Fakultet za ekonomiju, marketing i menadžment: Studijski program - međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije

Primarni cilj koji studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije ima jeste da svakom zainteresovanom kandidatu omogući da se specijalizuje za korišćenje različitih alata i metoda, a kako bi u potpunosti ovladao trgovinom na međunarodnom nivou, kao i biznisom i menadžmentom. Svi koji imaju želju da svoja znanja, koja su tokom ranijeg studiranja stekli prodube, sada to mogu da učine pohađanjem ovog studijskog programa, za koji je predviđeno da ukupno traje tri godine, odnosno šest semestara.

Vrlo je važno napomenuti da samo oni studenti koji su stekli ukupno 300 ESPB bodova, te koji su prethodno završili osnovne akademske studije, a zatim i master studije, imaju pravo da upišu studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije.

U okviru ovog studijskog programa, koji spada u red društveno - humanističkih nauka, predviđeno je da svaki ispit bude jednosemestralan. Nakon što kandidat koji zadovoljava konkretne zahteve upiše i završi studijski programi međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije, steći će ukupno 180 ESPB poena.


Fakultet za ekonomiju, marketing i menadžment - Studijski program - međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije

U pitanju je studijski program koji fokus stavlja na upoznavanje kandidata sa principima funkcionisanja ekonomskih sistema na globalnom nivou, kao i sa strategijom internacionalizacije, ali i sa brojnim alatima i metodama, koje će im pomoći u budućem radu.

Ne treba zaboraviti ni to da je perspektiva za zaposlenje svakoga ko završi studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije na visokom nivou. Najpre zato što je dobro poznato da osoba koja stekne zvanje doktor nauka - ekonomske nauke, a što će steći svako po završetku ovog studijskog programa, spada u red traženijih stručnjaka, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, a smatra se i izuzetno značajnim članom akademske zajednice. U principu, po sticanju pomenutog zvanja svi zainteresovani imaju mogućnost da se zaposle kako u domaćim kompanijama, koje su usmerene na ino - sektor, tako isto i u stranim kompanijama koje posluju u našoj zemlji, zatim u istraživačkim centrima, na univerzitetima u zemlji i inostranstvu, te u okviru drugih institucija koje imaju potrebe za stručnjacima toga zvanja.

Zašto upisati studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije?

Sama činjenica da su u pitanju doktorske studije jasno ukazuje na to da svi studenti imaju prilike da se bave ne samo naprednim istraživanjima u okviru konkretnih oblasti, nego i da se bolje upoznaju sa brojnim temama, koje će im i te kako koristiti u budućem radu. Naravno da će u toku studiranja biti upoznati kako se trgovinom i biznisom, tako isto i sa menadžmentom i načinima njihovog funkcionisanja, ali sa brojnim alatima koji se koriste u praksi.

Akcenat će studijski programi međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije staviti na praksu i istraživački rad, što će u velikoj meri pomoći svakom studentu da usavrši znanja iz konkretnih oblasti i da nauči kako da ih primenjuje u praksi na odgovarajući način.

Podrazumeva se da će studenti imati priliku da steknu izuzetno visok nivo stručnosti kako u oblasti međunarodne trgovine, tako isto i u oblasti biznisa. Zahvaljujući interdisciplinarnom pristupu, moći će da razumeju različite aspekte poslovanja na globalnom nivou, a sa fokusom na međunarodno pravo, trgovinsku politiku i upravljanje lancima snabdevanja, zatim strategiju internacionalizacije i međunarodno finansiranje.

Naravno da budući da se radi o doktorima nauka, svi koji završe studijski programi međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije mogu da nastave profesionalno da se usavršavaju, te da se zaposle ili na univerzitetu ili u istraživačkim centrima, a svakako mogu i da izrađuju naučne radove. Uz sve to, zahvaljujući temama kojima se bavi studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije, svako ko ga završi ima mogućnost u velikoj meri da doprinese razvoju društva i privrede, a primarno kroz istraživački rad, kao i kroz implementaciju znanja koje stekne u toku pohađanja ovog studijskog programa.

Koliko traje studijski programi međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije?

U skladu sa trenutno aktuelnim programom, predviđeno je da svako ko upiše studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije treba ukupno da pohađa nastavu u okviru šest semestara, a celokupan studijski program traje ukupno tri godine.

U zavisnosti od toga koliko časova aktivne nastave je predviđeno, odnosno generalno od obima rada i od ishoda samog procesa zavisi i koliko će koji predmet nositi ESPB bodova. A ono što je važno napomenuti jeste da u toku svakog semestra student može steći maksimalno 30 ESPB bodova, što je ukupno 60 ESPB bodova maksimalno za jednu godinu studija.

Po završetku sve tri godine studija će steći 180 ESPB bodova ukupno.

Važno je naglasiti i to da su svi predmeti koji su obuhvaćeni programom, koji sadrži studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije jednosemestralni, a podrazumevaju kombinaciju predavanja i istraživačkog rada.

Zastupljenost aktivne nastave je veća od 25 procenata, a u toku druge godine ovog studijskog programa će studenti biti u obavezi da izrade studijsko istraživački rad, koji je vezan za pristupni rad za doktorsku disertaciju. Nakon što završe drugu godinu studija, neophodno je da u toku treće godine pohađanja ovog studijskog programa urade studijsko - istraživački rad koji je vezan za izradu doktorske disertacije na prvom mestu, ali i za obradu i analizu svih podataka do kojih su studenti došli u toku istraživanja za doktorsku disertaciju.

Sve aktivnosti koje su vezane najpre za pripremu i izradu doktorske disertacije, a zatim i za njenu odbranu će doneti studentima 90 ESPB bodova.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije morati da ispoštuje pravila, a koja podrazumevaju da treba da uradi dva naučna rada, kao i da ih objavi, što će sve sa teorijskim osnovama izrade samog rada svakom studentu doneti ukupno 30 ESPB bodova.

Brojni su predmeti zastupljeni u trenutno aktuelnom nastavnom programu, a šest od njih su izborni, dok je tri obavezna predmeta. Sva tri obavezna predmeta donose studentu ukupno 30 ESPB bodova. Što se tiče izbornih predmeta, oni donose 60 ESPB bodova, a studenti će imati priliku da od ukupno 12 različitih izbornih predmeta izaberu onih šest, koje će pohađati. Naravno da se podrazumeva da će biti u obavezi da ispune i određene preduslove, o čemu će na vreme da budu informisani.

Zahvaljujući činjenici da Akademija Oxford ostvaruje saradnju sa brojnim institucijama i pravnim, odnosno fizičkim licima, a koji su specijalizovani za oblast međunarodne trgovine, menadžmenta i biznisa, svi koji budu pohađali ovaj studijski program imaće priliku da već u toku studiranja dođu u dodir sa vrhunskim stručnjacima, što je vrlo važno i za kvalitet njihovog obrazovanja.

Predviđeno je da osim predavanja, budu upriličene i konsultacije, a tim što će akcenat biti stavljen na istraživački rad, a što će u velikoj meri pomoći svakom studentu da usavrši znanja iz ovih oblasti, koje je do tog momenta imao prilike da stekne.

Na koji način je organizovana nastava u okviru studijskog programa?

S obzirom na to da je osnovni cilj koji Akademija Oxford ima da svakome ko želi da pohađa studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije omogući da to učini na najjednostavniji način, to kandidati imaju mogućnost da izaberu da li im više odgovara nastavu da pohađaju na klasičan način, odnosno u prostorijama jedne od brojnih poslovnica ove obrazovne institucije u našoj zemlji, ili će se opredeliti radije za mogućnost da nastavu prate na daljinu, kada je to moguće. Pod tim mislimo da svakako predavanja kandidati mogu pratiti onlajn, ali je neophodno da obezbede propisane uslove za rad. A to podrazumeva da moraju boraviti na lokaciji, na kojoj je dostupna stabilna internet konekcija, kao i da su u obavezi da obezbede računar sa unapred definisanim karakteristikama i naravno da u skladu sa uputstvima, koja će dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, instaliraju namenski softver, kako bi mogli da prate studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije na takav način.

Podrazumeva se da neće moći kandidati sve predmete da prate online, ali će svakako na vreme da budu obavešteni o detaljima. Izuzev predavanja i konsultacija, ovaj studijski program obuhvata i mentorski rad, ali i istraživački studijski rad, te druge oblike nastave, što će sve zajedno doprineti značajno lakšem savladavanju gradiva predviđenog nastavnim programom.

Posebno je važno naglasiti i to da apsolutno svi koje interesuje studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije imaju obavezu da izvrše prijavljivanje, a zatim i da se upišu, sve u skladu sa pravilima ove obrazovne institucije.

U suštini, svaki pojedinačni kandidat ima pravo da osnovne informacije o sebi ili izdiktira zaposlenima u okviru konkretne poslovnice Akademije Oxford direktno u prostorijama te poslovnice, odnosno putem telefona ili da se prijavi elektronskim putem, kada će konkretne informacije poslati na mejl adresu onog predstavništva ove obrazovne institucije, koje se nalazi u njegovom gradu, to jest koji mu je fizički najbrže. Nakon toga će dobiti sve potrebne informacije o tome kako je predviđeno da bude organizovan upis, kao i o tome koja dokumenta će biti u obavezi kandidat tom prilikom da pripremi.

Isto tako je vrlo važno da svako ko želi da pohađa studijski program međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije navede da li mu više odgovara da nastavu pohađa na daljinu ili uživo, odnosno one predmete gde je to moguće.

Zahvaljujući tako koncipiranom studijskom programu, svi kandidati će izuzev sticanja zvanja doktor nauka - ekonomske nauke, steći i izuzetno visok nivo znanja iz oblasti međunarodne trgovine i biznisa, ali i menadžmenta, što će im omogući ti da vrlo lako uđu među uspešne poslovne ljude.

Ne zaboravite da jedini novac koji se može vratiti jeste onaj koji je uložen u znanje i obrazovanje. Zakoračite u svet ozbiljnih poslovnih ljudi, upisujući studijski programi međunarodna trgovina i biznis - doktorske studije i sticanjem znanja iz konkretnih oblasti na visokom nivou.

Kontakt telefon

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje