Srednja škola - četvrti stepen, vanredno školovanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija

Akademija Oxford nije srednja škola, samo posreduje pri upisu.

Ovde možete videti detaljan opis profila i smerova za četvrti stepen srednjeg vanrednog obrazovanja.

Profili:


Medicinska sestra - vaspitač

Medicinska sestra - vaspitač - Četvrti stepen smer

Medicinska sestra – vaspitač – četvrti stepen stručne spreme,vid je edukacije prilagođen svakom budućem učeniku i predviđen po najnovijim standardima, uz najnoviju tehnologiju predviđenu za rad sa polaznicima na ovom smeru.

Vidi više za medicinsku sestru - vaspitača - četvrti stepen >>>

Opšta gimnazija

Opšta gimnazija - Četvrti stepen smer

Ošta gimnazija – četvrti stepen stručne spreme, poseban je i specifičan vid edukacije za sve učenike koji su sigurni da će svoje školovanje nastaviti na nekom od državnih ili privatnih fakulteta u zemlji ili insotranstvu.

Vidi više za opštu gimnaziju - četvrti stepen >>>

Pedijatrijska sestra - tehničar

Pedijatrijska sestra - tehničar - Četvrti stepen smer

Pedijatrijska sestra – tehničar – četvrti stepen stručne spreme, posebno je predviđen sistem edukacije i obrazovanja za svakog zainteresovanog polaznika.

Vidi više za pedijatrijsku sestru - četvrti stepen >>>

Pravni tehničar

Pravni tehničar - Četvrti stepen smer

Pravni tehničar – četvrti stepen stručne spreme, spada u zanimanje kojim se možete baviti po završetku prefesionalno predviđenog vanrednog srednjeg obrazovanja, dokvalifikacije ili prekvalifikacije i spada u veoma traženo zanimanje u današnje vreme.

Vidi više za pravnog tehničara - četvrti stepen >>>

Saobraćajno - transportni tehničar

Saobraćajno - transportni tehničar - Četvrti stepen smer

Saobraćajno – transportni tehničar – četvrti stepen stručne spreme, vid je edukacije koji je u našoj školi predviđen po najprofesionalnijim standardima, čime je omogućeno obraazovanje svakom polazniku.

Vidi više za saobraćajno - transportnog tehničara - četvrti stepen >>>

Tehničar drumskg saobraćaja

Tehničar drumskog saobraćaja - Četvrti stepen smer

Tehničar drumskog saobraćaja – četvrti stepen stručne spreme U današnje vreme sve većih udesa i sve veće nepravilnosti u saobraćaju, porast interesovanja za zanimanjem zvanim tehničar drumskog saobraćaja, postaje sve veća.

Vidi više za tehničara drumskog saobraćaja - četvrti stepen >>>

Tehničar obezbeđenja

Tehničar obezbeđenja - Četvrti stepen smer

Tehničar obezbeđenja – četvrti stepen stručne spreme spada u jedan od najodgovornijih i fizički najzahtevnijih poslova, koji se mogu učiti u srednjoj školi.

Vidi više za tehničara obezbeđenja - četvrti stepen >>>

Tehničar tehničko - kolske delatnosti

Tehničar tehničko - kolske delatnosti - Četvrti stepen smer

Tehničar tehničko – kolske delatnosti – četvrti stepen stručne spreme predstavlja veoma odgovoran posao. Njegov posao se prepliće sa poslom mašinovođe, tj. tehničarom vuče.

Vidi više za tehničara tehničko - kolske delatnosti - četvrti stepen >>>

Tehničar vuče

Tehničar vuče - Četvrti stepen smer

Tehničar vuče – četvrti stepen stručne spreme, idealan je za svakog učenika koji je do sada oduvek želeo da se bavi ovim zanimanjem i u potpunosti počinje od samog početka sa navedenom strukom.

Vidi više za tehničara vuče - četvrti stepen >>>

Tehničar za zaštitu od požara

Tehničar za zaštitu od požara - Četvrti stepen smer

Tehničar za zaštitu od požara – četvrti stepen stručne spreme, zanimljivo je i veoma traženo zanimanje, te je sammim tim i broj polaznika svake godine sve veći.

