ÖSD - sertifikat za nivo B 2

Najviši nivo među takozvanim standardnim ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) je i nivo B 2 prema pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), koji se u kategorizaciji pomenutog jezičkog okvira naziva višim srednjim nivoom. Prema ÖSD pravilima, on se naziva MD odnosno Mittelstufe Deutsch.

Ispit za proveru znanja nemačkog jezika na ovom nivou se odnosi na sve one kandidate koji nemački uče kao strani jezik i koji imaju više od 16 godina starosti. Uz to, postoji i njegova varijacija koja je namenjena kandidatima koji imaju najmanje 14 godina i koji je osmišljen prema istom principu kao i klasičan MD ispit, samo je tematika pitanja i zahteva prilagođena uzrastu i interesovanjima kandidata.

Kako iz godine u godinu sve veći broj ljudi širom sveta teži da stekne Austrijsku jezičku diplomu (Österreichisches Sprachdiplom) za nivo B 2 ili bilo koji drugi, to od 01. januara 2016. godine svi u Srbiji imaju priliku da polažu ovaj ispit u poslovnicama ispitnog centra Akademije Oxford i to u 4 grada. Sem u Beogradu i Novom Sadu, ispiti se organizuju i u našim poslovnicama u Nišu i Kragujevcu, a u zavisnosti od odabranog termina zavisiće i gde se održava ispit.Nakon što uspešno polože ovaj ispit, kandidati stiču sertifikat koji je priznat na međunarodnom nivou, a može se koristiti u različitim prilikama, kako u Austriji i Švajcarskoj, tako i u Nemačkoj, ali i u svim drugim zemljama u kojima postoji uslov da kandidat poseduje znanje nemačkog jezika B 2 nivoa.

Koje su veštine potrebne za polaganje ÖSD MD ispita

Mada u praktičnom smislu, a prema ÖSD pravilima ovaj nivo spada u najviši standardni nivo, reč je o višem srednjem nivou prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, sa kojim je u potpunosti usklađen. A kako CEFR precizno određuje šta se očekuje od kandidata da zna ukoliko poseduje znanje jednog od 6 nivoa, to se smatra da na nivou MD, odnosno B 2 on mora imati naprednija znanja u odnosu na sve prethodne nivoe i to kako u svim životnim situacijama, tako i u poslovnoj sferi. Trebalo bi da može da vodi razgovor sa izvornim govornicima jezika, čak i ukoliko mu tema samog razgovora nije naročito dobro poznata, uzevši u obzir da na ovom nivou već poseduje zavidan fond reči, te da može da se relativno lako snađe, čak i ako ne razume baš sve detalje razgovora.

Takođe, može i da napiše duži i kompleksniji tekst na nemačkom jeziku o mnogim, kako konkretnim, tako i apstraktnim temama, ali i da jasno iznese svoje mišljenje, bilo u pisanoj, bilo u usmenoj formi i da ih precizno obrazloži.Kandidat koji poseduje ovaj nivo znanja jezika bi trebalo da može prilično lako da prati predavanja na nemačkom jeziku, uz uslov da je barem malo upoznat sa temom. Uglavnom razume program koji se emituje na televiziji ili radiju, te bi trebalo da može i da prati filmove na nemačkom jeziku bez titla, uz visok stepen razumevanja.

Osim članaka u novinama, može da čita čak i književna dela na ovom jeziku, ali i da piše precizne poslovne izveštaje, te da vodi poslovnu korespondenciju sa klijentima, odnosno da piše i odgovara na mejlove.

U većini slučajeva se kod kandidata koji polaže ÖSD MD ispit ne događaju greške, a čak i ako se jave, on ih zahvaljujući svojim znanjima lako uočava i sam ispravlja. Čak i ako kandidat pravi pauze u govoru, one su gotovo neprimetne.

Na ovom nivou znanja se od kandidata očekuje da može nesmetano da učestvuje u poslovnim sastancima, te da precizno iznosi i prihvata različite poslovne informacije, a može i da daje intervjue koji su vezani za posao koji obavlja.

On u suštini može da napiše i esej o temi, sa kojom i nije u potpunosti upoznat, ali koja mu je svakako relativno bliska, te da nesmetano stupa u interakciju i sa više ljudi, kojima je nemački jezik maternji.

