Srednja građevinska škola, vanredno školovanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija

Akademija Oxford nije srednja škola, samo posreduje pri upisu.

Specifičnost sticanja diplome za neko od zanimanja građevinske struke se ogleda u tome što je u većini slučajeva fokus stavljen na praktični deo nastave primarno. A tome treba svakako dodati i vrlo značajan podatak da srednja građevinska škola najpre nudi mogućnost zainteresovanima da postanu vlasnici diplome za jedno od zanimanja trećeg stepena. Naravno da su u ponudi ovih škola i obrazovni profili IV stepena, ali ipak u manjoj meri.

Valjalo bi istaći i to da nakon što završe školovanje u okviru izabranog programa za treći stepen, kandidati imaju nekoliko mogućnosti. Najpre mogu da prestanu sa školovanjem i da pronađu zaposlenje u okviru struke za koju su se školovali. Zatim imaju mogućnost isto tako i da unaprede nivo svojih kvalifikacija, a kroz program koji nudi takozvana dokvalifikacija. A samim tim što imamo saradnju sa odabranim stručnim školama u zemlji, obezbeđujemo i posredovanje pri upisivanju na izabrani smer.

Uz to što se mogu odlučiti za pomenuti program, kandidati imaju mogućnost i da izaberu vanredno školovanje za zanimanja građevinske struke. A naravno da im je na raspolaganju i redovno školovanje, kao i stručno osposobljavanje, te mogućnost prekvalifikacije za odabrani obrazovni profil pomenute struke.
Praktičan deo nastave ima izuzetan značaj u ovoj školi, pa se njemu i posvećuje naročita pažnja. Svakako da je zastupljen i teorijski deo, a od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je precizno definisano i koliko radnih sati prakse je u obavezi svaki kandidat da pohađa u okviru nastave za odabrani obrazovni profil. Sve informacije kako o definisanom broju radnih časova, tako isto i o tome kako će biti organizovan praktičan deo nastave će svakako da budu dostupne kandidatima u predviđenom trenutku.

Kako izgleda nastava u srednjoj građevinskoj školi ?

S obzirom na to da su obrazovni profili III stepena svakako zastupljeniji u gotovo svakoj srednjoj građevinskoj školi u našoj zemlji, to je akcenat programa stavljen na stručne predmete. Ipak, u ponudi se nalazi i mogućnost školovanja za zanimanja IV stepena građevinske struke, a u okviru kojih su zastupljeni uobičajeni opšti predmeti.

Uopšteno govoreći, svaki kandidat će biti u obavezi da pohađa nastavu, odnosno da polaže četiri opšta predmeta i to u toku svake školske godine, a što se primarno odnosi na programe za obrazovne profile četvrtog stepena. Dakle, sem matematike, fizičkog vaspitanja, srpskog jezika i stranog jezika, u programu su zastupljeni i ovi opšti predmeti: fizika, geografija, istorija, ustav i prava građana, biologija, kao i opšti predmet računarstvo i informatika. Samo u skladu sa time koji je obrazovni profil građevinske struke u pitanju će i zavisiti koji su od opštih predmeta u programu zastupljeni i da li se izučavaju samo u toku jedne ili više školskih godina.U skladu sa aktuelnim programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je određeno i da svaki učenik ima obavezu u toku svake školske godine da pohađa jedan obavezan izborni predmet. U tom slučaju se od njega zahteva i da navede da li je zainteresovan da prati nastavu u okviru predmeta građansko vaspitanje ili mu više odgovara da pohađa predmet verska nastava.

Zastupljeniji su svakako stručni predmeti u okviru programa za obrazovne profile građevinske struke, a koji su trećeg stepena. Mada se ne može reći da nisu svakako u adekvatnoj meri oni zastupljeni i u programima za sticanje zvanja, koje je četvrtog stepena u toj struci. Pojedini stručni predmeti će biti izučavani samo jednu školsku godinu, dok ima i onih koji su zastupljeni u programu za više godina.

Kako je vrlo važno da svako ko odluči da pohađa vanredno školovanje za zanimanja građevinske struke ili bilo koji drugi vid edukacije, koji je u ponudi, nauči i da primenjuje u svom daljem radu stečena teorijska znanja, to će biti u obavezi da pohađa i predviđeni broj časova praktične nastave. Na taj način će biti osposobljen da u potpunosti izvršava sve obaveze, odnosno poslove, koje podrazumeva obrazovni profil za koji se školovao. Na vreme će svaki kandidat da bude obavešten i o tome na koji način će da bude praksa organizovana, ali i gde će biti u obavezi da je pohađa i, naravno koliko će ukupno da traje.

Smerovi u srednjoj građevinskoj školi

Kao što smo već naveli, srednja građevinska škola u ponudi ima mnogo više obrazovnih profila, koji su trećeg stepena. Tako zainteresovani kandidati mogu postati vlasnici diplome za zanimanja kamenorezac, rukovalac građevinskom mehanizacijom i armirač – betonirac.

