog ispita kod nas je i ta što se organizuje na čak tri lokacije, osim u Beogradu, ÖSD ispit se u određenim terminima polaže i u našim poslovnicama koje se nalaze u Kragujevcu i Nišu.Posebno je zanimljivo pomenuti da osim 6 osnovnih nivoa, koji su usklađeni sa pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference), to jest Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, u okviru ÖSD ispita postoje i oni koji su namenjeni proveri nivoa znanja nemačkog jezika za najmlađe kandidate, ali i za učenike osnovnih i srednjih škola.

Ispitni centar Akademije Oxford vrši ispitivanje za sve standardne nivoe, što podrazumeva proveru znanja za nivoe od A 1 kao osnovnog, odnosno početnog, preko A 2 kao višeg početnog, pa do B 1 nivoa (niži srednji nivo), odnosno B 2 nivoa (viši srednji nivo prema pravilima CEFR -a).

Iako ne organizujemo ispitivanje za svih 6 nivoa prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezika, u našem redovnom planu i programu je i pripremna nastava i to za sve nivoe, u okviru koje se kandidatima pojašnjava sve ono što im eventualno nije jasno, a odnosi se na sam princip polaganja, koji nije ni malo jednostavan. Zapravo, reč je o tome da se ÖSD ispiti organizuju uz primenu nemačkog jezika kojim se govori u takozvanom nemačkom govornom području, to jest na teritoriji Nemačke, ali i Austrije i Švajcarske.Imajte na umu i to da je prvi Österreich Schweiz Deutschland ispit održan u poslednjoj deceniji prošloga veka, a da ga je od tada polagalo i položilo neverovatno mnogo ljudi širom sveta.

Ukoliko i vi želite da sa uspehom položite bilo koji od pomenuih standardnih nivoa svakako je najbolje da u okviru Akademije Oxford pohađate pripremnu nastavu baš za taj nivo.

Mada zainteresovani kandidati kod nas ne mogu da polažu ispite za C 1 i C 2 nivo prema pravilima koja propisuje pomenuti jezički okvir, naši stručnjaci vrše pripremnu nastavu i za njihovo polaganje i to sa velikim uspehom. A samo pravilnom primenom znanja koja kandidati steknu tokom pohađanja pripremne nastave određenog nivoa, možemo sa prilično visokim stepenom sigurnosti da kažemo da će položiti ispit za željeni nivo!

U slučaju da niste sigurni kom nivou odgovara vaš nivo znanja nemačkog jezika, budite potpuno slobodni da kontaktirate našu poslovnicu u vašem gradu, to jest onu koja vam je najbliža, kako biste se sa našim predstavnikom dogovorili oko svih detalja za organizovanje provere putem takozvanog inicijalnog testa.CENE ÖSD ISPITA U 2021. GODINI

ISPIT BEOGRAD CENA
A1 ceo 13,500 RSD
A1 pismeni deo 11,000 RSD
A1 usmeni deo 6,700 RSD
A2 ceo 14,800 RSD
A2 pismeni deo 12,000 RSD
A2 usmeni deo 6,900 RSD
B1 ceo 16,500 RSD
B1 Lesen - čitanje 7,300 RSD
B1 Hören - slušanje 7,300 RSD
B1 Schreiben - pisanje 7,300 RSD
B1 Sprechen - razgovor 7,300 RSD
B2 ceo 17,200 RSD
B2 pismeni deo 14,000 RSD
B2 usmeni deo 7,500 RSD
ISPIT KRAGUJEVAC CENA
A1 ceo 14,000 RSD
A1 pismeni deo 11,500 RSD
A1 usmeni deo 7,000 RSD
A2 ceo 15,300 RSD
A2 pismeni deo 12,500 RSD
A2 usmeni deo 7,200 RSD
B1 ceo 17,000 RSD
B1 Lesen - čitanje 7,600 RSD
B1 Hören - slušanje 7,600 RSD
B1 Schreiben - pisanje 7,600 RSD
B1 Sprechen - razgovor 7,600 RSD
B2 ceo 17,700 RSD
B2 pismeni deo 14,500 RSD
B2 usmeni deo 7,800 RSD
ISPIT NIŠ CENA
A1 ceo 14,000 RSD
A1 pismeni deo 11,500 RSD
A1 usmeni deo 7,000 RSD
A2 ceo 15,300 RSD
A2 pismeni deo 12,500 RSD
A2 usmeni deo 7,200 RSD

TERMINI ÖSD ISPITA U 2021. GODINI

  BEOGRAD Rok za prijavu:
FEBRUAR* 12.02.2021. 21.01.2021.

* - Napomena: Kandidati se mogu prijaviti i polagati samo A1, A2 I B1 nivo u ovom roku.

APRIL* 02.04.2021. 11.03.2021.

* - Napomena: Kandidati se mogu prijaviti i polagati samo A1 i A2 nivo u ovom roku.

JUN* 04.06.2021. 13.05.2021.

* - Napomena: Kandidati se mogu prijaviti i polagati samo A1 i A2 nivo u ovom roku.


  KRAGUJEVAC Rok za prijavu:
MAJ* 21.05.2021. 29.04.2021.

* - Napomena: Kandidati se mogu prijaviti i polagati samo A1 i A2 nivo u ovom roku.

OPŠTI USLOVI ISPITA

Akademija Oxford u saradnji sa Austrijskim institutom iz Beograda organizuje ÖSD ispite za dobijenje Austijske diplome koja je međunarodno priznata u svim zemljama nemačkog govornog područja za sledeće nivoe:

 • A1
 • A2
 • B1
 • B2

LOKACIJA

Ispiti se organizuju na tri lokacije u prostorijama Akademije Oxford:

 • Beograd - Vračar, Makenzijeva 53, četvrti sprat, Zemun, Ugrinovačka – Senski trg 7
 • Niš - Obrenovićeva 15/1, 18000 Niš
 • Kragujevac - Kralja Aleksandra I Krađorđevića 23

Ukoliko se u nekom od preostalih centara skupi najmanje 15 kandiata, moguće je organizovanje ispita i u drugim centrima (gradovima), uz blagovremenu najavu. Cene ispita u ovim gradovima biće nakndano definisane.

Ostali gradovi u kojima je moguće organizovati ispite su:

 • Jagodina
 • Ćuprija
 • Paraćin
 • Mladenovac
 • Beograd - Banovo brdo
 • Kraljevo
 • Kruševac
 • Subotica
 • Čačak
 • Užice
 • Pančevo
 • Smederevo
 • Vranje
 • Požarevac
 • Šabac
 • Zrenjanin
 • Novi Sad

PRIJAVA ISPITA

Prijava ispita moguća je najkasnije 30 dana pre zakazanog termina ispita. Rok za uplatu je takođe 30 dana pre ispitnog termina.

Prijava se može vršiti u svakom centru Akademije Oxford, popunjavanjem prijavnog obrasca ili online na sajtu Akademije Oxford.

Ukoliko je kandidat već polagao ispit koji ponovo prijavljuje, tu informaciju mora pružiti prilikom prijave ispita. Kandidati koji su polagali nivo B1 i položili neki od njegovih delova, dužni su da dostave kopije sertifikata koje su stekli prilikom prijavljivanja ispita.

Otkazivanje ispita može se realizovati isključivo u pisanoj formi. Povraćaj novca zbog otkazivanja ispita jedino je moguć ukoliko kandidat preda zahtev za otkazivanje ispita u pisanoj formi minimum 14 dana do ispitnog termina (period od 14 dana počinje danom otkazvanja ispita, a završava se danom održavanja ispita). U tom slučaju kandidatu se vraća novac ali umanjen za iznos administrativnih troškova od 2.000 RSD. Ukoliko je do ispita ostalo manje od 14 dana, kandidati gube mogućnost otkazivanja ispita i pravo na povraćaj novca.

Kandidati mogu pomeriti ispit za neki od narednih ispitnih termina najkasnije 10 dana pre ispita za koji su se prvobitno prijavili. U tom slučaju kandidati su u obavezi da izvrše doplatu administrativnih troškova, koji pokrivaju stvarno učinjene troškove u iznosu od 2.000 RSD. Kandidatima nije omogućeno pomeranje ispita na neki od narednih rokova, ukoliko je do prvobitno zakazanog termina ispita ostalo manje od 10 dana.

Pomeranje ispita na neki od narednih ispitnih termina moguće je samo jednom.

REZULTATI ISPITA

Za nivoe A1, A2, B1 i B2 rezultati ispita biće objavljeni najkasnije 14 radnih dana nakon održanog ispita.

Rezultati ispita biće dostupni na internet stranici Akademije Oxford, a svaki polaznik će pomoću ličnog broja moći da proveri svoje rezultate.

Kandidati koji nakon polaganja ispita žele da imaju uvid u svoju ispitnu dokumentaciju mogu to učiniti isključivo u prostorijama Austrijskog instituta u Beogradu i to najkasnije 4 dana nakon objavljivanja rezultata.

Diplome polaznika koji su položili ispit se izrađuju u centrali u Beču i biće dostavljene Akademiji Oxford najkasnije 47 dana nakon datuma polaganja. Nakon tog perioda polaznici ih mogu preuzeti u centrima Akademije Oxford. Diplome se podižu uz važeću ličnu kartu ili pasoš, a mogu se poslati kandidatima preporučenim pismom o njihovom trošku. Potvrde i druga dokumenta o položenim ispitima se ne mogu izdavati kandidatima pre izdavanja sertifikata.

Sertifikati se čuvaju godinu dana u Akademiji Oxford, nakon toga se mogu preuzeti jedino direktno u ÖSD centrali u Beču.

ISPIT

Svi ispti se sastoje iz sledećih delova:

Lesen — razumevanje pisanog teksta pismeni deo
Hören — slušanje
Schreiben — pisanje
Sprechen usmeni deo

- Nivo A1: moguće je položiti pismeni ili usmeni deo ili ceo ispit.

- Nivo A2: moguće je položiti pismeni ili usmeni deo ili ceo ispit.
Pismeni deo čini: Lesen, Hören i Schreiben (potrebno je položiti sva tri dela da bi se položio pismeni deo ispita).

- Nivo B1: jedini nivo koji može da se polaže parcijalno, svaki deo posebno.
Ovo je ispit koji je u saradnji sa Geteovim institutom, pa se jedan deo može polagati kod nas, a drugi deo u Geteovom institutu.
Cena pojedinačnih delova viša je od četvrtine celog ispita za nivo B1.

- Nivo B2: moguće je položiti pismeni deo ili usmeni deo ili ceo ispit.
Kandidati koji polažu nivo B2 na ispitu mogu koristiti rečnik.

Na dan ispita, potrebno je da kandidati dodju minimum 30 minuta ranije od zakazanog termina.

Na ispit treba poneti važeći pasoš i hemijsku olovku, izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je potrebno.

PONOVNO IZLAŽENJE NA ISPIT

Kandidati koji ponovo izlaze na ispit su u obavezi da prilože potvrdu o polaganju tj. prethodno položenom delu ispita. Oni kandiati koji nisu ništa položili, u obavezi su da naglase gde i kada su prethodno polagali ispit.

Samo za B1 nivo potrebno je da se u narednom polaganju dostave kopije sertifikata o položenim delovima ispita – pošto je svaki deo ispit za sebe.

Položen jedan deo ispita važi najduže godinu dana od dana polaganja. Za ponavljanje jednog dela ispita (pismenog ili usmenog) kandidati plaćaju polovinu sume za ispit.

PLAĆANJE

Cena ÖSD ispita je definisana zvaničnim cenovnikom Akademije Oxford. Kandidati su u obavezi da određeni iznos uplate najkasnije mesec dana (30 dana) pre zakazanog termina ispita. Plaćanje se vrši uplatnicom na račun 170-30032546001-24.

Akademija Oxford zadržava pravo da otkaže ispit ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih kandidata. U tom slučaju, kandidati imaju pravo na povraćaj novca.

Spisak gradova za OSD - Međunarodni ispit za austrijske jezičke diplome:

Medicinska sestra - tehničar
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!