Kako izgleda ÖSD ispit B 2

U okviru ovog ispita se proveravaju 4 oblasti i to one, da tako kažemo uobičajene, kao što su: čitanje i razumevanje pročitanog, slušanje i razumevanje odslušanog, pisanje i veštine konverzacije.

Oko 230 minuta ukupno traje polaganje.

Provera oblasti čitanja i razumevanja pročitanog

Prvi deo provere obuhvata razumevanje pročitanog i sastoji se od ukupno 4 zadatka. Princip je vrlo jednostavan: kandidati prvo pročitaju jedan tekst, pa urade zadatak u vezi sa njim kako bi se proverio nivo razumevanja pročitanog i tako za svaki tekst ponaosob, stim što su zadaci ili u formi zaokruživanja tačnog odgovora ili u formi dopisivanja, te biranja koja je tvrdnja tačna, a koja ne i sličnih.

Ova oblast provere traje ukupno 90 minuta, a za svaki od zadataka kandidat može maksimalno da osvoji po 5 poena, što znači da je maksimum poena u ovoj oblasti 20.

Provera oblasti slušanja i razumevanja odslušanog

Provera oblasti slušanja, odnosno razumevanja odslušanog traje 30 minuta i kandidati najpre slušaju jedan audio materijal, koji je prezentovan na nemačkom jeziku koji se govori u zemljama nemačkog govornog područja, odnosno Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, te nakon toga imaju zadatak koji podrazumeva ili zaokruživanje tačnog odgovora ili dopisivanje ili biranje između onih tvrdnji koje su tačne, odnosno netačne, a vezane su za odslušani audio materijal. U okviru ove oblasti kandidati imaju dva zadatka, odnosno dva puta slušaju različit materijal i rešavaju ponuđene testove.

I jedan i drugi zadatak se vrednuju sa maksimalnih 10 poena, to jest za čitavu oblast provere kandidat može da osvoji 20 poena maksimalno.a.

Provera oblasti pisanja

Kandidati u okviru provere oblasti pisanja imaju zadatak najpre da napišu meil prema smernicama koje dobiju, a koji bi trebalo da bude dužine od najmanje 120 reči. Zatim pišu tekst u kome odgovaraju na zadatu temu, a koji bi trebalo da bude dužine kao i meil.

Ukupno 90 minuta traje provera ove oblasti u okviru ÖSD ispita za B 2 nivo. Sa po 15 poena maksimalno se vrednuju oba zadataka, odnosno osvaja se najviše 30 poena u ovoj oblasti.

Provera umeća konverzacije

Kao i u okviru svakog ispita, tako i ovde oblast konverzacije prvo podrazumeva kratko predstavljanje kandidata i njegov prikaz teme koju je odabrao, zatim on ima zadatak da opiše određenu sliku i da vodi diskusiju sa ispitivačem o jednoj od tema koju je izabrao, odnosno o slici.

Svaka od ovih oblasti provere traje oko 5 do 7 minuta, što znači da je vreme trajanja provere za oblast veština konverzacije između 15 i 20 minuta, a maksimalno se osvaja 30 poena.

Dodatne informacije o ÖSD MD ispitima

Prijava za ispit se vrši najkasnije 30 dana od narednog zakazanog termina, a to je ujedno i krajnji rok za plaćanje nadoknade za polaganje ispita. Svi kandidati će blagovremeno biti obavešteni o tačnom datumu polaganja ispita, koji se održavaju jednom mesečno i to u svim mesecima, osim tokom avgusta, a u našim poslovnicama koje se nalaze u jednom od pomenutih gradova (Beograd, Kragujevac, Novi Sad i Niš).

Kada se uzme u obzir da je reč o višem srednjem nivou poznavanja nemačkog jezika, iako nije obavezna, pripremna nastava je svakako preporučljiva. A možete se raspitati u okviru Akademije Oxford za više detalja o pripremi za polaganje za ovaj nivo ÖSD ispita.

Svaki kandidat koji je već polagao ovaj ispit, ali bez uspeha ima obavezu da tu informaciju naglasi prilikom prijave, što podrazumeva da treba da navede i naziv institucije u kojoj je polagao i tačan datum polaganja.

Takođe, onaj ko je već polagao ÖSD ispit, a položio samo usmeni ili pismeni deo mora da dostavi i validnu potvrdu o tome, te da u roku od godinu dana od prethodnog termina položi i preostali deo, a u tom slučaju prilikom prijave plaća samo polovinu ukupne nadoknade za polaganje ispita. O visini nadoknade za polaganje možete dobiti informaciju u bilo kojoj od naših poslovnica u zemlji. Posebno ističemo da se u ovom slučaju pod usmenim delom smatra oblast konverzacije, dok pismeni deo ovog ÖSD ispita podrazumeva oblasti: čitanje, slušanje i pisanje i jedino u slučaju da kandidat položi sve tri oblasti zajedno, smatra se da je položio pismeni deo ispita. Uz to, posebno ističemo da nije dovoljno da kandidat osvoji minimalan broj poena koji je inače dovoljan da se smatra da je položio svaku pojedinačnu oblast, već je potrebno da ima osvojenih najmanje 42 poena ukupno u sve tri oblasti provere da bi se smatralo da je položio pismeni deo ispita. Reč je o tome da je za oblast čitanja i slušanja dovoljno da osvoji minum 7 poena u svakoj, da bi se smatralo da je položio, dok je za oblast pisanja minimum osvojenih bodova 10. Kada se svi ti poeni saberu dobija se 24, a već smo pomenuli da je 42 poena dovoljno da se smatra da je kandidat položio pismeni deo ispita, te je sasvim jasno da minimalan broj poena u svakoj oblasti ni u kom slučaju ne donosi sertifikat o položenom pismenom delu ispita.

Ukoliko imate potrebu da iz nekog opravdanog razloga otkažete ispit, to možete učiniti isključivo u pisanoj formi, uz dostavlajnje potrebne dokumentacije kojom ćete opravdati razlog odlaganja i to najkasnije 14 dana pre zakazanog termina za polaganje, te takođe možete da očekujete da bude izvršen potpuni povraćaj uplaćenog novca. Međutim, ukoliko ne ispoštujete standardnu proceduru za otkazivanje i navedeni rok, novac vam neće biti vraćen.

Rezultate polaganja svaki kandidat može da proveri putem web sajta ovlašćenog test centra, za čiji pristup će dobiti sve potrebne informacije i to najkasnije 14 radnih dana nakon održavanja samog ispita. Ovi rezultati su vidljivi, odnosno dostupni 14 dana od datuma objavljivanja.

Rok za dostavu sertifikata je 47 dana, budući da se oni rade u ÖSD centrali u Austriji, odakle se dostavljaju test centrima širom sveta. Kada sertifikat dospe u ovlašćeni test centar kandidati bivaju obavešteni putem meila, telefona ili mobilnog telefona. Preuzimanje se isključivo vrši lično, a potrebno je da kandidati tom prilikom ponesu i dokument za identifikaciju koji je validan, kao što je recimo lična karta, pasoš ili vozačka dozvola.

U slučaju da kandidat ne preuzme svoj sertifikat u roku od godinu dana od njegove izrade, mora da se obrati centrali u Beču za naknadno preuzimanje.

Kandidati koji imaju bilo kakvih zdravstvenih poteškoća, koje im ne dozvoljavaju da polažu ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) B 2 ispit na uobičajen način su obavezni da to naglase prilikom prijave, kako bi im ovlašćeni test centar omogućio polaganje u skladu sa njihovim potrebama.

Na dan polaganja su kandidati obavezni da dođu u prostorije naše poslovnice najmanje 30 minuta pre početka polaganja, te da sa sobom ponesu važeći lični dokument za potrebe identifikacije (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).

Takođe, ukoliko se dogodi da dežurni profesor tokom trajanja ispita primeti bilo kakav vid zloupotrebe, dužan je da tog kandidata zamoli da mu preda sav materijal, te da napusti polaganje i to tako da ne ometa rad ostalih kandidata. Kada se ispit završi, profesor piše izveštaj o tome što se dogodilo, koji potom predaje stručnoj komisiji. A ona dalje razmatra da li će se tom kandidatu i u kom terminu omogućiti naknadno polaganje ovog ispita.

Za sva dodatna pitanja koja eventualno imate o polaganju ÖSD ispita, budite slobodni da kontaktirate bilo koju od mnogih naših poslovnica, koje se nalaze na najprometnijim lokacijama, kako u većim, tako i u manjim gradovima naše zemlje!


Spisak gradova za izdavanje ÖSD sertifikata za nivo B 2:

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!