Sem za njih, srednja građevinska škola organizuje edukaciju i sa ciljem sticanja zvanja klesar, kao i zidar – fasader.

Svakako da se u ponudi nalazi i mogućnost školovanja za neko od zanimanja u okviru građevinske struke, a koje je četvrtog stepena. A u tom smislu je dostupna mogućnost sticanja zvanja klesarski tehničar, zatim geodetski tehničar i građevinski tehničar za visokogradnju.

Profili u našoj građevinskoj školi

Građevinski tehničar za visokogradnju - četvrti stepen

Građevinski tehničar | Četvrti stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Građevinski tehničari učestvuju poslovima građenja: od planiranja i pripreme, projektovanja pa do izvođenja radova. Građevinski tehničar koristeći svoje umeće i veštine, upotrebljava građevinske proizvode i koristi za izgradnju objekata. Pored toga što planira izgradnju objekata, građevinski tehničar je i nadzire.

Vidi više o tehničaru viskogradnje >>

Geodetski tehničar - četvrti stepen

Geodetski tehničar, četvrti stepen, vanredno školovanje, dokvalifikacije, prekvalifikacije

Kao jedna od najstarijih naučnih diciplina, geodezija je usmerena na izučavanje, ali i merenje, te prikazivanje gravitacionog polja planete Zemlje i svih takozvanih geodinamičkih pojava.

Vidi više o geodetskom tehničaru >>


Zidar - Fasader - treći stepen

Zidar - Fasader | Treći stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Zidar pre procesa gradnje prvo proučava plan, odnosno nacrt objekta koji se gradi. Nakon proučavanja plana gradnje zidar pristupa istoj koristeći za svoj posao cigle, različite vrste blokova i kamena koje povezuje malterom i slaže na način koji prati idejni nacrt objekta u izgradnji. Gradnja, renoviranje objekata, manje i veće popravke napuklih zidova kuća ili starih poslovnih objekata deo su svakodnevnog rada kojim se bavi zidar. Zidar je osposobljen za rad na različitim visinama i savladao je bezbedno kretanje po skelama.

Vidi više o zidar-fasader >>

Rukovalac građevinskom mehanizacijom - treći stepen

Rukovalac građevinskom mehanizacijom  | Treći stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Danas postoji veliki broj različitih mašina koje koristimo u pojedinim fazama izgradnje investicionog objekta. Da bi se ceo proces odvijao bez zastoja, neophodno je angažovati mehaničara građevinske mehanizacije koji će voditi računa o konstantnom ispravnom funkcionisanju ovih radnih mašina. Redovno održavanje i popravka građevinske mehanizacije pokrivaju veliki broj intervencija mehaničara građevinske mehanizacije - zamena rezervnih delova, redovna kontrola i zamena ulja samo su neke od njih.

Vidi više o rukovalac građevinskom mehanizacijom >>

Armirač-betonirac - treći stepen

Armirač-betonirac, treći stepen, vanredno školovanje

Među osnovnim uslovima koji se stavljaju pred kandidate koji žele da rade na ovom poslu nalazi i snažna telesna građa, ali isto tako i odlična fizička kondicija.

Vidi više o armirač-betonirac >>

Kamenorezac - treći stepen

Kamenorezac, treći stepen, vanredno školovanje

Posao kamenoresca podrazumeva finu obradu kamena za različite svrhe. U našoj školi akcenat stavljamo na praktični deo. Praktični deo podrazumeva savladavanje tehnika obrade kamena, osposobljavnje za upravljanje i rad sa mašinama, i upoznavanje sa vrstama i strukturama kamena. U teorijskom delu se upoznajemo sa zaštitom na radu i zaštitom životne sredine.

Vidi više o kamenorescu >>

Klesar - treći stepen

Klesar, treći stepen, vanredno školovanje

Zanimanje klesar spada među zanatska zanimanja trećeg stepena koja su, u novije vreme vrlo popularna među pripadnicima mlađe generacije i to prvenstveno zato što se neko ko stekne diplomu za ovo zanimanje može, praktično odmah baviti svojim poslom, te otvoriti sopstvenu radionicu, stim da mora poštovati u tom slučaju odredbe aktuelnog zakona.

Vidi više o klesaru >>

Klesarski tehničar - četvrti stepen

Klesarski tehničar, četvrti stepen, vanredno školovanje

Za sve one osobe koje su sklone umetničkom stvaranju, a ne žele da se priklone nijednoj od često korišćenih umetničkih tehnika, možda bi najbolji izbor bilo sticanje zvanja klesarski tehničar i to na prvom mestu zatoo što je reč o zanimanju IV stepena.

Vidi više o klesarski tehničar >>

Spisak gradova za srednju građevinsku školu

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!