Škola računara
Kurs za programiranje

Ukoliko imate određeni nivo znanja rada u Windows operativnom sistemu, te posedujete osnovnu računarsku pismenost, to jest savladali ste osnovna znanja rada na računaru, a uz to želite i da naučite određeni programski jezik, onda su obuke i kursevi za programiranje koji se organizuju u Akademiji Oxford svakako najbolji izbor za vas.

Zahvaljujući našim iskusnim predavačima, moći ćete da se upoznate sa radom u različitim programskim jezicima, a u ponudi su najpre kurs i obuka programiranja za C i C++, odnosno Visual Basic, a zainteresovani kandidati mogu da nauče i da koriste Java, odnosno JavaScript, te im ase nudi i mogućnost da pohađaju kurs programiranja - Java Web Service, odnosno obuku za izradu aplikacija za web. A tu je i kurs programiranja PHP napredni, ali i MySQL baze podataka, kao i kurs - Rad sa bazama podataka u NET aplikacijama. Među mnogobrojnim obukama u ovom segmentu, svim zainteresovanim kandidatima nudimo mogućnosti da savladaju i DELPHI, kao i da pohađaju obuku i kurs programiranja koji je specijalno osmišljene za svakoga ko žele da nauči da izrađuje igrice u programu Flash.

Bez sumnje će iskusni predavači koji sprovode sve pomenute obuke polaznicima da omoguće da sa lakoćom obavljaju predviđene zadatke, budući da bi trebalo da po zavrešetku nastave da se osposobe da samostalno koriste različite programske jezike, a kako bi mogli da obavljaju konkretne zadatke. Ovde je posebno važno istaći da će se polaznici tokom pohađanja odabrane obuke upoznati i sa praktičnom primenom stečenih znanja, a uz to će i predavači sa njima podeliti svoja iskustva u radu sa konkretnim programskim jezikom, tako da će im sigurno i olakšati budući rad.Nastava se organizuje u celoj Srbiji, tačnije u svakom gradu u kome se nalaze poslovnice pomenute institucije koja je i organizator ove obuke. Kandidati imaju mogućnost da nastavu pohađaju ili u formi grupne ili, pak da se odluče za individualni tip obuke, budući da se kursevi i obuke za programiranje odvijaju upravo na ta dva načina. Oni bi trebalo da saopšte zaposlenima u konkretnoj poslovnici prilikom prijavljivanja koja vrsta nastave ih zanima, jer će se tada upoznati i sa dodatnim detaljima koji se odnose na njihovu organizaciju. Zapravo, individualna nastava podrazumeva rad jednog kandidata sa profesorom, a gde on može da zahteva određene termine kada će se predavanja održavati, te da se sa profesorom dogovori i o dinamici po kojoj će pratiti odabrani kurs. Za individualnu nastavu je karakteristično i to da je samo njeno trajanje precizirano, a što svakako nije slučaj kod grupne obuke, jer je kod nje sve jasno definisano. Osim trajanja, zna se i u kojim terminima se časovi održavaju, to jest kojom dinamikom i kandidati ne mogu da očekuju da se izvrše neke promene ukoliko se odluče za ovaj tip nastave. A isto tako treba da naglasimo i da Akademija Oxford posebnu pažnju obraća na izuzetno visok kvalitet nastave, tako da su grupe uvek manje, to jest broje od troje do maksimalno osmoro kandidata.Svako koga zanimaju obuke i kursevi za programiranje može da se prijavi cele godine na nekoliko načina, odnosno ili da kontaktira odabranu poslovnicu telefonskim putem ili da na mejl adresu navedenu na zvaničnom sajtu pomenute institucije pošalje informacije za prijavu, a u kojima će da navede svoje osnovne podatke, to jest ime, prezime i broj telefona na koji može da bude kontaktiran, ali i vrstu nastave za koju je zainteresovan, kao i mesto u kome želi da je pohađa, te neke dodatne detalje, a ukoliko postoje (na primer datum kada bi mu odgovaralo da nastava počne i slično). Pored svih pomenutih načina, zainteresovani kandidati mogu da se prijave za pohađanje odabrane obuke i lično u jednoj od brojnih poslovnica ove institucije.

TESTOVI


Šta podrazumevaju obuke i kursevi za programiranje?

Svako ko se prijavi za pohađanje odabranog kursa u ovoj oblasti treba da odabere i koji programski jezik ima želju da savlada. Vrlo je važno naglasiti da polaznici uz poznavanje rada u okviru Windows operativnog sistema, a koje zanimaju kursevi i obuke za programiranje treba i da poseduju osnovnu računarsku pismenost, št znači da poseduju osnovno poznavanje rada na računaru. Isto tako bi trebalo bi naglasiti i da bez obzira da li kandidat želi da pohađa kurs za programiranje C, DELPHI ili C++, odnosno PHP ili ima želju da nauči da radi sa Java, te JavaScript - om, odnosno da koristi Java Web Service, od njega se mahom ne zahteva da posedeuje prethodno znanje rada u tim programima. Naravno, može da odabere i kurs i obuku za programiranje Visual Basic, odnosno kurs za rad sa bazama podataka u NET aplikacijama ili kurs baze podataka MySQL, a uz to ima mogućnost i da se prijavi za posebno osmišljen kurs programiranja - izrada igrica u Flash-u.

Plan i program svih pojedinačnih kurseva je u potpunosti prilagođen početnim znanjima, mada postoje i određeni kursevi i obuke za programiranje koji su namenjeni naprednim korisnicima, poput na primer onoga za PHP. Tu se, osim već pomenutih znanja i veština, očekuje da prijavljeni kandidati imaju makar osnovni nivo poznavanja korišćenje programa Adobe Dreamweaver, te je poželjno i da su upoznati sa HTML - om, kao i da poznaje princip izrade web prezentacija na osnovnom nivou.

U okviru kurseva koji su namenjeni početnicima će se kandidati upoznati sa korišćenjem najpre različitih programskih jezika i sa izradom konkretnih sadržaja koji su specifični upravo za taj jezik. A za neke od pomenutih kurseva, kao na primer za C + + se zahteva sve što je već pomenuto, ali je poželjno i da polaznici imaju znanje makar osnovnog korišćenja programskog jezika C, mada za većinu navedenih obuka se ne zahteva poznavanje programiranja.

Zainteresovani polaznici će prilikom prijavljivanja da odluče koje tačno obuke i kursevi za programiranje ih zanimaju, pa će tom prilikom dobiti i precizne informacije o nastavnom planu i programu.

Koji vid nastave podrazumevaju obuke i kursevi za programiranje?

Svaki pomenuti kursevi i obuke za programiranje podrazumevaju dva tipa nastave po kojima se nastava odvija, a od svakog prijavljenog kandidata se očekuje da se izjasni u trenutku prijavljivanja da li ga zanima pohađanje individualne ili grupne nastave.

Svi oni kandidati koji budu odlučili da pohađaju nastavu u grupi, na prvom mestu moraju da znaju da broj kandidata u grupi može da bude najviše 8, a da je potrebno da se u jednoj poslovnici Akademije Oxford prijavi najmanje 3 kandidata koji žele da pohađaju konkretnu obuku, kako bi bila oformljena jedna grupa. Nastava u ovom slučaju podrazumeva najpre tačno definisano trajanje, odnosno termine u kojima se časovi održavaju, ali isto tako je jasno definisana i dinamika. Iz tog razloga često navodimo da kandidat nema slobodu koju ima kod individualne nastave, ali postoji samo jedna situacija kada se čak i u okviru grupne nastave može promeniti termin njenog održavanja. Naime, samo onda kada apsolutno svi polaznici koji čine jednu grupu budu izneli zahtev za promenom termina svom predavaču, on će to preneti koordinatoru za nastavu te poslovnice, koji će i da donese odluku da li termin može da bude promenjen ili ne. A pre nego što bude doneo ovu odluku, on će da proveri da li bi ona mogla da ima uticaja na ostale kurseve koji se u konkretnoj poslovnici odvijaju, pa tek ako je siguran da promena termina neće negativno uticati na njih, on će zainteresovanim kandidatima da omogući promenu termina, to jest ispuniće njihov zahtev.

Ono što je posebno zanimljivo kod individualne nastave jeste da se svaki kandidat sa profesorom dogovara o svemu, osim o njenom trajanju, koje je precizno utvrđeno nastavnim programom. A to podrazumeva dogovor oko termina kada će časovi da se održavaju i dinamike po kojoj će taj kandidat da ih pohađa, ali se isto tako oni dogovaraju i o datumu kada bi individualna obuka i kurs za programiranje trebalo da počne.

Kome su kursevi i obuke za programiranje namenjeni?

Mnogobrojne obuke i kursevi za programiranje koje se organizuju od strane Akademije Oxford, a bez obzira koji programski jezik da je u pitanju, odnosno o kojoj vrsti nastave je reč su namenjeni svakome ko, na prvom mestu poseduje osnovno znanje rada na računaru, te ko je upoznat sa korišćenjem Windows operativnog sistema. Potrebno je da uz prijavljeni kandidati žele i da savladaju konkretan programski jezik, kako bi se u perspektivi bavili programiranjem u bilo kom segmentu.

Naglašavamo i to da se za pojedine kurseve u ovoj oblasti može očekivati određeno predznanje, ali da to uglavnom nije imperativ.

Koliko traju obuke i kursevi za programiranje?

Iako su kursevi i obuke za programiranje brojne, naglašavamo da je njihovo trajanje sasvim jasno određeno, bez obzira da li kandidat odluči da nastavu pohađa u grupi ili individualno.

A ono što je posebno bitno da znaju svi kandidati koji su zainteresovani za kurseve iz ove oblasti jeste da bez obzira da li se odluče za učenje određenih programskih jezika poput na primer C, C++, PHP - a i ostalih ili žele da nauče da izrađuju igrice u programu Flash, odnosno da nauče da rade sa bazama podataka, nastavni plan i program je potpuno istovetan, a sa stanovišta trajanja.

Tako, individualna nastava za bilo koji kurs i obuku za programiranje podrazumeva ukupno 24 školska časa, to jest 24 puta po 45 minuta nastave, a raspoređeno onako kako odgovara i konkretnom polazniku i predavaču.

Kada su u pitanju grupne obuke i kursevi za programiranje, nastavni program je sačinjen od ukupno 36 školskih časova, stim da je ovde definisana i dinamika njihovog održavanja. A ona podrazumeva da kandidat treba da prati nastavu tri puta nedeljno i to u trajanju od 135 minuta svakoga dana, a to znači tri puta nedeljno po 3 školska časa.

Koliko koštaju kursevi i obuke za programiranje?

Kako su obuke i kursevi za programiranje zaista brojni, to ne možemo navesti cenu za svaku pojedinačnu obuku, pa vam iz tog razloga preporučujemo da posetite sledeći link gde ćete dobiti tačnu informaciju koliko koji kurs i obuka za programiranje košta.

Mesto i vreme održavanja obuka za programiranje

Sve obuke i kursevi za programiranje se sprovode u poslovnicama Akademije Oxford koje se nalaze širom naše zemlje.

Individualna nastava podrazumeva da će svaki pojedinačni kandidat da se sa svojim profesorom dogovori oko termina kada bi časovi trebalo da se održavaju, to jest da precizira detalje u vezi sa dinamikom po kojoj će predavanja da se održavaju, a najpre će da se usaglase kada bi ova vrsta nastave trebalo da počne.

Grupni kursevi i obuke za programiranje se takođe organizuju u svim poslovnicama pomenute institucije, ali se ovom prilikom mora sačekati prijavljivanje tri kandidata najmanje, jer je to i osnovni uslov da bi se jedna grupa mogla formirati. A pošto se bude ispunio ovaj uslov kandidati koji su se prijavili u toj poslovnici će biti vrlo brzo obavešteni o tačnom datumu kada počinje ova vrsta nastave, kao i o terminima.

