Sudski tumač i prevodilac za znakovni jezik

Osnovni princip poslovanja kojim se rukovodi Prevodilački centar Akademije Oxford jeste da izađe u susret zahtevima svih klijenata, te da im pruži najbolju moguću uslugu, po najpristupačnijim cenama na tržištu. Upravo iz tog razloga, u našem timu su i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik koji će da ispuni zahteve svim onim klijentima koji imaju potrebu za korišćenjem njihovih usluga.

A dijapazon usluga koje pružaju sudski tumači i prevodioci za znakovni jezik se kreće od onih najjednostavnijih, kao što je omogućavanje komunikacije učesnicima određenog događaja, poput poslovne konferencije, simpozijuma ili, pak sastanka, preko pomoći osoba koje imaju oštećenje govora ili sluha prilikom suskih procesa, davanja izjava nadležnim institucijama ili, pak venčanja, odnosno apliciranja za vize i u drugim prilikama, pa do prevođenja informativnih emisija, serija, filmova i svih ostalih audio i video sadržaja.

Znakovni ili pokazni, odnosno gestovni jezik gluvih i nagluvih osoba je specifičan način komunikacije koji je posebno osmišljen da bi olakšao funkcionisanje onih ljudi koji imaju oštećenje čula sluha ili otežano govore. Prema procenama, u svetu postoji preko 140 različitih vrsta ovog jezika, a sasvim očekivano, svaki znakovni jezik koji se koristi na teritoriji jedne zemlje sadrži osobenosti onog jezika koji je u njoj zvaničan. Mnogi od tih jezika su zvanično priznati na svetskom nivou, dok je znakovni jezik koji se koristi na teritoriji naše zemlje i dalje u postupku standardizacije, što ni u kom slučaju ne znači da se ne koristi, već samo da se čeka da bude i zvanično priznat.

Ovaj jezik je nastao silom prilika, budući da osobe koje su imale pomenute nedostatke nisu mogle da se sporazumevaju na uobičajen način, razvile su specifičnu vrstu komuniciranja, prilikom koje su se koristili svojim prstima i rukama, stavrajući specifične simbole. Kako je prolazilo vreme, tako su se i ovi znakovi usavršavali, te je došlo do potrebe za standardizacijom pojedinačnih znakovnih jezika koji su se koristili na teritoriji određenih država. U principu, osnovna karakteristika ovog jezika je postojanje jednoručne i dvoručne azbuke, koje su praktično gledano pomoćno sredstvo usled nedostatka mogućnosti da se neophodno prenese samo putem znakova.

Samim tim što su u našem timu stručnjaci koji su pohađali sve neophodne obuke i kurseve za znakovni jezik , to možemo sa sigurnošću da kažemo da svakom klijentu nudimo precizno, kvalitetno, a iznad svega profesionalno prevođenje ovog jezika u ma kojoj situaciji. Uz to, napominjemo i da je overa naših sudskih tumača znakovnog jezika licencirana pečatom od strane eminentne institucije Republike Srbije, što je garant visokog kvaliteta usluga koje pružamo.

Prevođenje sa znakovnog i na znakovni jezik

Da biste bolje razumeli princip prevođenja sa znakovnog i na znakovni jezik, morate znati da ova vrsta jezika na teritoriji svake države sadrži reči i izraze koji se odnose na onaj jezik koji je zvaničan na teritoriji te zemlje. Tako, ako recimo želite da prevedemo sadržaje sa znakovnog i na znakovni jezik to podrazumeva, jednostavnije rečeno da se ti sadržaji zapravo prevode na srpski jezik. Naravno, to se odnosi na prevođenje sa znakovnog na bilo koji strani jezik, odnosno sa nekog stranog jezika na znakovni.

A uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake čija specijalnost je obrada sadržaja za preko 40 svetskih jezika, to smo u prilici da svim zainteresovanim klijentima ponudimo prevod i sa znakovnog i na znakovni jezik koji uključuje i ma koji od pomenutih jezika: ruski, engleski, grčki, nemački, španski, francuski, portugalski, slovački, italijnaski, poljski, hrvatski, slovenački, rumunski, makedonski, turski, bugarski, mađarski, bosanski, albanski, finski, arapski, korejski, danski, kineski, estonski, pakistanski, romski, švedski, japanski, holandski, norveški, persijski, ukrajinski, latinski, ali i ostale jezike kojima govore ljudi u svetu.

Tako, ako recimo organizujete bilo kakav događaj, a da su vam potrebne i usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači za znakovni jezik, možete biti sigurni da će ih naši stručnjaci izvršiti na najbolji mogući način.Ove usluge se mogu koristiti i prilikom sudskih procesa, ali i apliciranja za posao ili vizu, te prilikom sklapanja braka, ali i u svim onim situacijama kada je potrebno izvršiti prevođenje serija, filmova ili emisija koje će biti prikazivane na televiziji, internetu ili u bioskopu.

Bilo u kom slučaju da su vam potrebni prevodi sa znakovnog i na znakovni jezik, dovoljno je da svoj zahtev iznesete najbližoj poslovnici Akademije Oxford kako bismo pripremili ponudu koja će u potpunosti odgovoriti svim navedenim zahtevima. Imajte na umu da se naše poslovnice nalaze na preko 20 lokacija, te da ih osim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ima još i u Kraljevu, Mladenovcu, Jagodini, Ćupriji, Subotici, ali i u Kragujevcu i u mnogim drugim gradovima širom naše zemlje, tako da ćete lako pronaći onu našu psolovnicu koja vam je najbliža.

Takođe je i preporuka da nas na vreme obavestite o organizaciji događaja ili o onoj situaciji za koju su vam potrebni prevodi sa znakovnog i na znakovni jezik, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da izvrše adekvatnu pripremu, te ispune vaša očekivanja u potpunosti.

Što se tiče prevođenja audio, odnosno video materijala sa znakovnog i na znakovni jezik, kod nas možete dobiti njihovu kompletnu obradu. Pod tim mislimo da osim usluge prevoda, na vaš zahtev vršimo i njihovo titlovanje.

Prevod sa srpskog na znakovni jezik

U bilo kojoj situaciji u kojoj učestvuju osobe koje imaju oštećenje čula sluha ili, pak otežano govore, je potrebno koristiti uslugu koja podrazumeva prevođenje sa srpskog jezika na znakovni. A zahvaljujući tome što su u našem timu pravi profesionalci, odnosno i prevodioci i sudski tumači za znakovni jezik, to ovu uslugu pružamo već dugi niz godina i to sa velikim uspehom.

A to u praksi znači da će naši stručnjaci biti pored vas kada aplicirate za vizu, recimo kako bi vam olakšali sporazumevanje sa nadležnim službama, ali i onda kada je potrebno da klijent da izjavu u nadležnom sudu, pa čak i u onim, po mnogima najlepšim trenucima u životu, odnosno kada naši klijenti sklapaju brak. Naravno, sve što smo pomenuli su samo neke od situacija kada su klijentima potrebne usluge naših stručnjaka za znakovni jezik.

Prevođenje sa srpskog jezika na znakovni je potrebno i kada se organizuje neki događaj na kome će učestvovati i ljudi koji se koriste ovim jezikom, tako da će im prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford umnogome olakšati, jer će moći nesmetano da prate tok čitavog događaja. Ono što je vrlo važno u tim situacijama, jeste da organizator ma kog događaja za koji su mu potrebni prevodi sa srpskog jezika na znakovni ima obavezu da nam na vreme pruži sve potrebne informacije o samom događaju, te broju učesnika, odnosno o tome koliko je predviđeno da će trajati, kako bismo mogli da pripremimo ponudu kojom će biti u svakom smislu zadovoljan i koju neće moći da odbije.