Vidi više za tehničara za zaštitu od požara - četvrti stepen >>>

Transportni komercijalista

Transportni komercijalista - Četvrti stepen smer

Transportni komercijalista– četvrti stepen stručne spreme, predviđen je po najnovijim i najprofesionalnijim standardima uz svu predviđenu tehnologiju, kada je u pitanju istaknuti smer.

Vidi više za transportnog komercijalistu - četvrti stepen >>>

Trgovinski tehničar

Trgovinski tehničar - Četvrti stepen smer

Trgovinski tehničar – četvrti stepen stručne spreme predstavlja zanimanje koje je visoko rangirano, ne samo u novije vreme, već oduvek.

Vidi više za trgovinskog tehničara - četvrti stepen >>>

Carinski tehničar

Carinski tehničar - Četvrti stepen smer

Carinski tehničar – četvrti stepen stručne spreme, specifičan je poseban vid edukacije za svakog zainteresovanog budućeg polaznika koji ima potrebu za vanrednim srednjim školovanjem,dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom za navedeni profil.

Vidi više za carinskog tehničara - četvrti stepen >>>

Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar - Četvrti stepen smer

Ekonomski tehničar - četvrti stepen stručne spreme, predviđen je posabno kao vid edukacije za sve buduće učenike koji iz nekog razloga nisu završili srednju školu, ali i za pne, koji žele da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju za predviđeni profil radnika.

Vidi više za ekonomskog tehničara - četvrti stepen >>>

Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar - Četvrti stepen smer

Farmaceutski tehničar- četvrti stepen stručne spreme, veoma je tražen i jedan od plaćenijih poslova u današnje vreme kod nas, ali poseban akcenat stavljen je na inostranstvo.

Vidi više za farmaceutskog tehničara - četvrti stepen >>>

Filološka gimnazija

Filološka gimnazija - Četvrti stepen smer

Filološka gimnazija - četvrti stepen stručne spreme, specifičan je i poseban smer za sve polaznike, buduće učenike, koji su oduvek želeli da završe ovaj vid edukacije na najprofesionalniji i najsigurniji način.

Vidi više za filološku gimnaziju - četvrti stepen >>>

Finansijski tehničar

Finansijski tehničar - Četvrti stepen smer

Finansijski tehničar - četvrti stepen stručne spreme, predviđen je kao siguran vid edukacije pripremljen je po najnovijim standardima, kada je u pitanju srednje četvorogodišnje obrazovanje.

Vidi više za finansijskog tehničara - četvrti stepen >>>

Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar - Četvrti stepen smer

Fizioterapeutski tehničar- četvrti stepen stručne spreme poseban je vid profesionalne edukacije za svakog polaznika koji želi vanredno srednje obraužzovanje, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za nevedeni profil i struku.

Vidi više za fizioterapeutskog tehničara - četvrti stepen >>>

Kozmetički tehničar

Kozmetički tehničar - Četvrti stepen smer

Kozmetički tehničar – četvrti stepen stručne spreme podrazumeva zanimanje, koje je u današnje vreme veoma cenjeno i isplativo.

Vidi više za kozmetičkog tehničara - četvrti stepen >>>

Kulinarski tehničar

Kulinarski tehničar - Četvrti stepen smer

Kulinarski tehničar – četvrti stepen stručne spreme poziv je kome ni jedan polaznik ne može odoleti, ukoliko bar malo ima volje i želje da postane profesionalni kulinar.

Vidi više za kulinarskog tehničara - četvrti stepen >>>

Laboratorijski tehničar

Laboratorijski tehničar - Četvrti stepen smer

Laboratorijski tehničar – četvrti stepen stručne spreme predviđen je kroz školovanje u vidu vanrednog srednjeg obrazovanja, dokvalifikacije ili prekvalifikacije za svakog učenika koji želi od samog početka da se usavršava, ili ipak samo da preusmeri dosadašnji rad na smer koji mu se u određenom momentu učinio kao bolja perspektiva i budući poziv.

Vidi više za laboratorijskog tehničara - četvrti stepen >>>

Medicinska sestra - tehničar

Medicinska sestra - tehničar - Četvrti stepen smer

Medicinska sestra – tehničar – četvrti stepen stručne spreme, edukacija po najprofesionalnijim standardima za svakog učenika koji želi da završi vanredno srednje obrazovanje ove struke ili da se dokvalifikuje i prekvalifikuje u odnosu na zvanje koje je do tada stekao.

Vidi više za medicinsku sestru - tehničara - četvrti stepen >>>

Turistički tehničar

Turistički tehničar - Četvrti stepen smer

Turistički tehničar – četvrti stepen stručne spreme posebno je zanimljiv profil zanata predviđen za sve turistički orjentisane učenike koji vole da putuju, ali i da uče o istoriji raznih naroda.

Vidi više za turističkog tehničara - četvrti stepen >>>

Ugostiteljski tehničar

Ugostiteljski tehničar - Četvrti stepen smer

Ugostiteljski tehničar – četvrti stepen stručne spreme, zanimanje koje je potrebno svakom ugostiteljskom objektu. Bez razlike da li je u pitanju restoran, hotel, kafe – bar, ili neka druga vrsta ugostiteljskog objekta, Vaša struka je potrebna svuda. Veoma tražena kako kod nas, tako i u inostranstvu.

Vidi više za ugostiteljskog tehničara - četvrti stepen >>>

Ginekološko - akušerska sestra

Ginekološko - akušerska sestra - Četvrti stepen smer

Ginekološko – akušerska sestra- četvrti stepen stručne spreme specifikan je i jedinastven vid profesionalne edukacije za svakog polaznika koji želi vanredno srednje obrazovanje, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za nevedeni profil i struku, u vidu četvrtog stepena stručne spreme.

Vidi više za ginekološko - akušersku sestru - četvrti stepen >>>

Zubni tehničar

Zubni tehničar - Četvrti stepen smer

Zubni tehničar- četvrti stepen stručne spreme, posebno je predviđen sistem edukacije i obrazovanja za svakog zainteresovanog polaznika, koji želi da se obrazuje putem vanrednog srednjeg školovanja, dokvalifikacije ili prekvalifikacije u vidu četvrtog stepena srednje stručne spreme.

Vidi više za zubnog tehničara - četvrti stepen >>>

Mašinski tehničar

Mašinski tehničar | Četvrti stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Tokom sve 4 godine, koliko ukupno traje školovanje za sticanje ovog zvanja, učenici se upoznaju najpre sa osnovama mašinstva, ali i sa savremenim tendencijama u ovoj oblasti, te sa osnovama računarstva i informatike i njihove primene u okviru mašinsko - tehničke struke.

Vidi više za mašinskog tehničara >>>

Mašinski tehničar motornih vozila

Mašinski tehničar motornih vozila | Četvrti stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Ako ste već završili određeni zanat, a u međuvremenu ste shvatili da želite da se bavite ovim poslom, tu je Obrazovni centar Akademije Oxford koji ima saradnju sa mnogim srednjim mašinskim školama širom naše zemlje, tako da svim zainteresovanim kandidatima nudi i varijantu prekvalifikacije ili dokvalifikacije za zanimanje mašinski tehničar motornih vozila IV stepena.

Vidi više za mašinskog tehničara motornih vozila >>>

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | Četvrti stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Smer po čijem uspešnom završetku učenici stiču zvanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i praktično mogu da se zaposle u svakoj kompaniji koja je fokusiranja na upotrebu računara u konstruisanju tokom proizvodnog procesa.

Vidi više za mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje >>>

Tehničar za kompjutersko upravljanje

Tehničar za kompjutersko upravljanje | Četvrti stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Sama činjenica da sve više tehnoloških biroa, alatnica, odnosno onih firmi čije je poslovanje usmereno na obradu metala, u svoj proizvodni proces uvodi i kompjutersko upravljanje je sasvim dovoljna da osmacima koji ne znaju za koju srednju školu da se opredele pruži odlično rešenje.

Vidi više za tehničara za kompjutersko upravljanje >>>

Tehničar za robotiku

Tehničar za robotiku | Četvrti stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Saradnja koju Obrazovni centar Akademije Oxford ima sa srednjim mašinskim školama u Srbiji je garant da će svaki zainteresovani kandidat kod nas najpre dobiti visok kvalitet rada, ali i pronaći upravo ono što traži, a to može biti dokvalifikacija, prekvalifikacija ili pohađanje vanredne nastave nakon čega će steći i zvaničnu diplomu o stečenom zvanju tehničar za robotiku.

Vidi više za tehničara za robotiku >>>

Tehničar mehatronike

Tehničar mehatronike | Četvrti stepen | Vanredno školovanje | Dokvalifikacije | Prekvalifikacije | Akademija Oxford

Jedan od možda najmlađih smerova u okviru srednje mašinske škole je nastao zapravo u želji da se u okviru jednog obrazovnog profila objedine znanja iz više oblasti.

Vidi više za tehničara mehatronike >>>

PTT tehničar

PTT tehničar, četvrti stepen, vanredno školovanje

PTT tehničar ima zadatak da izvrši raspodelu svih preuzetih poštanskih dokumenata, a pored toga on je specijalizovan i za izradu dokumentacije koja prati pošiljke, tako da mora biti upoznat i sa svim carinskim propisima.

Vidi više o PTT tehničaru >>

Tehničar vazdušnog saobraćaja

Tehničar vazdušnog saobraćaja, četvrti stepen, vanredno školovanje

Zanimanje tehničar vazdušnog saobraćaja spada u red zanimanja četvrtog stepena, uzevši u obzir da nastava traje ukupno četiri godine.

Vidi više o tehničaru vazdušnog saobraćaja >>

Elektrotehničar računara

Elektrotehničar računara, četvrti stepen, vanredno školovanje

U eri računara i računarskih sistema sasvim je za očekivati da se poveća i potreba za radnicima koji su stekli kvalifikacije za zanimanje elektrotehničar računara.

Vidi više o elektrotehničaru računara >>

Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova

Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova, četvrti stepen, vanredno školovanje

Nakon što se završe grubi radovi na određenom građevinskom objektu neophodno je da nastavku gradnje, odnosno predviđenim radovima pristupi ono lice koje je zvanično kvalifikovano za zanimanje izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova.

Vidi više o izvođaču instalaterskih i završnih građevinskih radova >>

Sanitarno - ekološki tehničar

Sanitarno - ekološki tehničar, četvrti stepen, vanredno školovanje

Iako naša zemlja kaska za zemljama Evrope i sveta kada je u pitanju ekološka svest i njeno podizanje na visok nivo, činjenica je da sva privredna lica koja žele da posluju u skladu sa standardima koji su priznati na globalnom nivou itekako vode računa o ekološkoj, ali i sanitarnoj zaštiti.

Vidi više o sanitarno - ekološkom tehničaru >>

Elektrotehničar energetike

Elektrotehničar energetike, četvrti stepen, vanredno školovanje

Koliko je oblast energetike, a naročito obnovljivih izvora energije bitna, verovatno sada već svi znaju, bez obzira da li su za to zainteresovani ili ne.

Vidi više o elektrotehničaru energetike >>

Tehničar za pejzažnu arhitekturu

Tehničar za pejzažnu arhitekturu, četvrti stepen, vanredno školovanje

Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnice u preko 20, većih i manjih gradova širom Srbije u kojima organizuje pohađanje vanredne nastave, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za obrazovni profil tehničar za pejzažnu arhitekturu IV stepena.

Vidi više o tehničaru za pejzažnu arhitekturu >>

Stomatološka sestra - tehničar

Stomatološka sestra - tehničar, četvrti stepen, vanredno školovanje

Zanimanja u oblasti medicine, čini se, su u poslednje vreme izuzetno tražena, te je upravo to i jedan od razloga zbog čega se mnogi odlučuju ili za redovno, odnosno vanredno školovanje za neki od tih obrazovnih profila ili za mogućnost dokvalifikacije, te prekvalifikacije, ali i pohađanja specijalizacije.

Vidi više o stomatološkoj sestri - tehničaru >>

Elektrotehničar informacionih tehnologija

Elektrotehničar informacionih tehnologija, četvrti stepen, vanredno školovanje

Kada su u pitanju zanimanja koja su vezana za IT sektor, prilično je teško reći koje je među njima najtraženije na tržištu rada. Radi se o tome da su u pitanju poslovi, koji su izuzetno popularni i svako ko se školuje za neko od njih, u principu posao vrlo brzo može da nađe u struci.

Vidi više o elektrotehničar informacionih tehnologija >>

Tehničar optike

Tehničar optike, četvrti stepen, vanredno školovanje

S obzirom na to da se radi o vrlo traženom zanimanju, to slobodno možemo reći da je tehničar optike obrazovni profil koji je interesantan i dečacima i devojčicama.

Vidi više o tehničar optike tehnologija >>

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!