Dodatne napomene:

  • zahvaljujući saradnji koju ostvarujemo sa Oxford Web Studio - om naši klijenti mogu da imaju najbolju praksu u oblasti programiranja, a koju vode visokokvalifikovani predavači koji iza sebe imaju godine iskustva u radu sa različitim programskim jezicima
  • kandidati se prijavljuju u toku cele godine za pohađanje odabrane obuke i to lično u jednoj od poslovnica ili telefonskim putem, a mogu i na mejl Akademije Oxford da pošalju sve podatke za prijavljivanje (adresa za slanje se nalazi na oficijelnom sajtu)
  • sve obaveze plaćanja koje podrazumevaju obuke i kursevi za programiranje kandidati vrše u poslovnici u kojoj pohađaju nastavu
  • u okviru odabranog kursa za organizovane grupe polaznika iz konkretne kompanije može doći do prilagođavanja nastavnog programa, ukoliko je potrebno

Kursevi:


Kurs i obuka za Python (početni)

Kurs i obuka za Python (početni)

Jedan od programskih jezika koji važi za vrlo lako savladiv je i Python, a svako ko bude imao želju da pohađa obuku i kurs za Python - početni će biti u mogućnosti i da se upozna sa osnovnim funkcijama koje on nudi.

Kurs i obuka za Python, početni >>>

Kurs i obuka za Python (napredni)

Kurs i obuka za Python (napredni)

Sve one osobe koje su pohađale osnovni kurs za rad sa programskim jezikom Python, ako to žele mogu i da steknu znanja na naprednom nivou, a što im omogućuje obuka i kurs za Python - napredni.

Kurs i obuka za Python, napredni >>>

Kurs za programski jezik C

Kurs za programski jezik C | Akademija Oxford

Kurs za programski jezik C trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja. Od polaznika se ne zahteva znanje programiranja.

Kurs za programski jezik C >>>

Kurs za programski jezik C++

Kurs za programski jezik C++ | Akademija Oxford

Kurs za programski jezik C++ trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno je i poznavanje programskog jezika C.

Kurs za programski jezik C++ >>>

Kurs za Visual Basic

Kurs za Visual Basic | Akademija Oxford

Obuka za Visual Basic trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru.

Kurs za Visual Basic >>>

Kurs za Java programiranje

Kurs za Java programiranje | Akademija Oxford

Kurs za programski jezik Javu trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja. Od polaznika se ne zahteva znanje programiranja.

Kurs za Java programiranje >>>

Kurs za JavaScript

Kurs za JavaScript | Akademija Oxford

Kurs za skriptni jezik Java Script trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno je poznavanje osnova izrade web prezentacija.

Kurs za JavaScript >>>

Kurs za Java Web Servis

Kurs za Java Web Servis | Akademija Oxford

Postanite programer. Oxford Akademija nudi Vam najsavremeniji kurs za savladavanje osnova Java Web servisa. Polaznici će biti u prilici da nauče metode razvoja ovog programskog jezika, koji služi za programiranje najraznovrsnijih sadržaja.

Kurs za Java Web Servis >>>

Kurs za PHP

Kurs za PHP | Akademija Oxford

Kurs za programski jezik PHP trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno je poznavanje osnova izrade web prezentacija (Adobe Dreamweaver / HTML).

Kurs za PHP >>>

Kurs Baze Podataka MySQL

Baza Podataka MySQL | Akademija Oxford

MySQL je najpopularniji sistem otvorenog koda za upotrebu baze podataka. To je open source projekat koji odlikuju brzina i stabilnost. Zbog ovih osobina MySQL predstavlja čest izbor za internet aplikacije, jer je, zbog velikog saobraćaja, neophodna brzina pri otvaranju.

Kurs za MySQL Baze Podataka >>>

Kurs za rad sa bazom podataka u NET alikacijama

Baza Podataka u NET Aplikacijama | Akademija Oxford

Uz kurs i obuku za rad sa bazom podataka u NET aplikacijama Akademije Oxford, brzo i jednostavno, možete savladati tehnike kreiranja baze podataka u NET aplikacijama.

Kurs za Baze Podataka u NET Aplikacijama>>>

Kurs za Delphi

Kurs za Delphi | Akademija Oxford

Kurs za programski jezik Delphi trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja. Od polaznika se ne zahteva znanje programiranja.

Kurs za Delphi >>>


Spisak gradova za školu računara - kurs i obuka za programiranje

Česta pitanja za kurseve računara
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!