Ne zaboravite da kod nas možete dobiti i uslugu koja se odnosi na prevođenje različitih video i audio materijala sa srpskog jezika na znakovni. A to znači da će naši prevodioci i sudski tumači u skladu sa vašim zahtevima da prevedu ne samo serije, već i filmove svih žanrova, poput dokumentarnih i igranih, recimo, ali i informativne emisije, te zabavne, obrazovne i sve ostale vrste audio, odnosno video materijala. Ova usluga podrazumeva i finalizaciju obrade takvih sadržaja, jer kod nas uz njihov prevod možete da dobijete i uslugu titlovanja. Da ne bi bilo zabune, morate znati da se titlovanje u ovom slučaju vrši na srpski jezik, stim što možemo da izvršimo zahedno i titlovanje, ali i klasičan način prevođenja ovakvih materijala sa srpskog jezika na znakovni, što podrazumeva ikonicu na kojoj je naš prevodilac koji prati tok materijala, što ste sigurno imali prilike već da vidite ukoliko ste na televiziji gledali bilo koju informativnu emisiju koja ima i ovu opciju.

Prevodi informativnih emisija sa srpskog jezika na znakovni

Sa srpskog na znakovni jezik prevodimo informativne emisije i to i na klasičan način, mada na zahtev lkijenata vršimo i titlovanje prevedenih sadržaja.

Kada kažemo klasičan način pod tim mislimo na onaj koji možete da vidite u svakoj informativnoj emisiji koja je prevedena sa srpskog na znakovni jezik, što podrazumeva sličicu na kojoj je prevodilac koji prati tok vesti i prevodi ih na znakovni jezik. A ako vam se ne dopada naročito ova ideja, nudimo vam mogućnost titlovanja sadržaja, što znači da titl izlazi na našem jeziku. Takođe, kod nas možete dobiti i uslugu koja podrazuemva objedinjen klasičan način prevoda sa srpskog na znakovni jezik i titlovanje.

Osim informativnih emisija, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i obrazovne i stručne emisije, ali i serije, te filmove svih žanrova.

Sve materijale nam možete dostaviti na nekoliko načina, a u zavisnosti od forme u kojoj su. Tako, osim slanja na mejl, imate mogućnost i da nam ih lično donesete u ma koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, te da ih pošaljete preko kurirske službe.

Simultano prevođenje sa srpskog na znakovni jezik

Kada je u pitanju simultano prevođenje sa srpskog jezika na znakovni mora se priznati da ono umnogome olakšava određene u životu ljudi koji se njime koriste.

Prevodilac i sudski tumač pomažu našim klijentima da izvrše adekvatnu komunikaciju sa različitim državnim službama, na primer, tako da mogu da budu uz njih kada idu ambasadu neke zemlje, jer su aplicirali za njenu vizu. Takođe, njihove usluge se koriste i kada su klijenti u obavezi da daju izjavu u sudu ili policiji, te kada sklapaju brak, recimo, ali i kada je potrebno da imaju komunikaciju u poslovnoj sferi, kao na primer kada imaju neki poslovni sastanak, a njihovi poslovni partneri se ne služe znakovnim jezikom, te u mnogim drugim situacijama koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Da biste bili u potpunosti zadovoljni uslugom koju pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford neophodno je da prilikom zahteva iznesete sve pojedinosti u vezi sa događajem, odnosno situacijom u kojoj su vam potrebne njihove usluge, jer se oni moraju na adekvatan način i pripremiti, kako bi mogli da budu na visini zadatka i pruže vam maksimalno kvalitetnu i profesionalnu uslugu usmenog prevoda sa srpskog jezika na znakovni.

Prevodi sa znakovnog na srpski jezik

Prevođenje sa znakovnog jezika na srpski je takođee usluga koju mogu dobiti naši klijenti, a ona se odnosi na sve one situacije kada se primenjuje ova specifična vrsta jezika.

To znači da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da izvrpi uslugu usmenog prevoda u svim onim situacijama kada je neophodna komunikacija između klijenta i ma koje državne službe, a sa osnovnim ciljem da se takva situacija klijentima maksimalno olakša. Neke od prilika u kojima se primenjuju usluge prevoda sa znakovnog jezika na srpski podrazumevaju davanje izjave sudskim ili policijskim organima, čin venčanja, te apliciranje za vizu neke države, ali i različite vrste poslovnih kontakata, kada je neizostavno važno da komunikacija bude na srpskom jeziku, a u njoj učestvuje i klijent koji ima potrebu za korišćenjem znakovnog jezika.

Ipak, bilo koja da je situacija u pitanju i bez obzira na visoke kvalifikacije i iskustvo, koje ensumljivo imaju naši prevodioci i sudski tumači, neophodno je da klijent blagovremeno uputi jasne smernice, kako bi se oni na pravi način pripremili za obavljanje ove usluge, a na zadovoljstvo klijenta.

Takođe, kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta video i audio materijala sa znakovnog jezika na srpski. To podrazumeva da ćemo na vaš zahtev izvršiti prevođenje svih vrsta filmova i serija, ali i informativnih, zabavnih, obrazovnih i ostalih tipiva emisija. A ako vam tako više odgovra, najpre zahvaljujući činjenici da su u našem timu i profesionalni titleri, možemo da vam ponudimo i titlovanje ovakvih sadržaja.

Prevođenje serija sa znakovnog jezika na srpski

Osim serija, sa znakovnog na srpski jezik ćemo da prevedemo i filmove različitih žanrova, ali i sadržinu emisija, kako informativnih, tako i zabavnih i svih ostalih.

Sadržaje nam možete dostaviti na nekoliko načina, a to zavisi najviše od formata materijala za koji su vam potrebni prevodi sa znakovnog na srpski jezik. Uz opciju slanja elektronskim putem, imate mogućnost i da ih dostavite lično u bilo koju od preko čak 20 poslovnica Akademije Oxford u zemlji, te da ih pošaljete preko kurirske službe.

Posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu ne samo prevodioci i sudski tumači, već i profesionalni titleri, te vam možemo ponuditi i uslugu koja uključuje titlovanje prevedenih materijala.

Usmeno prevođenje sa znakovnog na srpski jezik

Usluga usmenog prevođenja sa znakovnog jezika na srpski se primenjuje u svim onim prilikama kada je klijentima potrebno da se olakša komunikacija u poslovnom ili društvenom smislu. Tako, na primer, naši stručnjaci vrše usmeno prevođenje sa znakovnog jezika na srpski kada je klijent uključen u neki sudsku proces ili, pak kada je dužan da da izjavu nadležnoj instituciji, odnosno kada aplicira recimo za vizu neke zemlje, pa ima komunikaciju sa zaposlenima u njoj, te kada sklapa brak, ali i u mnogim drugim prilikama.

Naravno, prevod sa znakovnog jezika na srpski se obavlja i u svim onim situacijama kada se organizuje neki poslovni sastanak, konferencija ili bilo koja druga vrsta događaja. Klijenti kojima su potrebne ove usluge bi trebalo na vreme da nam daju sve potrebne informacije u vezi sa događajem za koje su im potrebni prevodi sa znakovnog jezika na srpski, kao što je broj učesnika, trajanje, te ostale detalje koji će biti od koristi našim stručnjacima i za pripremu ponude i za sam tok prevođenja.

Prevod sa znakovnog na druge jezike

Dolazak sudskog tumača kod notara (javnog beležnika)
Prevođenje sa srpskog na znakovni
Prevođenje sa znakovnog na srpski

Najčešća Pitanja

Prevodi - najčešća postavljana pitanja

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na znakovni jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam latinski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje